Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2. Tomosentez

775 views

Published on

Meme Okulu kurucularından Dr. Levent Çelik tarafından hazırlanmıştır.

Published in: Health & Medicine
 • Writing a good research paper isn't easy and it's the fruit of hard work. For help you can check writing expert. Check out, please ⇒ www.WritePaper.info ⇐ I think they are the best
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

2. Tomosentez

 1. 1. TOMOSENTEZ NEDİR Son yıllarda geliştirilen Tomosentez teknolojisi ile meme dokusu 3 boyutlu olarak taranabilmektedir. Bu yöntemle değişik açılarla çok sayıda görüntü alınmakta ve bu görüntüler bilgisayar sistemiyle aynı bilgisayarlı tomografilerde olduğu gibi meme dokusunun bir mm lik kesitler seklinde 3 boyutlu olarak görüntüsü elde edilmektedir.
 2. 2. Değişken bir açı arkı boyunca tüp hareketi Çoklu projeksiyon görüntüleri (11, 25,vs) Rekonstrüksiyon (1 mm kesit kalınlığı) 3 B kesit görüntüler Dijital Meme Tomosentezi /TEKNİK -25° +25° -15° +15°
 3. 3. TOMOSENTEZ VE MEME KANSERİ Tomosentez ile meme kanseri yakalama oranı belirgin artmaktadır. Yayınlanan bir çalışmada tomosentez tekniği ile invaziv meme kanseri yakalama oranının % 41 arttığı ifade edilmektedir http://jama.jamanetwork.com/ar ticle.aspx?articleid=1883018 . Tomosentez ayrıca dijital mamografinin yalancı pozitiflik oranında da % 15 lik düşüş sağlamaktadır.
 4. 4. TOMOSENTEZİN AVANTAJI Aynı akciğer tomografisinin normal akciğer grafisine olan üstünlüğü gibi iki boyutlu grafilerde görüntüleri üst üste düşen objelerin oluşturduğu görüntü kargaşası kesitsel üç boyutlu tomosentez imajlarında azalmakta ve tümörleri gözden kaçırma olasılığı belirgin düşmektedir. Bu durum özellikle mamografilerde daha dens, fibrokistik yapısı belirgin, menapoza girmemiş kadınlarda daha önem kazanmaktadır.
 5. 5. Meme Dansitesi Tüm meme tiplerinde duyarlılık artıyor Dijital Meme Tomosentezi
 6. 6. TOMOSENTEZ ve RADYASYON DOZU Dijital 2 boyutlu bir mamografi çekilirken alınan radyasyon dozu ile, 3 boyutlu tomosentez mamografi de bir pozisyon için alınan radyasyon dozu bir çok cihazda günümüz teknolojisinde eşittir. 2D sentetik görünlüler ile artık hastalara sadece tomosentez ile taramalar planlanabilmektedir.
 7. 7. HASTA DOZU? 1 poz (MLO) DMT = 2 poz DM 6 cm kalınlık için; DM: 1,8 mGy DBT: 2,5 mGy Sentetik 2D görüntülerle hasta dozu belirgin azalır. Dijital Meme Tomosentezi
 8. 8. TOMOSENTEZ ve SIKIŞTIRMA Tomosentezde normal iki boyutlu mamografilerde meme dokusundan optimal görüntüler elde edebilmek için gerekli olan meme sıkıştırması ihtiyacı belirgin azalmaktadır. Bu nedenle tomosentez incelemesinde hastalar tetkik esnasında daha az ağrı duymaktadır
 9. 9. Endikasyon? Dens meme Kuşkulu mamogram Tüm tanısal tetkikler Dijital Meme Tomosentezi /KLİNİK UYGULAMALAR
 10. 10. Dijital Meme Tomosentezi /Tarama Çalışmaları İtalya/ Çok merkezli, prospektif, tarama/280 olgu •Geri çağırmada %43 azalma (Çift okuyucuyla) •Geri çağırmada azalma meme dansitesinden bağımsız •TOMOSENTEZ değerlendiriciler arasındaki uyumu arttırıyor Carbonaro LA, ve ark Impact on the recall rate of digital breast tomosynthesis as an adjunct to digital mammography in the screening setting. A double readingexperience and review of the literature Eur J Radiol 2016
 11. 11. ABD, çok merkezli, prospektif, 142883 DM/ 55998 TOMO; DM DM + TOMO Kanser saptama oranı 4,4/1000 5,9/1000 Yalancı (+) oranı % 10,4 % 8,7 Conant EF, ve ark. Breast cancer screening using tomosynthesis in combination with digital mammography compared to digital mammography alone: a cohort study within the PROSPR consortium. Breast Cancer Res Treat 2016
 12. 12. ABD/ retrospektif, çok merkezli çalışma (13 merkez /454850 tetkik) DM DM + TOMO Kanser saptama oranı 2.9/1000 4.1/1000 (%41 artış) PPD, geri çağırma %4.3 %6.4 (%49 azalma) PPD, biyopsi 19.3/1000 18.1/1000 Friedewald SM, ve ark. Breast cancer screening using tomosynthesis in combination with digital mammography JAMA 2014; 311:2499-2507
 13. 13. İtalya/ prospektif, çok merkezli, 3231 MG tarama (-) dens meme yapısı olan olgu / tamamlayıcı US ve DMT; US DBT Saptanan ek kanser sayısı 24 13 Tagliafico AS, ve ark Adjunct screening wth tomosynthesis or ultrasound in women with mammography-negative dense breasts: interim report of a prospective comparative trial. J Clin Oncol 2016
 14. 14. Kanser saptama oranı artar Ek grafi gereksinimi azalır Lezyon boyutu daha doğru belirlenir Lezyon karakterizasyonu daha doğru yapılabilir Geri çağırma oranları azalır Daha az meme kompresyonu yeterlidir. Dijital Meme Tomosentezi /AVANTAJLAR
 15. 15. Dijital Meme Tomosentezi /KLİNİK UYGULAMALAR
 16. 16. TOMOSENTEZ ve BİYOPSİ Tomosentezde tespit edilen şüpheli bölgelerin mamografi, sonografi ve MR gibi diğer görüntüleme yöntemlerinde tespit edilememesi veya net görüntülenememesi durumunda, bu bölgenin biyopsisinin tomosentez rehberliğinde yapılması gerekmektedir. Tomosentez görüntüleri rehberliğinde vakum iğneleri ile biyopsi yapabilen yazılım ve donanımlar geliştirilmiştir..

×