Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sztuczne podziały w komunikacji reklamowej. melting pot.

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Sztuczne podziały w komunikacji reklamowej. melting pot.

 1. 1. 7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH W KOMUNIKACJI AD 2013 NIE MA PODZIAŁU NA ATL / DIGITAL.
 2. 2. POWÓD NUMER 1 ATL TO ZASIEG. INTERNET TO PUNKT DOCELOWY? W DZISIEJSZYCH CZASACH KONSUMENT MA MOŻLIWOŚD POWIEDZENIA „SPRAWDZAM”. Widząc reklamę w TV* konsument natychmiastowo weryfikuje obietnicę komunikowanej marki – poprzez laptopa na kolanach lub smartphona w ręce. Dlatego strategiczne myślenie o marce i jej komunikacji z założenia musi zakładad pełną synergię pomiędzy tymi kanałami. Banał? A KTÓRY KLIENT WYSYŁA TERAZ TEN SAM BRIEF NA STRATEGIĘ KOMUNIKACJI ATL / DIGITAL? KTÓRY KLIENT TRAKTUJE INTERNET JAKO MEDIUM EFEKTYWNE *na youtube ZASIĘGOWO?
 3. 3. POWÓD NUMER 2 YOUTUBE TO JUŻ JEST ATL. „MOGĘ PRZESKOCZYD REKLAMĘ NA YOUTUBE. DLATEGO TO LEPSZE NIŻ TV.” Tak jakbym w telewizorze tego nie mógł zrobid. 300 kanałów, w tym 50 HD. Proste? Słabe reklamy są tak samo denerwujące w telewizorze, na smartfonie czy przed ekranem laptopa. YOUTUBE MA TĘ OCZYWISTĄ PRZEWAGĘ NAD TV, ŻE OD RAZU WIDZIMY, KTO KLIKA „NIE OGLĄDAM” I KIEDY TO ROBI. TUTAJ KONSUMENT POKAZUJE SWOJĄ WŁADZĘ, KTÓRĄ ŁATWO ZMIERZYD.
 4. 4. POWÓD NUMER 3 INTEGRACJA INTERNETU I TELEWIZJI. PRZEGLĄDAMY FACEBOOKA PRZED TV . A FACEBOOK MAMY TEŻ W TV. Nie masz telewizora? Super, gratulujemy bycia w opozycji. Większośd Polaków ma telewizor i aktywnie z jego dobrodziejstw korzysta. Badania etnograficzne pokazują, że ciągle jest centralnym miejscem w domu i pełni rolę kominka*, przy którym zbiera się rodzina. JEDYNE CO SIĘ ZMIENIŁO, TO ŻE PRZY KOMINKU NIE KOMUNIKUJEMY SIĘ WYŁĄCZNIE Z TYMI CO SIEDZĄ OBOK. MAMY MOŻLIWOŚD BŁYSKAWICZNEJ KOMUNIKACJI Z CAŁYM *o znanym blogerze i jego potencjale ŚWIATEM. marketingowym napiszemy w następnej prezentacji.
 5. 5. POWÓD NUMER 4 SIŁA SOCIAL MEDIA? DAWNIEJ MOGLIŚMY SKOMENTOWAD REKLAMĘ WOŁAJĄC DO ŻONY W KUCHNI – CO TO K**** JEST?!? Albo zadzwonid z pretensjami na infolinię. Teraz konsument ma wielką władzę – blogi, fora, facebook wall. Oczywiście! Tylko że z perspektywy marek wystarczy utrzymad jedynie to co zawsze musiały robid – właściwy poziom obsługi klienta. Do tego celu możemy również wykorzystad Social Media. Wtedy żaden kryzys w Social Media im nie grozi. „KRYZYS JEST WTEDY, KIEDY SPÓŹNIA SIĘ DOSTAWA MATERIAŁÓW ZA 1MLN ZŁOTYCH, A NIE KIEDY KTOŚ COŚ NAPISZE NA FORUM”.
 6. 6. POWÓD NUMER 5 INTERGRACJA INTERNETU Z ŻYCIEM KONSUMENTA. CO OCZYWIŚCIE NIE OZNACZA, ŻE SOCIAL MEDIA NIE MAJĄ WPŁYWU NA MARKI. Mają! I to ogromny. Social Media, kanał mobile powinien byd obowiązkowo brany pod uwagę w konstruowaniu strategii komunikacji, konstruowaniu standardów obsługi klienta. Dzięki temu konsument ma szansę postrzegad markę jako bardziej autentyczną, bliższą jego potrzebom, naprawdę zaangażowaną. DLATEGO KAŻDA BIG IDEA MUSI BYD TERAZ PRZETESTOWANA POD KĄTEM KAMPANIJNOŚCI W RÓŻNYCH KANAŁACH, I ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE INTERNET JEST Z NASZYMI KONSUMENTAMI WSZĘDZIE.
 7. 7. POWÓD NUMER 6 MARKI MAJĄ MOŻLIWOŚD WYBORU. NIE KAŻDA MARKA MUSI SIĘ KOMUNIKOWAD W ATL. TAK SAMO, JAK NIE KAŻDA MUSI MIED FANPAGE NA FACEBOOKU. Wyobrażacie sobie, że Nike puszcza w telewizji 30 sekundowy film ze śmiesznymi kotkami? Po co, dlaczego, jaki w tym marketingowy sens? No właśnie. To po co są te wszystkie fanpage bez pomysłu? Konsumenta można skusid konkursem, tylko jak to się przełoży na wizerunek i sprzedaż? WIZERUNEK JEST WAŻNY. ALE WIZERUNEK JEST TYLKO PO TO ŻEBY SPRZEDAWAD. PRAWDA?
 8. 8. POWÓD NUMER 7 NATURLNY PODZIAŁ KOMPETENCJI? SĄ STRATEDZY, KTÓRY ZNAJĄ SIĘ NA ATL I SĄ STRATEDZY SPECJALIŚCI OD DIGITALU. Ten podział wytworzony na rynku pokazuje, że Ci pierwsi zatrzymali się w miejscu i nie chcą się uczyd nowych, jakże ważnych umiejętności. A ci drudzy nie mają niezbędnego warsztatu, który pozwoli im wyjśd poza narzędzia. TAKTYKA WYNIKA ZE STRATEGII, ALE JEŚLI STRATEG NIE WIE JAKIMI NARZĘDZIAMI OSIĄGAD CELE, TO ZNACZY ŻE RÓWNIE DOBRZE MÓGŁBY ZOSTAD FILOZOFEM.
 9. 9. KIM JESTEŚMY? JESTEŚMY AGENCJĄ STRATEGICZNĄ. STRATEGICZNYM KOLEKTYWEM.
 10. 10. KIM JESTEŚMY? NAZYWAMY SIĘ MELTING POT (ang. kociołek). DO TEGO KOCIOŁKA WRZUCAMY STARE MYŚLENIE I PODZIAŁY KOMUNIKACJI NA ATL / DIGITAL. A wyciągamy z niego wnioski dla marek i ich strategii dostosowane do tego jak i gdzie odbiera je dzisiejszy konsument.
 11. 11. CO OFERUJEMY? STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKI STRATEGIA I MECHANIKA DZIAŁAO PROMOCYJNYCH BRAND CONSULTING NEW PRODUCT DEVELOPMENT BADANIA JAKOŚCIOWE NA POTRZEBY STRATEGII AUDYT SPÓJNOŚCI KOMUNIKACJI MARKI PEŁEN ZAKRES USŁUG STRATEGICZNYCH, PRZY REALIZACJI KTÓRYCH ZAPEWNIAMY: Skutecznośd i doświadczenie. Aktywnośd i zaangażowanie. Odpowiedzialnośd za projekty i słowa.
 12. 12. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. WOJTEK WALCZAK Strategy Consultant & Partner tel.: + 48 791 211 025 e-mail: wojtek@melting-pot.pl RADEK KACZMAREK Strategy Consultant & Partner tel.: + 48 608 658 532 e-mail: radek@melting-pot.pl
 13. 13. DZIĘKUJEMY. STRONA WWW www.melting-pot.pl FACEBOOK facebook.com/strategic.collective

×