Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enhanced Ecommerce

2,029 views

Published on

Enhanced Ecommerce

Published in: Data & Analytics

Enhanced Ecommerce

 1. 1. ENHANCED ECOMMERCE Romana Velflová André Heller medio.cz
 2. 2. Nákupní proces
 3. 3. IT IS LIKE AN ECOMMERCE TRACKING ON STEROIDS! (Himanshu Sharma) Enhanced Ecommerce Zdroj: http://www.optimizesmart.com/understanding-enhanced- ecommerce-tracking-universal-analytics/ Zdroj: Twitter
 4. 4. První užitečný přehled pro RETAIL • sledování celého nákupního cyklu • vztah mezi zhlédnutím produktu a konečného nákupu • kolikrát se kdo podíval na který produkt a za jakých okolností • výkon a vliv umístění produktů, bannerů a akcí • specifikace produktů a uživatelů • storno neplatných objednávek
 5. 5. Nevhodnost cílových stránek. Neatraktivní prezentace produktů. Nepřizpůsobení se cílovému publiku. Technická chyba.
 6. 6. Porovnejte ceny a další benefity, které aktuálně nabízíte, s ostatními prodejci. Příliš složitý nákupní proces. Příliš vysoké poplatky za doručení. Příliš rigidní možnosti přihlášení a vyplňování formuláře. Otravující povinná registrace.
 7. 7. Zasazení do kontextu přes 11 možných filtrací!
 8. 8. Máte weblog nebo jiný obsahový web? Využijte Enhanced Ecommerce pro podrobné měření čtenosti článků http://www.simoahava.com/analytics/track-content-enhanced-ecommerce/
 9. 9. Sbíráte „jen“ leady? Využijte Enhanced Ecommerce pro podrobné měření kontaktních formulářů http://www.conversionworks.co.uk/blog/2015/04/13/conversionworks-croday/
 10. 10. Stornujte neplatné objednávky ke stejnému dni, kdy byly realizovány.
 11. 11. Vlastnosti produktů – Rozměry pneumatik, období… Nabízená procentuální sleva Marže Hodnocení produktů Dostupnost …
 12. 12. Implementace
 13. 13. Implementace Zdroj: http://www.degordian.com/blog/is-your-website-ready-for-enhanced-ecommerce/
 14. 14. Implementace
 15. 15. Implementace
 16. 16. Úplná × Částečná implementace • Transakce • Checkout proces • Zobrazení detailu • Zobrazení ve výpisu produktů • Obsluha košíku – přidávání a odebírání produktů • Prokliky ve výpisu produktů • Stornování transakcí nebo částí
 17. 17. Problém: Sloučení odesílaných dat
 18. 18. Imprese produktů • Název produktu • ID produktu • Značka produktu – Nakladatelství • Kategorie produktu – 5 úrovní • Varianta produktu – Typ vazby • Cena produktu • Dostupnost • Autor • Jazyk • Rok vydání • …
 19. 19. Imprese produktů • ...&pr1id=D0257598&pr1nm=Mráz&pr1br=X YZ&pr1ca=Krásná literatura/Próza/Detektivky a napětí&pr1va=Vázaná s pap. potahem a lam. přebalem&pr1pr=277&pr1cd1=Na prodejně&pr1cd2=Bernard Minier&pr1cd3=Česky&pr1cd4=2013... 207znaků
 20. 20. Imprese produktů 328znaků • ...%26pr1id%3DD0257598%26pr1nm%3DMr %C3%A1z%26pr1br%3DXYZ%26pr1ca%3DKr %C3%A1sn%C3%A1%20literatura%2FPr%C3% B3za%2FDetektivky%20a%20nap%C4%9Bt%C 3%AD%26pr1va%3DV%C3%A1zan%C3%A1%2 0s%20pap.%20potahem%20a%20lam.%20p% C5%99ebalem%26pr1pr%3D277%26pr1cd1% 3DNa%20prodejn%C4%9B%26pr1cd2%3DBer nadr%20Minier%26pr1cd3%3D%C4%8Cesky %26pr1cd4%3D2013...
 21. 21. Imprese produktů 328 Bytů • ...%26pr1id%3DD0257598%26pr1nm%3DMr %C3%A1z%26pr1br%3DXYZ%26pr1ca%3DKr %C3%A1sn%C3%A1%20literatura%2FPr%C3% B3za%2FDetektivky%20a%20nap%C4%9Bt%C 3%AD%26pr1va%3DV%C3%A1zan%C3%A1%2 0s%20pap.%20potahem%20a%20lam.%20p% C5%99ebalem%26pr1pr%3D277%26pr1cd1% 3DNa%20prodejn%C4%9B%26pr1cd2%3DBer nadr%20Minier%26pr1cd3%3D%C4%8Cesky %26pr1cd4%3D2013...
 22. 22. Imprese produktů 328 × 15 = 4920 bytů + ostatní informace o pageview 328 × 45 = 14760 bytů + ostatní informace o pageview 328 × 90 = 29520 bytů + ostatní informace o pageview
 23. 23. Limity Google Analytics 2036 bytů • Změna typu odesílání z GET na POST • Přestane odesílat u Firefox verze 3 a nižší 8192 bytů • Konec! Neodešle nic.
 24. 24. Metody sbírání dat • Nasazení do webu = Javascript ve stránkách • Integrace do systému = Measurement protocol • Upload CSV tabulek = Data Import
 25. 25. Metody sbírání dat • Název produktu • ID produktu • Značka produktu – Nakladatelství • Kategorie produktu – 5 úrovní • Varianta produktu – Typ vazby • Cena produktu • Dostupnost • Autor • Jazyk • Rok vydání • … • ID produktu • Dostupnost • Zbytek do CSV
 26. 26. Enhanced Ecommerced
 27. 27. Děkujeme za pozornost.
 28. 28. Romana Velflová www.medio.cz @chromanna velflova@medio.cz André Heller www.medio.cz @andheller heller@medio.cz Dotazy?
 29. 29. Použité zdroje ANALYTICS HELP. Analyze your Ecommerce data. In: [online]. Dostupné z: https://support.google.com/analytics/answer/6014873?hl=en PATEL, Nilang. 5 Enhanced Ecommerce Reports That You Need To Understand Now. In: [online]. Dostupné z: http://www.tatvic.com/blog/5-enhanced-ecommerce-reports-need-understand-now/ PATEL, Nilang. How to Use Enhanced Ecommerce of Google Analytics to Measure Product Demand? In: [online]. Dostupné z: http://www.tatvic.com/blog/enhanced-ecommerce-analysis/ LEWIS, Anna. An In-Depth Look at Enhanced Ecommerce Reports in Google Analytics. In: [online]. Dostupné z: http://searchenginewatch.com/sew/how-to/2384400/an-in-depth-look-at-enhanced- ecommerce-reports-in-google-analytics LEAR, Paul. Google Analytics Shopping & Merchandising Analysis (Part 2). In: [online]. Dostupné z: http://www.blastam.com/blog/index.php/2014/07/google-analytics-shopping-merchandising- analysis-2
 30. 30. Použité zdroje SHARMA, Himanshu. Understanding Enhanced Ecommerce tracking in Universal Analytics. In: [online]. Dostupné z: http://www.optimizesmart.com/understanding-enhanced-ecommerce-tracking-universal- analytics/ AHAVA, Simo. Track Content With Enhanced Ecommerce. In: [online]. Dostupné z: http://www.simoahava.com/analytics/track-content-enhanced-ecommerce/ HALL, Doug. ConversionWorks – CRODay. In: [online]. Dostupné z: http://www.conversionworks.co.uk/blog/2015/04/13/conversionworks-croday/ PETKOVIĆ, Robert. Is Your Website Ready For Enhanced Ecommerce? In: [online]. Dostupné z: http://www.degordian.com/blog/is-your-website-ready-for-enhanced-ecommerce/

×