Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Pět vrstev modelu

 1. 1. @jantichy @mediocz Jan Tichý Medio Interactive Útěk od Active Record Pět vrstev modelu
 2. 2. Active Record <ul><li>Co tabulka, to jedna třída
 3. 3. Co záznam v tabulce, to jedna instance
 4. 4. Všechny gettery, settery a obslužné metody jsou v jedné třídě </li></ul>$article = new Article(123); $article->setStatus(Article::STATUS_PUBLISHED); $article->setPublished(new DateTime); $article->save();
 5. 5. Vrstvy modelu v Active Record
 6. 6. Problematické body <ul><li>Cachování
 7. 7. Více různých uložišť
 8. 8. Nahrazování jinými třídami
 9. 9. Single responsibility
 10. 10. Testovatelnost
 11. 11. Silná vazba na strukturu databáze
 12. 12. Jeden record je právě jedna tabulka
 13. 13. Rozšiřitelnost, reusability, modularita </li></ul>
 14. 14. Vrstvy modelu
 15. 15. Entita
 16. 16. Entita <ul><li>Přepravka pro data
 17. 17. Gettery, settery
 18. 18. Typové konverze, kontrola validity </li></ul>$article = new Article; $article = ArticleRepository::find(123); $article->setStatus(Article::STATUS_PUBLISHED); $article->setPublished(new DateTime); echo $article->getTitle();
 19. 19. Mapper
 20. 20. Mapper <ul><li>Obsluha konkrétního uložiště
 21. 21. Databáze, memcache, filesystém
 22. 22. Při find() načte data, vytvoří a naplní entitu, vrátí do repository
 23. 23. Při save() dostane od repository entitu a uloží ji do daného uložiště </li></ul>$mapper = new ArticleDbMapper; $article = $mapper->find(123); $mapper->save($article);
 24. 24. Repository
 25. 25. Repository <ul><li>Vrací uživateli instanci entity
 26. 26. Jednotné místo pro obslužné metody
 27. 27. Řídí si ukládání, cachování, práci s mappery
 28. 28. Na pozadí volá jednotlivé mappery </li></ul>$article = ArticleRepository::find(123); ArticleRepository::save($article); ArticleRepository::delete($article); ArticleRepository::move($article, 5);
 29. 29. Repository <ul><li>Můžeme nahradit jednu repository za jinou, aniž bychom zasahovali do entity
 30. 30. Můžeme prohazovat různé mappery
 31. 31. Jedna repository může podmíněně vracet různé typy entit: </li></ul>// vrátí Television (potomek Product) $product = ProductRepository::find(5); // vrátí Notebook (potomek Product) $product = ProductRepository::find(123);
 32. 32. Service
 33. 33. Service <ul><li>Odstiňuje uživatele od sloupců entity
 34. 34. Balí je do ucelené funkčnosti
 35. 35. Omezení funkčnosti pro daného uživatele </li></ul>$post->publish(); <ul><li>Je to jen fasáda nad entitou: </li></ul>$article->setStatus(Article::STATUS_PUBLISHED); $article->setPublished(new DateTime); ArticleRepository::save($article);
 36. 36. Příklad rozvrstvení modelu
 37. 37. @jantichy @mediocz Jan Tichý Medio Interactive Díky za pozornost!

×