Morgondagens ACO-flaska     1(13)
InnehållsförteckningUppdrag......................................................3Flaska.....................................
UppdragUppdraget vi tilldelades var attskapa morgondagens ACO-flaskasom skall passa hela sortimentet.Flaskan ska utstråla ...
FlaskaNär vi fick flaskan som ACO     tillförlitligheten, som ACO’sanvänder idag, insåg vi att     varumärke til...
LockNär det gäller locken så har vi valtatt ha en flaska med pumplock,en med fliptop-lock och en medskruvlock för att dess...
EtiketterACO är ett väletablerat och välkänt   Färgvalen på etiketterna går efter denvarumärke som de flesta i Sverige ...
Etiketter      7(13)
Färg och formVi hålla oss relativt neutrala vidfärgvalet och bytte ut den färgadeflaskan mot en vit. Vi ville meddetta lyf...
TransportVid paketering för transport har vivalt att använda ett tråg i plast somliknar det som redan finns idag.Exempelvi...
50 ml skruvlock         10(13)
200 ml flip top-lock            11(13)
500 ml pump       12(13)
Nackademin YH 2012Uppdrag - ACO     Av:  Sofia Ridemar  Alexandra Mellin   Jenny Lodin  Sandra Peters  Anna S...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aco Nordic

583 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aco Nordic

 1. 1. Morgondagens ACO-flaska 1(13)
 2. 2. InnehållsförteckningUppdrag......................................................3Flaska...........................................................4Lock...............................................................5Etiketter......................................................6Färg och form............................................8Transport....................................................9Resultat.................................................... 10 2(13)
 3. 3. UppdragUppdraget vi tilldelades var attskapa morgondagens ACO-flaskasom skall passa hela sortimentet.Flaskan ska utstråla nytänkmen ändå passa in som helhet iportfolion. Vi skulle tänka på attflaskan skulle vara stabil, fungeraunder transport och ha passandemynning. Vi fick välja mellan deolika öppningarna; fliptop, pump/spray och skruv. Vi tog till ossbetydelsen av stor etikettyta dåetiketten skulle ha plats för mycketinformativ text och även tydligtrepresentera varumärket ACO.Vi har tänkt oss en flaska som skastå stabilt på ytor som exempelvisgaller-duschhyllor där det behövsen större botten än dagens flaska,men självfallet även stå bra påplana ytor. Vi vill att flaskan skaligga bekvämt i handen när mananvänder den och väljer därföratt ge den en mjuk form som går ilinje med ACO’s tidigare former. Vihar utformat flaskan på så sätt attetiketten och varumärket hamnar ifokus. Vi har även valt att inkluderaACO’s blad i vår formgivning avflaskan. 3(13)
 4. 4. FlaskaNär vi fick flaskan som ACO tillförlitligheten, som ACO’sanvänder idag, insåg vi att varumärke till stor del byggerflaskan inte var speciellt unik på, ifrågasätts. Därför tog vi tillpå marknaden. Vi insåg även att oss cylinderformen men med engreppvänligheten och stabiliteten twist; den förblir rund i botteninte fungerade maximalt i med en övergång mot elips d.v.s. enexempelvis en duschhylla i galler. avsmalning vid halsen. Detta för attVi drog slutsatsen att dessa skapa en originell flaska men ocksååtgärder var de som vi ville lägga för att öka greppvänligheten ochstörst vikt vid. Vi tog även till stabiliteten i botten.oss att sortimentet skulle se merenhetligt ut än idag och valde För att göra vår flaska ännuatt skapa en form som på ett mer originell, valde vi att läggasnyggt sätt kan översättas till fokus vid loggans löv. Ett löv medolika mängd (50 ml, 200 ml och relief(upphöjning) med syfte att500 ml med tillhörande kork för inte bara tillföra en effekt utanrespektive produkt) och därmed även underlätta för konsumenterskapa ”ACO-familjen.” med nedsatt syn att identifiera varumärket.Vi drog slutsatsen att encylinderformad flaska skullevisa de resultat vi ville samt attOmega Pharmas andra märkenCliniderm och Naturvives flaskorockså är cylinderformade. Vi villedra en koppling till dessa menändå konstruera en unik flaskaför att få ACO att associeras somett icke budgetval samt göraprodukten mer attraktiv utan att 4(13)
 5. 5. LockNär det gäller locken så har vi valtatt ha en flaska med pumplock,en med fliptop-lock och en medskruvlock för att dessa fungerarväl ihop med vårt val av produkttillsammans med våra flaskori olika mängd. Korkarna harsamma funktion som innan, menär mer cirkulära än tidigare. Enskillnad är att vi har valt att ändrapumplockets utseende. Iställetför att ha den vanliga trianguläraformen har vi gett den formen avett löv, precis som ACO’s logga.Detta ger ett intressantare ochmer nytänkande intryck ochär även en bra effekt för attidentifiera varumärket, till exempelmålgrupper med nedsatt syn. 5(13)
 6. 6. EtiketterACO är ett väletablerat och välkänt Färgvalen på etiketterna går efter denvarumärke som de flesta i Sverige valda färgen på locket, produkterna ärkänner till och använt någon gång. färgkodade därefter och lockets färgMed tanke på att etiketterna ska symboliserar de olika serierna, som vikunna passa i flera olika serier för beskriver på nästa sida. Dessa färgerolika målgrupper, ville vi inte ändra återkommer i etiketterna, dels i ende redan existerande etiketterna gradiens, och i text. Lövens linjer harallt för mycket. Etiketterna är redan en silverfoliering, för att få fram en merväl genomtänkta, tydliga och andas enhetlig och stilfull effekt. All typografiväldigt mycket ACO. Detaljer vi valt på etiketterna är i typsnittet Helvetica.att förändra är framsidans form,lövens placering samt kulörpalettför att göra flaskan mer attraktiv påmarkanden.Lövet har blivit lite av en signaturoch förknippas starkt med ACO’sprodukter. Det är något vi villlyfta fram i vår formgivning avflaskan och göra associationen tillACO starkare. Etikettens vänstra,nedersta hörn har formats föratt ge plats åt lövet som är enrelief (upphöjning) och finns påflaskans framsida. För att bindasamma detta löv med etiketten harvi placerat löv i etikettens nedrehögra hörn. Det ger också ett frisktoch mer levande intryck. Lövetåterkommer även på baksidansetikett. Vi ville att ACO’s logotypskulle ta mer plats på etiketten ochförstorades därför upp. 6(13)
 7. 7. Etiketter 7(13)
 8. 8. Färg och formVi hålla oss relativt neutrala vidfärgvalet och bytte ut den färgadeflaskan mot en vit. Vi ville meddetta lyfta fram det mjuka ochfräscha som avspeglar ACO och villeäven att hela serien skulle bli mer Mogen hyenhetlig i en och samma stil. Medden vita färgen passar flaskan ocksålätt in i konsumentens badrum,oavsett accentfärg, vilket leder tillatt man gärna har den framme påhandfatet eller badkarskanten.Flaskan i sig är matt medan relifenav ACO’s löv är blank. Normal hyFör att man lätt ska kunna kännaigen vilken flaska i sortimentetman vill ha har vi valt att användaoss av färgkodade lock. Till högerfinns kulörpaletten där mogen hyhar champagnefärgat lock, fet hyhar rosa lock och normal hy harfått ett blått lock. Detta gör att man Fet hyenkelt kan se vilken produkt manär ute efter och konsumenten lättkan hitta sin hudtyp. Samtidigt ärlösningen mer kostnadseffektiv änidag då man endast behöver färgain locken och inte hela flaskan. 8(13)
 9. 9. TransportVid paketering för transport har vivalt att använda ett tråg i plast somliknar det som redan finns idag.Exempelvis så har vi valt att placeraflaskorna i 200ml så att 2*4 flaskorfår plats stående. Måttet på trågetblir då 140’270. Man får plats medlagom många flaskor och det blirinte för många flaskor vilket gördet lättare för butikspersonal atthantera. Istället för de elipsformadefördjupningarna i tråget, har vi valtatt göra dem cirkulära. En plastfilmfår sedan omsluta tråget som sedanenkelt plockas bort i butik.Själva pumplocket är som idag inedsatt läge under transport, tillsförsta användning då den skruvasupp för att pumpa ut produkten. 9(13)
 10. 10. 50 ml skruvlock 10(13)
 11. 11. 200 ml flip top-lock 11(13)
 12. 12. 500 ml pump 12(13)
 13. 13. Nackademin YH 2012Uppdrag - ACO Av: Sofia Ridemar Alexandra Mellin Jenny Lodin Sandra Peters Anna Steenstrup 13(13)

×