Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Noorte EttevõTlikkus

973 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Noorte EttevõTlikkus

 1. 1. NOORTE ETTEVÕTLIKKUS <ul><li>Mehis Pärn </li></ul><ul><li>Ettevõtlusteadlikkuse koordinaator </li></ul><ul><li>Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus </li></ul>
 2. 2. Olulisimad sõnumid: <ul><li>Ettevõtlikkus </li></ul><ul><ul><li>inimese võime oma mõtteid tegudeks muuta. Ehk hoiak: tahan teha - suudan teha - teen. </li></ul></ul><ul><li>Ettevõtlus </li></ul><ul><ul><li>iseseisev majandus- või </li></ul></ul><ul><ul><li>kutsetegevus, mille </li></ul></ul><ul><ul><li>eesmärgiks on tulu </li></ul></ul><ul><ul><li>saamine </li></ul></ul>
 3. 3. Ettevõtlus algab ettevõtlikkusest!
 4. 4. Ettevõtlus Ettevõtlikkus Osakaal Vanus
 5. 5. Tegevussuunad <ul><li>kommunikatsioon olemasolevate meediakanalite kaudu; </li></ul><ul><li>omameedia ehk infokanalite tekitamine spetsiifilisema suunitlusega informatsiooni loomiseks ja edastamiseks; </li></ul><ul><li>suhtluskeskkondade loomine osapoolte kokkuviimiseks spetsiifilise suunitlusega suhtlustasanditel. </li></ul>
 6. 6. Põhimõtted <ul><li>toetada projekte ja protsesse, mis täidavad programmi eesmärki ning mille toetamine aitab suurendada nende tegevuste efektiivsust; </li></ul><ul><li>hankida tegevusi, mille vajadust EAS tunnetab, kuid mille elluviimiseks puudub organisatsioonis ressurss, oskusteave või on turul olemas tegijad, kes suudavad tegevust ellu viia efektiivsemalt, kui EAS; </li></ul><ul><li>initsieerida ja vedada projekte ja protsesse, mille vajadust EAS tunnetab, kuid mille elluviimiseks puudub turul efektiivsem tegija, või tulenevalt tegevuse iseloomust ei ole seda võimalik hankida väljastpoolt organisatsiooni. </li></ul>
 7. 7. Tegevused <ul><li>Toetada </li></ul><ul><ul><li>Projekti- ja idee konkursid – uute ideede ja teostajate leidmiseks. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pikemaajalised hanked/raamlepingud/sihtfinantseerimised jm meetodid, mis on suunatud järjepidevate ja komplekssete protsesside toetamiseks. </li></ul></ul><ul><li>Hankida </li></ul><ul><ul><li>Üksikud suuremad hanked konkreetsete tegevuste või tegevuste kompleksi elluviimisteks. Protsesside paremaks juhtimiseks ning kontrolli omamiseks, võivad projektide üksikud osad olla jagatud eraldi hangeteks. </li></ul></ul><ul><li>Initsieerida </li></ul><ul><ul><li>Tegevuste elluviijateks on programmi meeskond, tegevuste toetamiseks võidakse korraldada ka üksikuid hankeid, kuid kogu protsessi juhtimine on EAS’i käes. </li></ul></ul>
 8. 8. Huvitavamaid näiteid <ul><li>Ajujaht </li></ul><ul><li>Äriplaanide konkurss </li></ul><ul><li>Sihtgrupp: üliõpilased </li></ul><ul><li>Ideede konkurss + 20 paremale koolitusprogramm + 2010 kevadest telesaade Kanal 2’s </li></ul><ul><li>www.ajujaht.ee </li></ul>
 9. 9. Huvitavamaid näiteid <ul><li>Ettevõtlik kool </li></ul><ul><li>Haridusvõrgustik Ida-Virumaal </li></ul><ul><li>Sihtgrupp: lasteaed – kõrgkool </li></ul><ul><li>Võrgustik ettevõtliku inimese kasvamise toetamiseks: koolid, ettevõtted, KOV’id, MTÜ’d, ... </li></ul><ul><li>http://www.enterprisingself.com/ </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=zPgVllmMATY </li></ul>
 10. 10. Huvitavamaid näiteid <ul><li>Junior Achivement </li></ul><ul><li>Ettevõtlusõppe programmid sh. Õpilasfirma </li></ul><ul><li>Sihtgrupp: algkool - keskkool </li></ul><ul><li>Ettevõtlusõppe edendaja aastast 1992 – Euroopas edukuselt 2. õpilasfirmade tulemusete poolest </li></ul><ul><li>www.ja.ee </li></ul>
 11. 11. Huvitavamaid näiteid <ul><li>Projektikonkursid </li></ul><ul><li>1a lühiprojektid </li></ul><ul><ul><li>Omaalgatuslikud projektid </li></ul></ul><ul><ul><li>Konverentsid, õppematerjalid, seminarid </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/alustamine/ettevotlusprojektide-konkurss </li></ul></ul><ul><li>kuni 3a pikemad tegevused </li></ul><ul><ul><li>Eesmärk hoiakute muutmine </li></ul></ul><ul><ul><li>Komplekssed tegevused ja metoodilisus </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/alustamine/3610-ettevotlikkushoiakute-projektide-konkurss </li></ul></ul>
 12. 12. Olulisemad plaanid <ul><li>Tudengifirma programm </li></ul><ul><ul><li>Õpilasfirma programmi analoog – praktilise metoodikaga õppeprogramm ettevõtluse õppimiseks </li></ul></ul><ul><li>Noorte ettevõtlikkusportaal </li></ul><ul><ul><li>“ Värav ettevõtlikule noorele” </li></ul></ul><ul><li>Haridusvaldkonna kujundamine </li></ul><ul><ul><li>Üldhariduskoolide õppekavad, õpetajakoolitus, partnervõrgustikud, Ettevõtlusõppe mõttekoda </li></ul></ul><ul><ul><li>Kõrgkoolide õppekavad, koostöö ettevõtjatega, ettevõtlusõppe õppemoodul mitte majandustudengitele </li></ul></ul>
 13. 13. Kontaktid <ul><li>Mehis Pärn </li></ul><ul><li>Ettevõtlusteadlikkuse koordinaator </li></ul><ul><li>Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus </li></ul><ul><li>www.eas.ee </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://mehisparn.blogspot.com </li></ul><ul><li>7 386 011 </li></ul><ul><li>508 17 15 </li></ul><ul><li>Skype: mehis.parn </li></ul>

×