Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Регистрация на Агенция в Имоти Наеми

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Регистрация на Агенция в Имоти Наеми

  1. 1. Как да регистрираме Агенция в Имоти Наеми
  2. 2. 1. Отидете на страницата за вход в Административния Панел - http://imoti-naemi.com/user
  3. 3. 2. Кликнете на линка - Добави Агенция
  4. 4. Въведете име на вашата агенция 3. Попълнете формата
  5. 5. Въведете кратко представяне на вашата агенция
  6. 6. Изберете град и въведете адрес
  7. 7. Въведете координати за връзка
  8. 8. Изберете лого и снимка Запазете промените

×