Wie dra jou straf

921 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
921
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wie dra jou straf

 1. 1. to copyright. Sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis vir sonde nie . . .
 2. 2. God is Heilig . . . Heilig, heilig, heilig is die Here God,die Almagtige, wat was en wat is en wat kom! - Openbaring 4:8(b)
 3. 3. God is Regverdig . . .U troon, o God, is vir ewig & altyd, die septer van U Koningkryk is ‘n regverdige septer. U het geregtigheid lief & haat goddeloosheid Psalms 45:7-8(a)
 4. 4. Omdat God Heilig is . . . Is enige oortreding van God se standaard, sonde. . . teen God selfTeen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oe . . . Psalm 51: 6
 5. 5. Die natuurlike uitwerking van sonde teen God, is dood, nie net fisiese dood nie, maar ewige dood! Want die loon van die sonde is die dood . . . Romeine 6:23
 6. 6. Omdat God Regverdig is tref Hy ‘n duidelike onderskeid tussen die regverdige & die goddelose, tussen die wat God dien & die wat Hom nie dien nie . . Maleagi 4: 1 Want kyk, die dag kom, en dit brand soos ‘n oond. Dan sal al die vermeteles & almal wat goddeloosheid bedrywe, ‘n stoppel wees; en die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, se die Here van die leerskare; sodat dit vir hulle geenMaar vir julle wat My Naam vrees, sal die son wortel of tak salvan geregtigheid opgaan, en daar sal genesing oorlaat nieonder sy vleuels wees; en julle sal uittrek enhuppel soos kalwers uit die stal . . . Maleagi 4: 2
 7. 7. Exodus 34:6-7Here, Here, barmhartige & genadigeGod, lankmoedig &groot vangoedertierenheid &trou; wat diegoedertierenheidbewaar virduisende, watongeregtigheid &oortreding & sondevergewe, maarNOOIT ongestraflaat bly nie;wat dieongeregtigheid vandie Vaders besoekaan die kinders & As ek my sondes voor God bely, Hy is getrou en Regverdig om my teaan die vergewe, maar geen sonde sal ooit ongestraf gelaat word nie . . .kindskinders, aandie derde & aan dievierde geslag. . .
 8. 8. Alhoewel God barmhartig is, is Hy ook regverdigGod bly getrou aan Sy verbond dat sonde strafbaar is met die dood. . . Die kruisdood van Jesus Christus toon beide die liefde & regverdigheid van God, deur Sy eie Seun nie te spaar nie, maar Hom oor te gee aan die bitter straf vir sonde sodat ek & jy deur die geloof ‘n kans tot ewige lewe het . . .Golgotha is die hoogste bewys van God se Liefde & Regverdigheid . . .
 9. 9. Hy het geen gestalte ofWAT BEHELS GOD SE STRAF heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie. Hy was verag & deur die mense verlaat, ‘n Man van smarte & bekend met krankheid; ja, soos Een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag & ons het Hom nie geag nie. Nogtans het Hy ons krankhede op Hom geneem & ons smarte- die het Hy gedra; maar ons het Hom gehou vir Een wat geplaag, deur God geslaan & verdruk was.Maar Hy is ter willie van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring was op Hom; en deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom – Jesaja 53:2(b)-5
 10. 10. Alhoewel die dood ‘n regverdige straf vir sonde teen die Skepper van die mens is, sien ons die liefdevollevergewinsgesindheid van Ons Dierbare Here wanneer Hy in Esegiel 33:11 se: “ So waar as Ek leef” spreek die HereHere, gewis: “Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg & lewe . . .” “ Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde wee! Waarom tog wil julle sterwe?” - Esegiel 33:11(b)
 11. 11. Die keuse om lewe en dood is in jou eie hande . . .Aan die kruis op Golgotha word ‘n riet met ‘n asynlap in Christus se mond gesit . . . Soos ‘n Septer in die hand van ‘n Regverdige God . . .
 12. 12. Hier kom die twee rowers weerskante van Jesus aan die kruis by ‘n T-aansluiting in hul lewens . . . Soos elke mens wat deur God die lewe gegee is . . . maak hul ‘n eie keuseom hul straf oor te gee aan die Seun van God deur te erken dat hul verlore is; of om self die straf vir hul oortredings teen God te dra . . .
 13. 13. Jesus Christus sal die lewende en die dode oordeel by Sy verskyning . . . II Timotheus 4:1
 14. 14. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe
 15. 15. Hebreers 10: 30 “ My kom diewraak toe, Ek salvergelde, spreek die Here . . . die Here sal Sy volk oordeel.Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God.”
 16. 16. Die verering van ander wesens as gode . . .Die smarte van hulle wat ‘n ander god met gawes vereer, sal menigvuldig wees; ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie – Psalms 16:4
 17. 17. Wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit Voor Hom sal al die nasies versamel word,
 18. 18. Hy sal die nasies van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei . . .Hy sal die skape aan Sy regterhand en die bokke aan Sy linkerhand sit . . .
 19. 19. Dan sal die Koning vir die wat aan Sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader . . . . . . beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af . . .
 20. 20. Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes . . . . . . in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele . . .

×