Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Pět vrstev modelu

 1. @jantichy @mediocz Jan Tichý Medio Interactive Útěk od Active Record Pět vrstev modelu
 2. Co záznam v tabulce, to jedna instance
 3. Všechny gettery, settery a obslužné metody jsou v jedné třídě $article = new Article(123); $article->setStatus(Article::STATUS_PUBLISHED); $article->setPublished(new DateTime); $article->save();
 4. Vrstvy modelu v Active Record
 5. Více různých uložišť
 6. Nahrazování jinými třídami
 7. Single responsibility
 8. Testovatelnost
 9. Silná vazba na strukturu databáze
 10. Jeden record je právě jedna tabulka
 11. Rozšiřitelnost, reusability, modularita
 12. Vrstvy modelu
 13. Entita
 14. Gettery, settery
 15. Typové konverze, kontrola validity $article = new Article; $article = ArticleRepository::find(123); $article->setStatus(Article::STATUS_PUBLISHED); $article->setPublished(new DateTime); echo $article->getTitle();
 16. Mapper
 17. Databáze, memcache, filesystém
 18. Při find() načte data, vytvoří a naplní entitu, vrátí do repository
 19. Při save() dostane od repository entitu a uloží ji do daného uložiště $mapper = new ArticleDbMapper; $article = $mapper->find(123); $mapper->save($article);
 20. Repository
 21. Jednotné místo pro obslužné metody
 22. Řídí si ukládání, cachování, práci s mappery
 23. Na pozadí volá jednotlivé mappery $article = ArticleRepository::find(123); ArticleRepository::save($article); ArticleRepository::delete($article); ArticleRepository::move($article, 5);
 24. Můžeme prohazovat různé mappery
 25. Jedna repository může podmíněně vracet různé typy entit: // vrátí Television (potomek Product) $product = ProductRepository::find(5); // vrátí Notebook (potomek Product) $product = ProductRepository::find(123);
 26. Service
 27. Balí je do ucelené funkčnosti
 28. Příklad rozvrstvení modelu
 29. @jantichy @mediocz Jan Tichý Medio Interactive Díky za pozornost!
Advertisement