Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pokročilejší segmentace marketingového funnelu ve Facebook Ads (Ondřej Peterka)

261 views

Published on

Jak u nás cílíme Facebookové reklamy? Segmentujeme "podél funnelu", remarketingem snižujeme cenu za konverze a v pozdějších fázích funnelu automatizujeme. A především, měříme to, co je v každé fázi důležité. Nechte se inspirovat!

Published in: Social Media
  • Login to see the comments

Pokročilejší segmentace marketingového funnelu ve Facebook Ads (Ondřej Peterka)

  1. 1. Marketingový funnel a FB ADS Ondřej Peterka Plus 4 tipy z praxe a malý bonus
  2. 2. FUNNEL Publikum Záměr koupit Učení se Zvažování Rozhodnutí Tip #1 Zjistěte, jak velké publikum máte v každé části
  3. 3. FUNNEL POHLEDEM FB Brand Awareness Reach Traffic Engagement Video Views Conversions Store Visit Publikum Záměr koupit
  4. 4. • FB Cíle kampaní: Reach a Brand Awareness • Metriky: Zásah, Imprese, Brand / Message Recall • Pozor na frekvenci – vztah budget a velikost audience, omezení u cíle Reach • Relevance score má přímý dopad na cenu zásahu FÁZE 1: UČENÍ SE Tip #2 Využívejte vyloučení publika pozdějších fází
  5. 5. • FB Cíle kampaní: Traffic, Engagement, Video Views • Známé publikum Website audience (url nebo event) FB Ads Vlastní seznam • Metriky: Prokliky, interakce s obsahem, dílčí konverze FÁZE 2: ZVAŽOVÁNÍ Tip #3 Využijte toho, že znáte skutečný profil publika - FB Audience Insights
  6. 6. • FB Cíle kampaní: Conversions, Store Visits • Hodnota konverzí – přímá měřitelnost • Experimentujte – umístění, formáty • Automatizace • Metriky: Generovaná hodnota, ROI, ROAS FÁZE 3: ROZHODNUTÍ Tip #4 Přizpůsobte kampaň konkrétní situaci a kontextu
  7. 7. BONUS Odhad pro region EMEA, 1000 USD Zdroj: https://www.socialbakers.com/free-social-tools/facebook-ads-performance-calculator
  8. 8. BONUS 9 / 2 7 / 2 0 1 6 Odhad pro region EMEA, 1000 USD Zdroj: https://www.socialbakers.com/free-social-tools/facebook-ads-performance-calculator
  9. 9. • Digitální funnel může mít různé podoby podle situace brandu • Využití všech tří fází sníží cenu za konverzi • Obsah se dá přizpůsobit na základě dostupných informací o publiku • Každá faze vyžaduje jiné metriky • Je-li to jen trochu možné měřte přínos všech fází SOUHRN

×