SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Projekt ne Teknologji:
Objektivat :
 Te njohim historikun e hekurudhes Shqiptare
 Te njohim hekurudhen Shqiptare
 Te shohim ne vecanti hekurudhen Durres-
Tirane
 Te shohim gjendjen e saj aktuale
Anetaret e detyrat e secilit :
 Klodisa Dhinishta ( Kryetare) : Informacione te
pergjithshme
 Gledis Durovi: Hekurusha Shqiptare
 Kristina Blinishta : Cfare permban hekurudha
 Kristjan Toma : Historia
 Kristian Hardadhia : Gjendja e sotme e hekurudhes
 Marjan Zhuri : Momentet me te rendesishme ne
histori
 Marjan Kapaj : Shtrirja e hekurudhes Shqiptare
 Melisa Cani : Hekurudha Durres- Tiran
Hekurudha në Shqipëri
 Linjat e para hekurudhore në Shqipëri ishin linja minerare dhe ushtarake
me skartament të ngushtë, të ndërtuara ndërmjet viteve 1917 dhe 1930,
nga austro – hungarezet dhe italianet.
 Ndërtimi i një sistemi hekurudhor me skartament standard, filloi në vitin
1947 dhe vazhdoi me shpejtësi për të arritur në përmasat e tij aktuale prej
677 km, në vitin 1987.
 Rrjeti hekurudhor shtrihet nga Porti i Durresit, në Detin Adriatik, dhe shkon
në tre drejtime: në veri drejt kufirit Shqiptaro – Malazez në Han të Hotit, në
jug drejt Ballshit dhe Portit të Vlorës dhe në lindje drejt Pogradecit, pranë
kufirit me Maqedoninë. Hekurudha mbulon zonat më të populluara
industriale dhe të banimit.
 Hekurudhat Shqiptare u ndërtuan gjatë periudhës së ekonomisë me
planifikim të centralizuar, ku Qeveria vendoste kufizime shumë të forta mbi
llojet e tjera të transportit. Pronësia e autoveturave ishte e ndaluar dhe, në
rrugët që kalonin paralel me hekurudhën, ishin të ndaluara trafiku i
autobusëve dhe lëvizjet e mallrave në një gjatësi mbi 11 km.
 Me ndryshimet politike dhe ekonomike të viteve 1990,
kërkesat për transport kanë ndryshuar në mënyrë dramatike.
Ka pasur një rritje të shpejtë të shërbimeve private të
kamionëve dhe autobusëve dhe sidomos të autoveturave
private që e kanë devijuar trafikun nga hekurudha. Shumë
miniera dhe fabrika shtetërore jane mbyllur duke e ulur në
mënyrë serioze trafikun hekurudhor.
Cfare permban hekurudha
 Treni është gjysma e transportit publik përbëhet nga një seri të
elementeve të identifikueshme, përgjithmonë ose përkohësisht u
bashkuan për të formuar një zinxhir të vetëm. Treni vjen nga fjala
latinisht Traherne: Tërhiqe, termi ka ndryshuar me kalimin e
kohës përmes provansal French (tren). Treni ishte makina e parë
e vërtetë e transportit masiv, dhe në shumë raste të përfaqësuar
një pikë kthese për evoluimin e-shekullit të nëntëmbëdhjetë
vendeve industriale, por për shumë vite të tjera për të luajtur një
rol qendror në struktura politike, ekonomike dhe kombe sociale,
dhe duke fituar një vend të shquar në kolektiv.
 Termi "treni" është përdorur edhe në zona të tjera, të tilla si
mekanik (i cili do të thotë një asamble e ingranazhet
concatenated), ose makinë (ku një asamble, për shembull, goma
pneumatike, por edhe një tren rrugë, që është një kamion dhe
rimorkio të më poshtë). Termi është përdorur gjithashtu në
mënyrë të foluri ushtarake për të treguar kompleks i formuar nga
një copë e artileri dhe municionit tank.
Para-industriale
 Koncepti i trenit nuk ka lindur me revolucionin industrial. Tashmë
në shekujt e mëparshëm, që do të thotë romake primitiv si trenat
janë përdorur në miniera: ata ishin të përbërë nga trenat
kamionëve të shkurtër lidhur me zinxhirë së bashku, pa ose me
udhërrëfyes rudimentare binarët prej druri, u larguan nga kafshët
e barrës e as ndaj robëreshave dhe punëtorë.
 Me fillimin e revolucionit industrial, shekulli i tetëmbëdhjetë dhe
nëntëmbëdhjetë u bë në dispozicion te teknologjise dhe njohuritë
për të arritur një rritje të konsiderueshme në kapacitetin e
prodhimit të energjisë, bimë me relativisht kompakt dhe të
fuqishëm. Motorë Steam reaksion nga Nicolas Cugnot nga 1769
tregoi, jo pa incident, kjo ishte e mundur të gjenerojë energji të
nevojshme për lëvizjen e një mjet për të bordit të njëjtën.
Përhapja e motorëve me avull çoi në një rritje të konsiderueshme
në kërkesën për qymyr, dhe prodhuesit janë që kanë të bëjnë më
të efektshme të transportit dhe të shpejtë të nxjerra materiale: ato
nuk ishin të afta të mjaftueshme dhe kuaj..
Periudha Industriale
 Më 27 shtator 1825 treni i parë tërheq historia Nr.1 lëvizje
komerciale, trafikimit të Stockton mbi Tees dhe Darlington. Dy
lokomotivave se trafiku ishte projektuar nga George Stephenson.
Treni ishte i përbërë nga vagonët nga miniera ku ishin ngarkuar
pasagjerët komunave, dhe të pasagjerëve të parë vetë karrocën,
Experiment, i cili udhëtoi disa fisnikëri, dhe shpejtësia mesatare
ishte rreth 9 km në orë. 4 vjet pas Rocket arritur 48 km / h.
 Në Francë rreth 1840 trenat lëvizur nga Thomas lokomotiva
Crampton shpejt fitoi një reputacion në mesin e udhëtarëve, në
mënyrë që "Crampton" u bë një emër të përbashkët për trenat e
pasagjerëve.
 Trenat dhe lokomotiv në veçanti u bë në shekullin XX flamujt e
vërtetë kulturor për teknologji të kombeve që ndërtoi ato. Victorian
lokomotivë linjave të pastër dhe me makinë në frëngjisht nga
kompleksi tubo kontrast thjeshtë thjeshtësi dhe pastërti e
makinave amerikane. Edhe pse ata përfundimisht erdhi për të
dominuar skenën ndërkombëtare, trenat ishin zhvendosur nga e
para për të qëndruar në kulturën popullore: Orient Express është,
sigurisht, trenit më të famshme në botë.
Historia
 Dokumenti datë 18 dhjetor 1918. Në të është dhënë urdhër
që hekurudhat në Shqipëri të ç'montoheshin dhe në
pamundësi për t'u kthyer në Austri të shkatërroheshin nga
forcat ushtarake, të cilat ndodheshin në territorin shqiptar të
luftimeve. Është koha e tërheqjes së ushtrisë austro-
hungareze nga territori shqiptar. Koloneli Shemerl shkruan
se: -Sipas gjithë investitorëve, dëshmive dhe akteve lidhur
me materialet hekurudhore në Shqipëri, pjesërisht janë
shkatërruar dhe pjesërisht duken të humbura dhe të
pakthyeshme... Kemi në administrim disa linja, si Tiranë-
Virpazar, Lezhë-Vorë, të cilat i ruan detashmenti i
shfrytëzimit. Komanda austriake kishte ngarkuar oficerë të
cilët kishin detyrë që të ruanin të gjitha linjat hekurudhore
dhe kjo është e pasqyruar në këtë dokument hollësisht,
sipas linjave që nga Labinoti deri në Mal të Zi.
Gjendja e sotme e hekurudhes
 Të dhënat zyrtare nga Ministria e Transporteve tregojnë se
Hekurudha Shqiptare ka në inventarin e saj 66 vagonë udhëtaresh,
225 vagonë malli dhe 25 lokomotiva. Me këto mjete, sipas të
njëjtave të dhëna transportohen rreth 1,5- 2 milionë udhëtare dhe
rreth 400-500 mije tone mallra në vit. Nuk ka një të dhëne zyrtare
që të tregoje nëse ky numër është më i vogël krahasuar me disa
vite më parë, por duke ju referuar deklarimeve të fatorinove, ka një
rënie drastike të tyre. Për çdo vit buxheti i shtetit, në forme
subvencionesh, akordon rreth 4 milionë USD për aktivitetin e
operimit dhe 3-4 milionë USD për investime kapitale. Megjithatë
bilanci vjetor rezulton me humbje rreth 1 milionë USD.
Momemntet me te rendesishme ne histori
 nëntor 1947 – Inagurohet linja e parë hekurudhore me skartament
standard nga Durrësi në Peqin.
 qershor 1957 – Futet për herë të parë tërheqja Diezel Elektrike
 korrik 1973 – Përfundimi i linjës së parë hekurudhore malore nga
Elbasani në Prrenjas, me një pjerrtësi deri në 18 0/00.
 Viti 1980 – Hekurudhat Shqipatre realizojnë 47% të volumit të
përgjithshëm të transportit të mallrave në vend.
 shtator 1986 – Fillon transporti ndërkombetar hekurudhor i mallrave
nëpërmjet linjës Bajze – Tuz.
 Viti 2000 – H.SH u transformua nga një Ndermarrje Shteterore në
Shoqeri Anonime, me 100% kapital shteterorë.
 mars 2005 – Hyrja në fuqi e Kodit të ri Hekurudhor, që i lejon
operatorët e tjerë të kenë akses në H.SH.
 Të dhëna kryesore
Shtrirja
 Hekurudha në Shqipëri shtrihet në drejtimin vertikal dhe intersekton
në zonat me drejtim horizontal, zona ku shtrihet është kryesisht
bregdetare më e populluara ku janë edhe qytetet më të mëdha.
Durrësi është qendra e transportit hekurudhor, pranë portit kryesor
në të cilin ka qenë infrastruktura e plotë hekurudhore.
 Nga viti 1985 Shqipëria lidhet me rrjetin hekurudhor ndërkombëtar
nëpërmjet linjës Shkodër-Hani i Hotit-Podgoricë të Malit të Zi. Kjo
linjë u dëmtua dhe doli jashtë përdorimit gjatë trazirave të vitit 1997
dhe nuk ka funksionuar deri në vitin 2002 kur u bë rilidhja e saj me
Malin e zi, sot ka disa linja të dëmtuara e jashtë funksionimit.
 Hekurudha Shqiptare konsiderohet linjë fushore, sepse rreth 85 për
qind e rrjetit është projektuar në një pjerrësi 9 m për mijë, ndërsa
pjesa tjetër me pjerrësi 19 për mijë. Shpejtësitë e projektuara kanë
qenë deri në 100 km/orë për zonën fushore, dhe deri në 65 km/orë
për zonën malore. Fakti është se këto shpejtësi nuk kanë gjetur
zbatim asnjëherë. Zakonisht është operuar me shpejtësi mesatare
40-50 km/orë. Sot kjo shpejtësi është shumë më e vogël.
Hekurudha Durres - Tirane
 Hekurudha Durrës–Tiranë është një linjë hekurudhore e
gjatë 38 km e cila bashkohen dy qytetet më të mëdha
në Shqipëri: Durrësin dhe Tiranën. Hekurudha lidhet në
gjysmë të rrugës në Vorë me linjën hekurudhore Shkodër-
Vorë dhe në Durrës me linjën Durrës-Vlorë. Hekurudha u
ndërtua gjatë viteve 1948-1949, bazuar vetëm në punë
vullnetare dhe ishte linja e dytë hekurudhor për pasagjerë
në Shqipëri pas hekurudhës Durrës-Peqin e cila u
përfundua para një viti. Operoet nga Hekurudha Shqiptare
 Hekurudha është e gjatë 38 km dhe lidh dy qytetet më të
rëndësishme të Shqipërisë, Durrësin me Tiranën. U
ndërta gjatë viteve 1948-1949 dhe ishte hekurudha e dytë
për transprot pasagjerësh e ndërtuar në Shqipëri pas
hekurudhës Durrës-Peqin, e cila kishte filluar në vitin
1940 u përfundua në vitin 1948.[1]
 Puna filloi nga stacioni i Shkozetit (afër Durrësit) më 11 prill 1948.
Në total 29.000 rinj të Bashkimit të Rinisë së Punës së
Shqipërisë dhe 1400 teknikë të kualifikuar nga gjithë Shqipërina
morën pjesë në ndërtimin e hekurudhës. Veç tyre në ndërtim
morrën pjesë edhe vullnetarët e të rinj të dërguara nga seksionet
rinore të partive komuniste të Bullgarisë dhe Jugosllavisë
 Binarët u importuan nga Bashkimi Sovjetik përmes portit të
Durrësit. Brigadat vullnetare kishin si qëllim që ta përfundonin
hekurudhën në përvjetorit e 31-të të Ushtrisë së Kuqe, në 23
shkurt 1949, qëllim ky që u arrit me sukses.[1]
 y nga veprat më të rëndësishme gjatë ndërtimit ishin Tuneli i
Rrashbullit (212 m) dhe Ura e Erzenit (91 m). Ura u përfundua
më 16 tetor 1948, në ditëlindjen e 40-të të kryeministrit të
atëhershëm, Enver Hoxha.
Faleminderit per
vemendjen

More Related Content

What's hot

Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton SylqaStruktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton SylqaValdet Shala
 
Historiaezhvillimittteknologjisstransportit 130503081107-phpapp02
Historiaezhvillimittteknologjisstransportit 130503081107-phpapp02Historiaezhvillimittteknologjisstransportit 130503081107-phpapp02
Historiaezhvillimittteknologjisstransportit 130503081107-phpapp02Gembi Shehdadi
 
Matematik Fillimi i nje biznesi
Matematik Fillimi i nje biznesiMatematik Fillimi i nje biznesi
Matematik Fillimi i nje biznesiAdmin Nuriu
 
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)fatonbajrami1
 
Procesi i te shkruarit
Procesi i te shkruaritProcesi i te shkruarit
Procesi i te shkruaritMenaxherat
 
Energjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimiBlerinaMuobega
 
Veçoritë ekonomike të kosovës D.Bushaj
Veçoritë ekonomike të kosovës D.BushajVeçoritë ekonomike të kosovës D.Bushaj
Veçoritë ekonomike të kosovës D.BushajBushiDriton
 
Aparati i ekskretimit
Aparati i ekskretimitAparati i ekskretimit
Aparati i ekskretimitMatilda Gremi
 
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseEkonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseAron Neli
 
Kontabilitet publik
Kontabilitet publikKontabilitet publik
Kontabilitet publikMuhamet Sopa
 
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin Access
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin AccessNdërtimi i bazës së të dhënave në programin Access
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin AccessRexhino Kovaci
 
Ushtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikesUshtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikeskulla 2010
 
Zhvillimi ekonomik shqiptar
Zhvillimi ekonomik shqiptarZhvillimi ekonomik shqiptar
Zhvillimi ekonomik shqiptarBleona Çoba
 
Teoria e shpenzimeve
Teoria e shpenzimeveTeoria e shpenzimeve
Teoria e shpenzimeveShpejtim Rudi
 
"Greqia e lashte" Projekt Historie
"Greqia e lashte" Projekt Historie"Greqia e lashte" Projekt Historie
"Greqia e lashte" Projekt HistorieMatilda Gremi
 

What's hot (20)

Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton SylqaStruktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
 
Historiaezhvillimittteknologjisstransportit 130503081107-phpapp02
Historiaezhvillimittteknologjisstransportit 130503081107-phpapp02Historiaezhvillimittteknologjisstransportit 130503081107-phpapp02
Historiaezhvillimittteknologjisstransportit 130503081107-phpapp02
 
Plan biznesi
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
 
Matematik Fillimi i nje biznesi
Matematik Fillimi i nje biznesiMatematik Fillimi i nje biznesi
Matematik Fillimi i nje biznesi
 
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
 
Procesi i te shkruarit
Procesi i te shkruaritProcesi i te shkruarit
Procesi i te shkruarit
 
Energjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimi
 
Veçoritë ekonomike të kosovës D.Bushaj
Veçoritë ekonomike të kosovës D.BushajVeçoritë ekonomike të kosovës D.Bushaj
Veçoritë ekonomike të kosovës D.Bushaj
 
Jeronim De Rada
Jeronim De RadaJeronim De Rada
Jeronim De Rada
 
Aparati i ekskretimit
Aparati i ekskretimitAparati i ekskretimit
Aparati i ekskretimit
 
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseEkonomia e Shqiperise
Ekonomia e Shqiperise
 
Kontabilitet publik
Kontabilitet publikKontabilitet publik
Kontabilitet publik
 
Intenziteti i fushes elektrike
Intenziteti i fushes elektrikeIntenziteti i fushes elektrike
Intenziteti i fushes elektrike
 
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin Access
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin AccessNdërtimi i bazës së të dhënave në programin Access
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin Access
 
Ushtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikesUshtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikes
 
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresësElasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
 
Zhvillimi ekonomik shqiptar
Zhvillimi ekonomik shqiptarZhvillimi ekonomik shqiptar
Zhvillimi ekonomik shqiptar
 
Skënderbeu
SkënderbeuSkënderbeu
Skënderbeu
 
Teoria e shpenzimeve
Teoria e shpenzimeveTeoria e shpenzimeve
Teoria e shpenzimeve
 
"Greqia e lashte" Projekt Historie
"Greqia e lashte" Projekt Historie"Greqia e lashte" Projekt Historie
"Greqia e lashte" Projekt Historie
 

More from melissa cani

More from melissa cani (8)

Trashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperise
 
Obeziteti
ObezitetiObeziteti
Obeziteti
 
Anoreksia
AnoreksiaAnoreksia
Anoreksia
 
Afrika
AfrikaAfrika
Afrika
 
Adoleshenca
AdoleshencaAdoleshenca
Adoleshenca
 
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriut
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriutNdikimi i mjedisit ne trupin e njeriut
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriut
 
English project
English projectEnglish project
English project
 
Ekonomi
EkonomiEkonomi
Ekonomi
 

Transporti hekurudhor ne shqiperi

 • 2. Objektivat :  Te njohim historikun e hekurudhes Shqiptare  Te njohim hekurudhen Shqiptare  Te shohim ne vecanti hekurudhen Durres- Tirane  Te shohim gjendjen e saj aktuale
 • 3. Anetaret e detyrat e secilit :  Klodisa Dhinishta ( Kryetare) : Informacione te pergjithshme  Gledis Durovi: Hekurusha Shqiptare  Kristina Blinishta : Cfare permban hekurudha  Kristjan Toma : Historia  Kristian Hardadhia : Gjendja e sotme e hekurudhes  Marjan Zhuri : Momentet me te rendesishme ne histori  Marjan Kapaj : Shtrirja e hekurudhes Shqiptare  Melisa Cani : Hekurudha Durres- Tiran
 • 4. Hekurudha në Shqipëri  Linjat e para hekurudhore në Shqipëri ishin linja minerare dhe ushtarake me skartament të ngushtë, të ndërtuara ndërmjet viteve 1917 dhe 1930, nga austro – hungarezet dhe italianet.  Ndërtimi i një sistemi hekurudhor me skartament standard, filloi në vitin 1947 dhe vazhdoi me shpejtësi për të arritur në përmasat e tij aktuale prej 677 km, në vitin 1987.  Rrjeti hekurudhor shtrihet nga Porti i Durresit, në Detin Adriatik, dhe shkon në tre drejtime: në veri drejt kufirit Shqiptaro – Malazez në Han të Hotit, në jug drejt Ballshit dhe Portit të Vlorës dhe në lindje drejt Pogradecit, pranë kufirit me Maqedoninë. Hekurudha mbulon zonat më të populluara industriale dhe të banimit.  Hekurudhat Shqiptare u ndërtuan gjatë periudhës së ekonomisë me planifikim të centralizuar, ku Qeveria vendoste kufizime shumë të forta mbi llojet e tjera të transportit. Pronësia e autoveturave ishte e ndaluar dhe, në rrugët që kalonin paralel me hekurudhën, ishin të ndaluara trafiku i autobusëve dhe lëvizjet e mallrave në një gjatësi mbi 11 km.
 • 5.  Me ndryshimet politike dhe ekonomike të viteve 1990, kërkesat për transport kanë ndryshuar në mënyrë dramatike. Ka pasur një rritje të shpejtë të shërbimeve private të kamionëve dhe autobusëve dhe sidomos të autoveturave private që e kanë devijuar trafikun nga hekurudha. Shumë miniera dhe fabrika shtetërore jane mbyllur duke e ulur në mënyrë serioze trafikun hekurudhor.
 • 6. Cfare permban hekurudha  Treni është gjysma e transportit publik përbëhet nga një seri të elementeve të identifikueshme, përgjithmonë ose përkohësisht u bashkuan për të formuar një zinxhir të vetëm. Treni vjen nga fjala latinisht Traherne: Tërhiqe, termi ka ndryshuar me kalimin e kohës përmes provansal French (tren). Treni ishte makina e parë e vërtetë e transportit masiv, dhe në shumë raste të përfaqësuar një pikë kthese për evoluimin e-shekullit të nëntëmbëdhjetë vendeve industriale, por për shumë vite të tjera për të luajtur një rol qendror në struktura politike, ekonomike dhe kombe sociale, dhe duke fituar një vend të shquar në kolektiv.  Termi "treni" është përdorur edhe në zona të tjera, të tilla si mekanik (i cili do të thotë një asamble e ingranazhet concatenated), ose makinë (ku një asamble, për shembull, goma pneumatike, por edhe një tren rrugë, që është një kamion dhe rimorkio të më poshtë). Termi është përdorur gjithashtu në mënyrë të foluri ushtarake për të treguar kompleks i formuar nga një copë e artileri dhe municionit tank.
 • 7. Para-industriale  Koncepti i trenit nuk ka lindur me revolucionin industrial. Tashmë në shekujt e mëparshëm, që do të thotë romake primitiv si trenat janë përdorur në miniera: ata ishin të përbërë nga trenat kamionëve të shkurtër lidhur me zinxhirë së bashku, pa ose me udhërrëfyes rudimentare binarët prej druri, u larguan nga kafshët e barrës e as ndaj robëreshave dhe punëtorë.  Me fillimin e revolucionit industrial, shekulli i tetëmbëdhjetë dhe nëntëmbëdhjetë u bë në dispozicion te teknologjise dhe njohuritë për të arritur një rritje të konsiderueshme në kapacitetin e prodhimit të energjisë, bimë me relativisht kompakt dhe të fuqishëm. Motorë Steam reaksion nga Nicolas Cugnot nga 1769 tregoi, jo pa incident, kjo ishte e mundur të gjenerojë energji të nevojshme për lëvizjen e një mjet për të bordit të njëjtën. Përhapja e motorëve me avull çoi në një rritje të konsiderueshme në kërkesën për qymyr, dhe prodhuesit janë që kanë të bëjnë më të efektshme të transportit dhe të shpejtë të nxjerra materiale: ato nuk ishin të afta të mjaftueshme dhe kuaj..
 • 8. Periudha Industriale  Më 27 shtator 1825 treni i parë tërheq historia Nr.1 lëvizje komerciale, trafikimit të Stockton mbi Tees dhe Darlington. Dy lokomotivave se trafiku ishte projektuar nga George Stephenson. Treni ishte i përbërë nga vagonët nga miniera ku ishin ngarkuar pasagjerët komunave, dhe të pasagjerëve të parë vetë karrocën, Experiment, i cili udhëtoi disa fisnikëri, dhe shpejtësia mesatare ishte rreth 9 km në orë. 4 vjet pas Rocket arritur 48 km / h.  Në Francë rreth 1840 trenat lëvizur nga Thomas lokomotiva Crampton shpejt fitoi një reputacion në mesin e udhëtarëve, në mënyrë që "Crampton" u bë një emër të përbashkët për trenat e pasagjerëve.  Trenat dhe lokomotiv në veçanti u bë në shekullin XX flamujt e vërtetë kulturor për teknologji të kombeve që ndërtoi ato. Victorian lokomotivë linjave të pastër dhe me makinë në frëngjisht nga kompleksi tubo kontrast thjeshtë thjeshtësi dhe pastërti e makinave amerikane. Edhe pse ata përfundimisht erdhi për të dominuar skenën ndërkombëtare, trenat ishin zhvendosur nga e para për të qëndruar në kulturën popullore: Orient Express është, sigurisht, trenit më të famshme në botë.
 • 9.
 • 10. Historia  Dokumenti datë 18 dhjetor 1918. Në të është dhënë urdhër që hekurudhat në Shqipëri të ç'montoheshin dhe në pamundësi për t'u kthyer në Austri të shkatërroheshin nga forcat ushtarake, të cilat ndodheshin në territorin shqiptar të luftimeve. Është koha e tërheqjes së ushtrisë austro- hungareze nga territori shqiptar. Koloneli Shemerl shkruan se: -Sipas gjithë investitorëve, dëshmive dhe akteve lidhur me materialet hekurudhore në Shqipëri, pjesërisht janë shkatërruar dhe pjesërisht duken të humbura dhe të pakthyeshme... Kemi në administrim disa linja, si Tiranë- Virpazar, Lezhë-Vorë, të cilat i ruan detashmenti i shfrytëzimit. Komanda austriake kishte ngarkuar oficerë të cilët kishin detyrë që të ruanin të gjitha linjat hekurudhore dhe kjo është e pasqyruar në këtë dokument hollësisht, sipas linjave që nga Labinoti deri në Mal të Zi.
 • 11. Gjendja e sotme e hekurudhes  Të dhënat zyrtare nga Ministria e Transporteve tregojnë se Hekurudha Shqiptare ka në inventarin e saj 66 vagonë udhëtaresh, 225 vagonë malli dhe 25 lokomotiva. Me këto mjete, sipas të njëjtave të dhëna transportohen rreth 1,5- 2 milionë udhëtare dhe rreth 400-500 mije tone mallra në vit. Nuk ka një të dhëne zyrtare që të tregoje nëse ky numër është më i vogël krahasuar me disa vite më parë, por duke ju referuar deklarimeve të fatorinove, ka një rënie drastike të tyre. Për çdo vit buxheti i shtetit, në forme subvencionesh, akordon rreth 4 milionë USD për aktivitetin e operimit dhe 3-4 milionë USD për investime kapitale. Megjithatë bilanci vjetor rezulton me humbje rreth 1 milionë USD.
 • 12. Momemntet me te rendesishme ne histori  nëntor 1947 – Inagurohet linja e parë hekurudhore me skartament standard nga Durrësi në Peqin.  qershor 1957 – Futet për herë të parë tërheqja Diezel Elektrike  korrik 1973 – Përfundimi i linjës së parë hekurudhore malore nga Elbasani në Prrenjas, me një pjerrtësi deri në 18 0/00.  Viti 1980 – Hekurudhat Shqipatre realizojnë 47% të volumit të përgjithshëm të transportit të mallrave në vend.  shtator 1986 – Fillon transporti ndërkombetar hekurudhor i mallrave nëpërmjet linjës Bajze – Tuz.  Viti 2000 – H.SH u transformua nga një Ndermarrje Shteterore në Shoqeri Anonime, me 100% kapital shteterorë.  mars 2005 – Hyrja në fuqi e Kodit të ri Hekurudhor, që i lejon operatorët e tjerë të kenë akses në H.SH.  Të dhëna kryesore
 • 13. Shtrirja  Hekurudha në Shqipëri shtrihet në drejtimin vertikal dhe intersekton në zonat me drejtim horizontal, zona ku shtrihet është kryesisht bregdetare më e populluara ku janë edhe qytetet më të mëdha. Durrësi është qendra e transportit hekurudhor, pranë portit kryesor në të cilin ka qenë infrastruktura e plotë hekurudhore.  Nga viti 1985 Shqipëria lidhet me rrjetin hekurudhor ndërkombëtar nëpërmjet linjës Shkodër-Hani i Hotit-Podgoricë të Malit të Zi. Kjo linjë u dëmtua dhe doli jashtë përdorimit gjatë trazirave të vitit 1997 dhe nuk ka funksionuar deri në vitin 2002 kur u bë rilidhja e saj me Malin e zi, sot ka disa linja të dëmtuara e jashtë funksionimit.  Hekurudha Shqiptare konsiderohet linjë fushore, sepse rreth 85 për qind e rrjetit është projektuar në një pjerrësi 9 m për mijë, ndërsa pjesa tjetër me pjerrësi 19 për mijë. Shpejtësitë e projektuara kanë qenë deri në 100 km/orë për zonën fushore, dhe deri në 65 km/orë për zonën malore. Fakti është se këto shpejtësi nuk kanë gjetur zbatim asnjëherë. Zakonisht është operuar me shpejtësi mesatare 40-50 km/orë. Sot kjo shpejtësi është shumë më e vogël.
 • 14. Hekurudha Durres - Tirane  Hekurudha Durrës–Tiranë është një linjë hekurudhore e gjatë 38 km e cila bashkohen dy qytetet më të mëdha në Shqipëri: Durrësin dhe Tiranën. Hekurudha lidhet në gjysmë të rrugës në Vorë me linjën hekurudhore Shkodër- Vorë dhe në Durrës me linjën Durrës-Vlorë. Hekurudha u ndërtua gjatë viteve 1948-1949, bazuar vetëm në punë vullnetare dhe ishte linja e dytë hekurudhor për pasagjerë në Shqipëri pas hekurudhës Durrës-Peqin e cila u përfundua para një viti. Operoet nga Hekurudha Shqiptare  Hekurudha është e gjatë 38 km dhe lidh dy qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë, Durrësin me Tiranën. U ndërta gjatë viteve 1948-1949 dhe ishte hekurudha e dytë për transprot pasagjerësh e ndërtuar në Shqipëri pas hekurudhës Durrës-Peqin, e cila kishte filluar në vitin 1940 u përfundua në vitin 1948.[1]
 • 15.  Puna filloi nga stacioni i Shkozetit (afër Durrësit) më 11 prill 1948. Në total 29.000 rinj të Bashkimit të Rinisë së Punës së Shqipërisë dhe 1400 teknikë të kualifikuar nga gjithë Shqipërina morën pjesë në ndërtimin e hekurudhës. Veç tyre në ndërtim morrën pjesë edhe vullnetarët e të rinj të dërguara nga seksionet rinore të partive komuniste të Bullgarisë dhe Jugosllavisë  Binarët u importuan nga Bashkimi Sovjetik përmes portit të Durrësit. Brigadat vullnetare kishin si qëllim që ta përfundonin hekurudhën në përvjetorit e 31-të të Ushtrisë së Kuqe, në 23 shkurt 1949, qëllim ky që u arrit me sukses.[1]  y nga veprat më të rëndësishme gjatë ndërtimit ishin Tuneli i Rrashbullit (212 m) dhe Ura e Erzenit (91 m). Ura u përfundua më 16 tetor 1948, në ditëlindjen e 40-të të kryeministrit të atëhershëm, Enver Hoxha.