Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

4 písmenka a jejich dopad na e-commerce: Slavíme první rok s GDPR

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
GDPR newsletter
GDPR newsletter
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 11 Ad

4 písmenka a jejich dopad na e-commerce: Slavíme první rok s GDPR

Download to read offline

Tomáš Nielsen na konferenci E-mail Restart 2019.

Co nám přinesl adaptační zákon? Zuří v ČR konkurenční boje? Jak je to s profilováním? K čemu potřebujete souhlas? Na co máte oprávněný zájem?

Tomáš Nielsen na konferenci E-mail Restart 2019.

Co nám přinesl adaptační zákon? Zuří v ČR konkurenční boje? Jak je to s profilováním? K čemu potřebujete souhlas? Na co máte oprávněný zájem?

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Taste Medio (20)

Advertisement

4 písmenka a jejich dopad na e-commerce: Slavíme první rok s GDPR

 1. 1. GDPR rok poté Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.
 2. 2. Co je nového? • Máme adaptační zákon • Máme první praktické zkušenosti • Další aktuality www.nielsenmeinl.com
 3. 3. Adaptační zákon • Z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů • Účinnost od 24. 4. 2019 • Některé důležité změny: • Věk pro souhlas dítěte v souvislosti s nabídkou služeb IS snížen na 15 let (čl. 8 GDPR) • Jednodušší poskytování informací SÚ v případě plnění zákonné povinnosti nebo činnost ve veřejné zájmu či výkon veřejné moci • Změny se dále týkají hlavně tzv. chráněného zájmu a dalších činností (archivnictví, statistika, žurnalistika apod.) www.nielsenmeinl.com
 4. 4. ÚOOÚ – aktu info • Pokuty za porušení GDPR uložené k 20.3.2019 • Celkem 6 pravomocných pokut • Průměr cca 20.000 Kč • Nejvyšší pokuta 30.000 Kč • Nejnižší pokuta 10.000 Kč • Celkem 1 nepravomocná pokuta (50.000 Kč) www.nielsenmeinl.com
 5. 5. ÚOOÚ – příklady sankcí • Zveřejnění OÚ bývalé zaměstnankyně (vč. foto) na FB i přes opakované výzvy k odstranění – pokuta 10.000 Kč • Neuvedení informací o zpracování OÚ a o správci (týkalo se půjčování aut a info v GPS lokátorech) – pokuta 30.000 Kč • Neuzavření smlouvy se zpracovatelem a nezajištění práv SÚ – pokuta 15.000 Kč • Nezajištění OÚ cca 300 klientů (v krabici) – pokuta 30.000 Kč • Žádné info o zpracování na základě žádosti – pokuta 10.000 Kč www.nielsenmeinl.com
 6. 6. ÚOOÚ – praxe • Zaměření na poskytovatele finančních služeb (poskytování a zprostředkování úvěrů apod.) • Důraz na odlišnost mezi zpracování dle GDPR a dle antispamového zákona • Poměrně rozsáhlá konzultační činnost www.nielsenmeinl.com
 7. 7. Několik praktických myšlenek • I když se o GDPR nepíše, čert a konkurence nespí! • Profilování obecně v. profilování dle čl. 22 (právní či obdobné účinky!) • Rozhodnutí musí – významně ovlivnit okolnosti, chování nebo volbu dotčených osob – mít dlouhotrvající nebo trvalý dopad na subjekt údajů nebo – v nejkrajnějším případě vést k vyloučení nebo diskriminaci jednotlivců • Příklady: – rozhodnutí, která se dotýkají finančních okolností určité osoby, například její způsobilosti získat úvěr, – rozhodnutí, která se dotýkají přístupu určité osoby ke zdravotním službám, – rozhodnutí, která určité osobě odepírají pracovní příležitost nebo ji významně znevýhodňují, – rozhodnutí, která se dotýkají přístupu určité osoby ke vzdělávání, například přijetí na vysokou školu www.nielsenmeinl.com
 8. 8. Několik praktických myšlenek • Dodnes převládá tendence k vyžadování souhlasu – oprávněný zájem často řeší problémy mnohem lépe • Pozor na § 7 zákona č. 480/2004 Sb. – elektronický kontakt pro OS jen na základě tohoto zákona (souhlas nebo stávající zákazník); GDPR platí současně • Pozor na šíření OS třetích osob (versus vlastní služby související např. se zprostředkováním, slevami apod.) • Opt-in, Opt-out, Double Opt-in, Double Click????? www.nielsenmeinl.com
 9. 9. Několik praktických myšlenek • Výslovný souhlas / souhlas – vždy však: • svobodný • konkrétní • informovaný a • jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů • Je dobré zamyslet se při plnění povinností nad využitím moderních technologií (přístup do databází přímo ze strany SÚ / automatizovaná call centra / logování pro účely vedení záznamů apod.) • GDPR stále může být příležitostí, je-li dobře pochopeno (a uchopeno) www.nielsenmeinl.com
 10. 10. Další doporučení • Sledujte stránky www.uoou.cz • Sledujte články (epravo.cz, google apod.) • Konzultujte nejasné věci s ÚOOÚ • V případě nouze kontaktujte právníka www.nielsenmeinl.com
 11. 11. www.nielsenmeinl.cz Kontakt Tomáš Nielsen +420 602 463 507 tnielsen@nielsenmeinl.com NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Žatecká 55/14, Praha 1

×