Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medņevas bibliotēkas prezentācija

870 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medņevas bibliotēkas prezentācija

 1. 1. Medņevas bibliotēka Bibliotēkas vadītāja Anita Smuškova
 2. 2. Ieskats bibliotēkas vēsturē. <ul><li>Bibliotēka dibināta 1949.gadā. </li></ul><ul><li>Saucās Viduču ciema bibliotēka. </li></ul><ul><li>Sākumā grāmatu fonds niecīgs – 500 grāmatas. </li></ul><ul><li>Laika gaitā ir atradusies vairākos ciemos un vairākās ēkās. </li></ul><ul><li>Pirmā bibliotekāre Anna Strupka, bet visilgāk - 27 gadus bibliotekāres amatā nostrādāja Jevģēnija Barkāne. </li></ul>
 3. 3. Novadpētniecības darbs. <ul><li>Mapēs tiek apkopoti materiāli par savu pagastu: </li></ul><ul><li>Pagasta ievērojamas personas; </li></ul><ul><li>Dabas aizsargājamie objekti; </li></ul><ul><li>Kultūras dzīve pagastā; </li></ul><ul><li>Izglītības iestādes; </li></ul><ul><li>Vides izglītības centrs un mazpulcēnu darbs; </li></ul><ul><li>Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs “Medņeva”. </li></ul>
 4. 4. Informācijas tehnoloģijas. <ul><li>Bibliotēkā ir 6 datori (5 lietotājiem) </li></ul><ul><li>Interneta pieslēgums </li></ul><ul><li>Bezvadu internets </li></ul><ul><li>Skeneris </li></ul><ul><li>Printeris </li></ul><ul><li>Multifunkcionālā iekārta </li></ul>
 5. 5. Darbs ar “Bērnu žūriju”. <ul><li>Mērķprogrammā bibliotēka piedalās septīto gadu. </li></ul><ul><li>Ekspertu skaits 15. </li></ul><ul><li>Bibliotēkā palielinājies jaunāko bērnu grāmatu skaits. </li></ul><ul><li>Palielinājies apmeklējumu skaits. </li></ul><ul><li>Palielinājies grāmatu izsniegums. </li></ul>
 6. 6. Informatīvais biļetens “Medņevas Ziņas”. <ul><li>Iznāk kopš 2005.gada marta. </li></ul><ul><li>Tiek apkopota informācija par pagastu: </li></ul><ul><li>Pagasta padomes sēdes lēmumi; </li></ul><ul><li>Pagastā esošo iestāžu darbs; </li></ul><ul><li>Pasākumi, notikumi; </li></ul><ul><li>Afiša; </li></ul><ul><li>Apsveikumi. </li></ul>
 7. 7. Bibliotēka šodien. <ul><li>Kopš 2003.gada rudens bibliotēka atrodas četristabu dzīvoklī. </li></ul><ul><li>Telpu kopējā platība 59,7 m2. </li></ul><ul><li>No tām lasītāju apkalpošanas telpas 51,3m2. </li></ul>
 8. 8. Bibliotēkas fonds. <ul><li>Pavisam – 5681 (fizisko/informācijas vienību kopskaits pārskata periodā), </li></ul><ul><li>No tām grāmatas - 4906. </li></ul><ul><li>Seriālizdevumi - 756 </li></ul>
 9. 9. Izstādes. <ul><li>“ Darbi papīra plastikā”. 1.klases skolēnu darbi. </li></ul><ul><li>“ Zilā tālē vēji aizpūš krāšņās rudens lapas, Tikai dzejā esi spējīgs satvert tās.” V. Rundzāns </li></ul>
 10. 10. Dzejas pēcpusdiena. <ul><li>Piedalās </li></ul><ul><li>dzejnieki: </li></ul><ul><li>Bruno Vilks, </li></ul><ul><li>Valerjans </li></ul><ul><li>Rundzāns, </li></ul><ul><li>Vilis Bukšs. </li></ul>
 11. 11. Māja bez grāmatas ir kā miesa bez dvēseles. Cicerons. <ul><li>Paldies par uzmanību. </li></ul>

×