Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. Kişiselleştirilmiş Tarama CY

617 views

Published on

Meme Okulu kurucularından Dr. Levent Çelik tarafından hazırlanmıştır.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1. Kişiselleştirilmiş Tarama CY

 1. 1. PRADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ TOPLUM BAZLI KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ Herkese aynı yöntem • Cins ve yaş temelli arama Her kişiye özgün yöntem • RİSKE GÖRE TARAMA • KİŞİSEL TERCİHLERE GÖRE TARAMA • YARAR/ZARAR HESABININ YAPILDIĞI Breast Cancer Screening in an Era of Personalized Regimens A Conceptual Model and National Cancer Institute Initiative for Risk-Based and Preference-Based Approaches at a Population Level Cancer October 1, 2014 2955 National Cancer Institute. PROSPR Research Sites & Principal Investigators. appliedresearch.cancer.gov/networks/prospr/sites.html.
 2. 2. REHBERLER • ACS 40-44 HT 45-54 yıllık 55 üstü 1-2 yılda bir • ACR SBI 40 yaş üstü yılda bir • NCCN 40 üstü yılda bir • USPSTF 40-49 HT 50-74 2 yılda bir
 3. 3. 1976 2017 • MAMOGRAFİ • KLİNİK MEME MUAYENESİ • KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ • MAMOGRAFİ (tomosentez) (Kontrast mamografi • ULTRASONOGRAFİ (konvansiyonel) (ABUS) • MRG
 4. 4. 35-39 kişisel meme ca öyküsü varsa 40-49 Birinci derece akrabasında meme ca varsa 50 ve üstü yıllık 35-39 baseline mamografi 40-49 klinisyenine danışsın 50 ve üstü yıllık 35-39 baseline mamografi 40-49 Her 1-2 yılda bir 50 ve üstü yıllık 40-49 Her 1-2 yılda bir 50 ve üstü yıllık 40 yaş ve üzeri Yıllık 40 yaş ve üzeri Yıllık, sağlıklı olduğu sürece devam etmeli 40-44 hasta isterse 45 – 54 (Yıllık) 55 ve üzeri Her 2 yılda bir veya hasta isterse yıllık Lise yıllarında başlansın (Aylık) Lise yıllarında başlansın (Aylık) 20 ve üzeri (Aylık) 20 ve üzeri (Aylık) 20 ve üzeri (Aylık) 20 ve üzeri (İsteğe Bağlı) 20 yaş sonrasında periyodik yapılmalı 20-39 üç yılda bir, 40 üstü (Yıllık) 20-39 üç yılda bir, 40 üstü (Yıllık) 20-39 üç yılda bir, 40 üstü (Yıllık) 20-39 üç yılda bir, 40 üstü (Yıllık) Genel sağlık kontrolunun bir parçası olarak20-39 üç yılda bir periyodik, 40 üstü Yıllık periyodik ACS GUIDELINES Mamografi Kendi Kendine Meme Muayenesi (BSE) Klinik Meme Muayenesi (CBE) 1976 1980-1982 1983-1991 1992- March 1997 March 1997- May 2003 May 2003- October 2015 October 2015- Present Yapılmasın Yapılmasın
 5. 5. Research does not show a clear benefit of physical breast exams done by either a health professional or by yourself for breast cancer screening. Due to this lack of evidence, regular clinical breast exam and breast self-exam are not recommended ACS 2015 MEME MANSERİ TARAMASI RADYOLOĞUN İŞİ
 6. 6. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TARAMADA AMAÇ TIBBİ AÇIDAN (RADYOLOJİK) • İnterval kanser oranını azaltmak • Yüksek riskli hastayı daha erken tarama • Yüksek riskli hastayı daha sık tarama • Yüksek riskli hastaya MG ye ilave taramalar yapma
 7. 7. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TARAMADA AMAÇ ÖDEYİCİ AÇISINDAN • Maliyetleri azaltmak • Daha geç taramaya başlamak • Daha seyrek tarama yapmak • Taramayı daha erken bırakmak • Hiç taramamak
 8. 8. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TARAMA ÖNERİLERİ DÜŞÜK RİSK GRUBUNA DAHA SEYREK VE DAHA GEÇ YAŞTA TARAMA ÖNERMEKTEDİR. AMA MEME KANSERİNİN GENÇ YAŞ HASTALARDA BÜYÜME HIZI DAHA YÜKSEKTİR
 9. 9. YÜKSEK RİSKLİ HASTALARDA MEME KANSERİ • Daha hızlı büyüme eğilimindedir • Daha erken yaşta ortaya çıkar • Mamografilerde daha zor tanınır • Tedaviye daha az yanıt verir AMA DÜŞÜK RİSKLİ HASTALAR İÇİN TERSİ DOĞRU DEĞİL
 10. 10. ACS/ACR X USPSTF REHBERLERİ KARŞILAŞTIRILDIĞINDA mortalite düşüşü % 39,6 dan %23,6 ya geriliyor Mortalite azalmasındaki gerileme % 71 oluyor Hendrick RE, Helvie MA. United States Preventive Services Task Force screening mammography recommendations: science ignored. AJR 2011; 196:[web]W112–W116
 11. 11. SADECE YÜKSEK RİSKLİ HASTALAR TARANSA İDİ • Risk kapsamına göre değişmekle birlikte meme kanserlerinin sadece % 70-80 i atlanacaktı • Çünkü: En major risk faktörü kadın olmak De Waard F, Collette JG, Rombach JJ, et al. Breast cancer screening with particular reference to the concept of ‘high risk’ groups. Breast Cancer Res Treat 1988; 11:125–132 Paci E, Del Turco MR, Palli D, et al. Selection of high-risk groups for breast cancer screening: evidence from an Italian multicentric case control study. Tumori 1988; 74:675–679 Destounis SV, Arieno AL, Morgan RC, et al. Comparison of breast cancers diagnosed in screening patients in their 40s with and without family history of breast cancer in a community outpatient facility. AJR 2014; 202:928–932
 12. 12. 40-49 YAŞ GRUBUNDA TARAMADA SAPTANAN KANSERLERİN % 88 İNDE BİRİNCİ DERECE AKRABADA MEME KANSERİ MEVCUT DEĞİLDİ Keedy AW, Price ER, Gidwaney R, Sickles EA, Joe BN. The potential impact of risk-based screening mammography in women 40–49 years old. AJR 2015 Jul 23
 13. 13. MAMOGRAFİDE YOĞUN – DENS MEME •RR 2.1
 14. 14. Yağdan Zengin Meme
 15. 15. Yoğun-Dens Meme
 16. 16. DENS MEMELERE TOMOSENTEZ VEYA SONOGRAFİNİN İLAVE GÖRÜNTÜLEME OLARAK KULLANILMASI • Interim results of the Adjunct Screening with Tomosynthesis or Ultrasound in Mammography-negative Dense Breasts (ASTOUND) trial
 17. 17. • For intermediate-risk women, or those with a lifetime risk of breast cancer that is 12 to 20 percent higher than the average woman, Dr. Brem advocated for annual screening after age 40 with both mammography and ultrasound. • Rsna 2016 keynote spekar
 18. 18. Yüksek riskli hasta • Ömür boyu % 20 • 5 yıl % 1,7 • RR 3 ve üstü
 19. 19. ÖMÜR BOYU RİSK X 5 YILLIK RİSK
 20. 20. RİSK DEĞERLENDİRME DİNAMİKTİR
 21. 21. Yüksek riskli hastada MRG ile tarama rehberleri 2007 ACS guidelines for breast screening with MRI as an adjunct to mammography 2009 NCCN The role of MRI in breast cancer screening 2010 SBI/ACR Breast cancer screening with imaging
 22. 22. ACS 2007 (1) Recommendations for Breast MRI Screening as an Adjunct to Mammography Recommend Annual MRI Screening (Evidence based) •BRCA mutation •First-degree relative of BRCA carrier, but untested •Lifetime risk ~20–25% or greater, as defined by BRCAPRO or other models that are largely dependent on family history Recommend Annual MRI Screening (Expert Consensus Opinion ) •Radiation to chest between age 10 and 30 years •Li-Fraumeni syndrome and first-degree relatives •Cowden and Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndromes and first-degree relatives
 23. 23. ACS 2015 (1) Recommendations for Breast MRI Screening as an Adjunct to Mammography Recommend Annual MRI Screening (Evidence based) •BRCA mutation •First-degree relative of BRCA carrier, but untested •Lifetime risk ~20–25% or greater, as defined by CLAUS or other models that are largely dependent on family history Recommend Annual MRI Screening (Expert Consensus Opinion ) •Radiation to chest between age 10 and 30 years •Li-Fraumeni syndrome and first-degree relatives •Cowden and Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndromes and first-degree relatives
 24. 24. ACS 2007 (2) Recommendations for Breast MRI Screening as an Adjunct to Mammography Insufficient Evidence to Recommend for or Against MRI Screening •Lifetime risk 15–20%, as defined by BRCAPRO or other models that are largely dependent on family history •Heterogeneously or extremely dense breast on mammography •Women with a personal history of breast cancer, including ductal carcinoma in situ (DCIS) •Lobular carcinoma in situ (LCIS) or atypical lobular hyperplasia (ALH) •Atypical ductal hyperplasia (ADH)
 25. 25. ACS 2015 (2) Recommendations for Breast MRI Screening as an Adjunct to Mammography Insufficient Evidence to Recommend for or Against MRI Screening •Lifetime risk 15–20%, as defined by CLAUS or other models that are largely dependent on family history •Heterogeneously or extremely dense breast on mammography •Women with a personal history of breast cancer, including ductal carcinoma in situ (DCIS) •Lobular carcinoma in situ (LCIS) or atypical lobular hyperplasia (ALH) •Atypical ductal hyperplasia (ADH)
 26. 26. 2010 ACR Breast cancer screening with imaging
 27. 27. 2010 ACR Breast cancer screening with imaging
 28. 28. EĞER TARAMADA MR ÇEKİLİYORSA, MAMOGRAFİ YERİNE DEĞİL, MAMOGRAFİ İLE BİRLİKTE ÇEKİLMELİDİR. ACS 2015
 29. 29. Gail model karşılaştırması
 30. 30. Hesaplanan en yüksek riske göre değerlendirme yapılır Risk Değerlendirme Birden fazla model kullanıldığında
 31. 31. Recommend Against MRI Screening (Based on Expert Consensus Opinion ) •Women at 15% or lower lifetime risk ACS 2007 (3) Recommendations for Breast MRI Screening as an Adjunct to Mammography
 32. 32. TARAMADA AMAÇ • ANA AMAÇ MEME KANSERİNDEN ÖLÜMLERİ AZALTMAK • RADYOLOJİK AMAÇ İNTERVAL KANSER ORANINI AZALTMAKTIR • YARAR MAKSİMİZASYONU / ZARAR MİNİMİZASYONU • DOĞRU KADINA, DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU TEST, İLE MÜMKÜN • VE TÜM SORUMLULUK RADYOLOGTA

×