Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C:\Fakepath\Add Op School Meesgroep8

8,240 views

Published on

ADD at school ADD op school ondersteuning kenmerken

Published in: Education

C:\Fakepath\Add Op School Meesgroep8

 1. 1. A ttention D eficit D isorder ©meesgroep8.nl 1
 2. 2. ADD wordt soms gezien als een type van ADHD 3 vormen ADHD: • ADHD aandachtsproblematiek (ADD) • ADHD hyperactiviteit / impulsiviteit • ADHD gecombineerd ©meesgroep8.nl 2
 3. 3. symptomen 1. Let vaak niet op details of maakt slordigheidfouten in schoolwerk, werk of andere activiteiten. 2. Heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden. 3. Lijkt vaak niet te luisteren wanneer er tegen hem of haar gesproken wordt. 4. Heeft vaak moeite om instructies volledig te volgen en maakt schoolwerk, taken of verplichtingen niet af. 5. Vindt het vaak moeilijk om taken en activiteiten te organiseren. 6. Gaat vaak taken die een langdurige mentale inzet vereisen (zoals schoolwerk of huiswerk) uit de weg of heeft er een hekel aan. 7. Raakt vaak spullen kwijt die nodig zijn voor taken of activiteiten (bijv, huiswerk, potloden, boeken of speelgoed). 8. Wordt vaak afgeleid door uitwendige prikkels. 9. Is vaak vergeetachtig in dagelijkse bezigheden. 10. Kan vaak moeilijk op zijn of haar beurt wachten. ©meesgroep8.nl 3
 4. 4. Positieve kenmerken • Uitgerust met extra concentratievermogen bij interesse (hyperfocus). • Vaak fantasierijk met een groot voorstellingsvermogen. • Creatief talent (acteren, zingen, schrijven, tekenen, enz.) • Heeft vaak veel humor. • Perfectionistisch. • Denkt vaak ver voor uit. • Groot probleemoplossend vermogen. • Thinking "out of the box." • Gevoelig, emotioneel en betrokken. • In staat tot hyperfocus, wat probleemoplossend kan werken. • Wil graag maximale resultaten leveren. • Rustig (van buiten,in gedrag, niet in hun hoofd). • Groot inlevingsvermogen. • Vaak veelzijdig. • Doorzettingsvermogen ©meesgroep8.nl 4
 5. 5. Comorbiditeit ( voorkomen met andere stoornissen) • Dyslexie • Dyscalculie • Schrijfmotorische stoornis • Depressie ©meesgroep8.nl 5
 6. 6. ADD ontstaat door neuro-biologische factoren (o.a. andere prikkelverwerking) ©meesgroep8.nl 6
 7. 7. ADD ADD gaat over problemen met aandacht, onthouden, plannen, organiseren, beginnen, volhouden ©meesgroep8.nl 7
 8. 8. ADD Bij ADD blijkt er vaak sprake van uitval binnen de zogenaamde “executieve functies” ©meesgroep8.nl 8
 9. 9. Executieve Functies executieve functies zijn te vergelijken met de taken van een dirigent ©meesgroep8.nl 9
 10. 10. Executieve Functies Executieve functies helpen iemand dingen beginnen èn afmaken, stappen onthouden, aandachtig blijven, de uitvoering bewaken, impulsen onderdrukken, doelgericht blijven ©meesgroep8.nl 10
 11. 11. Executieve Functies Executieve functies stellen iemand in staat effectief en efficiënt te handelen ©meesgroep8.nl 11
 12. 12. ADD Bij executieve functie problematiek zien we: • afleidbaarheid, • chronische problemen met zelf-activatie, taken beginnen én afmaken, instructies opvolgen, plannen, vergeetachtigheid, spullen kwijt raken. ©meesgroep8.nl 12
 13. 13. Wat zie je dus: • Moeite met negeren van afleidende prikkels • Vergeten wat hij of zij moet doen • Moeite met langere taken • Moeite met complexe situaties • Blijven hangen (onderwerp, bui) • Moeite met plannen (werkstuk, huiswerk) • Moeite met veranderingen • Verminderde zelfredzaamheid (tas inpakken, laatje of locker opgeruimd houden) ©meesgroep8.nl 13
 14. 14. Waarom wordt ADD vaak laat ontdekt? Komt bij kinderen vaak pas aan het licht naarmate het kind ouder wordt en er een steeds groter beroep op zijn of haar executieve functies wordt gedaan. Het kind wordt immers geacht steeds zelfstandiger alles te regelen? ©meesgroep8.nl 14
 15. 15. ADD hulp De ondersteuning bij ADD bestaat uit een combinatie van: • psycho-educatie (voorlichting aan kind, ouders, school) • Gedragsmanagement (aanleren routines, trucs ter compensatie) • Medicatie (soms) ©meesgroep8.nl 15
 16. 16. ADD ondersteuning op school: • Zorgen voor goede relatie / acceptatie • Aangepaste didactiek • Aangepast klassenmanagement • Zie ook www.meesgroep8.nl ©meesgroep8.nl 16
 17. 17. ADD op school • Vaste routines (zelfstandigheid) • Functioneel plaatsen • Interactieve werkvormen (aandacht), • Bij de les houden met behulp van afgesproken teken o.i.d. • Toetsen eventueel mondeling afnemen. ©meesgroep8.nl 17
 18. 18. ADD ondersteuning op school • Helpen met starten • Aandacht helpen focussen (extra beurt, aanraken, oogcontact) • Werkplek prikkelvrij (aandacht) • Werkblad leeg (aandacht) • Korte ( deel) taken geven • Samen evalueren, nadruk op wat lukt. ©meesgroep8.nl 18
 19. 19. ADHD ondersteuning op school • Duidelijkheid over gewenst gedrag • Complimentjes wanneer het goed gaat • Beweeglijkheid waar mogelijk negeren • Regels en afspraken trainen • Samen dagelijks agenda checken ©meesgroep8.nl 19
 20. 20. Meer info? ©meesgroep8.nl 20

×