Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aate eli ideologia

10,867 views

Published on

Johdatus aatehistoriaan. Liberalismi, sosialismi, nationalismi.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Aate eli ideologia

  1. 1. = AATE LIBERALISMI (KPL 6), SOSIALISMI (KPL 9), NATIONALISMI (KPL 12)
  2. 2. AATE? = ideologia, ”-ismi” = maailmankuva, arvomaailma Tapa katsoa maailmaa - Käsitys yhteiskunnasta, siitä millaisia ongelmia NYKYHETKESSÄ on ja kuinka niitä pitäisi RATKAISTA. Käsitys siitä millainen olisi HYVÄ YHTEISKUNTA
  3. 3. AATTEET KILPAILEVAT - On olemassa useita erilaisia aatteita Saattavat olla ristiriidassa keskenään - Aatteet ovat ajatusten lisäksi ihmisiä ja toimintaa Politiikka ja puolueet Aatteiden välinen ”kilpailu”
  4. 4. AATTEET MUUTTUVAT - Maailman muuttuessa myös aatteet muuttuvat. Tulee uusia ongelmia, joita pitää ratkoa
  5. 5. ERI AATTEITA - Liberalismi, sosialismi, nationalismi, konservatismi (7. luokka) - Kommunismi, fasismi, natsismi (8. luokka) - Feminismi, rasismi, ympäristöaate, anarkismi, pasifismi, uusliberalismi…
  6. 6. AATETTA TARKASTELTAESSA: 1. Mitä tavoitteita aatteella oli? Miksi? 2. Mitä asioita aate vastusti? Miksi? 3. Ketkä kannattivat aatetta? Keihin aatteen tavoitteet vetosivat? 4. Ketkä vastustivat aatetta? Kenen etujen vastaisia aatteen tavoitteet olivat? 5. Mitä seurauksia aatteella oli?

×