Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medij

373 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medij

 1. 1. Mediji su kompleksni pojam koji označavasisteme javnog informiranja, koji sluţe zaraspršivanje (diseminaciju) vijesti i audio-vizualnih sadrţaja u svrhu informiranja,obrazovanja i zabave najširih slojevastanovništva.
 2. 2. Vrste medijaNajšira podjela je prema načinu distribucije: > Tiskani mediji (tiskovine) jesu novine i druga povremena izdanja > Elektronički mediji (televizija, radio i internetski portali)
 3. 3. Utjecaj na društvo Mediji imaju velik utjecaj u društvu,uveliko sluţepovezivanju svijeta. Razvitkom tehnologije lakše i brţeprenose vijesti diljem Zemlje a u budućnosti čak i dalje, te nataj način omogućavaju vam lakši pristup ţeljeniminformacijama. Često mediji imaju negativni utjecaj nadruštvo, posebno na djecu , koja su izloţena neprimjerenimsadrţajima te to uvelike utječe na njihovo ponašanje.
 4. 4. Ekonomska propaganda i mediji Ekonomska propaganda predstavlja plaćeni, masovnioblik prenošenja specifičnih sadrţaja s ciljeminformiranja, podsjećanja i poticanja potencijalnog kupca naakciju u odnosu na odreĎenu ideju, proizvod ili uslugu.Od svih je najrazvijenija i najsloţenija poslovna propaganda.Imamo 4 osnovna pitanja pri postavljanju plana poslovnepropagande: > Što se ţeli reći? > Kome se treba reći? > Kako se treba reći? > Gdje se treba reći?
 5. 5. Cilj propagande: moţe biti pridobivanje distributera za preuzimanje distribucije proizvoda moţe biti direktan utjecaj na posrednike (distributere) za distribuciju proizvoda ciljevi propagandne kompanije takoĎer mogu utjecati na izbor medija
 6. 6. Informiranje – poduzeće ili pojedinac moraju obavijestiti kupce i javnost da je osmišljen novi proizvod, - sniţene cijene proizvoda, - organizirana rasprodaja, - promijenjena adresa trgovine, - odnosno potrebno je kupcima i javnosti reći sve ono što se smatra vaţnim, zanimljivim i korisnim za njihPodsjećanje – za proizvode ili usluge koji su već dobro poznati kupcima i javnosti, - uloga promocije vaţna je pri njihovom podsjećanju: -da ne zaborave proizvod/uslugu, - da nastave kupovati, - da proizvod/usluga i dalje postoje na trţištu, - da se tradicija nastavlja, - da pokaţemo kupcima i javnosti da nam je stalo do njih i da ih stalno informiramo o novostima i sl
 7. 7. Naslov Naslov je najznačajnijielement u porukama koje sekoriste u grafičkim i oglasnimsredstvima Naslov mora privućipaţnju te je svojevrsni uvod utekst Mora prezentiratikompletnu prodajnu ideju Naslov mora obećatkupcima korist, te prezentirainovacije koje bi mogle biti odinteresa za kupce
 8. 8. Sloganslogan ima dvije svrhe: osiguranje kontinuiteta propagandnekampanje i aktivnosti i drugo, reduciranje ključne teme ili ideje kojupoduzeće ţeli povezati sa svojim proizvodomna kraći i upečatljiviji element.
 9. 9. 3) 1)Smatrate internet Bosni/ zrelim /i u tvom dovoljno edukativnih pise ilivezanihnovinama??za vas ?4) SKojilimedijbirate dovoljnoprovodite televiziji pocetkailineke emisije o djeci utvoj uzrast9) Da najcesceemisija medij pomaze ili zivotu u8) Postujete oznaku kaoza I 14 +gledate pricitatemediji da li7) Ima dovoljnonajvise zastupljen 16 + prijedaradiju ? suse, na TV-u , za6) Kolikou vremena sadrzaje djecu na zauzimaju znate kojiinformacija filma ? za korisni2) Da lilisami li je serazgovaratednevno na internetu ??novinamasadrzaji u medijimaskolu ?savjetujete 5) slobodnogdnevno koje sadrzajima pronalazenju10) kim vam li medijima u 12+ Hercegovini u , vremena o odraslim medijima ? sadrzaja internetu ili sesa roditeljima i odraslim? Radio SaDa roditeljima Do Da 1Da 1Da Do sata sata TV sa prijateljima iz skole 1-2 sata sata 1-2Internet NeNeod dvasa od 2 sata Knjiga ni sata vise Ne Ne vise kim Novine Biram sam savjetujem se sa starijim i odraslim
 10. 10. 9.8.7.6.5. Čije ste ikada gledali gledate?4. Filmove najčešće gledate? provodite gledajući3. Koliko vaše najčlešćenekinajčešće gledate? TV?2. Da li jevremena u prosjeku film/seriju samo zbog nekog glumca/e1. Kojefilmove najradijegledate? emisije najradije gledate? filmove gledanje gledate? serije najčešće TV-a televizijske sadrţaje vremenski ograničeno,odnosno da likoji/a glumi Kriminalističkevam roditeljiInformativni ograničavaju gledanje TV-a? a) Dokumentarne Evropske U tom sat Jedan filmu/seriji? u bioskopu vremenski a) Humoristične b) Dokumentarni sata Američke Na Manje od Da TV-u Političke Komedije jednog b) Dokumentarne c) Politički Domaće Na DVD-u Dva sata Zabavne Horore Ne c) Zabavni sati d) Ponekad(serije,filmovi,kvizovi...) Na internetu Tri ili više Dječije Obiteljske Sapunice e) Crtane Trilere f) Ljubavne
 11. 11. Pitanja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. a 2 8 1 10 3 16 38 2 9 b 4 23 29 4 46 6 21 34 41 c 1 2 13 39 10 7 11 9 d 52 17 0 6 30 12 e 9 4 f 12 Rezultati ankete za sve učenike 60 50 a 40 b 30 c d 20 e 10 f 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 12. 12. Pitanja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. a 1 2 1 6 2 4 16 2 3 b 1 8 10 0 14 4 6 10 15 c 0 1 4 14 6 3 0 4 d 20 8 0 2 11 10 e 3 1 f 6 Rezultati ankete za učenike Gimnazije 20 18 16 14 a 12 b 10 c 8 d 6 e 4 f 2 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 13. 13. Pitanja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. a 1 3 0 4 1 8 11 0 4 b 3 11 11 5 20 2 11 13 11 c 1 1 6 12 1 4 0 0 7 d 17 4 0 1 8 0 9 e 3 2 f 3 Rezultati ankete za učenike tehničkih škola 20 18 16 14 a 12 b 10 c 8 d 6 e 4 f 2 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 14. 14. Pitanja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. a 0 4 0 0 0 5 11 0 5 b 0 5 8 2 12 1 4 11 9 c 0 0 3 11 3 1 1 1 d 15 3 0 2 8 3 e 3 0 f 4 Rezultati ankete za učenike stručnih škola 16 14 12 a 10 b 8 c d 6 e 4 f 2 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 15. 15. HVALA NA PAŢNJI

×