Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'autobús electoral

790 views

Published on

Presentació de Roger Fort a la II Marató de Comunicació "Eleccions Catalanes. 15 idees per 15 dies de campanya".

http://rogerfort.wordpress.com/

Published in: News & Politics, Business, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

L'autobús electoral

  1. 1. EL BUS ELECTORAL, un impacte de campanya Roger Fort Gasia – 8 de novembre de 2010 Marató 15 idees per 15 dies de campanya
  2. 2. Captar atenció electors. Com? + MITJÀ DE COMUNICACIÓ POTENTÍSSIM = record cobertura impacte creativitat Què ens aporta?  Gran impacte  Flexibilitat geogràfica i demogràfica  Gran accessibilitat  Flexibilitat creativa  Ubicació  Frecuencia  Major abast 1. Bus electoral - un impacte de campanya
  3. 3. 1. Bus electoral - un impacte de campanya 2. Com maximitzar l’ús d’un bus electoral EL LLOC EL PÚBLIC EL QUI EL MISSATGE EL QUAN EL BUS ELECTORAL  Sociologia electoral  Elevada càrrega simbòlica, emocional i metafòrica  Tema més idoni  Stakeholders  2-3 mesos abans d’eleccions  Dates d’inici-fi amb valor  Acompassar-ho amb actes lúdics i festius  Viatja: el candidat, altres candidats, equip campanya, família i periodistes  També celebritats i entertainers  Missatge curt, sorprenent i memorable  Música i missatges polítics sonors característics del bus  Xarxa de voluntaris (grassroots)  Introduir material interactiu Sincronització de tots els elements per expandir mediàtica i públicament l’impacte del bus electoral: EFECTE MULTIPLICADOR boca-orella i mitjans locals territorials nacionals
  4. 4.  Pis superior: candidat, equip de campanya, altres candidats i família  Pis inferior: mitjans de comunicació, entertainers i celebritats espais usos  Pis superior: centre d’operacions (presa decisions, estratègia…) Pis inferior C-R-E-A-T-I-V-I-T-A-T! 1. Bus electoral - un impacte de campanya 2. Com maximitzar l’ús d’un bus electoral 3. Un bus, dos espais i tres usos  Zona de treball pels periodistes  Zona de comunicació electoral en les localitats 12 3bus
  5. 5. MOLTES GRÀCIESROGER FORT GASIA http://rogerfort.wordpress.com/ fortgasia@gmail.com
  6. 6. MOLTES GRÀCIESROGER FORT GASIA http://rogerfort.wordpress.com/ fortgasia@gmail.com

×