Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Werken aan mediawijsheid
Veldbeschrijving mediawijsheid 2013
Katia Segers & Jana Bens
28 januari 2014
Opzet

Update, uitbreiding en verdieping van de
veldtekening mediawijsheid 2012
!  Scope
!  Doelstellingen
!  Financiering...
Waarom een veldtekening mediawijsheid?

!  Inventaris mediawijsheidsiniatieven om
samenwerkingen te vergemakkelijken/stimu...
Interactieve kaart veld mediawijsheid Vlaanderen
te vinden op: www.mediawijs.be
Analyseniveau

!  Landelijke en bovenlokale organisaties
!  Lokale organisaties
!  Geen zekerheid omtrent exhaustiviteit

...
Analyseniveau
Organisaties
2012 

122 bovenlokale organisaties in
Vlaanderen en Brussel

2013 

132 bovenlokale organisaties
90 lokale o...
Bovenlokale en landelijke
organisaties
Andere

Expertisecentrum

Vakvereniging / sectorfederatie

Onderwijs

Autonoom overheidsbedrijf

Overheid

Sociaal-culture...
Mediawijsheid staat niet altijd centraal in de
organisatie
1%

Mediawijsheid staat centraal in
de organisatie
19%

25%

Me...
Meerderheid van de organisaties werkt
binnen een decretaal kader
!  33,6% opereert niet rechtstreeks onder een
decreet
!  ...
Andere

Aanleren/bevorderen van
pedagogische vaardigheden rond
mediawijsheid

Gebruik van media in bredere leeren onderwij...
Brede doelstellingen
!  Begrip
!  Meer aandacht gaat naar de werking van media dan
naar maatschappelijke invloeden

!  Inf...
Focus op digitale media
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Focus van de mediawijsheidsactiviteiten
!  Drie kwart van de organisaties (76%) zetten in op
strategisch gebruik van media...
Methodieken en didactiek
90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Aanbieden van fysi...
Methodieken en didactiek

!  Begeleiding/vorming
!  Hoofdzakelijk kortlopende vormingen, lezingen,
studiedagen en begeleid...
Aantal projecten

Projecten
!  Gemiddeld 2,58 projecten per organisatie
!  Eén organisatie gaf het maximum van 10 projecte...
Ruime doelpublieken
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Ruime doelpublieken

!  Organisaties die in hoofdzaak inzetten op
“toegang” beogen als doelgroep voornamelijk:

!  seniore...
Financiering
!  67% ontvangt subsidies van de Vlaamse Overheid
!  40% maakt gebruik van eigen middelen
!  Financiële onder...
Financieringsbron en doelgroep
!  Subsidies Vlaamse Overheid ten gunste van
organisaties met de doelgroep:
!  Jongeren
!  ...
Lokale organisaties
Soort organisaties

!  Overgrote aandeel plaatselijke bibliotheken
!  Overheid & vzw’s
!  Mediawijsheid meestal niet centr...
Doelstellingen

!  Duidelijk verschil met de landelijke/bovenlokale
organisaties (toegang)
!  Mikken hoofdzakelijk op:
!  ...
Focus op digitale media

!  Focus van de werking van de lokale organisaties:
!  Computer
!  Internet
!  sociale media
!  m...
Focus van de mediawijsheidsacties
!  Sterke klemtoon op tools en het strategisch gebruik
van media
!  Minder nadruk op inh...
Methodieken en didactiek

!  Fysiek aanbod is belangrijker dan voor de
bovenlokale/landelijke organisaties
!  OCR
!  Inter...
Doelpubliek

!  Volwassenen, senioren, jongeren
!  Weinig aandacht voor professionelen
Financiering

!  Belangrijkste financieringskanalen:
!  lokale overheid
!  provinciale overheden
!  Vlaamse overheid
Conclusies (1)
!  Mediawijsheidsveld : zeer divers
!  Verschillende beleidsvelden
!  Mediawijsheid staat niet altijd centr...
Conclusies (2)
! Wel hiaten inzake mediafocus en doelgroepen
!  Vooral aandacht voor digitale media
!  Zeer weinig aandach...
Conclusies (3)
!  Veld mediawijsheid in Vlaanderen:

!  Wijd (regionaal) verspreid netwerk van actoren
!  Sterk ontwikkeld...
Bedankt voor uw aandacht
Katia.segers@vub.ac.be
Jana.bens@vub.ac.be
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mediawijsheid in Vlaanderen door Katia Segers en Jana Bens

637 views

Published on

Vree Mediawijze Dag, 28 januari 2014, KVS

 • Be the first to comment

Mediawijsheid in Vlaanderen door Katia Segers en Jana Bens

 1. 1. Werken aan mediawijsheid Veldbeschrijving mediawijsheid 2013 Katia Segers & Jana Bens 28 januari 2014
 2. 2. Opzet Update, uitbreiding en verdieping van de veldtekening mediawijsheid 2012 !  Scope !  Doelstellingen !  Financieringsstromen !  Personeelsbezetting
 3. 3. Waarom een veldtekening mediawijsheid? !  Inventaris mediawijsheidsiniatieven om samenwerkingen te vergemakkelijken/stimuleren à Interactieve kaart op mediawijs.be !  Beleidsmatig: !  Gerichter faciliteren van de ontwikkeling van de sector !  Identificeren van hiaten
 4. 4. Interactieve kaart veld mediawijsheid Vlaanderen te vinden op: www.mediawijs.be
 5. 5. Analyseniveau !  Landelijke en bovenlokale organisaties !  Lokale organisaties !  Geen zekerheid omtrent exhaustiviteit !  Aparte analyse van de financiële gegevens
 6. 6. Analyseniveau
 7. 7. Organisaties 2012  122 bovenlokale organisaties in Vlaanderen en Brussel 2013  132 bovenlokale organisaties 90 lokale organisaties = 222 actoren
 8. 8. Bovenlokale en landelijke organisaties
 9. 9. Andere Expertisecentrum Vakvereniging / sectorfederatie Onderwijs Autonoom overheidsbedrijf Overheid Sociaal-culturele organisatie voor volwassen en/of jeugd Welzijdsorganisatie Onderzoeksinstantie Organisatie voor cultureel erfgoed Koepelorganisatie / steunpunt / bovenbouworganisatie Festival Bibliotheek Foundation / stichting Bedrijf / Netwerk van bedrijven / deel van een bedrijf Uiteenlopende types organisaties werken aan mediawijsheid 40 35 30 25 20 15 10 5 0
 10. 10. Mediawijsheid staat niet altijd centraal in de organisatie 1% Mediawijsheid staat centraal in de organisatie 19% 25% Mediawijsheid staat niet centraal in de organisatie, maar maakt wel een wezenlijk onderdeel uit van de activiteiten Mediawijsheid situeert zich in de periferie van de organisatie 55% Activiteiten rond mediawijsheid zijn zeer uitzonderlijk voor de organisatie
 11. 11. Meerderheid van de organisaties werkt binnen een decretaal kader !  33,6% opereert niet rechtstreeks onder een decreet !  Meermaals genoemd: !  Onderwijsdecreet !  Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk !  Decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
 12. 12. Andere Aanleren/bevorderen van pedagogische vaardigheden rond mediawijsheid Gebruik van media in bredere leeren onderwijsprocessen Onderzoek naar mediawijsheid Mensen strategisch en kritisch leren omgaan met media Aanleren/bevorderen van informatieen communicatievaardigheden Gebruik van media aanleren/ bevorderen Begrip van media bijbrengen Toegang tot media Brede doelstellingen 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
 13. 13. Brede doelstellingen !  Begrip !  Meer aandacht gaat naar de werking van media dan naar maatschappelijke invloeden !  Informatie- en communicatievaardigheden !  Voornamelijk informatievaardigheden !  Strategische & kritische omgang !  Meer aandacht voor de kritische dan voor de strategische componen
 14. 14. Focus op digitale media 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
 15. 15. Focus van de mediawijsheidsactiviteiten !  Drie kwart van de organisaties (76%) zetten in op strategisch gebruik van media !  Vooral veilig internetten & informatievaardigheden !  Meer dan de helft (56%) werkt op ‘inhoudelijke thema’s’ !  Privacy & cyberpesten zijn een hot topic !  50% werkt rond (het gebruik van) tools !  Beperkt aantal organisaties werkt rond diensten !  In de toekomst plannen de organisaties meer rond inhoudelijke thema’s te werken, minder rond tools en strategisch gebruik
 16. 16. Methodieken en didactiek 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Aanbieden van fysiek materiaal Vormingen/begeleiding Aanbieden van ondersteundend inhoudelijk materiaal Projecten
 17. 17. Methodieken en didactiek !  Begeleiding/vorming !  Hoofdzakelijk kortlopende vormingen, lezingen, studiedagen en begeleiding op locatie !  Begeleiding aan huis zelden georganiseerd !  Aanbieden van fysiek materiaal gaat samen met een mediafocus op computer, internet en sociale media
 18. 18. Aantal projecten Projecten !  Gemiddeld 2,58 projecten per organisatie !  Eén organisatie gaf het maximum van 10 projecten op !  Aantal partners meestal tussen 1 en 5 !  Inhoudelijk zeer verschillende projecten
 19. 19. Ruime doelpublieken 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
 20. 20. Ruime doelpublieken !  Organisaties die in hoofdzaak inzetten op “toegang” beogen als doelgroep voornamelijk: !  senioren !  mensen met een fysieke/mentale functiebeperking !  kort- en laaggeschoolden !  werkzoekenden !  werknemers !  Organisaties die inzetten op ‘strategisch & kritisch gebruik’ beogen als doelgroep voornamelijk: !  kinderen !  Jongeren !  professionelen
 21. 21. Financiering !  67% ontvangt subsidies van de Vlaamse Overheid !  40% maakt gebruik van eigen middelen !  Financiële ondersteuning door internationale overheden doorgaans voor projecten, zelden voor reguliere werking !  Bij 10% van de organisaties is de verhouding tussen reguliere en projectfinanciering evenwichtig !  Bij de meeste organisaties (64%) is het aandeel reguliere financiering groter dan projectfinanciering !  Organisaties bij wie dit niet het geval is, zijn vooral vzw’s
 22. 22. Financieringsbron en doelgroep !  Subsidies Vlaamse Overheid ten gunste van organisaties met de doelgroep: !  Jongeren !  Volwassenen !  Kinderen !  Vrouwen !  Professionelen !  Minder naar mensen met een fysieke/mentale beperking en gezinnen !  Subsidies Federale Overheid gelijker verdeeld !  Doch: mensen met een fysieke/mentale beperking vallen volledig uit de boot !  Subsidies internationale instanties mikken vooral op doelgroep ‘volwassenen’
 23. 23. Lokale organisaties
 24. 24. Soort organisaties !  Overgrote aandeel plaatselijke bibliotheken !  Overheid & vzw’s !  Mediawijsheid meestal niet centraal !  Werking in kader van decreet lokaal cultuurbeleid !  Geven minder vaak aan niet onder een bepaald decreet te werken
 25. 25. Doelstellingen !  Duidelijk verschil met de landelijke/bovenlokale organisaties (toegang) !  Mikken hoofdzakelijk op: !  Toegang !  Gebruik van media aanleren/bevorderen’ !  ‘Aanleren van informatie- en communicatievaardigheden’
 26. 26. Focus op digitale media !  Focus van de werking van de lokale organisaties: !  Computer !  Internet !  sociale media !  mobiele media !  Bij niet-digitale media, focus op: !  Boeken !  Televisie, radio en games ondervertegenwoordigd
 27. 27. Focus van de mediawijsheidsacties !  Sterke klemtoon op tools en het strategisch gebruik van media !  Minder nadruk op inhoudelijke thema’s (in tegenstelling tot de bovenlokale/landelijke organisaties) !  In de toekomst willen de lokale organisaties minder aandacht besteden aan tools en !  Meer aandacht aan diensten en inhoudelijke thema’s !  Veilig op het internet !  Informatievaardigheden !  Online solliciteren
 28. 28. Methodieken en didactiek !  Fysiek aanbod is belangrijker dan voor de bovenlokale/landelijke organisaties !  OCR !  Internetverbinding !  Vorming en begeleiding !  Werken minder vaak projectmatig
 29. 29. Doelpubliek !  Volwassenen, senioren, jongeren !  Weinig aandacht voor professionelen
 30. 30. Financiering !  Belangrijkste financieringskanalen: !  lokale overheid !  provinciale overheden !  Vlaamse overheid
 31. 31. Conclusies (1) !  Mediawijsheidsveld : zeer divers !  Verschillende beleidsvelden !  Mediawijsheid staat niet altijd centraal !  Desalnietemin geen significante hiaten inzake !  Geografische spreiding
 32. 32. Conclusies (2) ! Wel hiaten inzake mediafocus en doelgroepen !  Vooral aandacht voor digitale media !  Zeer weinig aandacht voor mensen met een functiebeperking !  Methodieken voornamelijk gebaseerd op klassieke methodieken: !  Vorming en begeleiding !  Een derde van de organisaties ontwikkelt werking niet binnen een bepaald decreet (waaronder bedrijven) !  Vooral vzw’s afhankelijk van projectsubsidies
 33. 33. Conclusies (3) !  Veld mediawijsheid in Vlaanderen: !  Wijd (regionaal) verspreid netwerk van actoren !  Sterk ontwikkelde praktijk en methodieken !  Vele partnerships !  Nog enkele werkpunten: !  Ondervertegenwoordiging van initiatieven voor mensen met een functiebeperking !  Meer inzet nodig op creatieve dimensie mediawijsheid !  Nood aan verdere expertisedeling en bundelen krachten (noodzaak Mediawijs.be) !  Nood aan ontwikkeling competentiemodel (confer Mediawijzer.net Nederland) en uitvoering nulmeting mediawijsheidsniveau
 34. 34. Bedankt voor uw aandacht Katia.segers@vub.ac.be Jana.bens@vub.ac.be

×