Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Statistické modely jako další nástroj PPC marketingu

197 views

Published on

Kateřina Lahodová na konferenci Data Restart 2020: Příklad využití datové analytiky pro zlepšení alokace nákladů na PPC. Od sběru vstupních dat z Google Ads a jejich analýzu, přes výběr a trénování modelů až po implementaci produkčního řešení a zpřístupnění nástroje uživatelům pomocí cloudových služeb.

Published in: Data & Analytics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Statistické modely jako další nástroj PPC marketingu

 1. 1. Statistické modely jako nástroj PPC marketingu Data Restart 2020 Kateřina Lahodová
 2. 2. Úvod Zadání od IMKT: Analyzovat vliv PPC nákladů na atribuované tržby
 3. 3. Očekávaný výstup Predikce tržeb na následující období na základě PPC nákladů1 Simulační studie dle limitu na náklady2 Predikce vlivu na tržby při zvýšení nákladů3
 4. 4. Sběr a analýza vstupních dat
 5. 5. Analýza vysvětlované proměnné
 6. 6. Analýza PPC nákladů
 7. 7. Výběr dalších relevantních proměnných Časové proměnné – kvartál, měsíc, týden Speciální akce – Vánoce, Black Friday Aktuální situace na trhu – trendy v tržbách
 8. 8. Tvorba statistického modelu
 9. 9. Zdroj: https://google.github.io/CausalImpact/CausalImpact.html Výběr statistického modelu Lineární regrese s mnoha parametry Bayesovské strukturální časové řady pro modelování větších změn v alokaci PPC nákladů Rozhodovací stromy 1 2 3
 10. 10. Black box nebo jednodušší model? Přesnost modelu Interpretace výsledků Výpočetní náročnost Debugging Využití potenciálu v datech Časová náročnost vývoje
 11. 11. Model s náklady
 12. 12. Model s časovou dimenzí
 13. 13. Porovnání předchozích modelů
 14. 14. Zdroj: Mondal, Sayantan & Mukherjee, Saumyak & Bagchi, Biman. (2017). Protein Hydration Dynamics: Much Ado about Nothing?. The Journal of Physical Chemistry Letters. 8. 4878-4882 Ensemble model The Blind Men and the Elephant John Godfrey Saxe
 15. 15. Data Model A Model B Model C Trénovací množina A Trénovací množina B Trénovací množina C Agregační model Predikce Ensemble model - schéma
 16. 16. Ensemble model - výsledek
 17. 17. Jak zpřístupnit výsledky uživatelům?
 18. 18. Aktualizace 1. týdně Infrastruktura řešení Lokální databáze Průběžné trénování a vyhodnocování modelu a reporting Aktualizovaná uživatelská aplikace (Power BI, Flask, Shiny) Reporting
 19. 19. 200 300 100 W30 W31 W29 Přepočítej Predikce tržeb Odhadovaný vývoj CZK CZK CZK W30 W31 W29 Vyhodnoť Odhadované náklady Aktuální vývoj CZK CZK CZK 200 300 100 Uživatelská aplikace
 20. 20. Co jsme se naučili? • Využít flexibilitu cloudu • Zajišťovat bezpečnost řešení • Tvořit zadání ve spolupráci se zadavatelem • Vytvářet uživatelské prostředí Další kroky? • Monitoring používání aplikace • Správa modelu • Zlepšení simulace Vyhodnocení a další postup
 21. 21. Děkuji za pozornost!

×