Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vryheid deur die kruis . . .
DIE MENS SE SAMESTELLINGDie mens bestaan uit drie dele . . . Gees, Siel & Liggaam . . .                I TH...
DIE SIEL       DIE SIEL IS DIE PERSOONLIKHEID VAN DIE MENS          DIE SIEL BESTAAN UIT DRIE FUNKSIESDENK...
DIE GEES    Elke mens word op die aarde in Adam se sondige natuur gebore . . .Dit beteken dat jou gees dood is vir God...
OM GEESTELIK WEER GEBORE TE WORD MOET JY INSIEN            & VERSTAAN DAT JY IN SONDE GEBORE IS     Die m...
ERVAAR DAT JY IN JESUS CHRISTUS DEUR GOD AANVAAR IS     Jy hoef nie te werk om God se aanvaarding te verdien nie . . ....
GEE OOR AAN GOD           Gee aan God volle beheer oor jou lewe . . .        Wanneer God beheer neem . . ...
DIE TWEE BLOEDVERBONDS PARTYE MAAK ‘N VOLKOME RUILINGWAARTYDENS JY ALLES PRYSGEE AAN GOD & HY JOU MET SY RYKDOM IN CHRISTU...
JOU INNERLIKE STRYD      Alhoewel jy graag onder die beheer van die Heilige Gees wil leef,        getuig die ...
RUIL JOU SELFLEWE UIT VIR DIE LEWE IN CHRISTUS                Interne konflik word dikwels onderdruk & daa...
SONDER WEDERGEBOORTE IN JESUS CHRISTUS, IS JY GEESTELIK DOOD IN ADAM                      Die sonde v...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vryheid deur die kruis

1,054 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vryheid deur die kruis

 1. 1. Vryheid deur die kruis . . .
 2. 2. DIE MENS SE SAMESTELLINGDie mens bestaan uit drie dele . . . Gees, Siel & Liggaam . . . I THESSALONICENSE 5:23 “ Mag die God van vrede julle volkome heilig maak & mag julle gees & siel & liggaam geheel & al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus . . . Die mens is dus saamgestel uit Siel, Gees & Liggaam
 3. 3. DIE SIEL DIE SIEL IS DIE PERSOONLIKHEID VAN DIE MENS DIE SIEL BESTAAN UIT DRIE FUNKSIESDENKE WIL EMOSIES Deur jou siel (persoonlikheid) maak jy kontak met ander mense & met jou sintuie maak jy kontak met jou omgewing . . .
 4. 4. DIE GEES Elke mens word op die aarde in Adam se sondige natuur gebore . . .Dit beteken dat jou gees dood is vir God, maar lewend in die bloedlyn van Satan . . . Die gees kan slegs vernuwe word in Christus Jesus, deur die wedergeboorte wanneer die Heilige Gees in jou kom woon. . . Romeine 6:23 se: “ Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here” Jou gees is aan een van twee geslagslyne verbind: (1) Adam (Satan) se bloedlyn wat tot die ewige dood lei; of (2) die bloedlyn van Jesus Christus wat vir ewig lewe gee . . . Selfs al lewe jy „n goeie lewe, is jy van God geskei totdat jyin Sy bloedlyn ingebore word deur „n geestelike geboorte , die WEDERGEBOORTE
 5. 5. OM GEESTELIK WEER GEBORE TE WORD MOET JY INSIEN & VERSTAAN DAT JY IN SONDE GEBORE IS Die mens word in die bloedlyn van Adam gebore met Satan as jou vader . . . Jy is dus „n gebore sondaar wat sonde doen! Jy kan verlossing van hierdie sonde kry deur jou sondes voor God te bely & Jesus Christus in die geloof te ontvang, omdat Hy vir jou sondes gesterf het . . . Wanneer jy Jesus Christus, die Redder van die Mens in geloof ontvang word jy een gees met Hom . . . I KORINTHIERS 6:17 se “ Wie die Here aanhang, is EEN gees met Hom …” God gee aan jou die versekering dat jy deur Hom aanvaar word & vir ewig sal lewe wanneer jy in Jesus Christus se bloedlyn gebore word . . .JOHANNES 5: 24 “ Voorwaar, voorwaar Ek se vir julle, wie My Woord hoor & Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe & kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe!”
 6. 6. ERVAAR DAT JY IN JESUS CHRISTUS DEUR GOD AANVAAR IS Jy hoef nie te werk om God se aanvaarding te verdien nie . . . God die Vader aanvaar elke mens wat Jesus Christus aangeneem het . . . EFESIERS 1:7 “In Jesus Christus het jy die verlossing deur Sy bloed, & die vergifnis van jou misdade na die rykdom van God se genade . . . “ Aanvaar God se aanvaarding in die geloof . . . Glo eenvoudig dat jy in Christus aanvaar word . . .2 KORINTHIERS 5:21 “Want God het Jesus Christus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God, in Christus.”
 7. 7. GEE OOR AAN GOD Gee aan God volle beheer oor jou lewe . . . Wanneer God beheer neem . . . moet jy beheer prysgee . . . Om beheer oor te gee is „n proses wat selde vreugde bring, maar God neem slegs beheer oor wanneer jy beheer afstaan . . . Totale oorgawe aan God is „n lewenswyse waartydens jy dag vir dag, insident vir insident in jou lewe, beheer aan God oorhandig deur „n wilsbesluit . . . Totale oorgawe kom nie as „n ligte besluit nie, daarin gee jy aan God die toestemmingom met jou, in jou, aan jou, & deur jou te doen soos Hy wil …Jy gee dus al jou regte weg!
 8. 8. DIE TWEE BLOEDVERBONDS PARTYE MAAK ‘N VOLKOME RUILINGWAARTYDENS JY ALLES PRYSGEE AAN GOD & HY JOU MET SY RYKDOM IN CHRISTUS BEKLEE Wat vir my wins was, het ek om Christus ontwil skade geag. Ja, waarlik ek ag alles skade om Christus as wins te verkry & in Hom gevind te word, deur die geestelike geboorte (wedergeboorte), nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met my geregtigheid wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof; sodat ek Hom kan ken & die Krag van Sy opstanding & die gemeenskap aan Sy lyde terwyl ek aan Sy dood gelykvormig word -FILIPPENSE 3:7 HIERDIE PROSES VAN OMRUILING, TOTALE OORGAWE, VERSEEL DIE BLOED VERBOND WAT JESUS CHRISTUS MET ELKE MENS SLUIT WANNEER JY HOM AS JOU VERLOSSER AANNEEM SODAT JOU SIEL VAN DIE EWIGE DOOD GERED KAN WORD & TEN VOLLE ONDER BEHEER VAN DIE HEILIGE GEES KAN FUNKSIONEER
 9. 9. JOU INNERLIKE STRYD Alhoewel jy graag onder die beheer van die Heilige Gees wil leef, getuig die innerlike stryd in jou lewe van die teendeel . . . Dit is veel makliker om self beheer te neem oor jou lewe as om terug te staan & toe te laat dat iemand anders daaroor regeer . . . Ek wil mos my eie behoeftes bevredig, of dit nou positief of negatief is . . . Ek wil self geld maak, sukses behaal, materiele dinge versamel, roem behaal & die seksuele behoeftes in my lewe bevredig . . Al hierdie dinge kan maklik die middelpunt van jou lewe word wanneer die self, of jou vlees in beheer van jou lewe is . . .Die vlees is die gelowige se manier om sy Christelike lewe in eie krag te probeer leef . . .
 10. 10. RUIL JOU SELFLEWE UIT VIR DIE LEWE IN CHRISTUS Interne konflik word dikwels onderdruk & daarom kan dit lei tot depressie, woede uitbarstings, siektes ensomeer . . . Die lewe wat saam met Christus uit die dood uit opstaan nadat jy geestelik in die bloedlyjn van God gebore is, tydens die wedergeboorte, is God se manier om intieme konflik te stop . . . Jesus Christus maak die storm in jou stil, deur Hom kan jy jou begeertes, verkeerde reaksies & sondes in jou lewe oorwin & in die gees groei . . . HEBREERS 13:8 Jesus Christus is gister & vandag dieselfde & tot in ewigheid . . .Die resultate van hierdie geestelike oorgawe of uitruiling met God gaan oor die grense van tyd, dit het geen einde nie . . .
 11. 11. SONDER WEDERGEBOORTE IN JESUS CHRISTUS, IS JY GEESTELIK DOOD IN ADAM Die sonde van Adam, het tot gevolg dat almal wat in sy bloedlyn gebore word geestelik dood is met geboorte . . . Indien enige van jou voorouers nie op aarde was nie, sou jy ook nie vandag hier gewees het nie . . . daarom is Adam se bloedlyn ook jou bloedlyn, Adam se sonde ook jou sonde en die geestelike afsterwe van Adam ook die geestelike afsterwe van die gansemensdom … Om geestelik dood te wees beteken om van God geskei te wees. . . Jy is reeds van God geskei wanneer jy op aarde gebore word . . . Jy het vergifnis vir jou sonde nodig om weer met God versoen te word . . . Maar jy het ook lewe in Christus nodig om geestelik te groei . . .Jesus Christus het gesterf vir jou sondes & Hy gee vir jou die opstandingslewe . . .

×