Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Návrhové vzory v programování

 1. Návrhové vzory v programování Jan Tichý WebCamp, 27. března 2008
 2. Program přednášky Co jsou návrhové vzory Typy návrhových vzorů Příklady konkrétních návrhových vzorů Literatura a elektronické zdroje
 3. Co jsou návrhové vzory • Obecné řešení častého problému při návrhu software • Explicitně pojmenované obecné principy, které programátoři intuitivně dávno znají • Návrhové vzory × algoritmy × knihovny
 4. Proč používat návrhové vzory • Podporují správné programátorské postupy • Podporují principy čistého OOP • Nevymýšlíte již vymyšlené • Rozšiřitelnost a znovupoužitenost aplikace • Čitelnost aplikace, jednotná filozofie
 5. Typy návrhových vzorů • Creational patterns – Factory, Singleton, Builder, Prototype, Object Pool... • Structural patterns – Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade... • Behavioral patterns – Chain of Responsibility, Iterator, Observer, Strategy, Template Method... • Architectural patterns – MVC, • Concurrency patterns – Read Write Lock...
 6. Factory Method instance se nezískává přes konstruktor, ale nepřímo pomocí statické metody metoda může vracet i již existující instanci nejsme vázáni konkrétní třídou instance v obecnějším pojetí deklaruje jen rozhraní, konkrétní typy instance určují potomci často využívána v rámci ostatních vzorů
 7. Singleton v aplikaci nejvýše jedna instance nějaké třídy typicky instance aktuálního uživatele například Zend_Auth, Zend_Registry, Zend_Controller_Front, pooly, cache apod. využívá Factory Method konstruktor, klonování, serializovatelnost z puristického hlediska není úplně čistý
 8. Singleton: proč objekt a nikoliv třída objekt může implementovat rozhraní odkaz na něj se může předávat jako parametr je možné i v průběhu aplikace rozhodnout, které třídy bude vytvářený objekt instancí pokud odpovídá nějakému objektu reálného světa, je zpravidla vhodné jej instancovat
 9. Library class seskupené statické metody nevytváří se instance, jen statické volání mělo by se zabránit možnosti instancování pokud je potřeba nějaká statická proměnná, možná bude vhodnější použít singleton například Zend_Json
 10. Iterator zajišťuje sekvenční přístup k nějakému seznamu, kontejneru, poli apod. zapouzdřuje vnitřní implementaci uložiště v PHP (SPL) zabudovaný interface Iterator, jeho implementace lze použít v cyklu foreach správně by neměl být instancován přímo, ale pomocí Factory method nad daným uložištěm např. Zend_Config, Zend_Form apod.
 11. Template Method definuje základní kostru nějakého algoritmu dílčí kroky mohou definovat až jednotliví potomci pomocí překrytých metod struktura algoritmu ale zůstává stejná šablonová metoda je zpravidla finální rodič je zpravidla abstraktní
 12. Adapter potřebuji, aby třída měla jiné rozhraní, než má mezi ni a sebe vložím adaptér, který převede skutečné rozhraní na mnou požadované sjednocení různých rozhraní do jednotného požadované rozhraní dáno zpravidla nějakým definovaným interface – tři možnosti realizace
 13. Decorator Alternativa k dědění Přidává k objektu další dodatečnou funkčnost Původní objekt zabalí do jiného objektu Vnější objekt zajišťuje nové funkce, vše ostatní deleguje na původní objekt Oba dva by měli mít společného rodiče (abstraktní třída či interface)
 14. Observer Pozorovatelé se na začátku zaregistrují u pozorovaného objektu Při nějaké události pak pozorovaný objekt upozorní všechny registrované pozorovatele Typicky u událostmi řízeného programování Registrace dynamicky anebo natvrdo v kódu
 15. Literatura  Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlisside: Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison Wesley, 1995.  Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlisside: Návrh programů pomocí vzorů. Stavební kameny objektově orientovaných programů. Grada, 2003.  Rudolf Pecinovský: Návrhové vzory Computer press, 2007.
 16. Elektronické zdroje • Bruce Eckel: Thinking in patterns. www.bruceeckel.com • Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern (computer_science) • Vince Huston: www.vincehuston.org/dp/ • Miloš Dvořák: Návrhové vzory (design patterns) objekty.vse.cz/Objekty/Vzory • Pavel Drbal: objekty.vse.cz • Ilja Kraval: www.objects.cz
 17. Díky za pozornost Otázky, připomínky, doplnění? www.phpguru.cz ;-)

Editor's Notes

 1. instance se nezískává přes konstruktor, ale nepřímo pomocí statické metody – factory1.php metoda může vracet i již existující instanci – factory2.php nejsme vázáni konkrétní třídou instance – factory3.php v obecnějším pojetí deklaruje jen rozhraní, konkrétní typy instance určují potomci - často využívána v rámci ostatních vzorů, například singleton, (iterator), pool
 2. lazy/late initialization – odložená (pozdní, líná) inicializace – až v getInstance early ( časná ) inicializace – již při deklaraci statické proměnné – private static $instance = new Foo; -- unexpected T_NEW serializovatelnost – unserialize je vedle konstruktoru a klonování další cesta, jak vznikají instance – byly by tam dvě singleton1.php – základní kostra singleton2.php – ukázka na Auth singleton3.php – totéž na statické třídě
 3. singleton3.php – ukázka statické Auth třídy
 4. zabránit instancování – soukromý konstruktor, deklarace jako konečná (final) library1.php – můj Convert library2.php - Zend_Json
 5. - v SPL (Standard PHP Library) – Iterator, RecursiveIterator, RecursiveIteratorIterator, ArrayIterator, DirectoryIterator, CachingIterator apod. - iterator1.php – definice interface - iterator2.php –ukázka použití – instancování iterátoru „vedle“ uložiště – uložiště se klonuje apod. (rozhraní Iterable v Javě) – odděluje se tak samotné uložiště od svého iterátoru – na to je ale potřeba mít možnost soukromých vnitřních tříd, což PHP neumí
 6. template1.php
 7. adapter1.php - nebo samostatná třída implementující daný interface, která má instanci cílové třídy ve své proměnné – Zend_Auth_Adapter_Interface adapter2.php - buď obecný předek všech adaptérů s implicitníma metodama + jejich předefinování v konkrétních potomcích (nevýhoda – nutnost mít ho jako předka) -- např. abstract class Zend_Translate_Adapter_Abstract, Zend_Db_Adapter_Abstract - ale i tady by měl být k dispozici interface! a vše proti němu – u Zendu chybí adapter3.php - nebo potomek cílové třídy implementující daný interface – v Zendu není – ukázka s Nette
 8. decorator1.php - prasopes
 9. například reverzní kaskáda u kaskádové transparentní hierarchické cache
Advertisement