Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fundraising

1,140 views

Published on

Presentació de Rubèn Novoa (http://novoaiarranz.blogspot.com/) a la Marató de Comunicació - Lliçons Obama el passat 17 de gener de 2009.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

Fundraising

  1. 2. Durant la campanya he recaptat $742 milions de dòlars OpenSecrets, 26-XI-2008
  2. 3. El 89% de les aportacions han estat fetes per particulars ( $656 milions de dòlars) OpenSecrets, 26-XI-2008
  3. 4. Goldman Sachs, IBM, Microsoft, Google Inc., JPMorgan Chase, Time Warner, Morgan Stanley... OpenSecrets, 26-XI-2008
  4. 5. Renuncio a la promesa de no fer servir fons públics per finançar la campanya El Economista, 19-VI-2008
  5. 6. He invertit el 49% del que he recaptat als mèdia ( $360 milions de dòlars) Open Secrets, 26-XI-2008
  6. 7. El comitè inaugural ha recaptat $27 milions de dòlars Voa News, 12-I-2009

×