Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpl 18 - 20 työelämä

1,993 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kpl 18 - 20 työelämä

 1. 1. Työelämä<br />Kpl 18 - 20<br />
 2. 2. Millainen on hyvä työpaikka?<br />
 3. 3. Suomalaisten elinkeinot (kpl 18) <br />Tehtävä: <br />Lue s. 80-84 ja määrittele elinkeinoalat. Keksi jokaisesta kaksi ammattia.<br />Alkutuotanto (3%)<br />Jalostus (27%)<br />Palvelut (70%) <br />
 4. 4. Millainen on hyvä työntekijä?<br />
 5. 5. Työnhaku<br />Työvoimatoimisto<br />www.mol.fi<br />Teksti-TV<br />Lehdet<br />Työnvälityspalvelut (esim. www.monster.fi )<br />Vuokratyöyritykset (Ole kuitenkin tarkkana!)<br />Suhteet ja verkostot  Näitä luot koko ajan esim. TET:issä<br />
 6. 6. Kpl 19: Nuori työntekijä<br />
 7. 7. Ryhmätyö: työelämän pelisääntöjä<br />Tutustu aiheeseen ja opeta se muulle luokalle.3-4 hengen ryhmät. Aiheet:<br />Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet <br />Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet<br />Työsopimus <br />Työtodistus<br />Nuori työntekijä 13 – 14 -vuotias<br />Nuori Työntekijä 15 – 17 -vuotias<br />
 8. 8. Työntekijän oikeudet<br />Oikeus työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin työehtoihin.<br />Oikeus lakien ja sopimusten antamaan suojaan, kuten syrjimättömään kohteluun.<br />Oikeusammatilliseenjärjestäytymiseen.<br />Oikeusterveelliseenjaturvalliseentyöympäristöön.<br />
 9. 9. Työntekijän velvollisuudet<br />Velvollisuussuorittaatyöhuolellisesti.<br />Velvollisuusnoudattaa työnjohdon ohjeita ja määräyksiä.<br />Velvollisuuskieltäytyätyönantajankanssakilpailevastatoiminnasta.<br />Velvollisuus olla ilmaisematta  liike- jaammattisalaisuutta.<br />Velvollisuusottaahuomioontyönantajanetu.<br />
 10. 10. Työnantajan oikeudet<br />Oikeuspäättäätyöntekijäntyöhönottamisesta.<br />Oikeus johtaa työtä ja antaa työnjohdollisia ohjeita ja määräyksiä.<br />Oikeus irtisanoa ja purkaa työsopimus lain sallimissa rajoissa.<br />
 11. 11. Työnantajan velvollisuudet<br />Velvollisuusnoudattaalakejajasopimuksia.<br />Velvollisuuskohdellatyöntekijöitätasapuolisesti.<br />Velvollisuushuolehtiatyöturvallisuudesta.<br />Velvollisuusantaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista.<br />Velvollisuusedistää hyvää työilmapiiriä, työntekijän työssä suoriutumista ja ammatillista kehitystä.<br />
 12. 12. Käsitteitä (kpl 19)<br />
 13. 13. Työsopimus<br />Työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka  <br />Työnteonalkamisajankohta<br />Määräaikaisen sopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste<br />Koeajan pituus (jos koeajasta sovitaan)<br />Työntekopaikka; jos ei pääasiallista tekopaikkaa, selvitys periaatteista joiden mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa<br />Työntekijänpääasiallisettyötehtävät<br />Työhönsovellettavatyöehtosopimus<br />Palkanmääräytymisperusteetjapalkanmaksukausi<br />Säännöllinentyöaika<br />Vuosilomanmääräytyminen<br />Irtisanomisaika tai senmääräytymisperuste<br />
 14. 14. Nuori työntekijä<br />15-vuotias saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja (yleensä isä tai äiti), tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse.<br />Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos hän pitää sitä tarpeellisena nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.<br />Kesätöitäkin koskevat työsopimukset on viisainta tehdä kirjallisina, vaikka suullinenkin sopimus on osapuolia sitova. <br />Rajoituksia työajoissa ja työtehtävissä<br />
 15. 15. Palkkaperusteet<br />= Tunti-, kuukausi-, urakka- tai provisiopalkka<br />Brutto- ja nettopalkka<br />Lomakorvaus<br />= Ansaitut lomapäivät korvataan rahallisesti työntekijälle<br />
 16. 16. Määräaikainen työsopimus <br />= Alkamis- ja päättymispäivä tiedossa, ei voi irtisanoa<br />Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus <br />= Voimassa kunnes jompikumpi osapuoli sen irtisanoo<br />Koeaika <br />= Työsuhde voidaan katkaista ilman irtisanomisaikaa, max. 4 kk<br />
 17. 17. Työsuhteen irtisanominen <br />= Normaali työsuhteen päättyminen. Aina irtisanomisaika. Työnantaja voi irtisanoa tuotannollisista ja taloudellisista syistä<br />Työsuhteen purkaminen <br />= Työsuhde päättyy välittömästi. Syynä vakava rike, esim. päihtymys, työturvallisuuden toistuva tai vakava vaarantaminen, väkivaltaisuus…<br />
 18. 18. Irtisanomisajat<br />Työnantajan irtisanoessa:<br /> Kun työsuhde on jatkunut enintään 1v = 14 päivääyli 1 v, mutta enintään 4 v = 1 kkyli 4 v, mutta enintään 8 v = 2 kkyli 8 v, mutta enintään 12 v = 4 kkyli 12 v = 6 kk<br />Työntekijän irtisanoutuessa:Kun työsuhde on jatkunut enintään 5 v = 14 päivääyli 5 v = 1 kk <br />
 19. 19. Tärkeitä linkkejä<br />1. Työnhaku ja ammatinvalinta: <br />www.mol.fi<br />2. Työelämätietoutta: <br />www.tyoelamaan.fi/fi-FI/<br />http://www.tyosopimuslaki.fi<br />3. Työelämätietouttajatyönhakuvinkkejä:<br />http://www.kunkoululoppuu.fi/<br />4. Työnhakuvinkkejä:<br />http://www.avosto.net/a-ura/opas/opas3.htm<br />
 20. 20. Kpl 20: Työehdoista sovitaan yhdessä<br />
 21. 21. Yhteistyö on voimaa<br />Ammattiyhdistysliike = työntekijät liittoutuvat ajaakseen yhteistä etuaan (palkka, työajat yms.)<br />Ammattiliitto tarjoaa paljon eri etuuksia: työttömyyskassan jäsenyys (oikeuttaa ansiosidonnaiseen päivärahaan), tiloja, alennuksia, vakuutuksia…<br />Luottamusmiehen palvelut (VIDEO)<br />Kustannetaan jäsenmaksulla <br />
 22. 22. Esimerkki: Opettajat<br />Paikallinen ammattiyhdistys<br />Mikkelin opettajien ammattiyhdistys<br />(MOAY)<br />Valtakunnallinen ammattiliitto<br />OAJ –><br />AKAVA<br />Valtakunnallinen keskusjärjestö (SAK, AKAVA, STTK)<br />
 23. 23. Työehtosopimus<br />= Työntekijöiden ammatti- tai keskusliittojen solmima sopimus työehdoista (palkka yms.) työnantajaliittojen kanssa <br />Työantajat<br />Työntekijät<br />EK Elinkeinoelämän keskusjärjestö<br />KT Kunnallinen työmarkkinalaitos<br />Metsäteollisuus ry<br />Keskusliitot( SAK, AKAVA, STTK)<br />Ammattiliitot (E:OAJ, Paperiliitto)<br />
 24. 24. Työnantajaliitot vs. työntekijäliitot: työntekijät haluavat lisää liksaa; työnantajat säästää kustannuksissa<br />Työntekijöiden keskusliitto<br />Työnantajien keskusliitto<br />VS.<br />
 25. 25. SAK<br />Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö, yli miljoona jäsentä!<br />Täytti huhtikuussa 2007 100-vuotta!<br />Kuuluu mm. <br /><ul><li>Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
 26. 26. Paperiliitto
 27. 27. Palvelualojen ammattiliitto PAM
 28. 28. Metallityöväen Liitto
 29. 29. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT </li></li></ul><li>Akava<br /><ul><li>Korkeasti koulutettujen keskusjärjestö
 30. 30. Vajaa 500 000 jäsentä
 31. 31. Esim. Opetusalan ammattijärjestö, Suomen lakimiesliitto, Suomen lääkäriliitto</li></li></ul><li>STTK<br />Kolmas suuri keskusjärjestö<br />Jäseniä n. 640 000 koulutustasosta riippumatta<br />Esim. Tehy, Palomiesliitto, Kirkon alojen ammattijärjestö<br />
 32. 32. Työtaistelukeinot<br />Lakko-oikeus -> jos ei ole voimassaolevaa työsopimusta<br />Liitoilta lakkoavustusta lakkolaisille<br />Työnantajan keino -> työsulku (työntekeminen pysäytetään)<br />Valtakunnansovittelija = Valtion virkamies, joka ratkoo työmarkkinariitoja <br />Työnantajan työsulku seisauttaa tehtaan<br /><ul><li>Eri lakkomalleja
 33. 33. Laittomista sakkoja</li></ul>Esa Lonka (nykyinen)<br />
 34. 34. Työelämän pelisäännöt<br />http://www.youtube.com/watch?v=uP2c3MEppwM<br />Työelämässä -lautapeli<br />

×