UPSI Penilaian Kerja Kursus KPF 3012 (ppgpjj) sem 1 sesi 1213

6,793 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • terima kasih..sharing is caring
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,793
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

UPSI Penilaian Kerja Kursus KPF 3012 (ppgpjj) sem 1 sesi 1213

 1. 1. ZAINI BIN ABDULLAH (PENYELARAS KURSUS)FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MANUSIA Jabatan Pengajian Pendidikan Falsafah Dan Dasar Pendidikan Di Malaysia: Perkembangan KPF3012KURSUS (PPGPJJ)PENILAIAN 2012/13 Sem 1
 2. 2. PENGENALAN Kursus KPF3012 ini bermatlamat untuk melengkapkan para pelajar dengan pengetahuan terhadap perkembangan pendidikan negara. Pengetahuan yang diperoleh menerusi pertemuan bersemuka dapat diperluaskan oleh para pelajar menerusi pembacaan, perbincangan, perdebatan dan penerokaan. Kerja kursus merupakan sebahagian dari proses pembelajaran para pelajar dalam kursus ini yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan intelektual, pemikiran kreatif & kritis dan pembinaan sahsiah profesional sebagai seorang guru berwibawa. Panduan kerja kursus ini diharapkan dapat membantu para pensyarah dan pelajar untuk melengkapkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus ini.2.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS i. Menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasar-dasar (C4, TS3). ii. Menghubungkait pembentukan kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya menerusi sukatan pelajaran (C4). iii. Mempamerkan ciri-ciri keguruan selaras dengan Kod Etika Perguruan (C3, P2). iv. Membahaskan Akta Pendidikan 1996 (A3, CS3).3.0 PENILAIAN KURSUS 3.1. Pemberatan Kategori Pemberatan Kerja kursus 60% Peperiksaan Akhir 40% JUMLAH 100% 3.2. Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Jenis Agihan Markah Kursus Tugasan (Peratus) Individu Esei Ilmiah 30% E-Forum 30% JUMLAH 60%4.0 BENTUK KERJA KURSUS SECARA INDIVIDUSila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yangsebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.
 3. 3. Tugasan Arahan Tarikh % Akhir4.1. ESEI TAJUK: 19 Okt 30ILMIAH Pilih dan jawab satu (1) dari tajuk di bawah 2012 1. Penterjemahan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran opsyen. 2. Penterjemahan kurikulum kebangsaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran opsyen. 3. Penterjemaan dasar-dasar pendidikan kebangsaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran opsyen. ARAHAN: 1. Merujuk kepada mata pelajaran opsyen anda, dapatkan dokumen kurikulum penting seperti Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran, Buku Teks, Dokumen Standard Kurikulum dan Dokumen Elemen Merentas Kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, pilih satu tajuk/tema yang terkandung di dalam mata pelajaran anda dan jawab setiap perkara berikut: i. Huraiankan komponen merentas kurikulum berikut: a) Pengetahuan • Pengetahuan kandungan mata pelajaran pengkhususan. • Pengetahuan kandungan yang diserapkan dari mata pelajaran lain. b) Kemahiran • Kemahiran spesifik yang hendak dicapai. • Kemahiran lain yang digabungjalinkan. c) Nilai-nilai murni unggul yang diterapkan. d) Elemen Merentas Kurikulum (EMK). ii. Bina satu (1) peta minda yang menarik bagi menunjukkan hubungkaitan setiap komponen bagi tajuk pengajaran yang ditetapkan. iii. Berdasarkan kefahaman anda tentang aplikasi komponen pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai murni dan EMK dalam proses pengajaran & pembelajaran, nyatakan apakah jangkaan anda terhadap pembangunan modal insan kepada murid.
 4. 4. iv. Bagaimanakah anda sebagai guru mata pelajaran dapat menterjemahkan kesemua komponen tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3. Tugasan MESTI dihantar melalui tapak yang dibina di Portal MyGuru di ruangan Assingment mengikut tarikh yang ditetapkan. Penghantaran melewati tarikh yang ditetapkan tidak akan dilayan. 4. Gunakan cover tugasan yang diberi (Rujuk Lampiran 1). 5.2 E- 1. Tutor E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naikFORUM (upload) 5 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru (Group Forum). 2. Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 300 patah perkataan) bagi setiap jawapan. Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah. 3. Selain dari menjawab soalan tersebut, setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya dua (2) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. 4. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. 5. Tajuk E-Forum ditentukan oleh tutor E-Learning mengikut kumpulan masing-masing. 6. Contoh tajuk-tajuk adalah seperti berikut: i. Falsafah Pendidikan Kebangsaan lebih didominasi oleh 12 Okt. 6 aliran falsafah pendidikan barat moden. Bincangkan. 2012 ii. Dasar Pendidikan Percuma untuk pembangunan modal 12 Okt. 6 insan secara menyeluruh dan adil. Bincangkan. 2012 iii. Bagaimanakah guru boleh merealiasasikan pengisian 19 Okt. 6 Standard Guru Malaysia ke arah memartabatkan 2012 profesion keguruan. Bincangkan. iv. Perancangan pembangunan pendidikan ke arah 3 Nov. 6 kesempurnaan akses, kualiti dan ekuiti dalam 2012 pendidikan negara. Bincangkan. v. Profesion keguruan boleh menjadi cemerlang dengan 18 Nov 6 menguatkuasakan lagi Akta Pendidikan 1996. 2012 Bincangkan. JUMLAH 60
 5. 5. 5. PANDUAN MENULIS ESEI ILMIAH. Penulisan mestilah mematuhi format berikut: i. Format APA ii. Font: Times New Roman iii. Saiz: 12 iv. Spacing: 1.5 v. Margins: • Atas 1” (inci) ATAU 2.5 cm • Bawah 1" (inci) ATAU 2.5 cm • Kanan 1” (inci) ATAU 2.5 cm • Kiri 1.5” (inci) ATAU 3.0 cm vi. Bibliografi/ Sumber rujukan mestilah ada sekurang-kurangnya: • 5 buah buku ilmiah • 4 artikel dari jurnal (bercetak/ atas talian) • 4 Sumber internet yang berwibawa. • Dinyatakan di dalam esei dan bahagian bibliografi vii. Panjang: 18 - 20 halaman.6. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS Artikel Ilmiah (30%) E-Forum (30%)A Penulisan ilmiah yang cemerlang, Tahap perbahasan secara ilmiah yang menepati format, isi mencukupi, isi di cemerlang, penyampaian yang cemerlang olah dan dikembangkan dengan baik, & kemas, menarik & kreatif, idea yang ada contoh yang baik dan konkrit. Ada bernas, ada elemen interaksi yang baik. idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa.A- Penulisan ilmiah yang baik, menepati Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik, format, isi mencukupi, isi penyampaian yang baik, menarik & kreatif, dikembangkan dengan baik, ada contoh idea yang bernas, ada elemen interaksi yang konkrit. Ada idea asli yang yang baik. bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa.B+ Penulisan ilmiah yang sederhana, Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana, menepati format, isi mencukupi, isi di penyampaian yang baik, menarik & kreatif, huraikan dan ada contoh. Idea disusun idea yang bernas, ada elemen interaksi. dengan baik. Tiada kesalahan bahasa.B Penulisan ilmiah yang sederhana, Tahap perbahasan sederhana, penyampaian menepati format, isi mencukupi, isi di yang baik, menarik dan idea yang bernas. huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara).B- Penulisan secara ilmiah, kesalahan Ada perbahasan secara ilmiah, format yang minima (tidak lebih 2 penyampaian yang baik & menarik dan
 6. 6. perkara), isi mencukupi, isi di huraikan ada idea yang kemas dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara).C+ Penulisan secara ilmiah, kesalahan Ada penjelasan, penyampaian yang format yang minima (tidak lebih 3 sederhana, Ada idea sendiri yang baik. perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara).C Penulisan secara ilmiah, kesalahan Tahap perbincangan yang rendah, format tidak melebihi 4 perkara. isi penyampaian sederhana dan sekadar ada, mencukupi, isi di huraikan dan ada ada idea tetapi kurang kemas. contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara.D Penulisan lemah, kesalahan format Tidak ada penjelasan, penyampaian yang melebihi 5 perkara. isi tidak tidak berkesan, idea yang tidak jelas. mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa melebihi 8 perkara.E Tidak diserah pada waktu yang Gagal melengkapkan tugasan & Tidak ditetapkan. Tidak lengkap. menjawab soalan.7. PERHATIAN & PERINGATAN!!!!!!! • Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. • Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. • Ketidakhadiran boleh menyebab anda dihalang (bar) dari menduduki peperiksaan akhir. • Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. • Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. • Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line. • Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. • Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. • Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah & gred anda. • Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. • Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing.
 7. 7. PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2012/2013 KPF 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR TAJUK ESEI ILMIAH DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. MATRIK PUSAT PEMBELAJARAN: EL-_________NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________TARIKH SERAH: ________________

×