Successfully reported this slideshow.

Content strategy (obsahová strategie)

3,137 views

Published on

Prezentace k obhajobě diplomové práce "Content strategy: Příprava a návrh obsahu pro web organizace". Červen 2012

Published in: Business
  • Be the first to comment

Content strategy (obsahová strategie)

  1. 1. CONTENT STRATEGY: PŘÍPRAVA ANÁVRH OBSAHU PRO WEBORGANIZACE Prezentace diplomové práce 11. června 2012, Jan Ambrož
  2. 2. Cíle diplomové práce Představit problematiku a diskurs obsahové strategie v souvislosti s dalšími obory webdesignu. Navrhnout obsahovou strategii pro web firmy MEDOBOS. Poukázat na možné postupy a nástroje, které mohou čtenáři využít v praxi.
  3. 3. Hlavní důvody volby tématu Obsah je důležitým faktorem úspěšnosti nejen webu, ale i celé organizace. Mnoho organizací obsah svého webu podceňuje. Organizace, které obsah nepodceňují, často nevědí, jak s ním nakládat. Content strategy je příležitost, jak vytvářet a systematicky nakládat s webovým obsahem, aby naplňoval potřeby zákazníků a cíle organizace.
  4. 4. Struktura diplomové práce Teoretická část: stav, definice, životní cyklus obsahu, komponenty, výstupy, standardy… Praktická část: návrh obsahové strategie pro konkrétní web => doporučení pro firmu, vodítko pro ostatní čtenáře
  5. 5. Postup obsahové strategie
  6. 6. Výstupy a přínosy práce Popsání výchozí situace, definice cílů Vymezení cílové skupiny Analýza relevantní konkurence Inventura stávajícího obsahu Analýza klíčových slov Návrh nové informační architektury Styleguide Tvorba modelu obsahu Odhad nákladů na vytvoření obsahu Návrh proces hodnocení a aktualizace obsahu Vize do budoucna
  7. 7. Limity a další příležitosti  Obsahová strategie je v praxi pracná a časově nákladná.  Je nutné od přípravy a plánování pokračovat realizací fáze tvorby obsahu a vyhodnocování.  Je vhodné rozšířit, integrovat a sjednotit obsahovou strategii i pro další komunikační kanály mimo web organizace.
  8. 8. Otázky k obhajoběJan Ambrož ambroz@copywriter.cz www.copywriter.cz

×