Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Záverečný úkol KPI

221 views

Published on

Marek Melocík / 396513

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Záverečný úkol KPI

  1. 1. Operačné systémy používané v smartfónochTému som si vybral na základe pozitívneho vzťahu práve k „múdrym telefónom“, mám o nichpomerne veľké teoretické aj praktické vedomosti. Už takmer tri roky som majiteľom smartfónu,vyskúšal som dva rôzne operačné systémy, na svojej fakulte mám zapísaný predmet, ktorý sa venujepráve operačným systémom v smartfónoch a ich celkovej hierarchii. Preto si myslím, že táto téma jepre mňa ako informatika vhodná.Všeobecné informácieSmartfóny sú v dnešnom svete považované za nástupcu klasických telefónov. Jedná sao telefóny (prevažne s dotykovým displejom – či už kapacitným alebo rezistívnym), ktorév porovnaní s „hlúpymi telefónmi“ majú vlastný operačný systém, nemajú uzamknutérozhranie apod. Prvé smartfóny boli kombináciou PDA (Personal Digital Assistant)a mobilného telefónu.Absolútne prvý telefón, ktorý bol oficiálne uznaný ako smartfón bol Ericsson GS88s operačným systémom GeOS. Za zmienku určite stojí aj model IBM Simon, ktorý boluvedený na trh v roku 1993, mal vôbec prvý dotykový displej medzi mobilnými telefónmia prvý e-mailový klient. Napriek týmto vlastnostiam nebol zaradený do kategóriesmartfónov. Od toho času prešli smartfóny a ich operačné systémy obrovským progresom.V tomto článku sa budem venovať práve rozvoju operačných systémov.AndroidMomentálne najrozšírenejší operačný systém na svete. Operačný systém Android bolvytvorený v roku 2003 spoločnosťou Google, avšak na trh bol uvedený až o štyri roky neskôr.Prvý krát bol použitý v mobilnom zariadení s názvom HTC Dream. Základ tvorí Linuxovýkernel verzie 2.6, prípadne 3.x (pri verziách Androidu 4.0 a vyššie). Celý systém jeprogramovaný v jazyku C, prípadne Java.Každý výrobca mobilných telefónov, ktorý používa systém Android, si môže do systémupridať vlastné grafické rozhranie (Graphic User Interface - GUI). Toto rozhranie umožňujevýrazne jednoduchšie používať mobilný telefón, nakoľko bez GUI by používateľ musel písaťzložité príkazy do príkazového riadku (ekvivalent v GUI je stlačenie tlačítka).Podľa štatistík z tretieho kvartálu roku 2012 je podiel zariadení s operačnýmsystémom Android až 75% z celkového počtu smartfónov. V absolútnych číslach to znamená,
  2. 2. že až 500 miliónov smartfónov beží na OS Android s denným prírastkom 1,3 miliónazariadení.Android je open-source systém, teda má obrovské možnosti úprav a modifikácii. Pokročilýužívateľ si môže stiahnuť a nainštalovať tzv. custom ROM. Custom ROM je upravenýoriginálny systém s doplnkovými možnosťami. Väčšinou sú to systémy s vyladeným výkonoma s odstránenými originálnymi prvkami, ktoré zbytočne zaťažujú systém a dajú sa nahradiťjednoduchším ekvivalentom.Android má obrovskú komunitu vývojárov, ktorí vytvárajú aplikácie pre Android. Aplikácie súrozšírenia funkcionality telefónu a bývajú písané v mierne modifikovanej Jave. Aplikácie preAndroid sú zhromažďované v obrovskej databáze aplikácii s názvom Google Play (donedávnaAndroid Market). Ku koncu roka 2012 bolo v Google Play viac ako 700 000 rôznych aplikácii.Totálny počet stiahnutí všetkých týchto aplikácii prekonal hranicu 25 miliárd stiahnutí. Toznamená, že každý smartfón s Androidom stiahol v priemere 50 aplikácii.iOS (iPhone OS)Operačný systém používaný v iPhonoch je druhý najrozšírenejší operačný systém na svete. Jepoužívaný výhradne v zariadeniach od americkej firmy Apple. iOS bol predstavený v roku2007, podobne ako Android. Na rozdiel od Androidu je systém iOS programovaný najmäv jazyku C++ a Objective-C, teda developeri úplne vyradili jazyk Java.iOS má takisto ako Android svoj vlastný GUI s názvom Cocoa Touch. Toto rozhranie bolorevolučné v používaní technológie multitouch, taktiež v ovládaní gestami a v neposlednomrade aj multitaskingom.Čo sa týka aplikácii, tak iOS bol dlhý čas pred Androidom v počte aplikácii uloženýchv databáze nazývanej AppStore. Avšak koncom tohto roka sa tieto dve čísla vyrovnali, teda ajiOS má momentálne okolo 700 000 aplikácii. iOS si stále drží prvenstvo v absolútnom počtestiahnutí, kde celkový počet je 30 miliárd stiahnutí. iOS tvorí v súčasnosti približne 15%celkového počtu smartfónov, čím spolu s Androidom tvoria drvivú 90% dominanciu na polismartfónov.Windows Phone (Windows Mobile)Tretím najpopulárnejším operačným systémom v smartfónoch je Windows Phone, predtýmnazývaný taktiež Windows Mobile. Jeho popularita zďaleka nedosahuje úroveň ako Androidči iOS, ale má však dobrú perspektívu na rozvoj. Za posledné mesiace sa takmer celý systémreorganizoval, bolo pridané rozhranie Metro (známe taktiež zo systému Windows 8)a pribudli nové aplikácie. Počtom a kvalitou zatiaľ nekonkurujú svojim dvom najväčšímrivalom, avšak do budúcna sa to môže celé zmeniť. Windows Phone má podiel na trhuzanedbateľných 4,8%.
  3. 3. Ostatné operačné systémyV súčasnosti sú na trhu smartfónov aj ďalšie operačné systémy, avšak vyskytujú sa skôrzriedkavo. Za zmienku určite stojí Symbian, ktorý bol v minulých rokoch veľmi populárnya používali ho všetky smartfóny fínskej firmy Nokia. Avšak s postupom času sa stal systémpomalým a neatraktívnym a Nokia sa rozhodla používať software od Microsoftu (WindowsPhone). Iné a zároveň málo používané systémy sú napríklad Bada vyvíjaná firmou Samsung,BlackBerry OS od firmy RIM, či webOS od HP.Kto chce byť najlepší, musí byť inovatívny. Android si drží prvenstvo na trhu najmä vďakaopen-source, čo umožňuje obrovský potenciál na rozvoj a tvorbu nových a nových aplikácii arozšírení. iOS je takisto jedinečný, je obdivuhodné, že operačný systém používaný iba jednoufirmou má aj napriek tomu oprovský úspech vďaka dokonalej kooperácii hardware-software.Windows Phone má najväčšiu výhodu v jeho potenciáli rastu vďaka enormnej podporeamerického giganta Microsoft. Každý systém je svojim spôsobom jedinečný a záleží nakaždom používateľovi, ktorý mu vyhovuje najviac.
  4. 4. Použitá literatúraMURPHY, Marc. Beginning Android 2. 1. vyd. London: Apress, 2010. 416 s. ISBN 1430226293  Bývalý aktívny programátor pre Android  Publikácia je prehľadná a vhodná či pre začiatočníkov alebo pre pokročilých  Autor vychádza zo svojich bohatých skúseností v programovaníSmartphone [online]. 2012 [cit.2013-01-03]. Dostupné na internete:http://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone.  Najväčšia online encyklopédia  Viac autorov, v prípade omylu v texte môže daný článok opraviť iný človek  Prehľadne zhrnutá problematikaMACICH, Jiří. Android prorazil na tabletech, Microsoft vykročil levou nohou. 21.12.2012[cit.2013-01-03]. Dostupné na internete: http://www.lupa.cz/clanky/mobilni-rok-2012-android-prorazil-na-tabletech-microsoft-vykrocil-levou-nohou.  Autor vychádza z oficiálnych štatistík mobilných výrobcov  Autor bral do úvahy nielen smartfóny, ale aj tablety  Článok je výborne štylisticky aj gramaticky napísanýAnotáciaČlánok pojednáva o operačných systémoch, ktoré sa používajú v „múdrych“ mobilnýchtelefónoch (tzv. smartfónoch). Autor sa zameriava na tri najpoužívanejšie operačné systémy(Android, iOS a Windows Phone). Autor opisuje špecifikácie jednotlivých systémochv prehľadne vytvorených kapitolách, autor spomína technológiu použitú pri programovaníjednotlivých operačných systémov, hodnotí ich z marketingového hľadiska podľa predajnostina trhu a predstavuje rozhrania používané jednotlivými firmami, ktoré vyrábajú smartfóny.Na konci článku sa nachádza graf, ktorý demonštruje vývoj predajnosti smartfónovs konkrétnym systémom.Kľúčové slováSmartfón, operačný systém, mobilný telefón, Android, iOS, Windows Phone, Symbian, GUI

×