SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
PROMOCJE KONSUMENCKIE:
BRZYDKIE KACZĄTKO STRATEGII?
PROMOCJA - BRZYDKIE KACZĄTKO STRATEGII?
ZMIANY NA RYNKU ZMIENIAJĄ PODEJŚCIE.
PRZEZ DŁUGI CZAS PROMOCJE TRAKTOWANE BYŁY JAKO
DZIAŁANIA CZYSTO TAKTYCZNE ODERWANE OD WIZERUNKU
MARKI.
Marki własne, ex-dyskonty*, e-commerce i w efekcie zmiany
w strukturze budżetów marketingowych zmieniają to myślenie.
* Biedronka i Lidl to nie są już dyskonty, to nasze marki narodowe. Badanie własne.
PROMOCJA TO TAKTYKA?
TAK, ALE…
PROMOCJE MOGĄ BUDOWAD SPRZEDAŻ, ALE MOGĄ SŁUŻYD
TEŻ CELOM WIZERUNKOWYM.
 Promocje to kolejny ważny punkt styku konsument – marka.
 Promocja to dla wielu marek główny kanał komunikacji
z konsumentem mający oparcie w strategii działania.
 Promocja to prosta korzyśd dla konsumenta i wyróżnienie
się w natłoku komunikatów w punkcie sprzedaży.
CZYLI BRZYDKIE, ALE SKUTECZNE!*
JEŚLI TRZYMAMY SIĘ KILKU PODSTAWOWYCH ZASAD…
…KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE PROMOCJA PRZYNIESIE MARCE
WYMIERNE EFEKTY ZARÓWNO SPRZEDAŻOWO
JAK I WIZERUNKOWO.
DO RZECZY!
* Tak samo jak jeden z nas piszących tę prezentację 
JASNO OKREŚLONE CELE DZIAŁAO PROMOCYJNYCH.
CZYLI CO CHCEMY OSIĄGNĄD?
WZROST SPRZEDAŻY POPRZEZ:
 PRZYCIĄGNIĘCIE KLIENTÓW KONKURENCJI?
 TRIAL WŚRÓD OSÓB, KTÓRE NIE SĄ UŻYTKOWNIKAMI KATEGORII?
 WZROST ROTACJI WŚRÓD OBECNYCH KONSUMENTÓW?
 POWRÓT UTRACONYCH KLIENTÓW?
Jasne i czytelne zdefiniowanie celu pomoże nam wybrad właściwy
przekaz oraz mechanikę działao. Dzięki temu zwiększamy swoją szansę
na wygenerowanie nie tylko krótkotrwałego wzrostu, ale i utrzymanie
zainteresowania konsumenta po zakooczeniu promocji.
Jeśli będziemy chcieli zmieścid wszystkie cele w jednej akcji
przekaz zostanie rozmyty i najprawdopodobniej
sprzedaż szybko wróci do stanu sprzed akcji.
ZGŁOSZENIA DO PROMOCJI.
ŁATWE I NATURALNE. MOJA MAMA MUSI TO ZROZUMIED.
NISKI PRÓG WEJŚCIA DLA GRUPY DOCELOWEJ.
ZAKUP PRODUKTÓW W ILOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ ANI
MOŻLIWOŚCI, ANI ZWYCZAJÓW ZAKUPOWYCH.
„Samochód za 5 pięd puszek kukurydzy? Ja kupuję jedną na miesiąc
i robię wyśmienitą sałatkę dla całej rodziny”
ZGŁOSZENIA DO PROMOCJI.
ŁATWE I NATURALNE. MOJA MAMA MUSI TO ZROZUMIED.
ŁATWE ZGŁOSZENIE
 SMS: prosto, szybko, w sklepie albo w zaraz po wejściu do domu.
 Internet: bezpłatnie, prosto.
„Poznaj nasze czekolady. Jeśli nie będziesz zadowolona – zwrot pieniędzy! Co musisz zrobid?
1. Sprawdź jakie czekolady biorą udział w promocji
2. Dołącz do listu następujące dane: - imię i nazwisko, data urodzenia, adres wraz z
kodem pocztowym, telefon, email, numer konta i nazwa banku
3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
4. Kod kreskowy wycięty z opakowania lub całe opakowanie po czekoladzie
5. Kopię dowodu zakupu czekolady (paragon lub faktura)
6. Zwrot pieniędzy za zakupioną czekoladę otrzyma pierwszych 10 000 osób, które
nadeślą zgłoszenie.
7. Zwrot kosztu czekolady, w wysokości przedstawionej na paragonie
(nie więcej niż 15 złotych brutto), otrzymasz na podane konto w ciągu
60 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.”*
*http://www.lindt.pl/fileadmin/li
ndt_pl/fanclub/Creation_promo/z
gloszenie_creation.pdf
ZGŁOSZENIA DO PROMOCJI.
ŁATWE I NATURALNE. MOJA MAMA MUSI TO ZROZUMIED.
PROSTAMECHANIKA LOTERII.
 Dająca poczucie sprawiedliwości.
Socjalizm
 Klarownie przedstawiona.
Jakietoproste, żeby wygrad!
 Dająca wrażenie dużego prawdopodobieostwa wygranej.
Czysta psychologia.
NIESKOMPLIKOWANEZADANIE DOPASOWANE DO GRUPY
DOCELOWEJ.
 Zadanie konkursowe nie wymagające od konsumenta poświecenia
dużej ilości czasu ani nadzwyczajnych nakładów pracy przy
dokonywaniu zgłoszenia.
Nawet pani Krysia z poczty musi mied poczucie,
że da radę!
NAGRODY.
POŻĄDANE, PRAKTYCZNE, UNIKALNE.
ATRAKCYJNE: POŻĄDANE PRZEZ GRUPĘ DOCELOWĄ.
NATYCHMIASTOWE LUB GWARANTOWANE.
EMOCJONALNE: WYNIKAJĄCE Z POZYCJONOWANIA.
DOPASOWANE: DO MARKI I JEJ KONSUMPCJI.
NAGRODY.
CZĘSTOTLIWOŚD PRZYZNAWANIA NAGRÓD.
NIE TYLKO LICZBA NAGRÓD MOTYWUJE KONSUMENTA
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROMOCJI.
Częste wydawanie nagród, zwiększa szansę na wygraną
i motywuje konsumentów.
Minimalne lub gwarantowane nagrody dają poczucie wyższej
możliwości wygranej.
Duża nagroda koocząca pobudza wyobraźnię.
„W Lotto gram tylko jak jest więcej niż 10 mln do wygrania.”
A W SZCZEGÓLNOŚCI.
POŻĄDANE, PRAKTYCZNE, UNIKALNE.
CO POLACY LUBIĄ WYGRYWAD W PROMOCJACH KONSUMENCKICH?*
* Badanie rynku consumer finance przeprowadzone przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenia PwC.
** http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf
*** http://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114204,8929602,Polowa_Polakow_nie_wyjezdzala_na_wakacje.html
SAMOCHODY
Nawet te wolne -
ponieważ średni wiek
samochodu w Polsce to
wciąż ponad 10 lat.
RTV / AGD
Telewizor wciąż
atrakcyjną nagrodą –
Diagnoza Społeczna
mówi, że każdy już to
ma, ale mied nowszy nie
zaszkodzi**.
PODRÓŻE
Kenia, Zanzibar, Dominika
na… albo rodzinna
wakacje w Egipcie – bo
jak mówi CBOŚ –
większośd
z nas nie jeździ na
wakacje, chyba, że do
dziadka Władka pod
gruszę***.
A W SZCZEGÓLNOŚCI.
POŻĄDANE, PRAKTYCZNE, UNIKALNE.
* Źródło: Badanie rynku consumer finance przeprowadzone przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenia PwC.
Blender, mikrofalówka, ot
wieracz do piwa.
UNIKALNE
Serie limitowane –
maskotka Małego Głoda!
MOŻLIWOŚD WYBORU
Bony, karty – wydam na
co chcę.
PRAKTYCZNEMEBLE
Nowa kuchnia i nowy
salon do przyjmowania
gości.
DUŻE PIENIĄDZE
Wydam na długi…
CO POLACY LUBIĄ WYGRYWAD W PROMOCJACH KONSUMENCKICH?*
PRZEKAZ.
PROSTY, CZYTELNY – MOCNE CALL TO ACTION.
WYGRAJ, SPEŁNIJ MARZENIA, ZMIEO, WYJEDŹ, ZDOBĄDŹ –
BANAŁY… KTÓRE DZIAŁAJĄ.
Idealny przekaz:
DOSTOSOWANY DO MARKI ORAZ GRUPY
DOCELOWEJ, KONTEKSTOWO DO NAGRÓD
I KORZYŚCI DLA KONSUMENTA.
Nie starajmy się byd zbyt kreatywni – konsument, który nie zrozumie idei
promocji, nigdy nie weźmie w niej udziału.
CZYLI NIE TAKIE ŁATWE ZADANIE 
KEY VISUAL PROMOCYJNY.
KLUCZOWE ELEMENTY.
KEY VISUAL PROMOCYJNY MUSI OD
RAZU PRZYCIĄGNĄD UWAGĘ –
KLUCZOWE SĄ HASŁO I NAGRODY.
W dalszej kolejności w prosty i klarowny
sposób przedstawid konsumentowi zasady.
Nie zapomnijmy o informacjach, które
pozwalają dowiedzied się więcej
o promocji, skontaktowad się w razie
wątpliwości i pytao.
Logotyp akcji i hasło.
Nagrody!
Co mogę wygrad
i jak duże mam szanse?
Czyli ile jest nagród i jak często są
przyznawane?
Klarowna instrukcja.
Co muszę zrobid żeby wygrad?
Informacje dodatkowe.
Koszt zgłoszenia, Termin promocji, strona
WWW promocji.
MECHANIKA LOTERII.
JAK NAJPROSTSZA!
KONSUMENT NIE MA CZASU NA MYŚLENIE. IM WIĘCEJ
WYSIŁKU MUSI WŁOŻYD W DZIAŁANIE TYM MNIEJSZA SZANSA,
ŻE JE PODEJMIE.
Prosta mechanika, którą można wytłumaczyd w trzech krótkich
zdaniach*.
Dodatkowo loteria postrzegana jest przez konsumentów, jako
najbardziej sprawiedliwa forma promocji, gdyż o wygranej decyzje
wyłącznie „ślepy los”, czyli każdy ma równe szanse.
* „If you can't explain it simply, you don't understand it well enough”.
Albert Einstein
MECHANIKA KONKURSU
JAK NAJPROSTSZA!
MINIMALIZUJMY WYSOKI POSTRZEGANY PRÓG WEJŚCIA!
Zadanie konkursowe powinno byd proste i wymagające minimum
wysiłku.
Im trudniejsze zadanie damy konsumentom, tym mniej ich się
zaangażuje. „Nie jestem kreatywny, nie mam szans na wygraną, nie
zbiorę tylu znajomych, nie chce mi się codziennie…” – to tylko kilka
przykładowych insightów - demotywatorów masowego konsumenta
do udziału w konkursie.
KONKURS CZY LOTERIA
KLUCZOWY WYBÓR – KONKURS.
 Szybkośd przygotowania.
 Minimalne formalności
(nie jest potrzebna zgoda Izby
Celnej).
 Niższe koszty w porównaniu do
loterii – brak opłat do Izby Celnej.
 Niższe koszty obsługi i logistyki
(mechanizmu promocyjnego i kosztu
wysyłki nagród).
 Regulamin można zmieniad niemal
do ostatniej chwili przed startem.
 O wielu rzeczach decyduje komisja
konkursowa.
 Wyższa postrzegana bariera wejścia
do konkursu ze strony konsumenta
(większe zaangażowanie
konsumenta, ze względu na zadanie
do wykonania).
 Wybór zwycięzców przez komisję –
mniejsza wiara konsumenta
w wygraną.
 Większe zaangażowanie w wybór
zwycięzców.
 Możliwośd reklamacji.
ZALETY KONKURSU WADY KONKURSU
KONKURS CZY LOTERIA
KLUCZOWY WYBÓR – LOTERIA.
 Prosty mechanizm loteryjny
wpływający na koszty obsługi
informatycznej.
 Łatwośd przystąpienia do loterii
z punktu widzenia konsumenta.
 Wysoka postrzegana
sprawiedliwośd wyboru zwycięzców.
 Łatwośd wyboru zwycięzców
z punktu widzenia organizacyjnego.
 Mechanizm loteryjny ogranicza do
minimum możliwośd skarg
konsumenckich – o wygranej
decyduje los, a nie komisja
(która może się mylid).
 Wyższy koszt organizacji – opłaty za
zgodę na loterię do Izby Celnej: 10%
wartości wszystkich nagród brutto.
 Czas przygotowania (w tym
formalności) - 2 miesiące na zgodę
Izby Celnej na organizację loterii.
 Dużo więcej formalności niż przy
konkursie - koniecznośd
zawiadomienia Izby Celnej o
rozpoczęciu i zakooczeniu
loterii, obowiązek ewidencjonowania
nagród.
 Izba Celna wymaga gwarancji
wypłaty nagród - to oznacza
zamrożenie sporej kwoty pieniędzy
na kilka miesięcy.
ZALETY LOTERII WADY LOTERII
PRZYKŁADY DOBRZE SKONSTRUOWANYCH
PROMOCJI – TAKTYKA I MARKA.
PRZYKŁADY DOBRZE SKONSTRUOWANYCH
PROMOCJI – TAKTYKA I MARKA.
PRZYKŁADY DOBRZE SKONSTRUOWANYCH
PROMOCJI – TAKTYKA.
KIM JESTEŚMY?
JESTEŚMY AGENCJĄ STRATEGICZNĄ.
STRATEGICZNYM KOLEKTYWEM.
KIM JESTEŚMY?
NAZYWAMY SIĘ MELTING POT (ang. kociołek).
DO TEGO KOCIOŁKA WRZUCAMY STARE MYŚLENIE
I PODZIAŁY KOMUNIKACJI NA ATL / DIGITAL.
A wyciągamy z niego wnioski dla marek i ich
strategii dostosowane do tego jak i gdzie odbiera
je dzisiejszy konsument.
Jesteśmy doświadczonymi strategami, którzy zdali
sobie sprawę, że pracując na 8 godzinnym etacie
nie wykorzystują swojego czasu i potencjału, tak
jakby tego chcieli.
CO OFERUJEMY?
STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKI
STRATEGIA I MECHANIKA DZIAŁAO PROMOCYJNYCH
BRAND CONSULTING
NEW PRODUCT DEVELOPMENT
BADANIA JAKOŚCIOWE NA POTRZEBY STRATEGII
AUDYT SPÓJNOŚCI KOMUNIKACJI MARKI
PEŁEN ZAKRES USŁUG STRATEGICZNYCH, PRZY
REALIZACJI KTÓRYCH ZAPEWNIAMY:
Skutecznośd i doświadczenie.
Aktywnośd i zaangażowanie.
Odpowiedzialnośd za projekty i słowa.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.
WOJTEK WALCZAK
RADEK KACZMAREK
Strategy Consultant & Partner
tel.: + 48 791 211 025
e-mail: wojtek@melting-pot.pl
Strategy Consultant & Partner
tel.: + 48 608 658 532
e-mail: radek@melting-pot.pl
DZIĘKUJEMY.
www.melting-pot.pl
STRONA WWW
FACEBOOK
facebook.com/strategic.collective

More Related Content

What's hot

Nie przeszkadzajmy klientom w zakupach
Nie przeszkadzajmy klientom w zakupachNie przeszkadzajmy klientom w zakupach
Nie przeszkadzajmy klientom w zakupachKantar TNS S.A.
 
Visual merchandising - zasady,techniki
Visual merchandising - zasady,technikiVisual merchandising - zasady,techniki
Visual merchandising - zasady,technikiguestf6ad3dd5
 
Digital marketing prezentacja
Digital marketing prezentacjaDigital marketing prezentacja
Digital marketing prezentacjaSoniaNaiba
 
Strategia marketingowa marki biznesowe
Strategia marketingowa  marki biznesoweStrategia marketingowa  marki biznesowe
Strategia marketingowa marki biznesowePremium Consulting
 
Trade Marketing Umbrella MG - Hurt & Detal
Trade Marketing Umbrella MG - Hurt & DetalTrade Marketing Umbrella MG - Hurt & Detal
Trade Marketing Umbrella MG - Hurt & DetalGrzegorz Osóbka
 
Licz na to, czego nie liczysz - DigitalFest 2018
Licz na to, czego nie liczysz - DigitalFest 2018Licz na to, czego nie liczysz - DigitalFest 2018
Licz na to, czego nie liczysz - DigitalFest 2018Albert Stęclik
 
Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznice
Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznicePlan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznice
Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe rozniceSzymon Słowik
 
Vaynerchuk vs Sharp, czyli kto ma rację w marketingu?
Vaynerchuk vs Sharp, czyli kto ma rację w marketingu?Vaynerchuk vs Sharp, czyli kto ma rację w marketingu?
Vaynerchuk vs Sharp, czyli kto ma rację w marketingu?Norbert Piotrowski
 
Krzystosz kucharski konferencja speed up
Krzystosz kucharski  konferencja speed upKrzystosz kucharski  konferencja speed up
Krzystosz kucharski konferencja speed upMilosz Wojcik
 
Strategia marketingowa dla biznesu
Strategia marketingowa dla biznesu Strategia marketingowa dla biznesu
Strategia marketingowa dla biznesu Premium Consulting
 
Merchandising, czyli przestrzeń w sklepie, która sprzedaje
Merchandising, czyli przestrzeń w sklepie, która sprzedajeMerchandising, czyli przestrzeń w sklepie, która sprzedaje
Merchandising, czyli przestrzeń w sklepie, która sprzedajeTriton Reklama
 
Marketing lokalny dla architektów, designerów i nie tylko || ArchiDay 2020 ||...
Marketing lokalny dla architektów, designerów i nie tylko || ArchiDay 2020 ||...Marketing lokalny dla architektów, designerów i nie tylko || ArchiDay 2020 ||...
Marketing lokalny dla architektów, designerów i nie tylko || ArchiDay 2020 ||...Anna Ledwoń-Blacha
 
Jakich słów używać, by sprzedawać więcej w social mediach?
Jakich słów używać, by sprzedawać więcej w social mediach?Jakich słów używać, by sprzedawać więcej w social mediach?
Jakich słów używać, by sprzedawać więcej w social mediach?Dajemyslowo.com
 
Marketing zintegrowany. Mierz siły na zamiary, czyli jak nie stracić bezprodu...
Marketing zintegrowany. Mierz siły na zamiary, czyli jak nie stracić bezprodu...Marketing zintegrowany. Mierz siły na zamiary, czyli jak nie stracić bezprodu...
Marketing zintegrowany. Mierz siły na zamiary, czyli jak nie stracić bezprodu...Bartłomiej Juszczyk
 

What's hot (19)

Creative brief. melting pot.
Creative brief. melting pot.Creative brief. melting pot.
Creative brief. melting pot.
 
Strategia w praktyce. melting-pot
Strategia w praktyce. melting-potStrategia w praktyce. melting-pot
Strategia w praktyce. melting-pot
 
Nie przeszkadzajmy klientom w zakupach
Nie przeszkadzajmy klientom w zakupachNie przeszkadzajmy klientom w zakupach
Nie przeszkadzajmy klientom w zakupach
 
Visual merchandising - zasady,techniki
Visual merchandising - zasady,technikiVisual merchandising - zasady,techniki
Visual merchandising - zasady,techniki
 
Digital marketing prezentacja
Digital marketing prezentacjaDigital marketing prezentacja
Digital marketing prezentacja
 
Strategia marketingowa marki biznesowe
Strategia marketingowa  marki biznesoweStrategia marketingowa  marki biznesowe
Strategia marketingowa marki biznesowe
 
Ceo kurs pl 2
Ceo kurs pl 2Ceo kurs pl 2
Ceo kurs pl 2
 
Trade Marketing Umbrella MG - Hurt & Detal
Trade Marketing Umbrella MG - Hurt & DetalTrade Marketing Umbrella MG - Hurt & Detal
Trade Marketing Umbrella MG - Hurt & Detal
 
Licz na to, czego nie liczysz - DigitalFest 2018
Licz na to, czego nie liczysz - DigitalFest 2018Licz na to, czego nie liczysz - DigitalFest 2018
Licz na to, czego nie liczysz - DigitalFest 2018
 
Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznice
Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznicePlan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznice
Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznice
 
Vaynerchuk vs Sharp, czyli kto ma rację w marketingu?
Vaynerchuk vs Sharp, czyli kto ma rację w marketingu?Vaynerchuk vs Sharp, czyli kto ma rację w marketingu?
Vaynerchuk vs Sharp, czyli kto ma rację w marketingu?
 
Krzystosz kucharski konferencja speed up
Krzystosz kucharski  konferencja speed upKrzystosz kucharski  konferencja speed up
Krzystosz kucharski konferencja speed up
 
Strategia marketingowa dla biznesu
Strategia marketingowa dla biznesu Strategia marketingowa dla biznesu
Strategia marketingowa dla biznesu
 
Folder Premium Consulting
Folder Premium ConsultingFolder Premium Consulting
Folder Premium Consulting
 
Merchandising, czyli przestrzeń w sklepie, która sprzedaje
Merchandising, czyli przestrzeń w sklepie, która sprzedajeMerchandising, czyli przestrzeń w sklepie, która sprzedaje
Merchandising, czyli przestrzeń w sklepie, która sprzedaje
 
Ecommerce starter kit
Ecommerce starter kitEcommerce starter kit
Ecommerce starter kit
 
Marketing lokalny dla architektów, designerów i nie tylko || ArchiDay 2020 ||...
Marketing lokalny dla architektów, designerów i nie tylko || ArchiDay 2020 ||...Marketing lokalny dla architektów, designerów i nie tylko || ArchiDay 2020 ||...
Marketing lokalny dla architektów, designerów i nie tylko || ArchiDay 2020 ||...
 
Jakich słów używać, by sprzedawać więcej w social mediach?
Jakich słów używać, by sprzedawać więcej w social mediach?Jakich słów używać, by sprzedawać więcej w social mediach?
Jakich słów używać, by sprzedawać więcej w social mediach?
 
Marketing zintegrowany. Mierz siły na zamiary, czyli jak nie stracić bezprodu...
Marketing zintegrowany. Mierz siły na zamiary, czyli jak nie stracić bezprodu...Marketing zintegrowany. Mierz siły na zamiary, czyli jak nie stracić bezprodu...
Marketing zintegrowany. Mierz siły na zamiary, czyli jak nie stracić bezprodu...
 

Viewers also liked (11)

Melting Pot. Analiza strategiczna polskiej branży mięsnej i wędliniarskiej.
Melting Pot. Analiza strategiczna polskiej branży mięsnej i wędliniarskiej.Melting Pot. Analiza strategiczna polskiej branży mięsnej i wędliniarskiej.
Melting Pot. Analiza strategiczna polskiej branży mięsnej i wędliniarskiej.
 
Konferencja VideoWars by Screenlovers. Melting Pot.15.11.2017
Konferencja VideoWars by Screenlovers. Melting Pot.15.11.2017Konferencja VideoWars by Screenlovers. Melting Pot.15.11.2017
Konferencja VideoWars by Screenlovers. Melting Pot.15.11.2017
 
Strategia marki - warsztaty
Strategia marki - warsztatyStrategia marki - warsztaty
Strategia marki - warsztaty
 
O nie. Znowu ten cholerny Smart Shopper
O nie. Znowu ten cholerny Smart ShopperO nie. Znowu ten cholerny Smart Shopper
O nie. Znowu ten cholerny Smart Shopper
 
ForSocialMedia Cele biznesowe marki w kanale youtube
ForSocialMedia Cele biznesowe marki w kanale youtubeForSocialMedia Cele biznesowe marki w kanale youtube
ForSocialMedia Cele biznesowe marki w kanale youtube
 
Louis Vuitton - zarządzanie marką luksusową
Louis Vuitton - zarządzanie marką luksusowąLouis Vuitton - zarządzanie marką luksusową
Louis Vuitton - zarządzanie marką luksusową
 
Social media kontra sklep. Sokolow case.
Social media kontra sklep. Sokolow case.Social media kontra sklep. Sokolow case.
Social media kontra sklep. Sokolow case.
 
Rynek nieruchomosci premium analiza strategiczna. Melting Pot
Rynek nieruchomosci premium analiza strategiczna. Melting PotRynek nieruchomosci premium analiza strategiczna. Melting Pot
Rynek nieruchomosci premium analiza strategiczna. Melting Pot
 
Rola strategii w procesie komunikacji. melting-pot
Rola strategii w procesie komunikacji. melting-potRola strategii w procesie komunikacji. melting-pot
Rola strategii w procesie komunikacji. melting-pot
 
Brief kreatywny. Insight. melting-pot
Brief kreatywny. Insight. melting-potBrief kreatywny. Insight. melting-pot
Brief kreatywny. Insight. melting-pot
 
Szkola Strategii Marki. Genji - Prezentacja Dyplomowa
Szkola Strategii Marki. Genji - Prezentacja DyplomowaSzkola Strategii Marki. Genji - Prezentacja Dyplomowa
Szkola Strategii Marki. Genji - Prezentacja Dyplomowa
 

Similar to Promocje konsumenckie. Brzydkie kaczątko strategii? melting pot.

PROMOCJE KONSUMENCKIE BRZYDKIE KACZĄTKO STRATEGII / METLING POT
PROMOCJE KONSUMENCKIE BRZYDKIE KACZĄTKO STRATEGII / METLING POTPROMOCJE KONSUMENCKIE BRZYDKIE KACZĄTKO STRATEGII / METLING POT
PROMOCJE KONSUMENCKIE BRZYDKIE KACZĄTKO STRATEGII / METLING POTDariusz Kieda
 
ShopCamp ARENA Łukasz Plutecki Kuponobranie
ShopCamp ARENA Łukasz Plutecki KuponobranieShopCamp ARENA Łukasz Plutecki Kuponobranie
ShopCamp ARENA Łukasz Plutecki Kuponobranieecommerce poland expo
 
slawstol_familo_2016
slawstol_familo_2016slawstol_familo_2016
slawstol_familo_2016slawstol
 
Ewolucja narzędzi marketingowych i ich skuteczność na przykładzie intymnie.com
Ewolucja narzędzi marketingowych i ich skuteczność na przykładzie intymnie.comEwolucja narzędzi marketingowych i ich skuteczność na przykładzie intymnie.com
Ewolucja narzędzi marketingowych i ich skuteczność na przykładzie intymnie.come-commerce | InfoTrendy
 
Jak zbudowac skuteczny e commerce
Jak zbudowac skuteczny e commerceJak zbudowac skuteczny e commerce
Jak zbudowac skuteczny e commerceTomasz Karwatka
 
5 kroków do skutecznej promocji konsumenckiej w e-mailingach
5 kroków do skutecznej promocji konsumenckiej w e-mailingach5 kroków do skutecznej promocji konsumenckiej w e-mailingach
5 kroków do skutecznej promocji konsumenckiej w e-mailingachinis sp. z o.o,
 
Zwiększanie zysków w e-commerce dzięki nowym modelom płatnościowym. InternetP...
Zwiększanie zysków w e-commerce dzięki nowym modelom płatnościowym. InternetP...Zwiększanie zysków w e-commerce dzięki nowym modelom płatnościowym. InternetP...
Zwiększanie zysków w e-commerce dzięki nowym modelom płatnościowym. InternetP...Karol Zielinski
 
System lojalnościowy, platforma konkursowa, gamifikacyjna oraz customer engag...
System lojalnościowy, platforma konkursowa, gamifikacyjna oraz customer engag...System lojalnościowy, platforma konkursowa, gamifikacyjna oraz customer engag...
System lojalnościowy, platforma konkursowa, gamifikacyjna oraz customer engag...Krystian Dylewski
 
Personalizacja w e-marketingu_Bluepaper_Bluerank
Personalizacja w e-marketingu_Bluepaper_BluerankPersonalizacja w e-marketingu_Bluepaper_Bluerank
Personalizacja w e-marketingu_Bluepaper_BluerankBluerank
 
I Kongres eHandlu: Jarek Sygitowicz - "Marketing Transakcyjny w świecie wielu...
I Kongres eHandlu: Jarek Sygitowicz - "Marketing Transakcyjny w świecie wielu...I Kongres eHandlu: Jarek Sygitowicz - "Marketing Transakcyjny w świecie wielu...
I Kongres eHandlu: Jarek Sygitowicz - "Marketing Transakcyjny w świecie wielu...ecommerce poland expo
 
Ile wart jest Twój bank w Internecie? Czyli cała prawda o reklamie instytucji...
Ile wart jest Twój bank w Internecie? Czyli cała prawda o reklamie instytucji...Ile wart jest Twój bank w Internecie? Czyli cała prawda o reklamie instytucji...
Ile wart jest Twój bank w Internecie? Czyli cała prawda o reklamie instytucji...Marcin Kowalik
 
Mądre oszczędzanie, czyli jak kupować to samo wydając mniej
Mądre oszczędzanie, czyli jak kupować to samo wydając mniejMądre oszczędzanie, czyli jak kupować to samo wydając mniej
Mądre oszczędzanie, czyli jak kupować to samo wydając mniejMichał Szafrański
 
Idea book Mondi "Zwroty w ecommerce" - co nas czeka w handlu online w obszarz...
Idea book Mondi "Zwroty w ecommerce" - co nas czeka w handlu online w obszarz...Idea book Mondi "Zwroty w ecommerce" - co nas czeka w handlu online w obszarz...
Idea book Mondi "Zwroty w ecommerce" - co nas czeka w handlu online w obszarz...Robert Lis
 
Niezaleznosc Finansowa
Niezaleznosc FinansowaNiezaleznosc Finansowa
Niezaleznosc FinansowaHalik990
 
Niezaleznosc Finansowa
Niezaleznosc FinansowaNiezaleznosc Finansowa
Niezaleznosc FinansowaHalik990
 
Niezaleznosc Finansowa
Niezaleznosc FinansowaNiezaleznosc Finansowa
Niezaleznosc Finansowafreeebook
 

Similar to Promocje konsumenckie. Brzydkie kaczątko strategii? melting pot. (20)

PROMOCJE KONSUMENCKIE BRZYDKIE KACZĄTKO STRATEGII / METLING POT
PROMOCJE KONSUMENCKIE BRZYDKIE KACZĄTKO STRATEGII / METLING POTPROMOCJE KONSUMENCKIE BRZYDKIE KACZĄTKO STRATEGII / METLING POT
PROMOCJE KONSUMENCKIE BRZYDKIE KACZĄTKO STRATEGII / METLING POT
 
ShopCamp ARENA Łukasz Plutecki Kuponobranie
ShopCamp ARENA Łukasz Plutecki KuponobranieShopCamp ARENA Łukasz Plutecki Kuponobranie
ShopCamp ARENA Łukasz Plutecki Kuponobranie
 
slawstol_familo_2016
slawstol_familo_2016slawstol_familo_2016
slawstol_familo_2016
 
Ewolucja narzędzi marketingowych i ich skuteczność na przykładzie intymnie.com
Ewolucja narzędzi marketingowych i ich skuteczność na przykładzie intymnie.comEwolucja narzędzi marketingowych i ich skuteczność na przykładzie intymnie.com
Ewolucja narzędzi marketingowych i ich skuteczność na przykładzie intymnie.com
 
Jak zbudowac skuteczny e commerce
Jak zbudowac skuteczny e commerceJak zbudowac skuteczny e commerce
Jak zbudowac skuteczny e commerce
 
5 kroków do skutecznej promocji konsumenckiej w e-mailingach
5 kroków do skutecznej promocji konsumenckiej w e-mailingach5 kroków do skutecznej promocji konsumenckiej w e-mailingach
5 kroków do skutecznej promocji konsumenckiej w e-mailingach
 
Zwiększanie zysków w e-commerce dzięki nowym modelom płatnościowym. InternetP...
Zwiększanie zysków w e-commerce dzięki nowym modelom płatnościowym. InternetP...Zwiększanie zysków w e-commerce dzięki nowym modelom płatnościowym. InternetP...
Zwiększanie zysków w e-commerce dzięki nowym modelom płatnościowym. InternetP...
 
System lojalnościowy, platforma konkursowa, gamifikacyjna oraz customer engag...
System lojalnościowy, platforma konkursowa, gamifikacyjna oraz customer engag...System lojalnościowy, platforma konkursowa, gamifikacyjna oraz customer engag...
System lojalnościowy, platforma konkursowa, gamifikacyjna oraz customer engag...
 
Familo kk
Familo kkFamilo kk
Familo kk
 
Personalizacja w e-marketingu_Bluepaper_Bluerank
Personalizacja w e-marketingu_Bluepaper_BluerankPersonalizacja w e-marketingu_Bluepaper_Bluerank
Personalizacja w e-marketingu_Bluepaper_Bluerank
 
Niezaleznosc finansowa
Niezaleznosc finansowaNiezaleznosc finansowa
Niezaleznosc finansowa
 
I Kongres eHandlu: Jarek Sygitowicz - "Marketing Transakcyjny w świecie wielu...
I Kongres eHandlu: Jarek Sygitowicz - "Marketing Transakcyjny w świecie wielu...I Kongres eHandlu: Jarek Sygitowicz - "Marketing Transakcyjny w świecie wielu...
I Kongres eHandlu: Jarek Sygitowicz - "Marketing Transakcyjny w świecie wielu...
 
Ile wart jest Twój bank w Internecie? Czyli cała prawda o reklamie instytucji...
Ile wart jest Twój bank w Internecie? Czyli cała prawda o reklamie instytucji...Ile wart jest Twój bank w Internecie? Czyli cała prawda o reklamie instytucji...
Ile wart jest Twój bank w Internecie? Czyli cała prawda o reklamie instytucji...
 
Mądre oszczędzanie, czyli jak kupować to samo wydając mniej
Mądre oszczędzanie, czyli jak kupować to samo wydając mniejMądre oszczędzanie, czyli jak kupować to samo wydając mniej
Mądre oszczędzanie, czyli jak kupować to samo wydając mniej
 
Idea book Mondi "Zwroty w ecommerce" - co nas czeka w handlu online w obszarz...
Idea book Mondi "Zwroty w ecommerce" - co nas czeka w handlu online w obszarz...Idea book Mondi "Zwroty w ecommerce" - co nas czeka w handlu online w obszarz...
Idea book Mondi "Zwroty w ecommerce" - co nas czeka w handlu online w obszarz...
 
Niezaleznosc Finansowa
Niezaleznosc FinansowaNiezaleznosc Finansowa
Niezaleznosc Finansowa
 
Niezaleznosc Finansowa
Niezaleznosc FinansowaNiezaleznosc Finansowa
Niezaleznosc Finansowa
 
Niezaleznosc Finansowa
Niezaleznosc FinansowaNiezaleznosc Finansowa
Niezaleznosc Finansowa
 
Niezależność finansowa
Niezależność finansowaNiezależność finansowa
Niezależność finansowa
 
Maps
MapsMaps
Maps
 

More from Melting Pot. Strategic Collective.

More from Melting Pot. Strategic Collective. (6)

Forum IAB 2019 Wojtek Walczak Melting Pot
Forum IAB 2019 Wojtek Walczak Melting PotForum IAB 2019 Wojtek Walczak Melting Pot
Forum IAB 2019 Wojtek Walczak Melting Pot
 
Marketing i technologia Poznan 23.11.2018
Marketing i technologia Poznan 23.11.2018Marketing i technologia Poznan 23.11.2018
Marketing i technologia Poznan 23.11.2018
 
Zapomnij o konkurencji. Pomyśl o konsumencie. Back to the basics.
Zapomnij o konkurencji. Pomyśl o konsumencie. Back to the basics.Zapomnij o konkurencji. Pomyśl o konsumencie. Back to the basics.
Zapomnij o konkurencji. Pomyśl o konsumencie. Back to the basics.
 
Cyfrowa dopamina- Wojtek Walczak na Forum IAB 2018
Cyfrowa dopamina- Wojtek Walczak na Forum IAB 2018Cyfrowa dopamina- Wojtek Walczak na Forum IAB 2018
Cyfrowa dopamina- Wojtek Walczak na Forum IAB 2018
 
O mlodych, ktorzy nie rozumieja starych
O mlodych, ktorzy nie rozumieja starychO mlodych, ktorzy nie rozumieja starych
O mlodych, ktorzy nie rozumieja starych
 
Promocje konsumenckie w świecie multichannel. melting pot.
Promocje konsumenckie w świecie multichannel. melting pot.Promocje konsumenckie w świecie multichannel. melting pot.
Promocje konsumenckie w świecie multichannel. melting pot.
 

Promocje konsumenckie. Brzydkie kaczątko strategii? melting pot.

 • 2. PROMOCJA - BRZYDKIE KACZĄTKO STRATEGII? ZMIANY NA RYNKU ZMIENIAJĄ PODEJŚCIE. PRZEZ DŁUGI CZAS PROMOCJE TRAKTOWANE BYŁY JAKO DZIAŁANIA CZYSTO TAKTYCZNE ODERWANE OD WIZERUNKU MARKI. Marki własne, ex-dyskonty*, e-commerce i w efekcie zmiany w strukturze budżetów marketingowych zmieniają to myślenie. * Biedronka i Lidl to nie są już dyskonty, to nasze marki narodowe. Badanie własne.
 • 3. PROMOCJA TO TAKTYKA? TAK, ALE… PROMOCJE MOGĄ BUDOWAD SPRZEDAŻ, ALE MOGĄ SŁUŻYD TEŻ CELOM WIZERUNKOWYM.  Promocje to kolejny ważny punkt styku konsument – marka.  Promocja to dla wielu marek główny kanał komunikacji z konsumentem mający oparcie w strategii działania.  Promocja to prosta korzyśd dla konsumenta i wyróżnienie się w natłoku komunikatów w punkcie sprzedaży.
 • 4. CZYLI BRZYDKIE, ALE SKUTECZNE!* JEŚLI TRZYMAMY SIĘ KILKU PODSTAWOWYCH ZASAD… …KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE PROMOCJA PRZYNIESIE MARCE WYMIERNE EFEKTY ZARÓWNO SPRZEDAŻOWO JAK I WIZERUNKOWO. DO RZECZY! * Tak samo jak jeden z nas piszących tę prezentację 
 • 5. JASNO OKREŚLONE CELE DZIAŁAO PROMOCYJNYCH. CZYLI CO CHCEMY OSIĄGNĄD? WZROST SPRZEDAŻY POPRZEZ:  PRZYCIĄGNIĘCIE KLIENTÓW KONKURENCJI?  TRIAL WŚRÓD OSÓB, KTÓRE NIE SĄ UŻYTKOWNIKAMI KATEGORII?  WZROST ROTACJI WŚRÓD OBECNYCH KONSUMENTÓW?  POWRÓT UTRACONYCH KLIENTÓW? Jasne i czytelne zdefiniowanie celu pomoże nam wybrad właściwy przekaz oraz mechanikę działao. Dzięki temu zwiększamy swoją szansę na wygenerowanie nie tylko krótkotrwałego wzrostu, ale i utrzymanie zainteresowania konsumenta po zakooczeniu promocji. Jeśli będziemy chcieli zmieścid wszystkie cele w jednej akcji przekaz zostanie rozmyty i najprawdopodobniej sprzedaż szybko wróci do stanu sprzed akcji.
 • 6. ZGŁOSZENIA DO PROMOCJI. ŁATWE I NATURALNE. MOJA MAMA MUSI TO ZROZUMIED. NISKI PRÓG WEJŚCIA DLA GRUPY DOCELOWEJ. ZAKUP PRODUKTÓW W ILOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ ANI MOŻLIWOŚCI, ANI ZWYCZAJÓW ZAKUPOWYCH. „Samochód za 5 pięd puszek kukurydzy? Ja kupuję jedną na miesiąc i robię wyśmienitą sałatkę dla całej rodziny”
 • 7. ZGŁOSZENIA DO PROMOCJI. ŁATWE I NATURALNE. MOJA MAMA MUSI TO ZROZUMIED. ŁATWE ZGŁOSZENIE  SMS: prosto, szybko, w sklepie albo w zaraz po wejściu do domu.  Internet: bezpłatnie, prosto. „Poznaj nasze czekolady. Jeśli nie będziesz zadowolona – zwrot pieniędzy! Co musisz zrobid? 1. Sprawdź jakie czekolady biorą udział w promocji 2. Dołącz do listu następujące dane: - imię i nazwisko, data urodzenia, adres wraz z kodem pocztowym, telefon, email, numer konta i nazwa banku 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 4. Kod kreskowy wycięty z opakowania lub całe opakowanie po czekoladzie 5. Kopię dowodu zakupu czekolady (paragon lub faktura) 6. Zwrot pieniędzy za zakupioną czekoladę otrzyma pierwszych 10 000 osób, które nadeślą zgłoszenie. 7. Zwrot kosztu czekolady, w wysokości przedstawionej na paragonie (nie więcej niż 15 złotych brutto), otrzymasz na podane konto w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.”* *http://www.lindt.pl/fileadmin/li ndt_pl/fanclub/Creation_promo/z gloszenie_creation.pdf
 • 8. ZGŁOSZENIA DO PROMOCJI. ŁATWE I NATURALNE. MOJA MAMA MUSI TO ZROZUMIED. PROSTAMECHANIKA LOTERII.  Dająca poczucie sprawiedliwości. Socjalizm  Klarownie przedstawiona. Jakietoproste, żeby wygrad!  Dająca wrażenie dużego prawdopodobieostwa wygranej. Czysta psychologia. NIESKOMPLIKOWANEZADANIE DOPASOWANE DO GRUPY DOCELOWEJ.  Zadanie konkursowe nie wymagające od konsumenta poświecenia dużej ilości czasu ani nadzwyczajnych nakładów pracy przy dokonywaniu zgłoszenia. Nawet pani Krysia z poczty musi mied poczucie, że da radę!
 • 9. NAGRODY. POŻĄDANE, PRAKTYCZNE, UNIKALNE. ATRAKCYJNE: POŻĄDANE PRZEZ GRUPĘ DOCELOWĄ. NATYCHMIASTOWE LUB GWARANTOWANE. EMOCJONALNE: WYNIKAJĄCE Z POZYCJONOWANIA. DOPASOWANE: DO MARKI I JEJ KONSUMPCJI.
 • 10. NAGRODY. CZĘSTOTLIWOŚD PRZYZNAWANIA NAGRÓD. NIE TYLKO LICZBA NAGRÓD MOTYWUJE KONSUMENTA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROMOCJI. Częste wydawanie nagród, zwiększa szansę na wygraną i motywuje konsumentów. Minimalne lub gwarantowane nagrody dają poczucie wyższej możliwości wygranej. Duża nagroda koocząca pobudza wyobraźnię. „W Lotto gram tylko jak jest więcej niż 10 mln do wygrania.”
 • 11. A W SZCZEGÓLNOŚCI. POŻĄDANE, PRAKTYCZNE, UNIKALNE. CO POLACY LUBIĄ WYGRYWAD W PROMOCJACH KONSUMENCKICH?* * Badanie rynku consumer finance przeprowadzone przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenia PwC. ** http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf *** http://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114204,8929602,Polowa_Polakow_nie_wyjezdzala_na_wakacje.html SAMOCHODY Nawet te wolne - ponieważ średni wiek samochodu w Polsce to wciąż ponad 10 lat. RTV / AGD Telewizor wciąż atrakcyjną nagrodą – Diagnoza Społeczna mówi, że każdy już to ma, ale mied nowszy nie zaszkodzi**. PODRÓŻE Kenia, Zanzibar, Dominika na… albo rodzinna wakacje w Egipcie – bo jak mówi CBOŚ – większośd z nas nie jeździ na wakacje, chyba, że do dziadka Władka pod gruszę***.
 • 12. A W SZCZEGÓLNOŚCI. POŻĄDANE, PRAKTYCZNE, UNIKALNE. * Źródło: Badanie rynku consumer finance przeprowadzone przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenia PwC. Blender, mikrofalówka, ot wieracz do piwa. UNIKALNE Serie limitowane – maskotka Małego Głoda! MOŻLIWOŚD WYBORU Bony, karty – wydam na co chcę. PRAKTYCZNEMEBLE Nowa kuchnia i nowy salon do przyjmowania gości. DUŻE PIENIĄDZE Wydam na długi… CO POLACY LUBIĄ WYGRYWAD W PROMOCJACH KONSUMENCKICH?*
 • 13. PRZEKAZ. PROSTY, CZYTELNY – MOCNE CALL TO ACTION. WYGRAJ, SPEŁNIJ MARZENIA, ZMIEO, WYJEDŹ, ZDOBĄDŹ – BANAŁY… KTÓRE DZIAŁAJĄ. Idealny przekaz: DOSTOSOWANY DO MARKI ORAZ GRUPY DOCELOWEJ, KONTEKSTOWO DO NAGRÓD I KORZYŚCI DLA KONSUMENTA. Nie starajmy się byd zbyt kreatywni – konsument, który nie zrozumie idei promocji, nigdy nie weźmie w niej udziału. CZYLI NIE TAKIE ŁATWE ZADANIE 
 • 14. KEY VISUAL PROMOCYJNY. KLUCZOWE ELEMENTY. KEY VISUAL PROMOCYJNY MUSI OD RAZU PRZYCIĄGNĄD UWAGĘ – KLUCZOWE SĄ HASŁO I NAGRODY. W dalszej kolejności w prosty i klarowny sposób przedstawid konsumentowi zasady. Nie zapomnijmy o informacjach, które pozwalają dowiedzied się więcej o promocji, skontaktowad się w razie wątpliwości i pytao. Logotyp akcji i hasło. Nagrody! Co mogę wygrad i jak duże mam szanse? Czyli ile jest nagród i jak często są przyznawane? Klarowna instrukcja. Co muszę zrobid żeby wygrad? Informacje dodatkowe. Koszt zgłoszenia, Termin promocji, strona WWW promocji.
 • 15. MECHANIKA LOTERII. JAK NAJPROSTSZA! KONSUMENT NIE MA CZASU NA MYŚLENIE. IM WIĘCEJ WYSIŁKU MUSI WŁOŻYD W DZIAŁANIE TYM MNIEJSZA SZANSA, ŻE JE PODEJMIE. Prosta mechanika, którą można wytłumaczyd w trzech krótkich zdaniach*. Dodatkowo loteria postrzegana jest przez konsumentów, jako najbardziej sprawiedliwa forma promocji, gdyż o wygranej decyzje wyłącznie „ślepy los”, czyli każdy ma równe szanse. * „If you can't explain it simply, you don't understand it well enough”. Albert Einstein
 • 16. MECHANIKA KONKURSU JAK NAJPROSTSZA! MINIMALIZUJMY WYSOKI POSTRZEGANY PRÓG WEJŚCIA! Zadanie konkursowe powinno byd proste i wymagające minimum wysiłku. Im trudniejsze zadanie damy konsumentom, tym mniej ich się zaangażuje. „Nie jestem kreatywny, nie mam szans na wygraną, nie zbiorę tylu znajomych, nie chce mi się codziennie…” – to tylko kilka przykładowych insightów - demotywatorów masowego konsumenta do udziału w konkursie.
 • 17. KONKURS CZY LOTERIA KLUCZOWY WYBÓR – KONKURS.  Szybkośd przygotowania.  Minimalne formalności (nie jest potrzebna zgoda Izby Celnej).  Niższe koszty w porównaniu do loterii – brak opłat do Izby Celnej.  Niższe koszty obsługi i logistyki (mechanizmu promocyjnego i kosztu wysyłki nagród).  Regulamin można zmieniad niemal do ostatniej chwili przed startem.  O wielu rzeczach decyduje komisja konkursowa.  Wyższa postrzegana bariera wejścia do konkursu ze strony konsumenta (większe zaangażowanie konsumenta, ze względu na zadanie do wykonania).  Wybór zwycięzców przez komisję – mniejsza wiara konsumenta w wygraną.  Większe zaangażowanie w wybór zwycięzców.  Możliwośd reklamacji. ZALETY KONKURSU WADY KONKURSU
 • 18. KONKURS CZY LOTERIA KLUCZOWY WYBÓR – LOTERIA.  Prosty mechanizm loteryjny wpływający na koszty obsługi informatycznej.  Łatwośd przystąpienia do loterii z punktu widzenia konsumenta.  Wysoka postrzegana sprawiedliwośd wyboru zwycięzców.  Łatwośd wyboru zwycięzców z punktu widzenia organizacyjnego.  Mechanizm loteryjny ogranicza do minimum możliwośd skarg konsumenckich – o wygranej decyduje los, a nie komisja (która może się mylid).  Wyższy koszt organizacji – opłaty za zgodę na loterię do Izby Celnej: 10% wartości wszystkich nagród brutto.  Czas przygotowania (w tym formalności) - 2 miesiące na zgodę Izby Celnej na organizację loterii.  Dużo więcej formalności niż przy konkursie - koniecznośd zawiadomienia Izby Celnej o rozpoczęciu i zakooczeniu loterii, obowiązek ewidencjonowania nagród.  Izba Celna wymaga gwarancji wypłaty nagród - to oznacza zamrożenie sporej kwoty pieniędzy na kilka miesięcy. ZALETY LOTERII WADY LOTERII
 • 22. KIM JESTEŚMY? JESTEŚMY AGENCJĄ STRATEGICZNĄ. STRATEGICZNYM KOLEKTYWEM.
 • 23. KIM JESTEŚMY? NAZYWAMY SIĘ MELTING POT (ang. kociołek). DO TEGO KOCIOŁKA WRZUCAMY STARE MYŚLENIE I PODZIAŁY KOMUNIKACJI NA ATL / DIGITAL. A wyciągamy z niego wnioski dla marek i ich strategii dostosowane do tego jak i gdzie odbiera je dzisiejszy konsument. Jesteśmy doświadczonymi strategami, którzy zdali sobie sprawę, że pracując na 8 godzinnym etacie nie wykorzystują swojego czasu i potencjału, tak jakby tego chcieli.
 • 24. CO OFERUJEMY? STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKI STRATEGIA I MECHANIKA DZIAŁAO PROMOCYJNYCH BRAND CONSULTING NEW PRODUCT DEVELOPMENT BADANIA JAKOŚCIOWE NA POTRZEBY STRATEGII AUDYT SPÓJNOŚCI KOMUNIKACJI MARKI PEŁEN ZAKRES USŁUG STRATEGICZNYCH, PRZY REALIZACJI KTÓRYCH ZAPEWNIAMY: Skutecznośd i doświadczenie. Aktywnośd i zaangażowanie. Odpowiedzialnośd za projekty i słowa.
 • 25. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. WOJTEK WALCZAK RADEK KACZMAREK Strategy Consultant & Partner tel.: + 48 791 211 025 e-mail: wojtek@melting-pot.pl Strategy Consultant & Partner tel.: + 48 608 658 532 e-mail: radek@melting-pot.pl