EttevõTlusteadlikkus Tutvustus

501 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EttevõTlusteadlikkus Tutvustus

 1. 1. ETTEVÕTLUS- TEADLIKKUS <ul><li>Mehis Pärn </li></ul><ul><li>Ettevõtlusteadlikkuse koordinaator </li></ul><ul><li>Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus </li></ul>
 2. 2. Teadlikkusprogrammid EAS’is <ul><li>Teadlikkuse programm </li></ul><ul><ul><li>Ettevõtlusteadlikkus </li></ul></ul><ul><ul><li>Eksporditeadlikkus </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovatsiooniteadlikkus </li></ul></ul><ul><ul><li>Juhtimisteadlikkus </li></ul></ul><ul><ul><li>Loomemajandusteadlikkus </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Pikaajaline eesmärk: </li></ul><ul><li>LEIDA POTENTSIAALSEID ETTEVÕTJAD </li></ul>Ettevõtlusteadlikkus <ul><li>Programmi peamisteks eesmärkideks on: </li></ul><ul><li>ettevõtlikkuse kui eluhoiaku kujundamine laste ja noorte hulgas; </li></ul><ul><li>parandada elanike üldist hoiakut ettevõtluse suhtes ning suurendada elanike huvi hakata tegelema ettevõtlusega; </li></ul><ul><li>lihtsustada alustavatele ettevõtjatele vajaliku ettevõtlus- ning innovatsioonialase teabe kättesaadavust. </li></ul><ul><li>ehk lühidalt … </li></ul>
 4. 4. Noor ettevõtlik ja loov inimene Ettevõtlik inimene potentsiaalne ettevõtja Soosiv ja toetav ja ühiskond Ühiskondlikku arvamuse ja toimimise mõjutaja Ettevõtlikkust ja loovust toetav õpetaja
 5. 5. Visioon Eesti elanikkonna enamus teadustab ettevõtluse rolli riigi majandusarengu ning heaolu tagajana, toetab loovaid ja uuendusmeelseid algatusi ning on ettevõtlik.
 6. 6. Olulisimad sõnumid: <ul><li>Ettevõtlikkus </li></ul><ul><ul><li>inimese võime oma mõtteid tegudeks muuta. Ehk hoiak: tahan teha - suudan teha - teen. </li></ul></ul><ul><li>Ettevõtlus </li></ul><ul><ul><li>iseseisev majandus- või </li></ul></ul><ul><ul><li>kutsetegevus, mille </li></ul></ul><ul><ul><li>eesmärgiks on tulu </li></ul></ul><ul><ul><li>saamine </li></ul></ul>
 7. 7. Ettevõtlus algab ettevõtlikkusest!
 8. 8. Sihtgrupp <ul><li>Ühiskond </li></ul><ul><ul><li>soosiv suhtumine loovatesse ja ettevõtlikesse inimestesse ... levinud arusaam ettevõtlusest </li></ul></ul><ul><li>Õppijad </li></ul><ul><ul><li>... ettevõtlikkust, loovust ning uuendusmeelsust, kui eluhoiakuid ning ... majanduse ja ettevõtluse alaste teadmiste omandamist </li></ul></ul><ul><li>Juhendajad </li></ul><ul><ul><li>... soodsad tingimused ... teadlikkuse kasvatamiseks ... koostööks. </li></ul></ul><ul><li>Potentsiaalsed ettevõtjad </li></ul><ul><ul><li>tutvustada ... võimalust, motiveerida ... tõsta ... teadlikkust ... tugistruktuurist ning jätkusuutlikuks ja konkurentsivõimeliseks ... oleku eeldustest </li></ul></ul><ul><li>Otsustajad ja avaliku arvamuse kujundajad </li></ul><ul><ul><li>kujundada ... üldteadmisi ... mõjust ettevõtlusele, ... mõjutada nende ... tegevusi. ... kaasata ... avaliku arvamuse kujundamisse </li></ul></ul>
 9. 9. Tegevussuunad <ul><li>kommunikatsioon olemasolevate meediakanalite kaudu; </li></ul><ul><li>omameedia ehk infokanalite tekitamine spetsiifilisema suunitlusega informatsiooni loomiseks ja edastamiseks; </li></ul><ul><li>suhtluskeskkondade loomine osapoolte kokkuviimiseks spetsiifilise suunitlusega suhtlustasanditel. </li></ul>
 10. 10. Meetod Kvaliteet ! Suhtevõrgustikud Kommunikatsioon Kvantiteet! Omameedia
 11. 11. Põhimõtted <ul><li>toetada projekte ja protsesse, mis täidavad programmi eesmärki ning mille toetamine aitab suurendada nende tegevuste efektiivsust; </li></ul><ul><li>hankida tegevusi, mille vajadust EAS tunnetab, kuid mille elluviimiseks puudub organisatsioonis ressurss, oskusteave või on turul olemas tegijad, kes suudavad tegevust ellu viia efektiivsemalt, kui EAS; </li></ul><ul><li>initsieerida ja vedada projekte ja protsesse, mille vajadust EAS tunnetab, kuid mille elluviimiseks puudub turul efektiivsem tegija, või tulenevalt tegevuse iseloomust ei ole seda võimalik hankida väljastpoolt organisatsiooni. </li></ul>
 12. 12. Tegevused <ul><li>Toetada </li></ul><ul><ul><li>Projekti- ja idee konkursid – uute ideede ja teostajate leidmiseks. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pikemaajalised hanked/raamlepingud/sihtfinantseerimised jm meetodid, mis on suunatud järjepidevate ja komplekssete protsesside toetamiseks. </li></ul></ul><ul><li>Hankida </li></ul><ul><ul><li>Üksikud suuremad hanked konkreetsete tegevuste või tegevuste kompleksi elluviimisteks. Protsesside paremaks juhtimiseks ning kontrolli omamiseks, võivad projektide üksikud osad olla jagatud eraldi hangeteks. </li></ul></ul><ul><li>Initsieerida </li></ul><ul><ul><li>Tegevuste elluviijateks on programmi meeskond, tegevuste toetamiseks võidakse korraldada ka üksikuid hankeid, kuid kogu protsessi juhtimine on EAS’i käes. </li></ul></ul>
 13. 13. Kontaktid <ul><li>Mehis Pärn </li></ul><ul><li>Ettevõtlusteadlikkuse koordinaator </li></ul><ul><li>Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus </li></ul><ul><li>www.eas.ee </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>7 386 011 </li></ul>

×