Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Praktikum 4 - dokončení
Str. 22 – 5.8 Úkol 5: Využití buněčných kultur při mapování genomu karyotyp fúze buněk myší myelomová buňka lidská buňka
Úkol 5: Využití buněčných kultur při mapování genomu <ul><li>Klon I: 4, 7, 8, 10, 20, X </li></ul><ul><li>Klon II: 1, 3,...
Význam buněčných kultur <ul><li>studium regulace buněčného cyklu a diferenciace buněk </li></ul><ul><li>studium procesů ve...
Praktikum 5 Chromozomová analýza Karyotyp
Vyšetření geneticky podmíněných onemocnění pacient rodina genealogické vyšetření chromozomy cytogenetické vyšetření DNA mo...
Test <ul><li>10 otázek (po 1 bodu) </li></ul><ul><li>15 minut </li></ul><ul><li>Nezapomeňte uvést své jméno, kruh a verzi...
Cytogenetické vyšetření <ul><li>Vyšetření karyotypu </li></ul><ul><li>Stanovení chromozomových aberací </li></ul><ul><ul>...
Cytogenetická vyšetření <ul><li>Prenatální </li></ul><ul><ul><li>Vyšetření plodu </li></ul></ul><ul><li>Postnatální </li><...
Prenatální vyšetření plod chorion amnion pupečník Biopsie choriových klků (CVS) Amniocentéza Kordocentéza 10. 11. 12. 13. ...
Choriové klky
Biopsie choriových klků od 11. týdne těhotenství Transabdominální odběr Transvaginální (transcervikální) odběr
Biopsie choriových klků tkáň choriových klků prohlídka pod stereomikroskopem
Prenatální vyšetření Biopsie choriových klků Amniocentéza Kordocentéza 11. 16. 20. Těhotenství (týdny) 12.-20. týden Ultr...
Ultrazvukové vyšetření Provádíme plošně všem těhotným ženám.
Ultrazvukový záznam
Nuchální translucence normální zvýšená Možnost postižení plodu Downovým syndromem
Biochemický test <ul><li>Vyšetření tzv. biochemických „markerů“ </li></ul><ul><li>AFP – alfa-fetoprotein </li></ul><ul><li...
Amniocentéza zpravidla od 15 - 16. týdne těhotenství
Amniocentéza Odebíráme cca 20 ml plodové vody – po centrifugaci buňky kultivujeme a plodovou vodu použijeme k biochemické ...
Kordocentéza <ul><li>Percutaneous umbilical blood sampling. </li></ul><ul><li>Odběr fetální krve z placentálního úponu ven...
Kordocentéza
Ke všem prenatálním odběrům musí těhotná žena podepsat informovaný souhlas (pozitivní revers), resp. negativní revers.
Prenatální vyšetření plod chorion amnion pupečník Biopsie choriových klků (CVS) Amniocentéza Kordocentéza 10. 11. 12. 13. ...
Cytogenetická vyšetření <ul><li>Prenatální </li></ul><ul><ul><li>Vyšetření plodu </li></ul></ul><ul><li>Postnatální </li><...
Indikace pro postnatální chromozomová vyšetření <ul><li>Viz Klinická cytogenetika I. </li></ul><ul><li>str. 54 – 57 subka...
Vzorky tkání pro postnatální vyšetření <ul><li>Periferní krev </li></ul><ul><li>Fibroblasty z kožní biopsie </li></ul><ul>...
Jak odebrat periferní krev pro chromozomové vyšetření? <ul><li>Desinfikovat místo vpichu alkoholem </li></ul><ul><li>Krev ...
Kultivace periferní krve <ul><li>Viz skripta klinická cytogenetika I., str.57 – 9.2.4 </li></ul><ul><li>Fytohemaglutinin –...
Klasické barvení chromozomů Používáme pouze roztok Giemsa-Romanowski 6 – 12 13 – 15 19 – 20 21 – 22 4 – 5
G-pruhování (GTG) Trypsin + Giemsa Viz Praktická cvičení – str. 25/obr. 6.1, str. 27/obr.6.3
Každý G-pruh má své číslo Xq27.3 Chromozom X s očíslovanými G-pruhy Syndrom fragilního X
Další metody barvení chromozomů <ul><li>R-pruhování </li></ul><ul><li>Q-pruhování </li></ul><ul><li>C-pruhování </li></ul>...
Metoda HRT <ul><li>Speciální kultivační technika </li></ul><ul><li>Umožňuje získání prometafázních chromozomů </li></ul><u...
Úkoly <ul><li>viz Praktická cvičení </li></ul><ul><li>Str. 25 </li></ul><ul><ul><li>6.3 Úkol 1 Pozorování lidských chromoz...
Úkol 2: Určení konstituce pohlavních chromozomů <ul><li>Na předložené fotografii lidských chromozomů obarvených metodou G-...
Úkol 2 21 22 Y muž žena
Úkol 3 <ul><li>Viz krabička a předloha </li></ul>
Výsledky
Zápis karyotypu podle ISCN 2005 <ul><li>Normální nález </li></ul><ul><ul><li>Muž … 46,XY </li></ul></ul><ul><ul><li>Žena …...
Prosíme, vraťte preparáty do krabiček.
Příští praktikum <ul><li>Téma: Numerické chromozomové aberace </li></ul><ul><li>Skripta </li></ul><ul><ul><li>Praktická cv...
Na shledanou! Obrázek převzat z publikace J. Šmardy: Člověk v proudu dědičnosti, ilustrace Dr. P. Ondrovčíka
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Praktikum 5 07

2,545 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Praktikum 5 07

 1. 1. Praktikum 4 - dokončení
 2. 2. Str. 22 – 5.8 Úkol 5: Využití buněčných kultur při mapování genomu karyotyp fúze buněk myší myelomová buňka lidská buňka
 3. 3. Úkol 5: Využití buněčných kultur při mapování genomu <ul><li>Klon I: 4, 7, 8, 10, 20, X </li></ul><ul><li>Klon II: 1, 3, 7, 21, X </li></ul><ul><li>Klon III: 9, 13, 19, 21, X </li></ul><ul><li>Klon IV: 1, 4, 10, 19, X </li></ul><ul><li>Klon V: 2, 3, 13, 20, X. </li></ul><ul><ul><li>a) Enzym A je přítomný v klonu V, ale v ostatních klonech chybí. </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Enzym B se naopak vyskytuje ve všech pěti klonech. </li></ul></ul><ul><ul><li>c) Enzym C je přítomen pouze v klonech III a IV. </li></ul></ul><ul><ul><li>d) Enzym D není obsažen ani v jednom z hodnocených klonů. </li></ul></ul>Gen pro enzym A leží na chromozomu 2. Gen pro enzym B leží na chromozomu X. Gen pro enzym C leží na chromozomu 19. Gen pro enzym D neleží ani na jednom z uvedených chromozomů. Praktická cvičení str. 22 – 5.8 Úkol 5
 4. 4. Význam buněčných kultur <ul><li>studium regulace buněčného cyklu a diferenciace buněk </li></ul><ul><li>studium procesů vedoucích ke vzniku a progresi nádorových chorob. </li></ul><ul><li>produkce monoklonálních protilátek, které jsou nezbytné při diagnostice mnoha onemocnění. </li></ul><ul><li>testování účinků léčiv a jiných chemických látek, které by mohly ohrozit zdraví člověka, stanovení genotoxicity </li></ul><ul><li>klinická genetika – prenatální a postnatální vyšetření </li></ul><ul><li>mapování lidského genomu </li></ul><ul><li>klonování savců </li></ul><ul><li>virologie – kultivace a izolace virů </li></ul>
 5. 5. Praktikum 5 Chromozomová analýza Karyotyp
 6. 6. Vyšetření geneticky podmíněných onemocnění pacient rodina genealogické vyšetření chromozomy cytogenetické vyšetření DNA molekulárně-biologické vyšetření
 7. 7. Test <ul><li>10 otázek (po 1 bodu) </li></ul><ul><li>15 minut </li></ul><ul><li>Nezapomeňte uvést své jméno, kruh a verzi, kterou píšete . </li></ul><ul><li>Nepsat „romány“. </li></ul>
 8. 8. Cytogenetické vyšetření <ul><li>Vyšetření karyotypu </li></ul><ul><li>Stanovení chromozomových aberací </li></ul><ul><ul><li>Numerických </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Změny počtu chromozomů </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Strukturních </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Změny struktury chromozomů </li></ul></ul></ul><ul><li>Význam </li></ul><ul><ul><li>Diagnostika poruch způsobených chromozomovými aberacemi </li></ul></ul><ul><ul><li>Stanovení rizika pro potomstvo </li></ul></ul>
 9. 9. Cytogenetická vyšetření <ul><li>Prenatální </li></ul><ul><ul><li>Vyšetření plodu </li></ul></ul><ul><li>Postnatální </li></ul><ul><ul><li>Vyšetření již narozeného jedince </li></ul></ul>
 10. 10. Prenatální vyšetření plod chorion amnion pupečník Biopsie choriových klků (CVS) Amniocentéza Kordocentéza 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Závěr prenatálních vyšetření Týdny těhotenství
 11. 11. Choriové klky
 12. 12. Biopsie choriových klků od 11. týdne těhotenství Transabdominální odběr Transvaginální (transcervikální) odběr
 13. 13. Biopsie choriových klků tkáň choriových klků prohlídka pod stereomikroskopem
 14. 14. Prenatální vyšetření Biopsie choriových klků Amniocentéza Kordocentéza 11. 16. 20. Těhotenství (týdny) 12.-20. týden Ultrazvuk Biochemický test v 16.týdnu AFP, hCG, E3, PAPP 24. ZÁVĚR PRENATÁLNÍCH VYŠETŘENÍ
 15. 15. Ultrazvukové vyšetření Provádíme plošně všem těhotným ženám.
 16. 16. Ultrazvukový záznam
 17. 17. Nuchální translucence normální zvýšená Možnost postižení plodu Downovým syndromem
 18. 18. Biochemický test <ul><li>Vyšetření tzv. biochemických „markerů“ </li></ul><ul><li>AFP – alfa-fetoprotein </li></ul><ul><li>hCG – choriogonadotropin </li></ul><ul><li>uE3 – nekonjugovaný estriol </li></ul><ul><li>PAPP – pregnancy associated plasmatic protein </li></ul><ul><li>V současnosti se používají různé kombinace markerů. </li></ul><ul><li>Odchylky koncentrace upozorňují na možné ( ne však jisté ) postižení plodu. </li></ul>
 19. 19. Amniocentéza zpravidla od 15 - 16. týdne těhotenství
 20. 20. Amniocentéza Odebíráme cca 20 ml plodové vody – po centrifugaci buňky kultivujeme a plodovou vodu použijeme k biochemické analýze.
 21. 21. Kordocentéza <ul><li>Percutaneous umbilical blood sampling. </li></ul><ul><li>Odběr fetální krve z placentálního úponu vena umbilicalis </li></ul>provádíme od 20. týdne těhotenství
 22. 22. Kordocentéza
 23. 23. Ke všem prenatálním odběrům musí těhotná žena podepsat informovaný souhlas (pozitivní revers), resp. negativní revers.
 24. 24. Prenatální vyšetření plod chorion amnion pupečník Biopsie choriových klků (CVS) Amniocentéza Kordocentéza 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Závěr prenatálních vyšetření Týdny těhotenství
 25. 25. Cytogenetická vyšetření <ul><li>Prenatální </li></ul><ul><ul><li>Vyšetření plodu </li></ul></ul><ul><li>Postnatální </li></ul><ul><ul><li>Vyšetření již narozeného jedince </li></ul></ul>
 26. 26. Indikace pro postnatální chromozomová vyšetření <ul><li>Viz Klinická cytogenetika I. </li></ul><ul><li>str. 54 – 57 subkapitola 9.2 </li></ul><ul><ul><li>str. 56 – 9.2.3 </li></ul></ul>
 27. 27. Vzorky tkání pro postnatální vyšetření <ul><li>Periferní krev </li></ul><ul><li>Fibroblasty z kožní biopsie </li></ul><ul><li>Kostní dřeň (hemoblastózy) </li></ul><ul><li>Nádor </li></ul><ul><li>Sekční materiál (v případě úmrtí pacienta) </li></ul>
 28. 28. Jak odebrat periferní krev pro chromozomové vyšetření? <ul><li>Desinfikovat místo vpichu alkoholem </li></ul><ul><li>Krev do zkumavky s heparinem , resp. Lithium-heparinem </li></ul><ul><li>(Do EDTA odebíráme krev pouze pro izolaci DNA.) </li></ul>
 29. 29. Kultivace periferní krve <ul><li>Viz skripta klinická cytogenetika I., str.57 – 9.2.4 </li></ul><ul><li>Fytohemaglutinin – vysoce imunogenní látka – působí proliferaci lymfocytů </li></ul>
 30. 30. Klasické barvení chromozomů Používáme pouze roztok Giemsa-Romanowski 6 – 12 13 – 15 19 – 20 21 – 22 4 – 5
 31. 31. G-pruhování (GTG) Trypsin + Giemsa Viz Praktická cvičení – str. 25/obr. 6.1, str. 27/obr.6.3
 32. 32. Každý G-pruh má své číslo Xq27.3 Chromozom X s očíslovanými G-pruhy Syndrom fragilního X
 33. 33. Další metody barvení chromozomů <ul><li>R-pruhování </li></ul><ul><li>Q-pruhování </li></ul><ul><li>C-pruhování </li></ul><ul><li>Ag-NOR </li></ul>Viz skripta Klinická cytogenetika I., kapitola 9 (str. 58 – 59)
 34. 34. Metoda HRT <ul><li>Speciální kultivační technika </li></ul><ul><li>Umožňuje získání prometafázních chromozomů </li></ul><ul><li>Vhodná pro zjištění strukturních přestaveb malého rozsahu </li></ul>
 35. 35. Úkoly <ul><li>viz Praktická cvičení </li></ul><ul><li>Str. 25 </li></ul><ul><ul><li>6.3 Úkol 1 Pozorování lidských chromozomů (preparát – postup při pozorování stejný jako v předchozích praktikách) </li></ul></ul><ul><li>Str. 26 </li></ul><ul><ul><li>6.4 Úkol 2 Určení konstituce pohlavních chromozomů (fotografie – počítáme akrocentry) </li></ul></ul><ul><li>Str. 27 </li></ul><ul><ul><li>6.5 Úkol 3 Sestavení karyotypu (krabička s obrázky chromozomů – sestavte karyotyp podle předlohy) </li></ul></ul>Výsledky zkontroluje vedoucí praktika nebo paní Tůmová.
 36. 36. Úkol 2: Určení konstituce pohlavních chromozomů <ul><li>Na předložené fotografii lidských chromozomů obarvených metodou G-pruhování zjistěte, zda se jedná o buňku muže nebo ženy. </li></ul><ul><li>Chromozomy lze určit srovnáním s přiloženou předlohou. </li></ul><ul><li>Jednodušší je však spočítat všechny malé akrocentrické chromozomy </li></ul>
 37. 37. Úkol 2 21 22 Y muž žena
 38. 38. Úkol 3 <ul><li>Viz krabička a předloha </li></ul>
 39. 39. Výsledky
 40. 40. Zápis karyotypu podle ISCN 2005 <ul><li>Normální nález </li></ul><ul><ul><li>Muž … 46,XY </li></ul></ul><ul><ul><li>Žena … 46,XX </li></ul></ul>V zápisu uvádíme: Celkový počet všech chromozomů, konstituci gonozomů 46,XY
 41. 41. Prosíme, vraťte preparáty do krabiček.
 42. 42. Příští praktikum <ul><li>Téma: Numerické chromozomové aberace </li></ul><ul><li>Skripta </li></ul><ul><ul><li>Praktická cvičení – str. 28 – 33 </li></ul></ul><ul><ul><li>Klinická cytogenetika I. – kapitoly 10, 11 </li></ul></ul><ul><li>Test nebude! </li></ul>
 43. 43. Na shledanou! Obrázek převzat z publikace J. Šmardy: Člověk v proudu dědičnosti, ilustrace Dr. P. Ondrovčíka

×