Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Yeni Medya Yeni Fırsatlar - 16 Ocak 2011

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Yeni Medya Yeni Fırsatlar - 16 Ocak 2011

 1. 1. 16 Ocak 2011 #medyasemineri
 2. 2.   Daha demokratik bir toplum için medyanın kalite standartlarının yükseltilmesini teşvik eden bir mesleki sivil toplum kuruluşu.   Faaliyet alanları: 1. Meslek öncesi ve meslek içi eğitim 2. Medya etiği 3. Basın Özgürlüğü   Faaliyetleri tüm gazetecilere açık
 3. 3.   ICFJ ile yaklaşık 80 gazeteciye online eğitim verdik   35 öğrenciye staj imkanı sağladık   Radyocular ve yabancı gazeteciler için davetler verdik   Gazeteciler için sosyal medya workshopu düzenledik   İfade özgürlüğünün geliştirilmesi için girişimler yaptık   Internet sansürü raporu yayınladık
 4. 4.   ‘Yeni Medya, Yeni Fırsatlar’ eğitim seminerleri   ICFJ ile medya etiği workshopu   250 öğrenciye staj imkanı   Basın özgürlüğü raporu   Fotoğraf sergileri   Online eğitimler
 5. 5. 10 Mart 1876 9 Ocak 2007
 6. 6. 90’larda TV 2010’lerde TV
 7. 7. 56k’dial up’tan 100 MB fiberoptik bağlantıya
 8. 8. Kaynak: UN Statistics
 9. 9. Tek merkez Farklı merkezler Yayıncılar ve reklamcılar neyin İnsan toplulukları neyin popüler popüler olacağına karar verir olacağına kendi aralarında karar verir Kaynak: Jonah Peretti – New York Viral Media Meetup
 10. 10.   Internet gazeteciliği öldürmüyor, onu daha farklı bir şekle dönüştürüyor…
 11. 11. •  Telefon çok büyük bir icat ama bunu kim kullanır ki? Rutherford B. Hayes - 1877 19. ABD başkanı
 12. 12.   İcad edilebilecek herşey icad edildi Charles Duell - 1899 ABD Patent Enstitüsü komisyon üyesi
 13. 13.   Telefon üzerinden dosya transferi prensip olarak mümkün ama bunun için gereken donanım o kadar pahalı ki bunun uygulanması hiç bir zaman mümkün değil. Dennis Gabor - 1962 İngiliz fizikçi, Geleceği Keşfederken kitabının yazarı
 14. 14.   Dijital altyapıya dayalı olarak üretilir ve paylaşılır   Kullanıcı ile etkileşim halinde   Sınır tanımaz
 15. 15.   world wide web •  Video konferans   e-mail •  Chat   SMS •  Web tv   Blog •  Sosyal ağlar   Podcast •  e-mail grupları   e-kitap •  VoIP   peer-2-peer •  Mobil iletişim   Wikipedia •  iPad
 16. 16. Yazılı, görsel ve işitsel medya tek bir platformda
 17. 17.   Ortalama iPad kullanıcısının vakit geçirme süresi 30 dakika   iPad kullanma oranı akşam saatlerinde yükseliyor Kaynak: Read It Later Statistics
 18. 18.   2010 iPad satışı 10 milyon, 2011 tahmini 28 milyon   2014 global tablet satış tahmini 200 milyon (Gartner)   2010 global günlük gazete tirajı 500 milyon (Wan-Ifra)   2010 tablet uygulamaları cirosu: 183 milyon USD   2015 yılında beklenen: 8.2 milyar USD (GigaOM)
 19. 19.   Medya araçlarının sayısı çoğalıyor   Bilgi yığınları artıyor   Uzmanlık gerektiren konular çoğalıyor SONUÇ: Analiz yeteneği yüksek, yabancı dil kabiliyeti olan, değişimi anlayan, uzmanlaşmış ve yetenekli gazetecilere ihtiyaç dünden daha fazla!
 20. 20. Deniz Ergürel Medya Derneği Genel Sekreteri   Twitter: @denizergurel   medyaglob.com

×