metaphors war yanukowych ukraine crisis annextion media coverage laboratory of media studies crimea kultury popularne memy twitter tweet badanie partie koterie twittonomy image marketing political communication post-politics pledges promises public relations metodologia behawioryzm medioznawstwo komunikacja giełdowa hard news typologizacja manipulacja. media soft news istotność transfer ważności agenda setting korelacja
See more