Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Návrhové vzory v programování

2,473 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Návrhové vzory v programování

 1. 1. Návrhové vzory v programování Jan Tichý WebCamp, 27. března 2008
 2. 2. Program přednáškyCo jsou návrhové vzoryTypy návrhových vzorůPříklady konkrétních návrhových vzorůLiteratura a elektronické zdroje
 3. 3. Co jsou návrhové vzory• Obecné řešení častého problému při návrhu software• Explicitně pojmenované obecné principy, které programátoři intuitivně dávno znají• Návrhové vzory × algoritmy × knihovny
 4. 4. Proč používat návrhové vzory• Podporují správné programátorské postupy• Podporují principy čistého OOP• Nevymýšlíte již vymyšlené• Rozšiřitelnost a znovupoužitenost aplikace• Čitelnost aplikace, jednotná filozofie
 5. 5. Typy návrhových vzorů• Creational patterns – Factory, Singleton, Builder, Prototype, Object Pool...• Structural patterns – Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade...• Behavioral patterns – Chain of Responsibility, Iterator, Observer, Strategy, Template Method...• Architectural patterns – MVC,• Concurrency patterns – Read Write Lock...
 6. 6. Factory Methodinstance se nezískává přes konstruktor, ale nepřímo pomocí statické metodymetoda může vracet i již existující instancinejsme vázáni konkrétní třídou instancev obecnějším pojetí deklaruje jen rozhraní, konkrétní typy instance určují potomcičasto využívána v rámci ostatních vzorů
 7. 7. Singletonv aplikaci nejvýše jedna instance nějaké třídytypicky instance aktuálního uživatelenapříklad Zend_Auth, Zend_Registry, Zend_Controller_Front, pooly, cache apod.využívá Factory Methodkonstruktor, klonování, serializovatelnostz puristického hlediska není úplně čistý
 8. 8. Singleton: proč objekt a nikoliv třídaobjekt může implementovat rozhraníodkaz na něj se může předávat jako parametrje možné i v průběhu aplikace rozhodnout, které třídy bude vytvářený objekt instancípokud odpovídá nějakému objektu reálného světa, je zpravidla vhodné jej instancovat
 9. 9. Library classseskupené statické metodynevytváří se instance, jen statické volánímělo by se zabránit možnosti instancovánípokud je potřeba nějaká statická proměnná, možná bude vhodnější použít singletonnapříklad Zend_Json
 10. 10. Iteratorzajišťuje sekvenční přístup k nějakému seznamu, kontejneru, poli apod.zapouzdřuje vnitřní implementaci uložištěv PHP (SPL) zabudovaný interface Iterator, jeho implementace lze použít v cyklu foreachsprávně by neměl být instancován přímo, ale pomocí Factory method nad daným uložištěmnapř. Zend_Config, Zend_Form apod.
 11. 11. Template Methoddefinuje základní kostru nějakého algoritmudílčí kroky mohou definovat až jednotliví potomci pomocí překrytých metodstruktura algoritmu ale zůstává stejnášablonová metoda je zpravidla finálnírodič je zpravidla abstraktní
 12. 12. Adapterpotřebuji, aby třída měla jiné rozhraní, než mámezi ni a sebe vložím adaptér, který převede skutečné rozhraní na mnou požadovanésjednocení různých rozhraní do jednotnéhopožadované rozhraní dáno zpravidla nějakým definovaným interface – tři možnosti realizace
 13. 13. DecoratorAlternativa k děděníPřidává k objektu další dodatečnou funkčnostPůvodní objekt zabalí do jiného objektuVnější objekt zajišťuje nové funkce, vše ostatní deleguje na původní objektOba dva by měli mít společného rodiče (abstraktní třída či interface)
 14. 14. ObserverPozorovatelé se na začátku zaregistrují u pozorovaného objektuPři nějaké události pak pozorovaný objekt upozorní všechny registrované pozorovateleTypicky u událostmi řízeného programováníRegistrace dynamicky anebo natvrdo v kódu
 15. 15. Literatura Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlisside: Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison Wesley, 1995. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlisside: Návrh programů pomocí vzorů. Stavební kameny objektově orientovaných programů. Grada, 2003. Rudolf Pecinovský: Návrhové vzory Computer press, 2007.
 16. 16. Elektronické zdroje• Bruce Eckel: Thinking in patterns. www.bruceeckel.com• Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern (computer_science)• Vince Huston: www.vincehuston.org/dp/• Miloš Dvořák: Návrhové vzory (design patterns) objekty.vse.cz/Objekty/Vzory• Pavel Drbal: objekty.vse.cz• Ilja Kraval: www.objects.cz
 17. 17. Díky za pozornostOtázky, připomínky, doplnění? www.phpguru.cz ;-)

×