Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. Trucut

649 views

Published on

Meme Okulu kurucularından Dr. Levent Çelik tarafından hazırlanmıştır.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3. Trucut

  1. 1. Perkütan Biyopsi Yöntemleri İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) Artık çok az kullanılıyor, kısıtlılıkları mevcut Kesici İğne Biyopsisi (Kalın İğne, Tru cut, core biyopsi) Vakum Biyopsiler
  2. 2. MEMEDE LEZYON TESPİTİ DURUMUNDA (BİRAD 4 VE 5) RADYOLOĞUN ROLÜ Hasta için en az zararlı, patolog için en verimli yöntemle, gerekli biyopsiyi yapmak. 1) Hangi görüntüleme yöntemi kılavuzluğunda biyopsi yapılacak 2) Hangi iğne sistemi ile biyopsi yapılacak,
  3. 3.  Yanlış negatif sonuçların mümkün olduğu kadar az olması için hedefin kesin olarak belirlenebilmesi şart İğne Biyopsileri İçin Rehber Görüntüleme Yöntemi
  4. 4.  US ile görülebilen her lezyon → US  Mamografide görülen ancak US’de saptanamayan lezyonlar → stereotaksi veya tomosentez  MR ile tespit edilen lezyonlar → second look US (US ‘de saptanırsa biyopsi US rehberliğinde yapılır)  Sadece MR ile saptanabilen lezyonlar → MR Rehber Görüntüleme Yöntemi Seçimi
  5. 5. TRU CUT KALIN İĞNE BİYOPSİSİ En sık kullanılan yöntem tru-cut kesici iğne biyopsisi (Altın Standart) US rehberliğinde yapılan biyopsilerde (kitleler) çok başarılı Mikrokalsifikasyonlarda yetersizlikleri mevcut
  6. 6. Tru cut kesici kalın iğne biyopsisi 14-18 gauge kesici iğnelerle yapılır Kolay ve ucuz bir uygulamadır Komplikasyon oranı çok düşüktür Örnekleme sayıcı arttıkça yanlış negatiflik oranı azalır Kitlesel formda, sonografide görülen lezyonlarda seçkin yöntemdir
  7. 7. Radyolojik – Patolojik Uyum Mümkünse radyolog ve patologların katıldığı multidisipliner toplantılarda biyopsi vakaları tartışılmalı Patoloji raporu görüntüleme bulguları ve gerekirse işlem sırasında kaydedilen görüntüler eşliğinde değerlendirilmeli Patoloji sonucu radyolog tarafından hasta ve klinisyen hekime bildirilmeli
  8. 8. a b C d a b C d a b C d  Her parça için yeniden giriş  İğne deviasyonu  Kanamaya bağlı spesimen kalitesinde giderek bozulma  Küçük lezyonlarda örnekleme zorluğu  Eksik tanı olasılığı (Özellikle örnekleme azsa) Tru-cut Biyopsi Dezavantajlar

×