Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jornada ambientalitzacio de les flotes de vehicles - Institut Metropolità del Taxi

726 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jornada ambientalitzacio de les flotes de vehicles - Institut Metropolità del Taxi

 1. 1. AMBIENTALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE FLOTES PÚBLIQUES DIRECTRIUS A LES FLOTES DE VEHICLES EFICIÈNCIA I DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EL SECTOR DEL TAXI DIRECTRIUS EN LA GESTIÓ DE FLOTES PÚBLIQUES EFICIÈNCIA I DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EL SECTOR DEL TAXI 14 de juny de 2011
 2. 2. DIRECTRIUS A LA GESTIÓ DE FLOTES PÚBLIQUES EFICIÈNCIA I DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EL SECTOR DEL TAXICONTEXT D’ACTUACIÓ L’IMT. Gestió Administrativa ORGANISME PÚBLIC (ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA) 27 MUNICIPIS METROPOLITANS AMB 3 MILIONS D’HABITANTS APROX. (PREVISIÓ AMPLIACIÓ A 36 MUNICIPIS) GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI (TRANSMISSIÓ LLICÈNCIES, RÈGIM SANCIONADOR, REVISIONS I AUTORITZACIONS VEHICLES…). NO GESTIÓ DIRECTA DEL SERVEI NO SOM PROPIETARIS DELS VEHICLES EL SECTOR. Professionals Autònoms 10.480 LLICÈNCIES (8.000 CIRCULANT EN DIES LABORABLES I 4.000 EN CAPS DE SETMANA) MAJORITÀRIAMENT PROFESSIONALS AUTÒNOMS (LLICÈNCIES INDIVIDUALS, POQUES LLICÈNCIES PROPIETAT D’UNA MATEIXA EMPRESA) USOS DEL VEHICLE: Servei del taxi + Particular COMBUSTIBLE: En el 2007 el 99% de la flota utilitzava GASOIL EL SERVEI. Gestió Indirecta EMISSORES: Diversitat emissores (27 en l’AMB). 33% d’associats PARADES DE TAXI: 254 parades de taxi (186 en el municipi de Barcelona) HÀBIT DE SOL·LICITAR UN TAXI EN QUALSEVOL PUNT DE LA CIUTAT. Escassa utilització de les parades i emissores de radio taxi (Contínua circulació del vehicle)
 3. 3. DIRECTRIUS A LA GESTIÓ DE FLOTES PÚBLIQUES EFICIÈNCIA I DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EL SECTOR DEL TAXIOBJECTIUSREGLAMENT METROPOLITÀ DEL TAXI (22 de juliol del 2004) Àrea de Mobilitat i Sostenibilitat 2006 EFICIÈNCIA DIVERSIFICACIÓ FOMENTAR LES SUBSTITUCIÓ BONES PROGRESSIVA PRÀCTIQUES PER DELS A REDUIR EL COMBUSTIBLES CONSUM DE TRADICIONALES CARBURANTS PER ENERGIES I TECNOLOGIES ALTERNATIVES.
 4. 4. DIRECTRIUS A LA GESTIÓ DE FLOTES PÚBLIQUES EFICIÈNCIA I DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EL SECTOR DEL TAXIELEMENTS DE TREBALL MOBILITAT I SOSTENIBILITAT BONES PRÀCTIQUES NOVES TECNOLOGIES OPTIMIZAR EL CONTACTE ENTRE OFERTA I DEMANDA: EFICIÈNCIA -Incrementant l’ús de les PARADES DE TAXI - Incrementant l’ús del SERVEI DE RADIO EMISSORES (tant per part d’usuaris com de taxistes) - Utilitzant les NOVES TECNOLOGIES per a la gestió de flotes (GPS-SMS) REDUIR EL CONSUM AMB LA PRÀCTICA D’UNA CONDUCCIÓ EFICIENT DIVERSIFICACIÓ VEHÍCLES EFICIENTS COMBUSTIBLES ALTERNATIUS RENOVACIÓ DE LA FLOTA DE VEHÍCLES INCORPORACIÓ VEHÍCLES EFICIENTS DIVERSIFICACIÓ ENERGÉTICA
 5. 5. DIRECTRIUS A LA GESTIÓ DE FLOTES PÚBLIQUES EFICIÈNCIA I DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EL SECTOR DEL TAXIEIXOS D’ACTUACIÓ DEP. ÀREA MOBILITAT I SOSTENBILITAT INFORMACIÓ FACILITACIÓ ACCIÓ Tríptic Informatiu Cursos Conducció Eficient Renovació de Vehicles Introducció Revista/Web Taxi Subvencions ICAEN Biodièsel Actes i Jornades Bonificacions IVTM Autorització Vehicles GLP HÍBRIDS GN Difusió altres Adm. Bonificacions Fabricants Convenis REPSOL-Gas Etiquetes identificatives Natural-A.C. Biodiesel Estudi Avaluació Ambiental
 6. 6. DIRECTRIUS A LA GESTIÓ DE FLOTES PÚBLIQUES EFICIÈNCIA I DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EL SECTOR DEL TAXIRESULTATS PROFESSIONALS QUE HAN REALITZAT EL 3676 4000 CURS (TOTAL): 3500 3.676 3000 2500 2000 1181 PROFESSIONALS QUE HAN REALITZAT EL 1500 CURS (ACTUALMENT EN ACTIU): 793 1000 597 462 643 500 2.335 0 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL ESTALVI MITJÀ CONDUCCIÓ EFICIENT: 15 – 20% CONSUM MITJÀ DE COMBUSTIBLE: 3.268 L (37.647,28 Km // 8,68 l/100 km) ESTALVI ANUAL 653,6 l x 2335 = 1.526.156 l CONDUCCIÓ EFICIENT
 7. 7. DIRECTRIUS A LA GESTIÓ DE FLOTES PÚBLIQUES EFICIÈNCIA I DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EL SECTOR DEL TAXIRESULTATS Edat Quantitat % -5 anys 6684 64,1% (E IV - V) 5-7 anys 1925 18,5% (E IV – III) 7-10 anys 1456 14,0% (E III) +10 anys 367 3,5% (E I - II / Conv.) MITJANA EDAT FLOTA: 4 ANYS i 3 mesos RENOVACIÓ FLOTA
 8. 8. DIRECTRIUS A LA GESTIÓ DE FLOTES PÚBLIQUES EFICIÈNCIA I DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EL SECTOR DEL TAXIRESULTATS ANY 2006 ANY 2011 ENERGIA/TECNOLOGIA ENERGIA/TECNOLOGIA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1% 12% GOIL GOIL 88% 99% ENERGIA/TECNOL. GOIL ALTERNATIVA 2006 67 10315 2011 1273 9159 ENERGIES / TECNOLOGIES ALTERNATIVES
 9. 9. DIRECTRIUS A LA GESTIÓ DE FLOTES PÚBLIQUES EFICIÈNCIA I DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EL SECTOR DEL TAXIRESULTATS GLP HÍBRIDS 649 594 700 700 551 600 600 405 500 500 400 400 241 300 300 200 105 200 67 98 100 0 23 100 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 GAS NATURAL 200 150 100 23 30 50 15 0 3 0 2007 2008 2009 2010 2011 ENERGIES / TECNOLOGIES ALTERNATIVES
 10. 10. DIRECTRIUS A LA GESTIÓ DE FLOTES PÚBLIQUES EFICIÈNCIA I DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EL SECTOR DEL TAXICONCLUSIONSSOBRE ACTUACIONS REALITZADES Necessitat de coordinació i de treball en xarxa Relació de l’ambientalització amb l’economia del sector Importància de les accions informatives i facilitadores prèvies a mesures que impliquin obligatorietat. L’actual diversificació energètica està relacionada amb l’evolució al mercat dels nous combustibles i tecnologies (comercial, econòmica i tècnica) i els ajuts atorgats S’està donant una tendència progressiva al canvi per als nous combustibles.SOBRE ACTUACIONS FUTURES Tenir en compte evolucions tècniques i comercials i regulacions mediambientals Introducció de paràmetres ambientals en l’autorització de vehicles El vehicle elèctric
 11. 11. AMBIENTALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE FLOTES PÚBLIQUES DIRECTRIUS A LES FLOTES DE VEHICLES EFICIÈNCIA I DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EL SECTOR DEL TAXI DIRECTRIUS EN LA GESTIÓ DE FLOTES PÚBLIQUES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ MIGUEL ANGEL MARTÍN LÓPEZ INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI C/ 62, núm. 18 Edif. B (08040 Barcelona) Tl. 932235151 mmartin@amb.cat www.taxibarcelona.cat

×