Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formatieve toetsing mbo

1,597 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Formatieve toetsing mbo

 1. 1. Formatieve Toetsing in het MBO<br />Workshop ROC van Flevoland<br />Jan Kees Meindersma (j.meindersma@kennisnet.nl)<br />
 2. 2. Belangrijk?????<br />Professor John Hattie (2009)<br />University of Auckland<br />“[…] itsoonbecameclearthat feedback was among the most powerfulinfluencesonachievement” <br />“The major message is forteachers to payattention to the formativeeffects of their teaching …” <br />Visible learning; a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement.<br />
 3. 3. Opbouw<br />Inleiding<br />Overzicht en samenhang<br />Vormen van diagnostische toetsing<br />Voortgang geregistreerd en in beeld<br />Groepsdiscussie<br />Acties<br />27-2-2011<br />
 4. 4. Overzicht en samenhang<br />27-2-2011<br />
 5. 5. Meten<br />Meet wat je wilt meten, zodat je voldoende informatie hebt om een beslissing te kunnen nemen met als doel<br />inzicht (formatief / diagnostisch)<br />oordeel (summatief)<br />27-2-2011<br />
 6. 6. 27-2-2011<br />Doen<br />en zijn<br />Does<br />Shows how<br />Weten hoe<br />Knows how<br />Knows<br />Weten<br />Tonen hoe<br />Wat wil je meten ?<br />Piramide van beroepsbekwaamheden van Miller<br />
 7. 7. Toetsing in de opleiding?<br />27-2-2011<br />…..de Koninklijke weg…..<br />
 8. 8. Kwalificatiedossier<br />27-2-2011<br />
 9. 9. Beoordelen<br />Oordeel over competenties<br />oordeel over bewijsstukken in portfolio<br />oordeel over proeve van bekwaamheid<br />Oordeel komt tot stand door:<br />nakijken<br />observeren<br />interviewen <br />27-2-2011<br />
 10. 10. Wie beoordeelt er?<br />Leerlingen zelf<br />Andere leerlingen<br />Praktijkbegeleider<br />Instructeur<br />Docent<br />Externe assessor<br />…………<br />27-2-2011<br />
 11. 11. Wat beïnvloedt de kwaliteit?<br />http://www.bureau-ice.nl/upload/files/rapport_2.pdf<br />
 12. 12. Toetsvormen<br />
 13. 13. Doen<br />en zijn<br />Does<br />authenticiteit<br />Shows how<br />Weten hoe<br />Knows how<br />Knows<br />Weten<br />Tonen hoe<br />hogere authenticiteit<br />lagere betrouwbaarheid/bruikbaarheid<br />Toetsvormen<br />Observatie op werkplek<br />3600 Assessment<br />Peer Assessment<br />Praktijksimulatie<br />computersimulatie<br />casustoetsen<br />open vragen<br />gesloten vragen<br />lagere authenticiteit<br />hogere betrouwbaarheid/bruikbaarheid<br />Model van Miller<br />
 14. 14. Casustoets<br />Een probleem of gevalsbeschrijving die ontleent is aan de beroepspraktijk die een student moet oplossen<br />De beroepsspecifieke vaardigheden en kennis worden getoetst<br />Toetsresultaat in de vorm van antwoorden op vragen, een verslag of eventueel een presentatie<br />ICT ondersteuning:<br />multimediale casusbeschrijving<br />(automatische) correctie antwoorden<br />nieuwe vormen van verslag leggen of presentatievormen<br />27-2-2011<br />
 15. 15. Multimediaal Casustoets <br />27-2-2011<br />
 16. 16. Situationele Beoordelingstest<br />27-2-2011<br />test voor sociale competenties BPV<br /><ul><li> 15 interactieve situaties
 17. 17. waarin leerlingen moeten omgaan met leidinggevenden, collega's en klanten en waarmee leerlingen moeite hebben.
 18. 18. testtijd is ongeveer 1 uur </li></ul>http://www.t-station.nl/e-cartoon-sjt-114.html<br />
 19. 19. Nieuwe vormen van verslaglegging<br />Tools: Open website omgevingen<br />Meer weten?Klik hier<br />
 20. 20. Computer simulatie<br />De student demonstreert of hij bepaalde beroepsvaardigheden via een computersimulatie correct en adequaat uitvoert<br />Computer gesimuleerde omgeving<br />27-2-2011<br />
 21. 21. Simulatie in gezondheidszorg<br />27-2-2011<br />
 22. 22. Computersimulatie in VR<br />Tools: Verschillende simulatoren STC<br />Meer weten? Klik hier<br />
 23. 23. Onderzoek bij computersimulaties<br />Leerprestaties hangen samen met mate van activiteit en planningsvermogen van studenten<br />Computersimulaties moeten echt betekenisvol en aantrekkelijk zijn; veel studenten vinden praktijkopdrachten nuttiger en leuker<br />Motivatie van studenten kan bij teveel gebruik van computersimulatie teruglopen<br />http://onderzoek.kennisnet.nl/naar-de-onderzoeken/mbo<br />27-2-2011<br />
 24. 24. Praktijksimulatie<br />De student demonstreert of hij bepaalde beroepsvaardigheden in de gesimuleerde praktijk correct en adequaat uitvoert<br />Practicum of handelingsopdracht die je uitvoert in een gesimuleerde praktijkomgeving<br />Eventueel gekoppeld aan een reflectieopdracht<br />Standaard beoordelingsformulieren<br />27-2-2011<br />
 25. 25. Video bij praktijksimulatie<br />Tools: Flipcamera<br />Meer weten?<br />
 26. 26. Peer Assessment en zelfevaluatie<br />27-2-2011<br />Geven van beoordelingen aan jezelf als student en aan je medestudenten<br />Meestal over een product, prestatie of project<br />Drie vormen van beoordeling:<br />Ranking(van beste tot slechtste)<br />Pot verdelen (een pot punten of geld door het team onderling laten verdelen)<br />Aan de hand van opgestelde criteria studenten elkaar laten beoordelen (bijvoorbeeld via rubrics)<br />
 27. 27. Beoordelingslijst (rubrics) (I)<br />27-2-2011<br />
 28. 28. Beoordelingslijst (rubrics) (II)<br />27-2-2011<br />
 29. 29. Via online vragenlijst aan medestudenten (I)<br />
 30. 30. Via online vragenlijst aan medestudenten (II)<br />Self<br />Peer<br />
 31. 31. Via online vragenlijst aan medestudenten (III)<br />
 32. 32. Video vergelijking<br />Tools: Digitale videocamera, Moviemaker, Pinnacle Studio<br />Meer weten?Klik hier<br />
 33. 33. 3600 Assessment<br />In de praktijk taken uitvoeren en daarbij het competentieniveau demonstreren<br />Verschillende soorten beoordelaars geven hun feedback en oordeel <br />Aan de hand van vooraf opgestelde indicatoren die per groep kunnen verschillen<br />27-2-2011<br />
 34. 34. 360 graden feedback (I)<br />Tools: Toetsplaza (QuestionMarkPerception)<br />Meer weten?Klik hier en Toetsplaza<br />
 35. 35. 360 graden feedback (II)<br />
 36. 36. Observatie op de werkplek<br />Zowel op de werkplek als via proeve van bekwaamheid<br />Werken met gekwalificeerde observatoren<br />Vooraf opgestelde indicatoren<br />27-2-2011<br />
 37. 37. Observatie proeve van bekwaamheid<br />27-2-2011<br />
 38. 38. Online observatie formulieren<br />
 39. 39. Observatielijsten op de mobiel<br />
 40. 40. Registreren en Voortgang<br />27-2-2011<br />
 41. 41. Resultaten in portfolio<br />een doelgerichte verzameling van materialen waarmee een individu verslag doet van geleverde inspanningen en activiteiten en inzicht geeft in zijn voortgang of prestaties<br />
 42. 42. Soorten portfolio<br /><ul><li>ontwikkelingsgericht portfolio</li></ul>sturen van leerproces<br />reflecteren op eigen handelen<br /><ul><li>beoordelingsportfolio (examendossier)</li></ul>beoordelen van bewijzen van leerresultaten<br /><ul><li>presentatieportfolio (showcase)</li></ul> laten zien wie je bent of wat je kan<br />
 43. 43. Beoordelen van portfolio<br />analytisch (ontwikkelingsportfolio)<br />holistisch <br />(beoordelingsportfolio)<br />
 44. 44. Resultaten in leerlingvolgsysteem<br />Via portfolio<br />Via andere toetsvormen<br />27-2-2011<br />
 45. 45. Online competentievolgsysteem (I)<br />
 46. 46. Online competentievolgsysteem (II)<br />
 47. 47. Online competentievolgsysteem (III)<br />
 48. 48. Online competentievolgsysteem (IV)<br />
 49. 49. Competentie voortgang (I)<br />27-2-2011<br />
 50. 50. Competentie voortgang (II)<br />
 51. 51. Groepsdiscussie<br />27-2-2011<br />
 52. 52. Maak nieuwe combinaties (I)<br />Vakinhoud<br />Didactische vormen (toetsing)<br />Technologie<br />- groepjes 3-4 personen<br />- max. 5 minuten per combinatie<br />- min. 4 voorstellen<br />27-2-2011<br />
 53. 53. Maak nieuwe combinaties (II)<br />VakinhoudToetsvormen Technologie<br />Werkstroom Observatie werkplek video<br />Vaardigheid 3600 Assessment weblog<br />Houding Peer Assessment mobieltje <br />…… Praktijksimulatie online survey<br /> Computersimulatie digitale camera<br /> Casustoetsen wiki<br />twitter<br /> …..<br />27-2-2011<br />
 54. 54. Acties<br />Wat moet er morgen gebeuren?<br />concreet, kort<br />Wat kun je daar zelf aanbijdragen?<br />27-2-2011<br />
 55. 55. Acties<br />27-2-2011<br />
 56. 56. Meer weten<br />27-2-2011<br />

×