Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpl 21-22 yritykset

2,086 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kpl 21-22 yritykset

 1. 1. Yritykset<br />Perustermejä ja -tietoa<br />
 2. 2. Yritykset ovat talouden selkäranka<br />
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6. Olisiko minusta yrittäjäksi?<br />
 7. 7.
 8. 8. Mitä ominaisuuksia yrittäjältä vaaditaan?<br />
 9. 9. - omatoiminen - luova ja aloitteellinen - sitoutunut, sinnikäs ja päättäväinen - itseohjautuva, riippumaton - hyvä omanarvontunto - sopeutumiskykyinen ja joustava - hyvä elämän hallinta, optimisti - monipuoliset elämän taidot ja valmiudet (myös ammattitaito), neuvokas - tuloksellinen ja tavoitteellinen toiminta - elämänikäinen oppiminen - energinen ja ahkera - innovatiivinen, hyvä oivallus- ja huomiokyky - ”epädemokraattinen” johtaja - kriittinen itseään ja muita kohtaan - on aiempaa kokemusta - toisinaan aiemmin ”epäonnistunut” - outsider - kyky tulla toimeen ihmisten kanssa - kyky ottaa vastaan kritiikkiä ja ehdotuksia.<br />
 10. 10. Mitä yrittäminen on?<br />
 11. 11. Mahdollisuus onnistua<br />Riski epäonnistua<br />
 12. 12.
 13. 13. Yrityksen tehtävänä on tuottaa voittoa<br />(Onko muita tavoitteitta?)<br />
 14. 14. Yritys ideoi tuotannon ja markkinoinnin sekä huolehtii rahoituksesta<br />
 15. 15. Yritysidea<br />Hyvä idea on kaiken perusta<br />Tuoteidea<br />Valmistusidea<br />Palveluidea<br />Markkinointi-idea<br />
 16. 16. Tuotannontekijät<br />Raaka-aineet<br />Työvoima<br />Kiinteä pääoma (koneet, rakennukset jne.)<br />Tietotaito, yrittäjyys<br />Yritys pyrkii yhdistämään eri tuotannontekijöitä mahdollisimman tehokkaasti<br />Tavoitteena saada mahdollisimman pienillä panostuksilla mahdollisimman suuri tuotto<br />
 17. 17. Rahoituksen järjestäminen<br />Tulorahoitus = myyntitulot<br />Oma rahoitus = omistajien sijoitukset<br />Vieras rahoitus = velka<br />Avustukset = valtio, kunnat<br />
 18. 18. Tehtävä<br /> Mitä tuotannontekijöitä konkreettisesti tarvitaan seuraavien hyödykkeiden valmistamiseksi?<br />Taksimatka?<br />Hiustenleikkuu?<br />Linnunpönttö?<br />Ruisleipä?<br />
 19. 19. Termejä<br />
 20. 20. Termejä 1/3<br />Elinkeinovapaus <br />Hyödyke  Tuote tai palvelu<br />Kysyntä  Kuluttajan tarpeet, mainonta luo<br />Kilpailu<br />Hinta, laatu, palvelu<br />Yritysten välinen kilpailu hyödyttää kuluttajaa<br />Markkinat<br />
 21. 21. Termejä 2/3<br />Kysynnän ja tarjonnan laki<br />Liikeidea  vaatii yritykseltä jatkuvaa: <br />Tuotekehittelyä<br />Markkinaseurantaa<br />Kulutustottumusten tutkimista<br />Investointi<br />
 22. 22. Termejä 3/3<br />Monopoli<br />Fuusio<br />Konserni<br />Konkurssi<br />
 23. 23. Tehtäviä<br />1) Yrityksen sidosryhmät?<br />2) Hintaan vaikuttavat tekijät?<br />
 24. 24. Sidosryhmät<br />Omistajat<br />Rahoittajat<br />Aktivistit<br />Asiakkaat<br />Kuluttajajärjestöt<br />Ammattiyhdistys<br />Työntekijät<br />Yritysten omat järjestöt<br />Kilpailijat<br />Alihankkijat<br />Hallitus<br />Poliittiset ryhmät<br />
 25. 25. Hinnan muodostuminen 1/2<br />
 26. 26. Hinnan muodostuminen 2/2<br />Brändin vahvuus ja yrityksen imago vaikuttavat myös! <br />
 27. 27. Yritysmuodot<br />
 28. 28. Yritysmuodot: Lue kpl 21 ja täydennä taulukko<br />
 29. 29. Toiminimi (30 %) / T:mi<br />Yhden henkilön yritys -> voitot, velat ja päätösvalta henkilökohtaisia<br />Toiminimi rekisteröidään (kaupparekisteri)<br />Tulojen verotus kuin palkkatyössä<br />Usein esimerkiksi kampaamoja, autokorjaamoja yms. Oma ammattitaito -> yritys<br />
 30. 30. Avoin yhtiö (10 %) / AY<br />Perustaminen: yhtiösopimus <br /> -> määritellään pääoman, voitonjaon ja velkojen suhteet <br />Väh. kaksi yhtiömiestä, jotka jakavat voitot, velat ja päätöksenteon<br />AY:ssa oltava luotettavat kumppanit -> usein perheyrityksiä<br />
 31. 31. Kommandiittiyhtiö KY (10 %)<br />Kuin AY:n mutta myös äänettömiä yhtiömiehiä (sijoittajia)<br /> -> Saa osan voitosta, mutta ei vastuuta veloista tai päätöksenteosta<br />Monet keskisuuret yritykset tarvitsevat ulkopuolista lisärahoitusta<br />
 32. 32. Osakeyhtiö (50 %) / OY<br />Perustaminen: henkilö(t) tai oikeushenkilö (yritys)<br />Omistus: jakautuu osakkeiden omistajien kesken<br />Päätöksenteko: yhtiökokous -> osakeosuudet ja äänestys<br />Tuotto: voitto jaetaan osakkeenomistajille osinkoina <br />Vastuu: vain omasta sijoitetusta pääomasta, ei yrityksien veloista<br />Edut: rahoitusta ja riskien jakaantuminen; hyvä tuotto-odotus<br />
 33. 33. Julkinen osakeyhtiö = osakkeet julkisessa jaossa eli pörssissä<br />Raportointivelvolllisuus eli vuosikatsaukset ja osavuosikatsaukset (kvartaaleittain)<br />
 34. 34. Hallinto: Osakkaat käyttävät ääni- ja puhevaltaa yhtiökokouksissa, esim. valitsemalla yhtiön hallituksen. <br />Toimitusjohtaja vastaa käytännön toiminnasta<br />
 35. 35. Esimerkki: Yhtiökokouskutsu<br />”Neste Oil Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 kello 11.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Kongressisiivessä osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 10.00.”<br />
 36. 36. Osinko = yhtiön ylijäämä (voitto) jaetaan osakkaille<br />Yhtiölaki määrittelee mm. Perustamispääoman minimin:<br />Osakeyhtiöllä 2500 e<br />Julkisella osakeyhtiö (oyj) 80000 e<br />
 37. 37. Optiot-esimerkki: Fortum antoi, Fortum otti<br /> 12 miljoonaa euroa on paljon rahaa. Nelihenkinen 200 neliön omakotitaloa asuva perhe maksaisi sillä 7000 vuoden sähköt, jos heillä olisi Fortum Kesto -sopimus. Ellei talossa olisi sähkösaunaa, samalla rahalla menisi melkein 7 500 vuotta. Tämä siis olettaen, että sähkön hinta pysyy nykyisellään.<br />Valtion enemmistöomistaman energiayhtiön Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius ansaitsee optioilla 12 miljoonaa euroa. Tämä siis olettaen, että Fortumin kurssi pysyy nykytasollaan.<br />Ei ihme, jos 19 prosentin hinnankorotuksen juuri nielaissutta sähkönostajaa harmitti viime perjantaina, kun Helsingin Sanomat kertoi Fortumin johtajien kolmesta rahakkaasta optio-ohjelmasta. Lauantain Helsingin Sanomissa uusi valtiovarainministeri Eero Heinäluoma ennätti tuomita optiot ylimitoitetuiksi.<br />Veronmaksajia Fortumin yhtiökokouksessa ja hallituksessa edustaneet Erkki Virtanen ja Markku Tapio kauppa- ja teollisuusministeriöstä perustelivat ohjelmien hyväksymistä sillä, että markkinoiden paine oli kova.<br />
 38. 38. Osuuskunta (1 %)<br />On yritys- ja ”hankeosuuskuntia”<br />Osuusmaksu / jäsenmaksu <br />-> ylijäämä (esim. bonuksina suoritteiden mukaan)<br />
 39. 39. Markkinointi<br />
 40. 40. Markkinointi =<br /><ul><li>1) Tutkimustyö (mm. kohderyhmät, kilpailijat)
 41. 41. 2) Tuotteenluominen
 42. 42. 3) Mainontajoukkotiedotusvälineillä -> tiedottaminenjatarpeidenluominen (järkijatunteet)</li></ul>+ henkilökohtainenmyyntityö (nykyisinmyösnetissä!) <br />Jatkuva ale-tila on kielletty<br />Myydäänmielikuvia: ostattämäntuotteenniinedustatjotain<br />
 43. 43. Mediamainonta:<br /><ul><li>Lehdet
 44. 44. TV
 45. 45. Radio
 46. 46. Elokuva -> tuotesijoittelu
 47. 47. Ulko- jaliikemainosvälineet, esimerkiksikyltit, näyteikkunatjavalomainokset
 48. 48. Internet
 49. 49. Blogit
 50. 50. Kännyköihintulevattekstiviestit</li></ul>Muuta:<br /><ul><li>Suhdetoimintaesim. yritystenvälillä -> verkostoituminen
 51. 51. Sponsorointi
 52. 52. Sissimarkkinointi
 53. 53. Messu- jatapahtumamarkkinointi</li></li></ul><li>Kuluttajajamarkkinointi:<br /><ul><li>Markkinointikulutlisätääntuotteidenhintaan!
 54. 54. Nuorettärkeäkuluttajaryhmä: identiteetinluominen + eipakollisiamenoja, muttatulonlähteitä
 55. 55. Brändi= tuotemerkki, jolla on vahvajulkisuuskuva</li></ul>Brändienkohdallatuotteenjulkisuuskuvaeli imago voi olla ostamisensyy<br />Piilomainontajatuotesijoittelu<br />Vahvimmatbrändit<br />
 56. 56. Lakisääteleejarajoittaamainontaa (arvot, seksi, väkivalta, syrjintä + tupakkajaalkoholi). <br />
 57. 57. Turhakkeet(vrt. hyödyke)<br />
 58. 58. Mainostaminenon eriytynytmainostoimistoille<br />
 59. 59. Vastamainoksia(mainonnanominkeinointuotteidenkritisointia)<br />
 60. 60.
 61. 61.
 62. 62.
 63. 63.
 64. 64.
 65. 65.
 66. 66.
 67. 67. Yrityksen perustaminen<br />Hyvä liikeidea<br />Alustava liiketoimintasuunnitelma<br />Rahoituksen järjestäminen<br />Yritysmuodon ja toiminimen valinta<br />Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen<br />Perusilmoitus kaupparekisteriin ja veroviranomaisille<br />Lakisääteiset vakuutukset<br />Kirjanpidon järjestäminen<br />
 68. 68. Liiketoimintasuunnitelma<br /> 1) Liikeidea  Miksi yritys on olemassa. Mitä? Kenelle ? Miten?<br /> 2) Asiakkaat  Ketkä ovat yrityksesi mahdollisia asiakkaita? Ovatko asiakkaat valmiita maksamaan yrityksesi tuotteista ja palveluista niin paljon, että toiminnasta tulee kannattavaa? <br /> 3) Markkina-alue  Millä maantieteellisellä alueella yrityksesi toimii?<br /> 4) Kilpailijat  Ketkä ovat yrityksesi kilpailijoita? Mitkä ovat kilpailijoiden vahvat ja heikot puolet?<br /> 5) Tuote/ palvelu  Kuvaile yrityksenne tuotteet/ palvelut. Mitkä ovat niiden vahvuuksia ja heikkouksia verrattuna kilpailijoihin? Miten yrityksesi aikoo hinnoitella tuotteet/ palvelut?<br /> 6) Markkinointi  Miten asiakkaat saavat tietoa yrityksestäsi? Mikä keino on tehokkain ja edullisin?<br /> 7) KilpailuetuMissä asioissa (asiakkaiden mielestä) yrityksesi/ tuotteesi on parempi kuin kilpailijasi? <br /> 8) Tulosbudjetti  Tulosbudjetti osoittaa yrityksen arvioidun tuloksen. Jos tuotot ylittävät kulut, yritys tuottaa voittoa. Budjetoinnissa kannattaa laittaa kulut mieluummin yläkanttiin, ja liikevaihto-odotukset alakanttiin, koska usein yliarvioidaan myytyjen tuotteiden määrä. <br />
 69. 69. SWOT-analyysi<br />Liikeidean arvioimisen apuna käytetään SWOT-analyysia. Kyse on siis työkalusta.<br />Yrityksen sisäisiä tekijöitä suhteessa kilpailijoihin:<br />Strenght = vahvuudet<br />Weakness = heikkoudet<br />Yrityksen ulkopuolisia tekijöitä (toimintaympäristö, tulevaisuus):<br />Opportunities = mahdollisuudet<br />Threats = uhat<br />
 70. 70. Vahvuudet<br />Heikkoudet<br />Sisäisiä tekijöitä<br />Sijainti, konekanta, taloudellinen asema, tuotteet/palvelut, imago, asiakaskanta ja –suhteet, markkina-asema, yrityksen koko ja rakenne, verkostot, omistus, taustaryhmät, johto, osaaminen, henkilöstö… <br />Uhat<br />Mahdollisuudet<br />Ulkoisia tekijöitä<br />Kysynnän kehitys, toimialan näkymät, raaka-aineiden saatavuus, ympäristövaikutukset, kilpailijat, lainsäädäntö, teknologian kehitys, uudet tuotteet, sodat, kriisit, katastrofit…<br />

×