Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E Haridus

1,339 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E Haridus

 1. 1. “ E” Eesti hariduses (mõtisklusi e-riigist e-koolini ja kaugemalegi) Meeri Sild Tallinna Lilleküla Gümnaasium
 2. 2. Mõtisklustele aitasid kaasa <ul><li>Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpilased </li></ul><ul><li>Kolleegid </li></ul><ul><li>Internetiavarused </li></ul><ul><li>Ajakirjandus </li></ul><ul><li>Inimesed tänavalt </li></ul>
 3. 3. e-Eesti läbi õpilase pilgu http://tagcloud.oclc.org/tagcloud/
 4. 4. E-kool <ul><li>Internetist </li></ul><ul><li>“ eKool on internetipõhine õppeinfosüsteem, mis ühendab kõiki õppetööga seotud osapooli: koolijuhte, õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid ” </li></ul><ul><li>Õpilane arvab </li></ul><ul><li>Hääl tänavalt </li></ul>
 5. 5. E-kool, e-school, e-koulu <ul><li>eSchool is easy to use FileMaker Pro based school administration systems </li></ul><ul><li>eKoulu-pigem õppimiseks kui infosüsteem </li></ul>
 6. 6. E-õpe <ul><li>Internet- </li></ul><ul><li>eÕpe kui internetipõhine õpikeskkond ( Eesti infoühiskonna arengukava 2013 )- internetipõhiste õpikeskondade kasutamine täiend-ja ümberõppeks, õpetamise individualiseerimiseks </li></ul>
 7. 7. E-õppest arvab õpilane <ul><li>“ Nagu näiteks e-kool, õpilane saab vaadata oma hindeid ja koduseid ülesandeid” </li></ul><ul><li>“ õppimine toimub koolis kas arvutite abiga või kodus läbi interneti” </li></ul><ul><li>“ e-õpe on interneti õpikeskkond, mis on loodud õpilastele, et nad ei peaks enam töövihikuid täitma” </li></ul><ul><li>“ lisamaterjalid läbi interneti” </li></ul>
 8. 8. ... ja ajakirjandus <ul><li>Muhu kool läheb üle e-õppele  Laupäev, 22. märts 2008. Kolmapäeval toimus Muhu põhikoolis e-õppe päev, sest uuest õppeaastast läheb kogu koolipere üle e-õppele, kuid vanemad klassid alustavad sellega juba neljandast õppeveerandist. Direktor Roomi sõnul tähendab see seda, et nüüd on vanematel iga päev võimalus saada ülevaade oma lapse koolipäevast, samuti õppeülesannetest järgmiseks päevaks. Eeltööd selleks on koolis tehtud ja iga õpetaja kasutuses on liisitud arvuti. </li></ul><ul><li>www.meiemaa.ee </li></ul>
 9. 9. eLearning <ul><li>eLearning is a general term used to refer to computer-enhanced learning </li></ul><ul><li>http://www.e-learningforkids.org / keskkond iseseisvaks õppimiseks läbi mängude </li></ul>
 10. 10. eÕpe kui innovatsioon õppetegevuses <ul><li>IKT vahendite efektiivne kasutamine </li></ul><ul><li>Aktiivne õppimine </li></ul><ul><li>Sotsiaalne õppimine (Web 2.0) </li></ul><ul><li>Mõtestatud õppimine (Bloomi taksonoomia) </li></ul><ul><li>Kombineeritud õpe (blended learning) </li></ul><ul><li>.................. </li></ul><ul><li>Varje Tipp, Pärnumaa Kutsehariduskeskus </li></ul>
 11. 11. E-õpe või i-õpe ? <ul><li>Rõhk elektrooniliselt innovatsioonile </li></ul><ul><li>E-kursuste rakendamine õppetöö toetamiseks </li></ul><ul><li>E-küpsus (e-maturity)- võime/suutlikkus kasutada IKT vahendeid õpetuse parendamiseks/toimetulekuks reaalses tööelus </li></ul><ul><li>“ The key outcome of the e-maturity theme is the increased and enhanced capacity and capability of individuals, institutions and the system as a whole to exploit the power of new technology to improve educational outcomes ” </li></ul>
 12. 12. Räägime ühte keelt <ul><li>Mõisted selgeks </li></ul><ul><li>Haridustehnoloogia sõnastik </li></ul><ul><li>http://wiki.e-uni.ee/htsonastik/index.php?n=Main.E </li></ul>
 13. 13. Innovatsiooni õppetöös!

×