Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UNE-EN ISO 14006                      SISTEMES DE GESTIÓ                    AMBIE...
Esquema de funcionament dels            sistemes de gestióTots els Sistemes de Gestió: Qualitat, Medi Ambient,...
Conceptes generalsEcodisseny:Consideració dels impactes ambientals a totes les etapes del disseny idesenvolupament de proj...
Conceptes generalsImpacte ambiental:Qualsevol canvi en el medi ambient resultant en tot o en part de les activitats,produc...
Conceptes generals   Esquema: Cicle de vida, aspectes, impactes                        Impactes ...
Requisits de la ISO 14006Política ambientalDefinir una política ambiental relacionada amb el producte o servei i que serve...
Requisits de la ISO 14006ObjectiusEstablir i documentar els objectius ambientals per a minimitzar els aspectesambientals s...
Requisits de la ISO 14006Identificació i avaluació dels aspectes ambientalsIdentificació de tots els aspectes ambientals s...
Requisits de la ISO 14006Requisits legals i altresEstablir i mantenir al dia un procediment per a la identificació i l’acc...
Requisits de la ISO 14006   Comunicació-   Interna. Diferents nivells de l’empresa-   Parts interessades externes: cli...
Requisits de la ISO 14006Recursos, responsabilitats, competència i formacióDisponibilitat dels recursos necessaris per des...
Requisits de la ISO 14006Control operacional del disseny i desenvolupamentEstablir procediments i criteris d’actuació i co...
Requisits de la ISO 14006     Ànalisi, mesura i millora     Auditories internes.     Identificació de no confo...
ResumPer cada producte o servei a ecodissenyar:    PLANIFICAR:   Aspectes ambientals significatius   Impactes ass...
Mònica Trasserra649 19 95 80monica@qualinneo.com        www.qualinneo.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sistemes de gestió ambiental. Directrius per a la incorporació de l'ecodisseny - Qualinneo

532 views

Published on

 • Be the first to comment

Sistemes de gestió ambiental. Directrius per a la incorporació de l'ecodisseny - Qualinneo

 1. 1. UNE-EN ISO 14006 SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL. DIRECTRIUS PER A LA INCORPORACIÓ DE L’ECODISSENYhttp://www.apartmenttherapy.com www.qualinneo.com
 2. 2. Esquema de funcionament dels sistemes de gestióTots els Sistemes de Gestió: Qualitat, Medi Ambient,Ecodisseny, Seguretat laboral…Funcionen a partir del cicle PDCA:•  Planificar•  Fer•  Comprovar•  Actuar www.qualinneo.com
 3. 3. Conceptes generalsEcodisseny:Consideració dels impactes ambientals a totes les etapes del disseny idesenvolupament de projectes per aconseguir un producte que generi el mínimimpacte ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida.Aspecte ambiental:Element de les activitats, productes o serveis d’una organització que pot interactuaramb el medi ambient. Pot ser positiu o negatiu. Un aspecte ambiental significatiupot tenir també un impacte significatiu. www.qualinneo.com
 4. 4. Conceptes generalsImpacte ambiental:Qualsevol canvi en el medi ambient resultant en tot o en part de les activitats,productes o serveis d’una organització.Cicle de vida:Etapes consecutives i interrelacionades d’un sistema producte, des de l’adquisició dela matèria primera o de la seva generació a partir dels recursos naturals, fins a laseva disposició final www.qualinneo.com
 5. 5. Conceptes generals Esquema: Cicle de vida, aspectes, impactes Impactes Aspectes Matèries Energia Aigua Residus primeresSignificança Fabricació - Transport - Ús i Disposició Disseny Creació Distribució manteniment final www.qualinneo.com
 6. 6. Requisits de la ISO 14006Política ambientalDefinir una política ambiental relacionada amb el producte o servei i que serveixi demarc de referència per establir els objectius ambientals.Punts clau:-  Compromís de complir amb els requisits legals ambiental i altres subscrits per l’empresa.-  Compromís de millora contínua i prevenció de la contaminació. www.qualinneo.com
 7. 7. Requisits de la ISO 14006ObjectiusEstablir i documentar els objectius ambientals per a minimitzar els aspectesambientals significatius que puguin ser generats.Els objectius poden ser:- Aplicables a tots els productes o serveis de l’empresa- Específics d’un producte concret- Relacionats amb el procés de disseny www.qualinneo.com
 8. 8. Requisits de la ISO 14006Identificació i avaluació dels aspectes ambientalsIdentificació de tots els aspectes ambientals sobre els quals es tingui control oinfluència associats a tot el cicle de vida del producte o servei. Avaluació de la significança dels aspectes ambientals mitjançant una metodologia objectiva que inclogui criteris ambientals: anàlisi del cicle de vida. www.qualinneo.com
 9. 9. Requisits de la ISO 14006Requisits legals i altresEstablir i mantenir al dia un procediment per a la identificació i l’accés als requisitslegals i altres requisits als quals l’organització es sotmeti i que siguin aplicables alsaspectes ambientals dels seus productes i serveis.Avaluació periòdica de l’acompliment (indicadors).Ampliar la identificació de requisits per al disseny de cada producte o serveiincorporant la vigilància sobre: .La legislació ambiental actual i futura .Requisits ambientals dels clients i altres stakeholders www.qualinneo.com
 10. 10. Requisits de la ISO 14006 Comunicació-  Interna. Diferents nivells de l’empresa-  Parts interessades externes: clients, proveïdors, administració, accionistes (cadena de valor).-  Parts involucrades en el cicle de vida: usuaris, distribuïdors, recicladors...Comunicació complementària per cients: anàlisi cicle de vida (ecoetiqueta), manualsd’ús, manteniment i disposició final, eficiència energètica www.qualinneo.com
 11. 11. Requisits de la ISO 14006Recursos, responsabilitats, competència i formacióDisponibilitat dels recursos necessaris per desenvolupar el procés d’ecodisseny ambgaranties. Disposar de persones competents: .Definir, documentar i comunicar les responsabilitats (organigrama i llocs de treball). .Detectar i satisfer necessitats formatives. www.qualinneo.com
 12. 12. Requisits de la ISO 14006Control operacional del disseny i desenvolupamentEstablir procediments i criteris d’actuació i control.•  Planificació (tasques, recursos, temps).•  Elements d’entrada (requisits, normativa...).•  Resultats (objectius).•  Revisions (planificació, requisits, trasllat d’impactes).•  Verificació (compliment objectius).•  Validació (comportament producte final).•  Control de canvis (revisar i aprovar). www.qualinneo.com
 13. 13. Requisits de la ISO 14006 Ànalisi, mesura i millora Auditories internes. Identificació de no conformitats. Accions correctives. Accions preventives i de millora. Revisió per la direcció. www.qualinneo.com
 14. 14. ResumPer cada producte o servei a ecodissenyar: PLANIFICAR: Aspectes ambientals significatius Impactes associats Requisits legals i altres Objectius FER Disseny, control i seguiment COMPROVAR Anàlisi i mesura ACTUAR Millora contínua www.qualinneo.com
 15. 15. Mònica Trasserra649 19 95 80monica@qualinneo.com www.qualinneo.com

×