Ppt+PràC

362 views

Published on

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ppt+PràC

 1. 1. Pr àctiques de TIC
 2. 2. Dia 2/10/2009 <ul><li>Presentaci ó de l’assignatura. </li></ul><ul><li>Creació dels grup de pràctiques. </li></ul><ul><li>Apropament al Macintosh i les seves aplicacions: Firefox, Safari, FotoBooth, etc. </li></ul>
 3. 3. Dia 9/10/2009 <ul><li>Presentació de Blogger. </li></ul><ul><li>Creació conte gmail. </li></ul><ul><li>Creació conte Blogger. </li></ul><ul><li>Dintre del Blog v àrem editar el perfil, penjar una foto, fer una descripció del blog i una petita entrada </li></ul>
 4. 4. Utilitats <ul><li>A la carrera, Blogger ens serveix com a eina de comunicaci ó(entre els companys i els alumnes), com a arxivador de tasques des del qual ens poden avaluar. </li></ul><ul><li>Profesionalment, podrem fer servir Blogger per guardar i controlar les feines dels nostres alumnes i poder-les avaluar. </li></ul>
 5. 5. Dia 16/10/2009 <ul><li>V àrem continuar fent feina amb el Blog: </li></ul><ul><li>Enllaç video </li></ul><ul><li>Enllaç d'un arxiu d'audio </li></ul><ul><li>Pujar un video </li></ul><ul><li>Publicar enllaços </li></ul><ul><li>Llista enllaços </li></ul>
 6. 6. Utilitats <ul><li>V àrem aprendre com penjar documents o arxius al blog. </li></ul><ul><li>Amb aquestes feines acabam de con èixer les posibilitats i els serveis que ens permet el Blog. </li></ul><ul><li>Profesionalment, els nins poden descobrir que tamb é poden aprendre amb els recursos audiovisuals. La informació és més fácil de comprendre i recordar. </li></ul>
 7. 7. Dia 23/10/2009 <ul><li>Hem modificat les carácter ístique del nostre blog: </li></ul><ul><li>Privacitat del blog </li></ul><ul><li>Penjar textos al Blog </li></ul><ul><li>Finalització de les tasques i pràctiques anteriors </li></ul>
 8. 8. Dia 30/10/2009 <ul><li>Taller de creaci ó de Power Point, com a eina de presentació </li></ul><ul><li>Penjar el Power Point que hem creat al Blog </li></ul>
 9. 9. Utilitats <ul><li>La funci ó m és important del PPT és servir de suport visual dins un aula, completant el procés d’ensenyament - aprenentatge. </li></ul>
 10. 10. Dia 6/11/2009 <ul><li>Taller entrada a la Biblioteca de la UIB. </li></ul><ul><li>Taller Refworks, creació de conte. Primer apropament. </li></ul>
 11. 11. Utilitats <ul><li>El taller de la bilioteca ens va pareixer molt útil per emprar durant la carrera, ja que vam coneixer el funcionamet de la biblioteca i els serveis que ens ofereix (prèstec de llibres, d’ordinadors, posibilitat de comanar un llibre via Internet, etc) </li></ul>
 12. 13. Dia 13/11/2009 <ul><li>Taller Refworks </li></ul><ul><li>Recerca de referències: A Google acad è mic i a la Biblioteca de la UIB. </li></ul>
 13. 14. Utilitats <ul><li>Durant la carrera és una eina molt útil, ja que ens serveix per guardar les referències de les pàgines web, llibres o documents que consultem per poder emprar-les de nou si fa falta més endavant. </li></ul><ul><li>Profesionalment, ens pot servir si volem recomenar als alumnes algún llibre o document que ens paregui útil, ja que tendrem la referència guardada. </li></ul>
 14. 15. Dia 20/11/2009 <ul><li>Taller Cmaptools </li></ul><ul><li>Presentació del programa i explicació de com utilizar aquestes aplicacions. </li></ul><ul><li>Prova d’avaluaci ó del programa per part del profesorat </li></ul>
 15. 16. Utilitats <ul><li>El Cmaptools és molt pràctic durant la carrera ja que ens permet fer mapes conceptuals que ens serviran per estodiar. </li></ul><ul><li>Profesionalment és un programa que ens ajudará a la presentació esquemàtica i de comprensió sencilla de la informació. A més d’una eina per ensenyar als nins a resumir el temari que han d’estodiar. </li></ul>
 16. 17. Dia 4/12/2009 <ul><li>Descobriment de nous cercadors i les seves característiques: Cartooo i MyYahoo. </li></ul><ul><li>El nostre grup va cercar altres cercadors: Ask, Altavista. Varem veure els seus ventatges i desventatges. </li></ul>
 17. 18. Utilitats <ul><li>Aquest taller ens va fer veure que hi ha altres maneres de trobar informaci ó a Internet fora de Google. A més cada cercador tenia diferent posibilitats com un traductor o la el canvi de divises. </li></ul><ul><li>Profesionalment creim que es important que els alumnes puguin conèixer diferents recursos per cercar informació a la xarxa. </li></ul>
 18. 19. Dia11/12/2009 <ul><li>Taller Delicious. </li></ul><ul><li>Com utililizar aquesta eina. </li></ul>
 19. 20. Utilitats <ul><li>L’eina de delicious es molt pareguda a la de Refworks i les utilitats son similars. La difer ència es que podem compartir amb altra gent les referències que usam (també podem veure les seves), així la feina es compartida. </li></ul><ul><li>De cara a donar clase, creim que pot fomentar la cooperació y participació entre els alumnes. </li></ul>
 20. 21. Participants <ul><li>Fabiola Esteva. </li></ul><ul><li>Francisca Rebassa. </li></ul><ul><li>Lorena Gordillo. </li></ul><ul><li>Maria Magdalena Rossell ó. </li></ul><ul><li>Nataly Defranchi. </li></ul><ul><li>Verónica Riera. </li></ul><ul><li>Yaiza Rodríguez. </li></ul>

×