Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
La Terminologia de l’atenció integrada
El contingut d’aquest document està sotmès a una llicència Creative
Commons d’ús ob...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l’atenció integrada
Serveis de salutServeis socials
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l’atenció integrada
Atenció integrada
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l’atenció integrada
Atenció integrada
harmonització
terminològica
creac...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l’atenció integrada
Una terminologia...
 de consens
 avalada lingüíst...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l’atenció integrada
Dos precedents conceptualment propers:
2010:
2013:
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Diccionari de serveis socials
 900 termes
 denominacions en català, amb definició i e...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de la cronicitat
 80 termes
 denominacions en català, equivalents en cas...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Diccionaris especialitzats en línia
Agrupats segons l’àmbit del
coneixement:
 ciències...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Diccionaris de les ciències de la salut
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Diccionaris de les ciències de la salut: projecte DEMCAT
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Assessorament a obres especialitzades
normes tècniques
llibres de text
productes inform...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
 Conceptes generals
 Persones
 Atributs intrínsecs
 Situacions personals
 Subjecte...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
 Conceptes generals
 Persones
 Atributs intrínsecs
 Situacions personals
 Subjecte...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l'atenció integrada
Revisió de denominacions i conceptes
 atenció inte...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l'atenció integrada
Revisió de denominacions i conceptes
Segona consult...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l'atenció integrada
Revisió de denominacions i conceptes
Ratificació de...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l'atenció integrada
Termes tractats específicament
Conceptes generals
a...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Professional de serveis socials que, en el marc del pla
individual d'atenció, és l'inte...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l'atenció integrada
Integració dels dos models: canvi de concepció
Aten...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l'atenció integrada
Integració dels dos models: canvi de concepció
Aten...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l'atenció integrada
Diccionari en línia
75 termes
Definicions
Equivalen...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l'atenció integrada
Diccionari en línia
Accés temàtic
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l'atenció integrada
Diccionari en línia
Accés multilingüe
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l'atenció integrada
Diccionari en línia
Remissions i notes
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l'atenció integrada
Difusió
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l'atenció integrada
Difusió
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l'atenció integrada
Accessible des del Cercaterm i de l'Optimot
Servei
...
©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017
Terminologia de l'atenció integrada
referència per a
altres comunitats
actualització
co...
Per a més informació:
www.termcat.cat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La Terminologia de l'atenció integrada. Jordi Bover

102 views

Published on

Presentació de la Terminologia de l’atenció integrada, en el marc de la Sessió de presentació de la Terminologia de l’atenció integrada i el projecte Intersocial.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

La Terminologia de l'atenció integrada. Jordi Bover

 1. 1. La Terminologia de l’atenció integrada El contingut d’aquest document està sotmès a una llicència Creative Commons d’ús obert, amb reconeixement d’autoria i sense obra derivada http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca © TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016 Jordi Bover 17 de maig de 2017
 2. 2. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l’atenció integrada Serveis de salutServeis socials
 3. 3. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l’atenció integrada Atenció integrada
 4. 4. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l’atenció integrada Atenció integrada harmonització terminològica creació de nous conceptes
 5. 5. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l’atenció integrada Una terminologia...  de consens  avalada lingüísticament  accessible en línia i des de diversos paràmetres (temàtica, multilingüe...)  actualitzable
 6. 6. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l’atenció integrada Dos precedents conceptualment propers: 2010: 2013:
 7. 7. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Diccionari de serveis socials  900 termes  denominacions en català, amb definició i equivalents en castellà (i en algunes fitxes en francès i anglès)  Termes com: acompanyament, copagament, renda mínima d'inserció o servei de respir
 8. 8. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de la cronicitat  80 termes  denominacions en català, equivalents en castellà i anglès i definició  Cerca de consens  Termes com: atenció pal·liativa, autocura, conciliació terapèutica, distanàsia, edatisme o polimedicació
 9. 9. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Diccionaris especialitzats en línia Agrupats segons l’àmbit del coneixement:  ciències humanes  ciències de la vida i de la salut  ciències jurídiques i econòmiques  esports  indústria i tecnologia
 10. 10. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Diccionaris de les ciències de la salut
 11. 11. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Diccionaris de les ciències de la salut: projecte DEMCAT
 12. 12. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Assessorament a obres especialitzades normes tècniques llibres de text productes informàtics catàlegs de productes manuals d’instruccions classificacions, tesaurus disposicions legals classificacions
 13. 13. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017  Conceptes generals  Persones  Atributs intrínsecs  Situacions personals  Subjectes  Impactes personals  Model d'atenció  Instruments Terminologia de l'atenció integrada Arbre de camp
 14. 14. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017  Conceptes generals  Persones  Atributs intrínsecs  Situacions personals  Subjectes  Impactes personals  Model d'atenció  Instruments Terminologia de l'atenció integrada Selecció de termes  atenció centrada en la persona  atenció integrada  envelliment actiu  qualitat de vida  ... Proposta de termes clau  Intervenció de 20 experts
 15. 15. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l'atenció integrada Revisió de denominacions i conceptes  atenció integrada  cuidador  pacient fràgil  enfocament interdisciplinari  transició assistencial  ... Primera consulta  Adequació definicions  170 experts consultats
 16. 16. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l'atenció integrada Revisió de denominacions i conceptes Segona consulta: Consens en la definició Sessió de normalització • 12 experts • terminòlegs
 17. 17. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l'atenció integrada Revisió de denominacions i conceptes Ratificació del Consell Supervisor del TERMCAT 19 d’octubre de 2016
 18. 18. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l'atenció integrada Termes tractats específicament Conceptes generals atenció centrada en la persona Situacions personals Fragilitat Model d’atenció atenció 7×24 atenció a les transicions atenció continuada atenció personalitzada continuïtat assistencial decisió compartida gestió de cas Instruments atenció de llarga durada atenció domiciliària atenció especialitzada transició assistencial
 19. 19. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Professional de serveis socials que, en el marc del pla individual d'atenció, és l'interlocutor principal de l'usuari i la seva família i s'ocupa de la coherència, la coordinació amb els serveis socials especialitzats i altres sistemes de benestar, i de la globalitat del procés d'atenció, d'acord amb la respectiva àrea bàsica de serveis socials. Professional sanitari o dels serveis socials que actua com a interlocutor principal amb una persona atesa i la seva família, lidera la planificació de la resposta d'atenció social i sanitària i s'ocupa de la coherència i la coordinació entre els diferents serveis d'atenció. termeprofessionalde referència Terminologia de l'atenció integrada Integració dels dos models: petits canvis en definicions
 20. 20. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l'atenció integrada Integració dels dos models: canvi de concepció Atenció social o sanitària que s'ofereix al domicili d'un pacient quan les condicions personals no li permeten anar al centre assistencial. Nota: Amb l'atenció domiciliària el pacient pot romandre en el seu entorn social i afectiu habitual. Atenció social o sanitària que es presta a una persona en el lloc on viu, amb l'objectiu de mantenir-la en el seu entorn habitual i aconseguir així el seu màxim nivell de salut, qualitat de vida, benestar i autonomia. termeatenciódomiciliària
 21. 21. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l'atenció integrada Integració dels dos models: canvi de concepció Atenció sanitària multidisciplinària limitada en el temps que combina elements de l'atenció especialitzada i de l'atenció primària, amb l'objectiu d'evitar hospitalitzacions o reduir-ne la durada i promoure la independència del pacient. Atenció especialitzada, adreçada especialment a persones grans o a malalts crònics, que presten equips interdisciplinaris amb protocols, registres i un marc d'avaluació comuns, amb la finalitat d'aconseguir el màxim nivell d'autonomia de la persona atesa o una estabilitat clínica que li permeti retornar al seu domicili habitual o continuar-hi vivint. Nota: L'atenció intermèdia és limitada en el temps i s'acostuma a prestar immediatament després d'una alta hospitalària o en una situació de risc d'ingrés hospitalari. termeatencióintermèdia
 22. 22. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l'atenció integrada Diccionari en línia 75 termes Definicions Equivalents en castellà i anglès
 23. 23. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l'atenció integrada Diccionari en línia Accés temàtic
 24. 24. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l'atenció integrada Diccionari en línia Accés multilingüe
 25. 25. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l'atenció integrada Diccionari en línia Remissions i notes
 26. 26. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l'atenció integrada Difusió
 27. 27. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l'atenció integrada Difusió
 28. 28. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l'atenció integrada Accessible des del Cercaterm i de l'Optimot Servei d’atenció personalitzada
 29. 29. ©TERMCAT,CentredeTerminologia,2017 Terminologia de l'atenció integrada referència per a altres comunitats actualització constant
 30. 30. Per a més informació: www.termcat.cat

×