Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
El. l‘s'.1M. ll: .|n%'“u-‘I Uulfl? 

nlfl :3 Lfifilflflilflfl $HLI‘5Hln! s

I J
n
l . j wéjénifiiiiijwéfian: 
1  

“ ®}: fi§: *&

  
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

בית הדין הרבני חייב בעל בגט בגין כפייתיות אובססיבית

115 views

Published on

בית הדין הרבני חייב בעל בגט בגין כפייתיות אובססיבית

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

בית הדין הרבני חייב בעל בגט בגין כפייתיות אובססיבית

  1. 1. El. l‘s'.1M. ll: .|n%'“u-‘I Uulfl? nlfl :3 Lfifilflflilflfl $HLI‘5Hln! s I J n l . j wéjénifiiiiijwéfian: 1 “ ®}: fi§: *& njnynfiusggnnmimiaxmawnmiiuxagt . $213113‘ ‘:11: am: ‘ ’ M , flfibfmgi mi: L aiifinn numzrnz ggzratn *: ::f"m“2;fi% Wiirr gym; aim; gm ;1rt;2:_ 331: n}aZ§3Zfifi ‘ g}"§@§;1v§fi3jtJ§®Ifli2§§U‘e%§11?5‘1%§S%t{’¥1fi‘2 * rm: mam mrmzn ‘ am i1§iEf; fi*‘*’m 213332 35% ifatm mi; $ @3314 533353: :23 am M L_L§: x§*? §..53%f1i:1V”i‘: tm am s:2n11_v :1;;1mz: §212); L1J'tL_hmi; i§r W131 ? nhi§W'i§: ?i: . ~'_ M 11135‘; 1:1»: 532:: mania 7;; g - manv)z: r1:, n51)1n2a: $g2;: ;.;12‘§ §1I‘J‘. i}ZI51’£ JTRE mmpfz gain rmmn: :31 * @32Ti? é33e‘I1¥i? £S1E fifi $1133 $1 51159335 “i1I" anflfizi hm biifitfi mhmafifii fiflziifjnfifii mm mgmn Egan “$111 aaazxm 111; 333: ¥¥5fi@3§137fiI3I . mm . = 1 nwxnxzfifzmgmzou gm ngm “avzutfizf mum nmnn: :2?»’: t; arm ‘mus mun “gm manna: 1- VM3’17;1g}Qsj M ' ,9 Maia 911$ Q1333 222111»: ‘i§i5,5: M25: 41;: amzrz gm: §1SE3’fi 333% mj}; T,§1,‘11)33 5:122:15: gpzrnzzgmsm 37121] M / fig; imam mzmvx 331912123‘; annnaiv W-““'? ’T’-"‘-‘E m? n“2s '1z1mn% ifinnijin Wm h'z53§- 1: *3z: g_n?1u: a "r:1m'i‘Iv inzriizi W33; . . gfitggigxjgn mgmrr 312: aamia ’ 1211*‘; $1: fiat ram , ?d§; v§": ?i. ml. fie fifii: .. :vz1z‘2mvrn‘je1nzn2£ @1133): mm 1: mpbtm ma V ; ’?1§{F 15;? .. “ ’ L ‘”i§fin’fi: ‘~ $333 51111932: jguz 1132: g; n1m: 9.933}: mm :71»: §; .:: :1‘%:1w_ gm a':111‘2n: fi*2r§9:: ‘[:1,;511zi5n*n11un:2:> am ggi: , . nnsfififig gaznfi mmzgr , :u)1:m Q " mi: ajynx ~ 1i§1': zn: §2 _ ’ mam Wm mg as; ;m gym aiizéifi 332% %_ V 'jj_f;1’? '_. a —‘ V §_lI‘H(u‘_UEkDJ31§L+DF my aqirmsammjgrm aw flirt! -< n2$§@? énzam:11n 1% fi§’: §"‘xfi¢‘n‘3‘T 3727;‘; mfim%nnfi1§as1:: n1umpm1fli ¥u§: £f‘f§£f1 gmujzz mmnzs amfim aim: A Q : mmngmzmmnwnmn aupam « am 223: agzzmvm aafivnnus 4:3‘: nnzfix mafiinri: an “.1111:-é mm @1121‘: $197“? A % §r1i‘2z; an1t;21g”m2Z: i: Fm jg? ?? m‘J‘. '!2,: "1E minim ‘fizz 11% ?11’¥3"1§‘zsI 5 any mum fixnfi F mmmafi W . ‘. T<W‘»: ?i; ’3Mi¢. ??§¥3}1?. ?é‘¢ 7”; . aé; }7»§’}an‘11?; &3fi; _ fl ifiiiffifiififi V 18% §fi57§i , arm njnznnaavxzmé Eff iziififjffi . m'11m12mmmnnm1=. {n'; a: ?:f>mma V j I? " u. J.lLl. ln9.4,A. l.L| I . .. .« ' . ; / "13 ' H a1nmz: n1:1rn’? :'11i2§: ”%; !;a: n§§ r v‘*? :nnTmZmmmm mrmg: ’ "ijfi H101 mum a11:1tnL? “~‘if? f:t 12? _ : L:1us; ;r1:1*; sz: :;*m1;: i121;z511 3 -V w ’ _f A ‘ 5(@? f?'11i§1’1_N‘4§Z1*f? ‘5;3 “ ‘ ¢ ;1;m,1a; fmB; §>-maxwjjmuzngzwn {mg :5 «1 ‘1im§:3f: :s: ;; ; . L4 A $2or113z'm‘§15as am W . , nmn . .:1r1§mfii1§1'5’%n‘z éifi vgjjam my g},1‘J.1‘i, !§i', [2‘ gum mmpgn gm fig}; gig mfin”§§!2;2:n §2§’§n'z; :r I g : ?;: fi.E$ yam gift}: , ,h"fl&~ @331! 3% 3 gbifififi 51’R‘E‘DJ: !§‘§‘flfi2?1§“; }B2&1IA$j1fE*3912'? am: an 31% wnaiwni fl: vnw. :1“'i; mm giggj am .1£123:sse2£z§1n“. § amsa mm‘: min 1‘; g‘‘_ g . E §T1]’I}j2I1 fin V V V V? ‘ ‘ zl‘l1£’i5§3’§ wmhl ml fimixianfimi (avg; ”"‘

×