Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nie die bloed van ‘n vegter, maar die bloed van ‘n Lam . . .
Wanneer ‘n sondige Israeliet sy saak met God wou regstel, was dit die bloed  van ‘n lam wat gestort & op die altaar gesp...
Jeshua die Lam van God het die sonde van die wereld op Hom gedra& die offers van lammetjies wat die mens deur soveel jare ...
Omdat God die Skepper ‘n bloedverbond met Jeshua die Messias gesluit het       om in te staan vir die sondes van die...
Die Titel: “Die Lam van God” wat dikwels aan die Messias       gegee word in die Woord, is eerstens . . .‘n beskryw...
Maar die Titel “ Lam van God” het ‘n dieper betekenis . . .                   Dit beskryf Sy karakter . ...
Jeshua het die temperament van ‘n lammetjie   & nie die karaktereienskappe van ‘n vegter nie . . .Dit is die karakter va...
Toe die Vader se wil & die wreedheid van die mens na ‘n bitter ondervinding op    Golgotha lei, het die Lam Sy Hoof gew...
Enige ander persoon sou weerstand bied & in opstand kom teen die manier      waarop die Romeinse Soldate Hom hanteer ...
In gehoorsaamheid aan God, stel Hy Homself ondergeskik aan die Vader & uitliefde vir die mens, bly Hy onderdanig op die kr...
Al hierdie marteling… om vir my sondes te betaal …Jeshua is nie die Lam omdat Hy op die kruis gesterf het nie…     Hy...
Jeshua se bloed is uiters kosbaar vir God omdat Hy saggeaard, liefdevol    & uiters onderdanig aan die Skepper, Sy bloe...
Daarom het God Jeshua uitermate verhoog & Hom ‘n    Naam gegee wat bo elke naam is,    sodat in die Naam van Jeshua...
God wil met élke mens ‘n persoonlike verhouding hê,    ‘n huweliksverhouding volgens die beginsels van ‘n huweliksverbo...
Waarom is die liefdesverhouding in die huwelik vir God so belangrik?      Eerstens omdat Hy ons as man en vrou geska...
Die eenwording van die vlees in ‘n huweliksverhouding          is in God se oë die toppunt van liefde. . .   ...
Elke mens wat Jeshua as die Seun van God die Vader erken  & Sy offer aan die kruis in geloof aanneem, word in die huwelik...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nie die bloed van 'n vegter . . . maar die bloed van die lam

1,196 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nie die bloed van 'n vegter . . . maar die bloed van die lam

 1. 1. Nie die bloed van ‘n vegter, maar die bloed van ‘n Lam . . .
 2. 2. Wanneer ‘n sondige Israeliet sy saak met God wou regstel, was dit die bloed van ‘n lam wat gestort & op die altaar gesprinkel moes word . . . Sodoende het die mens vergifnis vir sy sonde verkry, maar moes telkemale die ritueel herhaal indien hy sy verhouding met God wou herstel . . .
 3. 3. Jeshua die Lam van God het die sonde van die wereld op Hom gedra& die offers van lammetjies wat die mens deur soveel jare gebring het, finaal afgehandel aan die kruis . . . Maar waarom het Hy Sy lewe afgele vir die mens? Waarom het die kosbare bloed van Jeshua Ha Mashiah soveel Krag by God?
 4. 4. Omdat God die Skepper ‘n bloedverbond met Jeshua die Messias gesluit het om in te staan vir die sondes van die mens . . . Handelinge 4:12 Die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie –
 5. 5. Die Titel: “Die Lam van God” wat dikwels aan die Messias gegee word in die Woord, is eerstens . . .‘n beskrywing van Sy werk:Om ‘n offer te wees vir diesondes van die mens . . .
 6. 6. Maar die Titel “ Lam van God” het ‘n dieper betekenis . . . Dit beskryf Sy karakter . . . Jeshua is die Lam omdat Hy (1) Saggeaard; (2) nederig; (3) Sagmoedig; (4) onderdanig & (5) temoedkomend is Hy onderwerp Sy eie wil aan die wil van Sy Vader vir die seen & redding van die mens . . .
 7. 7. Jeshua het die temperament van ‘n lammetjie & nie die karaktereienskappe van ‘n vegter nie . . .Dit is die karakter van die persoon wat die bloed gestort het wat die kosbare bloed van Jeshua soveel krag gee. . .
 8. 8. Toe die Vader se wil & die wreedheid van die mens na ‘n bitter ondervinding op Golgotha lei, het die Lam Sy Hoof gewillig & nederig gebuig . . . Toe Hy gehaat is, het Hy nie teruggehaat nie, toe Hy gely het, het Hy nie vir Sy regte opgestaan & gedreig nie. Hy het niemand teruggeslaan nie, Jeshua het nie gemurmereer of in opstand gekom nie . . . Dit is hierdie Lam wat Jesaja in hoofstuk 53 vers 7 beskryf: “ Hy ismishandel, hoewel Hy onderworpe was & Hy het Sy mond nie oopgemaak nie;soos ‘n Lam wat na die slagplek gelei word & soos ‘n skaap wat stom is voor Sy skeerders – ja, hy het Sy mond nie oopgemaak nie . . .
 9. 9. Enige ander persoon sou weerstand bied & in opstand kom teen die manier waarop die Romeinse Soldate Hom hanteer het. . . Die bespotting, die uitskel, die sweepslae oor Sy lyf, die spoeg & uitpluk van sy baard, diemartelinde opmars na die heuwel; die vasspyker teen diekruis , die meswondin Sy sy, en die vloei van die bloed…geeneen van hierdie dinge sou ooit plaasgevind het, as Hy nie die sagte temprament van ‘n lammetjie gehad het nie . . .
 10. 10. In gehoorsaamheid aan God, stel Hy Homself ondergeskik aan die Vader & uitliefde vir die mens, bly Hy onderdanig op die kruistotdat die offer afgehandel is Vandag nog hanteer die mens Jeshua net soos wat hulle wil, maar Hy verdra alles in stilte, terwille van ons . . .
 11. 11. Al hierdie marteling… om vir my sondes te betaal …Jeshua is nie die Lam omdat Hy op die kruis gesterf het nie… Hy het aan die kruis op Golgotha gesterf… omdat Hy die Lam is!
 12. 12. Jeshua se bloed is uiters kosbaar vir God omdat Hy saggeaard, liefdevol & uiters onderdanig aan die Skepper, Sy bloed gestort het vir die redding van die ganse mensdom . . . Waar word Jeshua se liefde beter uitgeleef, of duideliker gedemonstreer, a s juis in die afle van Sy lewe, om sodoende ‘n persoonlike verhouding tussen die mens & die Skepper God moontlik te maak . . .
 13. 13. Daarom het God Jeshua uitermate verhoog & Hom ‘n Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jeshua sou buig, elke knie van die wat in die hemel & die wat op die aarde & die wat onder die aarde is & elke tong sou bely dat Jeshua die Christus, die Here is tot heerlikheid van God die Vader - Filippense 2:9-10
 14. 14. God wil met élke mens ‘n persoonlike verhouding hê, ‘n huweliksverhouding volgens die beginsels van ‘n huweliksverbond . . . Christus is die Bruidegom, & elke wedergebore Kind van God, Sy Bruid! Soos in enige huwelik, wil God met jou ‘n intieme persoonlike verhouding hê.So intiem, dat Hy Sy Woord soos saad in jou gees wil stort, sodat dit in jou kan groei tot volwassenheid in die geloof & geestelik vrug kan dra . . .
 15. 15. Waarom is die liefdesverhouding in die huwelik vir God so belangrik? Eerstens omdat Hy ons as man en vrou geskape het, soos na verwys in Genesis 2:22-24: “En die Here God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ‘n vrou, en bring haar na die mens. Toe sê die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin (vrou) genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.”Dit was dus van die begin af God se plan dat huweliksmaats hulle sal losmaak van hulle ouerhuise en EEN sal word in gees, sowél as vlees. . . Net so moet jy jou van die wereld losmaak & God aankleef wanneer jy jouself tot ‘n verhouding met Hom verbind . . .
 16. 16. Die eenwording van die vlees in ‘n huweliksverhouding is in God se oë die toppunt van liefde. . . Dít is inderdaad die presiese oomblik wat daardie man & vrou in God se oë met mekaar getroud is. . . Op die oomblik van vleeslike omgang, wanneer die man die vrou se maagdevlies breek,word letterlik n bloedverbond aangegaan, nét soos wat God n bloedverbond aangegaan het deur die tempel se voorhangsel (die maagdevlies) te skeur by die aangaan van die nuwe bloedverbond toe Jeshua se bloed aan die kruis vir ons gestort is. . .Hierdie bloedverbond tussen God & Jeshua vorm die basis vir die Christelike geloof
 17. 17. Elke mens wat Jeshua as die Seun van God die Vader erken & Sy offer aan die kruis in geloof aanneem, word in die huweliksverbond bevestig tussen Jeshua & die Kerk op aarde . . .Laat ons bly wees & ons verheug & aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom & Sy vrou het haar gereed gemaak. Aan die Bruid(Gelowiges) is gegee om bekleed te wees met rein & blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges . . . Openbaring 19:7-8

×