Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Klaviatuur <ul><li>Klaviatuur on mõeldud andmete ja tekstide sisestamiseks arvutisse, samuti  korralduste andmiseks . </...
Escape ehk paoklahv <ul><li>Paoklahvi vajutus katkestab korralduse täitmise (tühistab tehtud valiku). </li></ul>Katkestab ...
Tab ehk tabeldusklahv <ul><li>Tee b taandrea . Tagasiliikumiseks vajuta Shift + Tab. </li></ul><ul><li>Andmete sisestamis...
Caps Lock ehk registrilukustaja <ul><li>Vajuta, kui soovid ainult suurtähtedega trükkida. </li></ul><ul><li>Suurtäherež...
Shift ehk registriklahv <ul><li>Vajutades koos täheklahviga trükib suure tähe (kui Caps Lock signaallamp ei põle). </li...
Ctrl ehk juhtklahv <ul><li>Juhtklahvi  kasutatakse ainult koos mõne teise klahviga, et  sisestada rakendusprogrammi või ...
Alt ehk muuteklahv <ul><li>Muuteklahvi  kasutatakse rakendusprogrammides üksikult ja koos teiste klahvidega mitmesugustel...
AltGr ehk muuteklahv <ul><li>AltGr -klahvi all hoides saab sisestada klahvi l oleva  kolmanda märgi. </li></ul>Sisest...
Space ehk tühikuklahv <ul><li>Space-klahv on sõnavahede tegemiseks (sõnade ja kirjavahemärkide järele). </li></ul><ul><li>...
Windows Logo key ehk aknaklahv <ul><li>  kasutatakse stardimenüü avamiseks. </li></ul><ul><li>  all hoides vajutada D ...
Application ehk kiirmenüüklahv <ul><li>Sõltuvalt kasutatavast programmist võib avada kiirmenüü. </li></ul>Avab kiirmenüü.
Enter ehk sisestusklahv <ul><li>Teksti sisestamisel vajutatakse Enter-klahvi uue lõigu alustamiseks ja tühja vaherea tegem...
NumLock ehk numbrilukustusklahv <ul><li>Numbriklahvidel on 2 režiimi : numbrite sisestamine ja kursori juhtimine. </li><...
Kursorijuhtimisklahvid <ul><li>Vajutades parem- või vasaksuunaklahvile liigub kursor ühe märgi võrra vastavalt paremale võ...
Delete ehk kustutusklahv <ul><li>Delete-klahvi abil kustutatakse kursorist paremal olevaid märke. </li></ul><ul><li>Sam...
Backspace ehk tagasilükkeklahv <ul><li>Backspace-klahvi abil kustutatakse kursorist  vasakul olevaid märke. </li></ul>...
Insert ehk lisamisklahv <ul><li>Tavaliselt lisatakse märgid olemasolevate märkide vahele. Valesti kirjutatud teksti võib k...
Leheküljekerimisklahvid <ul><li>Vajutus PageUp-klahvile viib kursori ekraanitäie võrra tagasi. </li></ul><ul><li>Vajutus P...
Home ehk algusklahv <ul><li>Vajutus Home-klahvile viib kursori rea algusse. </li></ul><ul><li>Ctrl-klahvi all hoides vajut...
End ehk lõpuklahv <ul><li>Vajutus End-klahvile viib kursori rea lõppu. </li></ul><ul><li>Ctrl-klahvi all hoides vajutades ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Klaviatuur Lyhend

2,745 views

Published on

Arvutiklaviatuuri kasutamise õpetus

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klaviatuur Lyhend

 1. 1. Klaviatuur <ul><li>Klaviatuur on mõeldud andmete ja tekstide sisestamiseks arvutisse, samuti korralduste andmiseks . </li></ul><ul><li>Vaadeldava klaviatuuri tähemärkide paigutus vastab nn. QWERTY- süsteemile, mida kasutatakse ka kirjutusmasinates. </li></ul>
 2. 2. Escape ehk paoklahv <ul><li>Paoklahvi vajutus katkestab korralduse täitmise (tühistab tehtud valiku). </li></ul>Katkestab korralduse täitmise .
 3. 3. Tab ehk tabeldusklahv <ul><li>Tee b taandrea . Tagasiliikumiseks vajuta Shift + Tab. </li></ul><ul><li>Andmete sisestamisel viib vajutus T ab- klahvile kursori 4…8 märki edasi, jättes tühja koha. </li></ul><ul><li>Kui ekraanile ilmub dialoogiak en , saab T ab -klahviga liikuda erinevate valikute vahel. </li></ul><ul><li>Tabelites viib kursori järgmisse lahtrisse. </li></ul>Viib kursori järgmise tabulatsioonimärgini.
 4. 4. Caps Lock ehk registrilukustaja <ul><li>Vajuta, kui soovid ainult suurtähtedega trükkida. </li></ul><ul><li>Suurtäherežiimis Shift-klahvi all hoides saab sisestada väiketähti. </li></ul><ul><li>Klaviatuuri l on tavaliselt ka signaallamp , mi lle põlemine näitab, et trükitakse suurtäh erežiimis. </li></ul>Lukustab klaviatuuri suurtäherežiimi.
 5. 5. Shift ehk registriklahv <ul><li>Vajutades koos täheklahviga trükib suure tähe (kui Caps Lock signaallamp ei põle). </li></ul><ul><li>S hift -klahvi all hoides saab sisestada klahvi l oleva ülemise märgi. </li></ul>Muudab registrirežiimi.
 6. 6. Ctrl ehk juhtklahv <ul><li>Juhtklahvi kasutatakse ainult koos mõne teise klahviga, et sisestada rakendusprogrammi või operatsioonisüsteemi funktsioone või käske. </li></ul>Juhib programmi tööd.
 7. 7. Alt ehk muuteklahv <ul><li>Muuteklahvi kasutatakse rakendusprogrammides üksikult ja koos teiste klahvidega mitmesugustel eesmärkidel ning seega sõltub tema mõju täidetavast programmist. </li></ul><ul><li>Alt-klahvi all hoides saab avada menüüsid, vajutades menüü nimes allajoonitud tähe klahvi. </li></ul>Muudab teiste klahvide talitlust.
 8. 8. AltGr ehk muuteklahv <ul><li>AltGr -klahvi all hoides saab sisestada klahvi l oleva kolmanda märgi. </li></ul>Sisestab kolmanda märgi.
 9. 9. Space ehk tühikuklahv <ul><li>Space-klahv on sõnavahede tegemiseks (sõnade ja kirjavahemärkide järele). </li></ul><ul><li>Mitme tühiku pikkuse vahe või taandrea tegemiseks kasutage Tab-klahvi!!! </li></ul>Teeb tühiku.
 10. 10. Windows Logo key ehk aknaklahv <ul><li> kasutatakse stardimenüü avamiseks. </li></ul><ul><li> all hoides vajutada D - kuvatakse töölaud. </li></ul><ul><li> all hoides vajutada Break - avatakse aken System Properties (arvuti omadused). </li></ul>Avab startmenüü.
 11. 11. Application ehk kiirmenüüklahv <ul><li>Sõltuvalt kasutatavast programmist võib avada kiirmenüü. </li></ul>Avab kiirmenüü.
 12. 12. Enter ehk sisestusklahv <ul><li>Teksti sisestamisel vajutatakse Enter-klahvi uue lõigu alustamiseks ja tühja vaherea tegemiseks . </li></ul><ul><li>Kui ekraanile ilmub dialoogiak en , saab Enter -klahvi abil kinnitada valikut. </li></ul>Sisestab käsu.
 13. 13. NumLock ehk numbrilukustusklahv <ul><li>Numbriklahvidel on 2 režiimi : numbrite sisestamine ja kursori juhtimine. </li></ul><ul><li>Numbrirežiimi üleminekuks tuleb vajutada NumLock klahvi. Süttib NumLock-indikaatortuli. Numbriklahvid töötavad nagu kalkulaatoril. </li></ul><ul><li>Tagasipöördumiseks kursorijuhtimisrežiimi tuleb uuesti vajutada NumLock klahvi. </li></ul>Muudab numbriklahvide režiimi.
 14. 14. Kursorijuhtimisklahvid <ul><li>Vajutades parem- või vasaksuunaklahvile liigub kursor ühe märgi võrra vastavalt paremale või vasakule. </li></ul><ul><li>Vajutades üles- või allasuunaklahvile liigub kursor ühe rea võrra vastavalt üles või alla. </li></ul>Kursori liigutamine.
 15. 15. Delete ehk kustutusklahv <ul><li>Delete-klahvi abil kustutatakse kursorist paremal olevaid märke. </li></ul><ul><li>Samuti saab kustutada märgistatud tekstiplokke ja objekte. </li></ul>Kustutab paremalt.
 16. 16. Backspace ehk tagasilükkeklahv <ul><li>Backspace-klahvi abil kustutatakse kursorist vasakul olevaid märke. </li></ul>Kustutab vasakult.
 17. 17. Insert ehk lisamisklahv <ul><li>Tavaliselt lisatakse märgid olemasolevate märkide vahele. Valesti kirjutatud teksti võib ka üle kirjutada. Ülekirjutuse puhul sisestatakse märk olemasoleva asemele. </li></ul><ul><li>Ülekirjutusrežiimi sisse- ja väljalülitamiseks vajutatakse Insert-klahvi. </li></ul>Viib ülekirjutusrežiimi.
 18. 18. Leheküljekerimisklahvid <ul><li>Vajutus PageUp-klahvile viib kursori ekraanitäie võrra tagasi. </li></ul><ul><li>Vajutus PageDown-klahvile viib kursori ekraanitäie võrra edasi. </li></ul>Liigutab ekraanitäie võrra.
 19. 19. Home ehk algusklahv <ul><li>Vajutus Home-klahvile viib kursori rea algusse. </li></ul><ul><li>Ctrl-klahvi all hoides vajutades Home-klahvile liigub kursor dokumendi algusse. </li></ul>Viib kursori algusse.
 20. 20. End ehk lõpuklahv <ul><li>Vajutus End-klahvile viib kursori rea lõppu. </li></ul><ul><li>Ctrl-klahvi all hoides vajutades End-klahvile liigub kursor dokumendi lõppu. </li></ul>Viib kursori lõppu.

×