Badania w strategii komunikacji marketingowej. melting-pot

Melting Pot. Strategic Collective.
Melting Pot. Strategic Collective.Brand Strategist. Manager. Strategy Consultant & Partner @MeltingPot
BADANIA W PROCESIE
PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
„BIG IDEA bez odpowiedniego zaplecza informacji zda się na nic.
Więc zanim wpadniesz na świetny pomysł, zdobądź jak
największą wiedzę o danym produkcie, usłudze i swoim kliencie.”
BADANIA A STRATEGIA
CZYLI CZYM DYSPONUJEMY
BADANIA KLIENCKIE
BADANIA OGÓLNODOSTĘPNE - GOOGLE
BADANIA WŁASNE DZIAŁU STRATEGII
ANKIETY / WYWIADY BEZPOŚREDNIE /
POS / PARTYZANTKA
GOOGLE TRENDS / ANALYTICS / FACEBOOK
INSIGHTS / BRAND 24 / SOTRENDER / CHEESECAT
RODZAJE BADAO
PODSTAWOWE ROZRÓŻNIENIE
BADANIA ILOŚCIOWE BADANIA JAKOŚCIOWE
Trendy
Postawy
Deklaracje
Fakty
Motywacje
Zachowania
Emocje
Przekonania
Opinie Sposób myślenia
RODZAJE BADAO
PODSTAWOWE ROZRÓŻNIENIE
BADANIA ILOŚCIOWE BADANIA JAKOŚCIOWE
CAŁOŚĆ PROCESU
BADANIE ILOŚCIOWE
JAKO PUNKT WYJŚCIA
BADANIE
JAKOŚCIOWE JAKO
POGŁEBIENIE
WNIOSKÓW
PUNKT WYJŚCIA – BADANIE ILOŚCIOWE
Nasz produkt kupowany jest przede wszystkim
(45%) przez kobiety 25 - 35, z dużych miast
(100k+), z dochodem średnia +.
Zamężne, z dwójką dzieci, posiadają własne
mieszkanie.
Oglądają TV (TVN, POLSAT), czytają prasę
kolorową (OLIVIA, GALA, TWÓJ STYL), słuchają
radia (ZET, ESKA) w internecie sprawdzają pocztę
(WP.PL), czytają newsy (ONET.PL) oraz zaglądają
na FACEBOOK.
Deklarują, że kupują nasz produkt, bo jest
smaczny, zdrowy dla nich i dla ich dzieci,
dostępny w kilku wariantach smakowych (dla
każdego coś smacznego). Kupują go w
hipermarketach.
Cena mimo iż wyższa niż konkurencja nie jest dla
nich barierą, gdyż deklarują, że są w stanie
zapłacid więcej za dobrą jakośd.
KTO
JAK
GDZIE
ILE
POGŁĘBIENIE – BADANIA JAKOŚCIOWE
Chcę byd dobrą matką, ale czasami…
DLACZEGO
JAK
W JAKI SPOSÓB
Nie mam czasu na…
To dobry zamiennik dla…
Dzieci go…
Smakuje i mnie i dzieciom…
POGŁĘBIENIE…
Jestem tak zabiegana, że śniadanie muszę robid
jedną ręką w 10 minut
DLACZEGO???
Czasami zamiast się uśmiechad muszę zmuszad
się żeby nie płakad
Codziennie nie można jeśd w kółko tego samego,
bo można by się wreszcie porzygad.
Jak dziecko coś zje do kooca to jestem w
siódmym niebie
Jak dojadam po dziecku, żeby się nie
zmarnowało, to dobrze, żeby mi tez smakowało i
nie tuczyło. Jogurt zjem, nuggetsa już nie bardzo
INSIGHTS
POGŁĘBIENIE…
EMOCJE
DLACZEGO?
RODZAJE BADAO
PODSTAWOWE ROZRÓŻNIENIE
BADANIA ILOŚCIOWE BADANIA JAKOŚCIOWE
CAŁOŚĆ PROCESU
BADANIE ILOŚCIOWE
JAKO POTWIERDZENIE
HIPOTEZ
BADANIE
JAKOŚCIOWE JAKO
PUNKT WYJŚCIA
POGŁĘBIENIE – BADANIA JAKOŚCIOWE
Zauważyliśmy, że podczas rozmowy o naszej
marce nasze konsumentki często porównują ją
do…
Nasze konsumentki podczas rozmów bardzo
często przywoływały…
Nasze konsumentki często robią większe zapasy
naszego produktu „na czarną godzinę”… ale
mają problem z miejscem w lodówce
DLACZEGO
JAK
W JAKI SPOSÓB
WERYFIKACJA – BADANIA ILOŚCIOWE
Czy to co udało nam się usłyszed i zaobserwowad
ma potencjał do szerokiej komunikacji
Czy na takich wartościach można oprzed
komunikację?
ILE JEST TAKICH OSÓB
CZY STANOWIĄ SPÓJNĄ
GRUPĘ
JAK DO NICH DOTRZEĆ
PORÓWNANIE
BADANIA JAKOŚCIOWE BADANIA ILOŚCIOWE
PORÓWNANIE
BADANIA JAKOŚCIOWE
Rozmowa, dyskusja, obserwacja
Słowa, opinie, emocje, głębokie
przekonania
Techniki projekcyjne pozwalające
wychodzić poza deklaracja
BADANIA ILOŚCIOWE
Ankieta, kwestionariusz, wybór
Dane, skale, cyfry, oceny
Deklaracje, pytania zamknięte,
najprostsze pytania
BADANIA
DLA STRATEGA SĄ PODSTAWOWYM
NARZĘDZIEM PRACY
NA RÓWNI Z OŁÓWKIEM, KARTKĄ,
GOOGLE I OTWARTĄ GŁÓWĄ
BADANIA
STRATEG NIE PATRZY NA SIEBIE
JA TAK NIE MAM
JA TAK NIE KUPUJĘ
NIGDY JESZCZE TAK NIE ZROBIŁEM
NIE ROZUMIEM JAK ONI MOGĄ
BADANIA
STRATEG STARA SIĘ ZROZUMIEĆ
DLACZEGO INNI TAK ROBIĄ
DLACZEGO ONI TAK ROBIĄ
CO ICH MOTYWUJE
CO ZNIECHĘCA
JACY ONI SĄ
CO IM TRZEBA POWIEDZIEĆ
JAK IM TO POWIEDZIEĆ
BADANIA SĄ DOBRE?.... TAK
O ILE NIE PODCHODZIMY DO NICH
BEZKRYTYCZNIE
O ILE NIE INTEPRETUJEMY ICH BŁĘDNIE
O ILE NIE ZAMYKAJĄ NAM MYŚLENIA
O ILE JAKO SŁUŻĄ NAM JAKO PUNKT
WYJŚCIA A NIE DEFINITYWNĄ OCENĘ
PUŁAPKA BADAO
„Jeśli testujecie czarno białe storyboardy
i na podstawie ich oceny przez osiem przypadkowych
osób nie mających pojęcia o reklamie podejmujecie
decyzję czy i jak końcowa reklama zadziała, to może
puszczajcie w telewizji właśnie te obrazki.”
Iwo Zaniewski, PZL
PUŁAPKA BADAO
„Konsument nie zna się, nie chce się znać.
Nie ma pojęcia o reklamie, często nie wie co
powiedzieć, dlatego zaczyna zmyślać, żeby
badacz, który płaci mu pieniądze za udział był
zadowolony”
melting pot
ILE DOMÓW BADAWCZYCH TYLE
AUTORSKICH TECHNIK
PODSTAWOWE PODZIAŁY
SĄ STANDARDOWE
PODZIAŁ BADAO ILOŚCIOWYCH
TECHNIKA PRZEPROWADZANIA
CAWI
Computer Assisted Web Interviewing
CATI
Computer Assisted Telephone Interview
CAPI
Computer Assisted Personal Interviewing
PAPI
Paper and Pencil Interview
WEBANKIETY, ANKIETY POCZTOWE
PODZIAŁ BADAO ILOŚCIOWYCH
CELE
U&A
PRE – TESTY / POST – TESTY KONCEPTÓW /
REKLAM
BADANIA OPAKOWAO, NAZW, PRODUKTU,
CENY
BADANIA WIZERUNKU MARKI / MARKI NA TLE
KONKURENCJI
PODZIAŁ BADAO ILOŚCIOWYCH
PROCES
BADANIA AD HOC
TRACKING
TGI
ALE BAZUJĄCE NA
DEKLARACJACH
PODSTAWOWE DANE
ILOŚCIOWE
POKAZUJĄCE
BIG PICTURE
KONSUMENTA
IDEALNY PUNKT
WYJŚCIA DO DALSZEJ
PRACY!
PODZIAŁ BADAO JAKOŚCIOWYCH
FGI
MINI FGI
DIADY
IDI
GRUPY KONFLIKTOWE
ETNOGRAFIA
SEMIOTYKA
FGI
TZW FOKUSY
GRUPY DYNAMICZNE
SZCZEGÓŁOWY SCENARIUSZ
KILKA RÓŻNYCH SPOJRZEŃ
Z TEJ SAMEJ TG
UŚREDNIANIE
DOPASOWYWANIE SIĘ DO WIĘKSZOŚCI
WSPÓLNE STANOWISKO
TECHNIKI PROJEKCYJNE
KRÓTKI CZAS NA WYPOWIEDŹ
MINI FGI
MINI FOKUSY
WERSJA EKONOMICZNA
SZYBKA WERYFIKACJA HIPOTEZ
DŁUŻSZY CZAS NA JEDNĄ OSOBĘ
DIADY
WYWIADY Z PARAMI
KOLEŻANKI
RODZIC / DZIECKO
MĄŻ / ŻONA
WIARYGODNOŚĆ OPINII
DOTARCIE DO MOTYWACJI DWÓCH
OŚRODKÓW DECYZYJNYCH
IDI
WYWIADY TWARZĄ W TWARZ
TRUDNE TEMATY
TEMATY WRAŻLIWE
MOŻLIWOŚĆ WYJŚCIA POZA DEKLARACJE
POGŁĘBIONE OPINIE
TECHNIKI PROJEKCYJNE
DŁUGI PROCES BADAWCZY – CZAS NA
JEDNĄ OSOBĘ
8-10 WYWIADÓW POZAWALA
WYCHWYCIĆ JEDNOZNACZNE TRENDY
GRUPY KONFLIKTOWE
ŚWIADOMY DOBÓR PRZECIWSTAWNYCH
OPINII
UNIKANIE UŚREDNIANIA
WYWOŁANIE GŁĘBSZYCH EMOCJI
OBRONA - ATAK
ETNOGRAFIA
WEJŚCIE W ŚWIAT KONSUMENTA
STYL ŻYCIA
OTOCZENIE KULTUROWE
WYJŚCIE POZA DEKLARACJE
OTWARCIE NA BADACZA
WERYFIKACJA OPINII (TEST LODÓWKI)
CZAS NA POZNANIE KONSUMENTA
ETNOGRAFIA
WEJŚCIE W ŚWIAT MARKI / PRODUKTU
MIEJSCE SPRZEDAŻY
OBSŁUGA KLIENTA
DECYZJE ZAKUPOWE
ŚCIEŻKA KONSUMENTA
OTOCZENIE KULTUROWE
SEMIOTYKA
KOMUNIKACJA
KODY KOMUNIKACYJNE
KODY KULTUROWE
KULTURA MASOWA
TRENDY KULTUROWE
We explore Hidden Worlds
When someone says they love a product or brand, their words are just
a fraction of what is really going on.
A personal choice is like a tiny boat, pushed along by powerful currents
of culture and the unconscious. It takes a trained eye to see how these
currents move. http://www.semiotics.co.uk/
BADANIA JAKOŚCIOWE „HOME MADE”
PODSTAWOWE REGUŁY
SCENARIUSZ – LISTA TEMATÓW DO
ROZMOWY
ADAPTOWANIE SIĘ DO SYTUACJI –
ZMIANA SCENARIUSZA AD HOC
MODERATOR JAK PIĘCIOLETNIE
DZIECKO – CHĘĆ WIEDZY
LADDERING – DLACZEGO, DLACZEGO,
DLACZEGO (ALE NIE PYTAJĄC WPROST
DLACZEGO)
TECHNIKI PROJEKCYJNE – WYJŚCIE
POZA DEKLARACJE I NIEUNIKNIONE
KŁAMSTWA
BADANIA JAKOŚCIOWE „HOME MADE”
JAK ROZMAWIAĆ
NATURALNYM JĘZYKIEM
BEZ ŻARGONU
PROSIĆ O OPISY
NIE OCENIAĆ, NIE KRYTYKOWAĆ
Jak się czujesz gdy…
Jaki jest główny benefit… 
Gdyby ta marka była osobą…
Nic więcej nie wiesz… 
JEDEN TEMAT NA RAZ OD SZCZEGÓŁU
DO OGÓŁU
Jaki jest Mały Głód, jak się zachowuje….
Umówiłabyś się na randkę z kimś takim?
BADANIA JAKOŚCIOWE „HOME MADE”
JAK ROZMAWIAĆ
PYTANIA OTWARTE, POBUDZAJĄCE
WYOBRAŹNIĘ
NIE PYTANIA ZAMKNIĘTA,
ROZTRZYGAJĄCE, TAK LUB NIE
NIGDY NIE PYTAJ „DLACZEGO”
PUŁAPKA RACJONALNOŚCI I DEKLARACJI
Dlaczego pijesz Nescafe? Bo lubię!
Co lubisz w kawie Nescafe, co sprawia, że
lubisz po nią sięgad, jak się czujesz….
WYJŚCIE POZA DEKLARACJE - TECHNIKA
OPOWIEŚĆ NIE WPROST
Tak się czuje co miesiąc, kiedy przychodzi do
spłaty raty kredytu. Boję się zajrzed na
konto, bo nigdy nie wiem ile zostanie tym
razem ściągnięte
Kredyt w CHF
WYJŚCIE POZA DEKLARACJE - TECHNIKA
OPOWIEŚĆ NIE WPROST
Generalnie to tak się czuję. Jakbym walił
pięścią w mur, bez skutku. Na nic nie mam
wpływu, ktoś inny za mnie decydujeKredyt w CHF
WYJŚCIE POZA DEKLARACJE - TECHNIKA
OPOWIEŚĆ NIE WPROST
Jedna wielka żółta masa, taka sama..
Ale też nigdy nie wiem, czy to co wyciągnę
będzie dobrze, bo może wyglądad tak samo,
a w środku będzie katastrofa
Żółte sery
WYJŚCIE POZA DEKLARACJE - TECHNIKA
OPOWIEŚĆ NIE WPROST
Niespodzianka. Nigdy nie wiesz co będzie w
pudełku. Ale to nie jest taka niespodzianka
przyjemna, jak na tym obrazku, bo często
jest to bardziej jak… jak ruletka. Albo tak
albo tak.
Żółte sery
KIM JESTEŚMY?
NAZYWAMY SIĘ MELTING POT (ang. kociołek).
DO TEGO KOCIOŁKA WRZUCAMY STARE MYŚLENIE
I PODZIAŁY KOMUNIKACJI NA ATL / DIGITAL.
Chcesz wiedzied więcej o badaniach w procesie
planowania strategicznego?
DZIĘKUJEMY.
www.melting-pot.pl
STRONA WWW
FACEBOOK
facebook.com/strategic.collective
ZA PRAKTYCZNE INSPIRACJE DZIĘKUJEMY:
Ewa Galica / Jarek Chludzioski @PZL Nawigacja
Julia Izmałkowa @Izmałkowa Consulting
Michał Kociankowski @Synergion
Marek Staniszewski
Semiotic Solutions Polska
PTBRiO
1 of 44

Recommended

Melting Pot. Analiza strategiczna polskiej branży mięsnej i wędliniarskiej. by
Melting Pot. Analiza strategiczna polskiej branży mięsnej i wędliniarskiej.Melting Pot. Analiza strategiczna polskiej branży mięsnej i wędliniarskiej.
Melting Pot. Analiza strategiczna polskiej branży mięsnej i wędliniarskiej.Melting Pot. Strategic Collective.
6K views57 slides
Strategia marki - warsztaty by
Strategia marki - warsztatyStrategia marki - warsztaty
Strategia marki - warsztatyDorian Szymański
2.8K views44 slides
Analiza strategiczna sieci sklepów spożywczych w Polsce by
Analiza strategiczna sieci sklepów spożywczych w PolsceAnaliza strategiczna sieci sklepów spożywczych w Polsce
Analiza strategiczna sieci sklepów spożywczych w PolsceMelting Pot. Strategic Collective.
14.3K views42 slides
Badania on line w slużbie strategii marketingowej by
Badania on line w slużbie strategii marketingowejBadania on line w slużbie strategii marketingowej
Badania on line w slużbie strategii marketingowejMelting Pot. Strategic Collective.
1.8K views62 slides
Konferencja VideoWars by Screenlovers. Melting Pot.15.11.2017 by
Konferencja VideoWars by Screenlovers. Melting Pot.15.11.2017Konferencja VideoWars by Screenlovers. Melting Pot.15.11.2017
Konferencja VideoWars by Screenlovers. Melting Pot.15.11.2017Melting Pot. Strategic Collective.
766 views25 slides
Co mówią ludzie, których nikt nie słucha? by
Co mówią ludzie, których nikt nie słucha?Co mówią ludzie, których nikt nie słucha?
Co mówią ludzie, których nikt nie słucha?Albert Stęclik
23.5K views58 slides

More Related Content

Viewers also liked

Rynek nieruchomosci premium analiza strategiczna. Melting Pot by
Rynek nieruchomosci premium analiza strategiczna. Melting PotRynek nieruchomosci premium analiza strategiczna. Melting Pot
Rynek nieruchomosci premium analiza strategiczna. Melting PotMelting Pot. Strategic Collective.
3K views42 slides
Brief kreatywny. Insight. melting-pot by
Brief kreatywny. Insight. melting-potBrief kreatywny. Insight. melting-pot
Brief kreatywny. Insight. melting-potMelting Pot. Strategic Collective.
6.5K views63 slides
Rola strategii w procesie komunikacji. melting-pot by
Rola strategii w procesie komunikacji. melting-potRola strategii w procesie komunikacji. melting-pot
Rola strategii w procesie komunikacji. melting-potMelting Pot. Strategic Collective.
1.2K views31 slides
Death to...advertising philosophers! melting-pot. by
Death to...advertising philosophers! melting-pot.Death to...advertising philosophers! melting-pot.
Death to...advertising philosophers! melting-pot.Melting Pot. Strategic Collective.
2K views20 slides
Social media kontra sklep. Sokolow case. by
Social media kontra sklep. Sokolow case.Social media kontra sklep. Sokolow case.
Social media kontra sklep. Sokolow case.Melting Pot. Strategic Collective.
4.5K views11 slides
How to design brand in digital future. melting pot by
How to design brand in digital future. melting potHow to design brand in digital future. melting pot
How to design brand in digital future. melting potMelting Pot. Strategic Collective.
4.4K views43 slides

Viewers also liked(13)

Louis Vuitton - zarządzanie marką luksusową by LoveLifePR
Louis Vuitton - zarządzanie marką luksusowąLouis Vuitton - zarządzanie marką luksusową
Louis Vuitton - zarządzanie marką luksusową
LoveLifePR3.4K views

More from Melting Pot. Strategic Collective.

Forum IAB 2019 Wojtek Walczak Melting Pot by
Forum IAB 2019 Wojtek Walczak Melting PotForum IAB 2019 Wojtek Walczak Melting Pot
Forum IAB 2019 Wojtek Walczak Melting PotMelting Pot. Strategic Collective.
770 views46 slides
Marketing i technologia Poznan 23.11.2018 by
Marketing i technologia Poznan 23.11.2018Marketing i technologia Poznan 23.11.2018
Marketing i technologia Poznan 23.11.2018Melting Pot. Strategic Collective.
503 views44 slides
Zapomnij o konkurencji. Pomyśl o konsumencie. Back to the basics. by
Zapomnij o konkurencji. Pomyśl o konsumencie. Back to the basics.Zapomnij o konkurencji. Pomyśl o konsumencie. Back to the basics.
Zapomnij o konkurencji. Pomyśl o konsumencie. Back to the basics.Melting Pot. Strategic Collective.
338 views39 slides
Cyfrowa dopamina- Wojtek Walczak na Forum IAB 2018 by
Cyfrowa dopamina- Wojtek Walczak na Forum IAB 2018Cyfrowa dopamina- Wojtek Walczak na Forum IAB 2018
Cyfrowa dopamina- Wojtek Walczak na Forum IAB 2018Melting Pot. Strategic Collective.
5.3K views50 slides
O mlodych, ktorzy nie rozumieja starych by
O mlodych, ktorzy nie rozumieja starychO mlodych, ktorzy nie rozumieja starych
O mlodych, ktorzy nie rozumieja starychMelting Pot. Strategic Collective.
704 views26 slides
Promocje konsumenckie w świecie multichannel. melting pot. by
Promocje konsumenckie w świecie multichannel. melting pot.Promocje konsumenckie w świecie multichannel. melting pot.
Promocje konsumenckie w świecie multichannel. melting pot.Melting Pot. Strategic Collective.
2.7K views81 slides

Badania w strategii komunikacji marketingowej. melting-pot

 • 2. „BIG IDEA bez odpowiedniego zaplecza informacji zda się na nic. Więc zanim wpadniesz na świetny pomysł, zdobądź jak największą wiedzę o danym produkcie, usłudze i swoim kliencie.”
 • 3. BADANIA A STRATEGIA CZYLI CZYM DYSPONUJEMY BADANIA KLIENCKIE BADANIA OGÓLNODOSTĘPNE - GOOGLE BADANIA WŁASNE DZIAŁU STRATEGII ANKIETY / WYWIADY BEZPOŚREDNIE / POS / PARTYZANTKA GOOGLE TRENDS / ANALYTICS / FACEBOOK INSIGHTS / BRAND 24 / SOTRENDER / CHEESECAT
 • 4. RODZAJE BADAO PODSTAWOWE ROZRÓŻNIENIE BADANIA ILOŚCIOWE BADANIA JAKOŚCIOWE Trendy Postawy Deklaracje Fakty Motywacje Zachowania Emocje Przekonania Opinie Sposób myślenia
 • 5. RODZAJE BADAO PODSTAWOWE ROZRÓŻNIENIE BADANIA ILOŚCIOWE BADANIA JAKOŚCIOWE CAŁOŚĆ PROCESU BADANIE ILOŚCIOWE JAKO PUNKT WYJŚCIA BADANIE JAKOŚCIOWE JAKO POGŁEBIENIE WNIOSKÓW
 • 6. PUNKT WYJŚCIA – BADANIE ILOŚCIOWE Nasz produkt kupowany jest przede wszystkim (45%) przez kobiety 25 - 35, z dużych miast (100k+), z dochodem średnia +. Zamężne, z dwójką dzieci, posiadają własne mieszkanie. Oglądają TV (TVN, POLSAT), czytają prasę kolorową (OLIVIA, GALA, TWÓJ STYL), słuchają radia (ZET, ESKA) w internecie sprawdzają pocztę (WP.PL), czytają newsy (ONET.PL) oraz zaglądają na FACEBOOK. Deklarują, że kupują nasz produkt, bo jest smaczny, zdrowy dla nich i dla ich dzieci, dostępny w kilku wariantach smakowych (dla każdego coś smacznego). Kupują go w hipermarketach. Cena mimo iż wyższa niż konkurencja nie jest dla nich barierą, gdyż deklarują, że są w stanie zapłacid więcej za dobrą jakośd. KTO JAK GDZIE ILE
 • 7. POGŁĘBIENIE – BADANIA JAKOŚCIOWE Chcę byd dobrą matką, ale czasami… DLACZEGO JAK W JAKI SPOSÓB Nie mam czasu na… To dobry zamiennik dla… Dzieci go… Smakuje i mnie i dzieciom…
 • 8. POGŁĘBIENIE… Jestem tak zabiegana, że śniadanie muszę robid jedną ręką w 10 minut DLACZEGO??? Czasami zamiast się uśmiechad muszę zmuszad się żeby nie płakad Codziennie nie można jeśd w kółko tego samego, bo można by się wreszcie porzygad. Jak dziecko coś zje do kooca to jestem w siódmym niebie Jak dojadam po dziecku, żeby się nie zmarnowało, to dobrze, żeby mi tez smakowało i nie tuczyło. Jogurt zjem, nuggetsa już nie bardzo INSIGHTS
 • 10. RODZAJE BADAO PODSTAWOWE ROZRÓŻNIENIE BADANIA ILOŚCIOWE BADANIA JAKOŚCIOWE CAŁOŚĆ PROCESU BADANIE ILOŚCIOWE JAKO POTWIERDZENIE HIPOTEZ BADANIE JAKOŚCIOWE JAKO PUNKT WYJŚCIA
 • 11. POGŁĘBIENIE – BADANIA JAKOŚCIOWE Zauważyliśmy, że podczas rozmowy o naszej marce nasze konsumentki często porównują ją do… Nasze konsumentki podczas rozmów bardzo często przywoływały… Nasze konsumentki często robią większe zapasy naszego produktu „na czarną godzinę”… ale mają problem z miejscem w lodówce DLACZEGO JAK W JAKI SPOSÓB
 • 12. WERYFIKACJA – BADANIA ILOŚCIOWE Czy to co udało nam się usłyszed i zaobserwowad ma potencjał do szerokiej komunikacji Czy na takich wartościach można oprzed komunikację? ILE JEST TAKICH OSÓB CZY STANOWIĄ SPÓJNĄ GRUPĘ JAK DO NICH DOTRZEĆ
 • 14. PORÓWNANIE BADANIA JAKOŚCIOWE Rozmowa, dyskusja, obserwacja Słowa, opinie, emocje, głębokie przekonania Techniki projekcyjne pozwalające wychodzić poza deklaracja BADANIA ILOŚCIOWE Ankieta, kwestionariusz, wybór Dane, skale, cyfry, oceny Deklaracje, pytania zamknięte, najprostsze pytania
 • 15. BADANIA DLA STRATEGA SĄ PODSTAWOWYM NARZĘDZIEM PRACY NA RÓWNI Z OŁÓWKIEM, KARTKĄ, GOOGLE I OTWARTĄ GŁÓWĄ
 • 16. BADANIA STRATEG NIE PATRZY NA SIEBIE JA TAK NIE MAM JA TAK NIE KUPUJĘ NIGDY JESZCZE TAK NIE ZROBIŁEM NIE ROZUMIEM JAK ONI MOGĄ
 • 17. BADANIA STRATEG STARA SIĘ ZROZUMIEĆ DLACZEGO INNI TAK ROBIĄ DLACZEGO ONI TAK ROBIĄ CO ICH MOTYWUJE CO ZNIECHĘCA JACY ONI SĄ CO IM TRZEBA POWIEDZIEĆ JAK IM TO POWIEDZIEĆ
 • 18. BADANIA SĄ DOBRE?.... TAK O ILE NIE PODCHODZIMY DO NICH BEZKRYTYCZNIE O ILE NIE INTEPRETUJEMY ICH BŁĘDNIE O ILE NIE ZAMYKAJĄ NAM MYŚLENIA O ILE JAKO SŁUŻĄ NAM JAKO PUNKT WYJŚCIA A NIE DEFINITYWNĄ OCENĘ
 • 19. PUŁAPKA BADAO „Jeśli testujecie czarno białe storyboardy i na podstawie ich oceny przez osiem przypadkowych osób nie mających pojęcia o reklamie podejmujecie decyzję czy i jak końcowa reklama zadziała, to może puszczajcie w telewizji właśnie te obrazki.” Iwo Zaniewski, PZL
 • 20. PUŁAPKA BADAO „Konsument nie zna się, nie chce się znać. Nie ma pojęcia o reklamie, często nie wie co powiedzieć, dlatego zaczyna zmyślać, żeby badacz, który płaci mu pieniądze za udział był zadowolony” melting pot
 • 21. ILE DOMÓW BADAWCZYCH TYLE AUTORSKICH TECHNIK PODSTAWOWE PODZIAŁY SĄ STANDARDOWE
 • 22. PODZIAŁ BADAO ILOŚCIOWYCH TECHNIKA PRZEPROWADZANIA CAWI Computer Assisted Web Interviewing CATI Computer Assisted Telephone Interview CAPI Computer Assisted Personal Interviewing PAPI Paper and Pencil Interview WEBANKIETY, ANKIETY POCZTOWE
 • 23. PODZIAŁ BADAO ILOŚCIOWYCH CELE U&A PRE – TESTY / POST – TESTY KONCEPTÓW / REKLAM BADANIA OPAKOWAO, NAZW, PRODUKTU, CENY BADANIA WIZERUNKU MARKI / MARKI NA TLE KONKURENCJI
 • 25. TGI ALE BAZUJĄCE NA DEKLARACJACH PODSTAWOWE DANE ILOŚCIOWE POKAZUJĄCE BIG PICTURE KONSUMENTA IDEALNY PUNKT WYJŚCIA DO DALSZEJ PRACY!
 • 26. PODZIAŁ BADAO JAKOŚCIOWYCH FGI MINI FGI DIADY IDI GRUPY KONFLIKTOWE ETNOGRAFIA SEMIOTYKA
 • 27. FGI TZW FOKUSY GRUPY DYNAMICZNE SZCZEGÓŁOWY SCENARIUSZ KILKA RÓŻNYCH SPOJRZEŃ Z TEJ SAMEJ TG UŚREDNIANIE DOPASOWYWANIE SIĘ DO WIĘKSZOŚCI WSPÓLNE STANOWISKO TECHNIKI PROJEKCYJNE KRÓTKI CZAS NA WYPOWIEDŹ
 • 28. MINI FGI MINI FOKUSY WERSJA EKONOMICZNA SZYBKA WERYFIKACJA HIPOTEZ DŁUŻSZY CZAS NA JEDNĄ OSOBĘ
 • 29. DIADY WYWIADY Z PARAMI KOLEŻANKI RODZIC / DZIECKO MĄŻ / ŻONA WIARYGODNOŚĆ OPINII DOTARCIE DO MOTYWACJI DWÓCH OŚRODKÓW DECYZYJNYCH
 • 30. IDI WYWIADY TWARZĄ W TWARZ TRUDNE TEMATY TEMATY WRAŻLIWE MOŻLIWOŚĆ WYJŚCIA POZA DEKLARACJE POGŁĘBIONE OPINIE TECHNIKI PROJEKCYJNE DŁUGI PROCES BADAWCZY – CZAS NA JEDNĄ OSOBĘ 8-10 WYWIADÓW POZAWALA WYCHWYCIĆ JEDNOZNACZNE TRENDY
 • 31. GRUPY KONFLIKTOWE ŚWIADOMY DOBÓR PRZECIWSTAWNYCH OPINII UNIKANIE UŚREDNIANIA WYWOŁANIE GŁĘBSZYCH EMOCJI OBRONA - ATAK
 • 32. ETNOGRAFIA WEJŚCIE W ŚWIAT KONSUMENTA STYL ŻYCIA OTOCZENIE KULTUROWE WYJŚCIE POZA DEKLARACJE OTWARCIE NA BADACZA WERYFIKACJA OPINII (TEST LODÓWKI) CZAS NA POZNANIE KONSUMENTA
 • 33. ETNOGRAFIA WEJŚCIE W ŚWIAT MARKI / PRODUKTU MIEJSCE SPRZEDAŻY OBSŁUGA KLIENTA DECYZJE ZAKUPOWE ŚCIEŻKA KONSUMENTA
 • 34. OTOCZENIE KULTUROWE SEMIOTYKA KOMUNIKACJA KODY KOMUNIKACYJNE KODY KULTUROWE KULTURA MASOWA TRENDY KULTUROWE We explore Hidden Worlds When someone says they love a product or brand, their words are just a fraction of what is really going on. A personal choice is like a tiny boat, pushed along by powerful currents of culture and the unconscious. It takes a trained eye to see how these currents move. http://www.semiotics.co.uk/
 • 35. BADANIA JAKOŚCIOWE „HOME MADE” PODSTAWOWE REGUŁY SCENARIUSZ – LISTA TEMATÓW DO ROZMOWY ADAPTOWANIE SIĘ DO SYTUACJI – ZMIANA SCENARIUSZA AD HOC MODERATOR JAK PIĘCIOLETNIE DZIECKO – CHĘĆ WIEDZY LADDERING – DLACZEGO, DLACZEGO, DLACZEGO (ALE NIE PYTAJĄC WPROST DLACZEGO) TECHNIKI PROJEKCYJNE – WYJŚCIE POZA DEKLARACJE I NIEUNIKNIONE KŁAMSTWA
 • 36. BADANIA JAKOŚCIOWE „HOME MADE” JAK ROZMAWIAĆ NATURALNYM JĘZYKIEM BEZ ŻARGONU PROSIĆ O OPISY NIE OCENIAĆ, NIE KRYTYKOWAĆ Jak się czujesz gdy… Jaki jest główny benefit…  Gdyby ta marka była osobą… Nic więcej nie wiesz…  JEDEN TEMAT NA RAZ OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU Jaki jest Mały Głód, jak się zachowuje…. Umówiłabyś się na randkę z kimś takim?
 • 37. BADANIA JAKOŚCIOWE „HOME MADE” JAK ROZMAWIAĆ PYTANIA OTWARTE, POBUDZAJĄCE WYOBRAŹNIĘ NIE PYTANIA ZAMKNIĘTA, ROZTRZYGAJĄCE, TAK LUB NIE NIGDY NIE PYTAJ „DLACZEGO” PUŁAPKA RACJONALNOŚCI I DEKLARACJI Dlaczego pijesz Nescafe? Bo lubię! Co lubisz w kawie Nescafe, co sprawia, że lubisz po nią sięgad, jak się czujesz….
 • 38. WYJŚCIE POZA DEKLARACJE - TECHNIKA OPOWIEŚĆ NIE WPROST Tak się czuje co miesiąc, kiedy przychodzi do spłaty raty kredytu. Boję się zajrzed na konto, bo nigdy nie wiem ile zostanie tym razem ściągnięte Kredyt w CHF
 • 39. WYJŚCIE POZA DEKLARACJE - TECHNIKA OPOWIEŚĆ NIE WPROST Generalnie to tak się czuję. Jakbym walił pięścią w mur, bez skutku. Na nic nie mam wpływu, ktoś inny za mnie decydujeKredyt w CHF
 • 40. WYJŚCIE POZA DEKLARACJE - TECHNIKA OPOWIEŚĆ NIE WPROST Jedna wielka żółta masa, taka sama.. Ale też nigdy nie wiem, czy to co wyciągnę będzie dobrze, bo może wyglądad tak samo, a w środku będzie katastrofa Żółte sery
 • 41. WYJŚCIE POZA DEKLARACJE - TECHNIKA OPOWIEŚĆ NIE WPROST Niespodzianka. Nigdy nie wiesz co będzie w pudełku. Ale to nie jest taka niespodzianka przyjemna, jak na tym obrazku, bo często jest to bardziej jak… jak ruletka. Albo tak albo tak. Żółte sery
 • 42. KIM JESTEŚMY? NAZYWAMY SIĘ MELTING POT (ang. kociołek). DO TEGO KOCIOŁKA WRZUCAMY STARE MYŚLENIE I PODZIAŁY KOMUNIKACJI NA ATL / DIGITAL. Chcesz wiedzied więcej o badaniach w procesie planowania strategicznego?
 • 44. ZA PRAKTYCZNE INSPIRACJE DZIĘKUJEMY: Ewa Galica / Jarek Chludzioski @PZL Nawigacja Julia Izmałkowa @Izmałkowa Consulting Michał Kociankowski @Synergion Marek Staniszewski Semiotic Solutions Polska PTBRiO