Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)

 • Login to see the comments

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)

 1. 1. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 1. วิทยาศาสตร์ O-NET ม.6 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (ธรณีและดาราศาสตร์) โลก (Earth) � �บริเวณแกนกลางรวมตัวกันเกิดเป็นดวงอาทิตย์ � วกันเกิดเป็นดาวเคราะห์ต่างๆ � 4500-5000 ล้านปีมาแล้ว � 1 ใน 4 ดวง (พุธ, ศุกร์, โลก, อังคาร) โครงสร้างของโลก � - เปลือกโลก (Crust) เป็นของแข็งมีความหนาประมาณ 70 กิโลเมตร แบ่งเป็น = แผ่นดิน ซิลิคอน (ส่วนใหญ่) + อะลูมิเนียม ในสีจาง : หินไซอัล (แกรนิต) นอกสีเข้ม : ดิน และหินตะกอน = + แมกนีเซียม (เท่าๆกัน) สีเข้ม : หินไซมา (หินบะซอลต์) - (Mantle) ส่วนถัดลงมาจากเปลือกโลก ด้านบนเป็นของแข็ง (ธรณีภาค) (Magma : ฐานธรณีภาค) 70-2900 กิโลเมตร - แกนโลก (Outer Core) เป็นของเหลวอยู่ระหว่าง 2900-5100 กิโลเมตร องค์ประกอบเป็น เหล็กและนิกเกิล นใน (Inner Core) เป็นของแข็งอยู่ระหว่าง 5100 กิโลเมตรถึง 6400 กิโลเมตร ประกอบด้วยเหล็ก และนิกเกิล
 2. 2. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 2. ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหว (Earth Quake) - - = พลังงานศักย์สะสม  แตกหัก/ - = โฟกัส ( เรียกจุด “Epicenter”) - ผิว (ตามขวาง : L และ : R) (ปฐมภูมิ : P และ ทุติยภูมิ : S) @ # @ # ไซสโมกราฟ :  สัญญาณไฟฟ้า  ขยายสัญญาณ   บันทึกลงกระดาษเป็นกราฟ P S
 3. 3. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 3. ขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหว ขนาดของแผ่นดินไหว = (ริคเตอร์) มี 9 ระดับ (1.0 – 9.0) ความรุนแรงของแผ่นดินไหว = ผลกระทบหรือความเสียหายบนผิวโลก ณ จุดสังเกต (เมอคัลลี) มี 12 ระดับ (I – XII) ประเทศไทย 9 (ภูเขามาก) มีสถานีตรวจวัด 20 แห่ง  5-6 /ปี (อยู่นอกวงแหวนแห่งไฟ) กรมทรัพยากรธรณี  (การควบคุมออกแบบก่อสร้างอาคาร : สาธารณะ เก็บวัตถุ ไวไฟ และสูงเกิน 15 เมตรหรือ 5 ) 3 เขต - เขต 1 = กทม. สมุทรปราการ นนท์ ปทุม นครนายก - เขต 2 = เชียงราย/ใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่อง ลําปาง/พูน กาญ - เขต 3 = 3 จังหวัด คือ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก = การพยากรณ์แผ่นดินไหว ไม่สามารถทําให้แม่นยํา (ตําแหน่ง ขนาด รุนแรง) - = แรงเครียด ความร้อนข้างใต้ (ผิวโลกขยาย/ ) สนามไฟฟ้า/ แม่เหล็ก/โน้มถ่ (ชาวจีน: ขุ่น หมุนวน ระดับ ฟองอากาศ ขม) แก๊สเรดอน แผ่นเปลือกโลก - พฤติกรรมสัตว์หลายชนิด = @ after shock = 1  ษ์สึนามิ
 4. 4. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 4. ภูเขาไฟ (Volcano) และหินหลอมละลาย (Lava) 1200 องศาเซลเซียสไหล ออกมาได้ จะแข็งตัวเป็นหินอัคนี หินอัคนี (Igneous Rock) (Lava) ลักษณะของหินจะแตกต่าง กันออกไปตามอัตราการเย็นตัวของหิน แบ่งออกเป็น - หินอัคนีแทรกซ้อน = (แกรนิต : สังเกตเห็นผลึกแร่ต่างๆได้อย่างชัดเจน (ส่วนใหญ่ ควอทซ์ คอรันดัม)) - หินอัคนีพุหรือหินภูเขาไฟ = แข็งตัวหลังจากปะทุออกมา หินภูเขาไฟ ลักษณะและรูปร่างของหิน ไรโอไลต์ แอนดีไซต์ บะซอลต์ ทัฟฟ์ ออบซิเดียน พัมมิซ สคอเรีย ละเอียดมาก( ) สีอ่อน(ขาว ชมพู เทา) ละเอียด แน่นทึบ สีเข้ม (เทา เขียว ดํา) แน่น ละเอียด รูพรุน สีเข้มดํา (ถ้ามากและหนา ผิวหน้าเย็นตัวอย่างรวดเร็ว # ด้านล่างยัง ร้อน แรงดึงบนผิว  แตกเป็นแท่งบนลงล่าง : หินแท่ง/เสาหิน) แน่น เศษหินละเอียด สีอ่อน แก้ว ไม่มีรูปผลึก สีเข้ม สีอ่อน : ( ) รูพรุน สีเข้ม @ หินตะกอนภูเขาไฟ = (หินทัฟฟ์ , หรือบล็อก : ,หินกรวดมนภูเขาไฟหรือบอมบ์ : ) 3 ประเภทของภูเขาไฟ (โอกาสการระเบิด) - ยังคุกรุ่น พร้อมระเบิดทุกเวลา 1,300 ลูก ส่วนมากฮาวาย อเมริกา 15%ในอินโดนีเซีย - แต่อาจระเบิดได้เช่น เซนต์เฮเลน อเมริกา (สะสมความดัน) - @ ปัจจัยการระเบิด = แม /อุณหภูมิสูงมาก รอยต่อและรอยแตกของแผ่นธรณีภาค ภูมิลักษณ์ของภูเขาไฟ (ลาวาเย็นตัวแข็งเป็นหิน) - (บ้านซับบอน เพชรบูรณ์ ,เดคคาน อินเดีย) - ภูเขาไฟรูปโล่ ลาวาหินบะซ /โล่ (มันนาลัว ฮาวาย)
 5. 5. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 5. - แผ่กว้างทับถมซ้อนหรือสลับกัน ( ,เซนต์เฮเลน อเมริกา ,มายอน ฟิลิปปินส์ ,สุราบายา อินโดนีเชีย) วงแหวนไฟ (Ring of Fire) และมีแผ่นดินไหว บริเวณโดยรอบของมหาสมุทรแปซิฟิก @ (มองเห็นเพียงด้านเดียว) = ดอยผาคอกหินฟู ลําปาง ,ภูพระอังคารและพนม รุ้ง บุรีรัมย์ = พ่นควัน/ (นกบินผ่านตาย : พิษ) ตกใจ ธรณีภาค องแผ่นธรณีภาค � เป็นของเหลว �บริเวณรอยต่อของแผ่นธรณีภาคจึงมีการกระทบกันของขอบ แบบต่างๆ เช่น แยกออกจากกัน ชนกัน หรือเฉือน � เกิดแผ่นดิน ไหวบ่อย
 6. 6. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 6. พันเจีย  ลอเรเซีย (เหนือ)  ยุโรป อเมริกาเหนือ + ออสเตรเลีย เอเชีย  กอนด์วานา (ใต้)  อินเดีย อเมริกาใต้ แอฟริกา หลักฐานและข้อมูลทางธรณีวิทยา - รอยต่อของแผ่นธรณีภาคพอดีกันเสมือนเป็นแผ่นดินเดียวกันมาก่อน @ + สมุทร 12 แผ่น ได้แก่ ยูเรเชีย ,อเมริกาเหนือ ,อเมริกาใต้,อินเดีย (ออสเตเรีย-อินเดีย) ,แปซิฟิก ,นา สกา ,แอฟริกา ,อาระเบีย ,ฟิลิปปินส์ ,แอนตาร์กติกา, คาริบเบียและคอคอส - รอยแยกของแผ่นธรณีภาค (โดยเฉพาะมหาสมุทรขยาย)   อายุหินบนเทือกเขากลางมหาสมุทร < ใกล้ขอบทวีป -  เปลือกโลกเคยเป็นผืนแผ่น เดียวกัน (เฟิน : กลอสซอฟเทอริก , : มีโซซอรัส) - ช่น หิน : และอินเดียด้วย - สนามแม่เหล็กโลกโบราณ นําตัวอย่างหินในบริเวณต่างๆ (แร่เหล็กภายใน)  /ค่า สนามแม่เหล็กโลกในห้องปฏิบัติการ  แผ่นธรณีภาค 1. แผ่นธรณีภาคแยกจากกัน �การแยกจากกันเกิดจากแรงดันของแมกมาทางด้านล่างดันให้แผ่นธรณีภาคแยกออกจากกัน เกิดหุบเขาทรุด � เช่น มหาสมุทรแอตแลนติก 2. เข้าหากัน (ชนกัน) การกระทบจะทําให้เกิด เกิดเป็นภูเขา ได้แก่ ภูเขาหิมาลัย -อินเดีย กับแผ่นยูเรเซีย
 7. 7. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 7. 3. (มุดลงใต้กัน) เกิดแนวภูเขา (ภูเขาไฟ) ตามแนวขอบทวีป เช่น 4. เป็นก ตัวอย่างเช่น -ฟรานซิสโก ในมลรัฐคาร์ลิฟอเนีย ธรณีประวัติ ธรณีประวัติ ในอดีตโดยมีอายุทางธรณีวิทยา 2 แบบ - อายุเทียบสัมพันธ์ บอกอายุ และโครงสร้างทางธรณีวิทยา - อายุสัมบูรณ์ คือ อาจใช้การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี เช่น ธาตุคาร์บอน-14 เรดียม-226 มา คํานวณอายุของหิน ( ) ซากดึกดําบรรพ์ � (ไม่ใช้หินอัคนี:ร้อน มาก ,หินแปร:ดันสูง) � “ซากดึกดําบรรพ์ดัชนี” (บอกสภาพแวดล้อมในอดีต) � งของชนิดซากดึกดําบรรพ์สามารถนํามาจัดอายุทางธรณีวิทยาได้ เรียกว่า “ธรณีกาล” (Geologic Time) @ living fossil ปากเป็ด @ (ส่วนมากภาคอีสาน : : กลุ่มหินโคราช) 1. 2.
 8. 8. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 8. K-T Boundary ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ได้อย่างไร �ในหินตะกอนของยุค Cretaceous มีซากดึกดําบรรพ์ของไดโนเสาร์อยู่มาก Tertiary ไม่มีซาก ดึกดําบรรพ์ของไดโนเสาร์อยู่เลย � Cretaceous กับ Tertiary ธาตุอิริเดียม (Iridium) � อุกกาบาต มาชนโลก ตามลําดับ อายุน้อย อายุมาก ไทรโลไบต์ ไคร์นอยด์ ปลา ปะการัง ไดโนเสาร์
 9. 9. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 9. เอกภพ (ดวงดาว + เนบิวล่า  ระบบสุริยะ  กาแล็กซี  เอกภพ) กําเนิดของเอกภพ - ยอมรับกันในปัจจุบัน - ทฤษฎีการระเบิดปังใหญ่ (Big BangTheory) - - โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน  (90% ไฮโดรเจน ,10%ฮีเลียม) @ อนุภาค > ปฏิอนุภาค (เกิดพลังงานและสสาร) หลักฐานของการระเบิดปังใหญ่ - การขยายตัวของเอกภพ = เอดวิน ฮับเบิล “ จะเร็ว สรุปได้ว่า เอกภพปัจจุบัน ” - = เพนเซียสและวิลสัน ได้ คํานวณพบว่าอุณหภูมิ ของเอกภพปัจจุบัน คือ 3 เคลวิน (-270 องศาเซลเซียส) ดาราจักร =  ดาวฤกษ์  ดาราจักร - รูปร่าง = กังหันเกลียว (ส่วนใหญ่ , ) กังหันมีแกน รูปไข่ (อายุมากใกล้ดับ) รูปร่างไม่ แน่นอน (สันนิษฐานจาก 3 แบบแรกรวมกัน) ทางช้างเผือก กังหันเกลียวเช่นเดียวกัน “ดาราจักรของเรา” จึง เห็นทางยาวพาดผ่านท้องฟ้า = มองเห็นด้วยตาเปล่า ได้แก่ แอนโดรเมดา (ซีกโลกเหนือ) แมกเจลแลนใหญ่/เล็ก (ขอบฟ้าทิศใต้) ระยะทางในดาราศาสตร์ มีหลายหน่วย เช่น - 1 หน่วยดาราศาสตร์ (A.U.) = ระยะทางดวงอาทิตย์-โลก หรือ 150 ล้านกม. ใช้ภายในระบบสุริยะ - 1 ปีแสง (Light Year) = เวลา 1 ปี (9.46 ล้านล้านกิโลเมตร) หรือ 63072 A.U. - 1 ปาร์เสค (Parsec) = 1 ฟิลิปดา (206265 A.U. หรือ 3.27 ปีแสง) ปรากฏการณ์พาราลแลกซ์ การคํานวณระยะห่างของดาวด้วยวิธีพาราลแลกซ์ • ปรากฏการณ์พาราลแลกซ์ คือ ของโลกในรอบ 6 เดือน • มุมพาราลแลกซ์ “p” โดยใช้ความสัมพันธ์ มุม = ส่วนโค้ง/รัศมี (มุมมีหน่วยเป็นเรเดียน)
 10. 10. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 10. ดาวฤกษ์ ได้แก่ กลุ่มก้อนของแก๊สในอวกาศเหมือนกับดวงอาทิตย์ ต่ (เปล่งแสง) ทุกดวง (ยกเว้นดวงอาทิตย์อยู่ใกล้เราจนปรากฏเป็นแผ่นกลมใน เวลากลางวัน) สีของดาวฤกษ์ จําง่ายๆ ได้ด้วยประโยค Oh Be A Fine Girl Kiss Me ความสว่างของดาวฤกษ์ = ปริมาณพลังงานแสง ต่อวินาที มีปัจจัยหลายประการ เช่น ระยะทาง หากมาก จะมาถึงน้อยกว่า , (อยู่ห่างเท่าๆ กัน) บ และได้จัดลําดับความสว่างของ ดาวต่างๆ ไว้โดยใช้ตัวเลข 1 ให้มีระดับความสว่างเท่ากับ 6 ( สว่างมาก + < 0 < - ) ความสว่างและระดับความสว่าง - 1 จะสว่างกว่ากันเท่ากับ 2.5 เท่า n จะสว่างกว่า (2.5)n เท่า พลังงานของดาวฤกษ์ าศาล คือ นิวเคลียร์ “ ” ได้แก่ ปฏิกิริยาหลอมรวมธาตุไฮโดรเจน (ใจกลางมวลสารถูกดึงด้วย แรงดึงดูดจนมีความดันและอุณหภูมิสูงมาก) และ ใหญ่จะยุบตัวลงทํา จน ได้แก่ นิวเคลียสของคาร์บอน กลายเป็นดาวยักษ์แ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ หมายถึง มากก็จะยุบตัวลงเกิดเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิด ว่า ดาวฤกษ์ในแถบกระบวนหลัก
 11. 11. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 11. มีมวลน้อย ( ) วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ขนาดดวงอาทิตย์ :  ยุบตัว เกิดการเผาผลาญ ฮีเลียม ,ขยายขนาด “ดาวยักษ์แดง”  เย็นตัวลงจน  ดาวแคระดํา @ ยู่รอบ = เนบิวล่าดาวเคราะห์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มาก ผิวจะสูงไปด้วย เป็นลําดับ ได้แก่ ฮีเลียม คาร์บอน นีออน แมกนีเซียม ออกซิเจน จะขยาย อิเล็กตรอนจะถูกบีบอัดจนเข้าไปรวมตัวกับโปรตอนในอะตอม กระบวนการดังกล่าวปลดปล่อยพลังงานมหาศาลทําให้ดาวฤกษ์เกิดการระเบิดเป็นซูเปอร์ โนวา กับนิวเคลียส เรียกว่า “ดาวนิวตรอน” เรียกว่า “พัลซาร์” ระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ในกาแล็กซีทางช้างเผือก อาจจะมีแก๊สบางส่วนหลงเหลือกลายเป็นฝุ่นผงล้อมรอบดวงอาทิตย์อยู่ เกิดเป็นดาวบริวารต่างๆ ปัจจุบันดวงอาทิตย์มีดาวเคราะห์บริวาร 8 ดวง และมีดาวเคราะห์แคระบริวาร 1 ดวง นิยามของดาวเคราะห์ สมาพันธ์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ 1. มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ 2. 3. มีวงโคจรของตนเองโดยเป็นวัตถุหลักในวงโคจร
 12. 12. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 12. ทําให้เหลือดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพียง 8 ดวง เพราะพลูโตไม่จัดเข้าตามคํานิยามข้อ 3 จึงจัดพลูโต ไปเข้ากลุ่มดาวเคราะห์แคระ อย่างไรก็ตามคํานิยามในข้อ 3 ยังมีความไม่กระจ่างชัด ระบบสุริยะปัจจุบันประกอบด้วย - ดาวเคราะห์ 8 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน - ดาวเคราะห์แคระ ได้แก่ ดาวเคราะห์แคระพลูโตและชารอน - เช่น ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย (มวลสารระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัส) การแบ่งกลุ่มดาวเคราะห์ 1 แบ่งตามวงโคจร แบ่งดาวเคราะห์ออกได้เป็น 2 กลุ่ม - ดาวเคราะห์วงใน ได้แก่ คือ ดาวพุธและดาวศุกร์ ดาวเคราะห์ดวงในจะ - ดาวเคราะห์วงนอก ได้แก่ ดาว คือ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาว ยูเรนัส ดาวเนปจูน และดาวเคราะห์แคระพลูโต ดาวเคราะห์วงนอกอาจจะปรากฏด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ สังเกตจากโลกได้ 2 แบ่งตามองค์ประกอบ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเช่นกัน คือ - ดาวเคราะห์หิน ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร สูง - ดาวเคราะห์แก๊ส ได้แก่ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน ไฮโดรเจน และฮีเลียม - สําหรับดาวเคราะห์แคระพลูโต มีเทนและคาร์บอนมอนอกไซด์ @ 4 เขต โดยใช้ลักษณะการก่อตัวของบริวารของดวงอาทิตย์ เป็นเกณฑ์ คือ 1. เคราะห์หิน (ดาวเคราะห์แบบโลก) 2. เขตดาวเคราะห์น้อย 3. 4. เขตของดาวหาง (  โคจรมาใกล้ดวงอาทิตย์จะดูดความร้อนและรังสีเกิดการ ระเหยกลายเป็นไอกระจายออก + ลมสุริยะผลักทิศตรงข้าม  พุ่งเป็นหางยาวและสว่างจ้า)
 13. 13. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 13. ดวงดาวในระบบสุริยะ (Solar System)
 14. 14. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 14.
 15. 15. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 15.
 16. 16. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 16.
 17. 17. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 17.
 18. 18. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 18. เทคโนโลยีอวกาศ 1. กล้องโทรทัศน์ - - (1) หักเหแสง = กาลิเลโอประดิษฐ์ เลนส์นูน 2 ชุด (ใกล้ตา+ใกล้วัตถุ) (2) สะท้อนแสง = นิวตันประดิษฐ์ ใช้กระจกเว้าแทนเลนส์นูนใกล้วัตถุสะท้อนแสงไปยังเลนส์ใกล้ตา (3) วิทยุ = (รังสี/ ) จากดวงดาวภาพปรากฏบนจอ เก็บข้อมูลในระยะไกลมากๆ 2. ดาวเทียมและยานอวกาศ - 1 สปุตนิก 2 + สุนัข  อเมริกาส่งดาวเทียมเอกพลอเรอร์ - = ( อย่างน้อย 7.91 กิโลเมตร/วินาที) - = (น้อยไป = ตก ,มากไป = หลุดออก) โดยแปรผกผันกับความสูงจากผิวโลกและคาบของการโคจร (เวลาใน 1 รอบ) @ ถ้าดาวเทียมโคจรด้วยความเร็ว 3.07 กิโลเมตร/วิ 35,880 กิโลเมตร จะมีคาบของการ โคจรเท่ากับ 24 = โลกหมุนรอบตัวเอง เรียกว่า วงโคจรค้างฟ้ า ( ) - พ้น อย่างน้อย 11.2 กิโลเมตร/ 3. ระบบการขนส่งอวกาศ - - ( ) หรือยานอวกาศ จึงมีความเร็วสูงพอเอาชนะแรงดึงดูดของโลกได้ - โรเบิร์ต กอดดาร์ด ชาวอเมริกัน ได้สร้างจรวด เหลวช่วยในการเผาไหม้ และ : ไฮโดรเจน = 1.5: 1 - ปัจจุบันออกแบบเป็นจรวจ 3 (ประหยัดและประสิทธิภาพ) ภายนอกเป็ 3 ของนิวตัน แรงกิริยา = แรงปฏิกิริยา
 19. 19. เตรียมสอบ Addmision (O-NET) โดยครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 19. - 3 - ยานอวกาศ = อาจมี/ไม่มีมนุษย์ควบคุมก็ ได้ เช่น เมอร์คิวรี (อเมริกา : ดาวพุธ) ,เซอร์เวเยอร์ (ดวงจันทร์) , (ดาวอังคาร) ,กาลิเลโอ (ดาวพฤหัส) ,แมกเจ ลแลน (ดาวศุกร์) ,แคสสินี (ดาวเสาร์) ,อะพอลโล 11 (นิวอาร์มสตรอง : ดวงจันทร์) - ชีวิตในอวกาศ เดิมการทํางานของอวัยวะร่างกายอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงโลก จึงตองฝึกความอดทนและทดสอบ เล็กลง กระดูกมวลลดลงเปราะแตกง่าย ( ) @ ชุดอวกาศมีความสามารถในการปรับความดันและอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อร่างกายมนุษย์ 4. ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ - ความก้าวหน้าของการสํารวจเกิดผลดี คือ ความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ พัฒนาและใช้ใน ชีวิตประจําวัน เกิดจินตนาการและคิดสร้างสรรค์ และเกิดแนวคิดในการค้นคว้าหาทรัพยากรจากอวกาศ/ - ดาวเทียม แบ่งเป็น อุตุนิยมวิทยา เช่น GOES (อเมริกา) GMS ( ) INSAT (อินเดีย) สํารวจทรัพยากรโลก เช่น LANDSAT (อมริกา) SPOT (ยุโรป) PALAPA (อินโดนีเชีย) THAICOM (ไทย) สังเกตการณ์ดาราศาสตร์ เช่น METEOR (รัสเชีย) EXPLORER (อเมริกา)

×