Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jornada ambientalitzacio de les flotes de vehicles - Gas Natural

656 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Jornada ambientalitzacio de les flotes de vehicles - Gas Natural

  1. 1. 16/06/2011 Ambientalització de les flotes de vehicles Montserrat Beltrán Desenvolupament i Promoció Solucions de Mobilitat 14 de Juny de 2011Gas Natural FenosaL’estratègia es basa en satisfer les necessitats energètiques dels nostres clients desd’una visió de generació de valor, millorant la seva competitivitat a través de lainnovació, el compromís amb l’eficiència energètica i la reducció d’emissions degasós amb efecte hivernacle. Negoci basat en Valor Negoci basat en Costos El nostre enfocament de negoci basat en valor ens permet acostar-nos a les necessitats reals del client: 2 “confort i estalvi, més que tecnologia i energia”
  2. 2. 16/06/2011A través d’un ampli catàleg de Solucions… SOLUCIÓ TECNOLÒGICA MODEL DE NEGOCI/CONTRACTE SEGMENT/SECTOREFICIÈNCIA ENERGÈTICA CLIMATIZACIÓ/ACS: Calderes de Condensació, Bombes • Contracte de venda d’Energia + AVANÇADES EN • GRANS COMPTES TECNOLOGIES de Calor, Integració Fred-Clima, Equips + Operació i Manteniment Magatzematge, Sistemes de (O&M) Recuperació de Calor, Aïllament IL·LUMINACIÓ: • EMPRESES: Leds, OLED, Llum Conduïda • Contracte de venda d’Energia útil + - Sector Terciari MOTORS: Equips + O&M Processos, Aire Comprimit - Sector Industrial • Contractes de Rendiment Energètic: • ADMINISTRACIÓ PÚBLICA MICRO-COGENERACIÓ: - Estalvi + O&M Piles de Combustibles, Motors Stirling, DISTRIBUÏDA GENERACIÓ Micro Turbines, Motors Alternatius de - Estalvi + O&M + Venda d’Energia Combustió Interna RENOVABLES: • Contractes de Resposta de la Demanda • PIMES: Solar Fotovoltaica, Solar Tèrmica, Fred Solar, Micro i Mini Eòlica, - Sector Terciari (En desenvolupament) Geotèrmica, Biomassa - Sector Industrial TRANSPORT VEHICLES: GNV, GNC-GNL, Híbrids gas, Elèctrics, • Finançament CLIENT • COMUNITATS DE VEÏNS Híbrids elèctrics. • Finançament GNS • DOMÈSTIC HAN (Home Area Network) • Finançament per TERCERS TICs PER A EE EMS (Energy Management Systems) MESURA: • LEASING Smart metering • FORFAITING (en desenvolupament) SMART APPLIANCES: Sistemes de Control (il·luminació, processos..) 3 … basat en aplicacions innovadores de noves tecnologies i models de negociSolucions Integrals de MobilitatEl paper de GAS NATURAL FENOSA GNF treballa des de fa més de 10 anys en el desenvolupament d’aplicacions del gas natural com a combustible vehicular, amb cost i impacte mediambiental inferior al dels combustibles tradicionals d’automoció Ara també GNF és un agent actiu en la promoció del vehicle elèctric al nostre país La nostra proposta és oferir solucions integrals a l’usuari particular o gestor de flotes contribuint a crear les infraestructures necessàries pel subministrament elèctric i de gas natural Clients Camions Empreses de transport urbà Autobusos Empreses de serveis municipals Turismes Taxistes Furgonetes Transportistes i flotes de empreses Motocicletes Empreses de lloguer d’automòbils
  3. 3. 16/06/2011Solucions Integrals de MobilitatAbast i modalitat del servei Gas Natural Fenosa proposa el tipus de vehicle sostenible que millor s’adapta a les necessitats del Client Gas Natural Fenosa ●Analitza la flota actual de la seva empresa ●Estudia la solució que millor El client paga s’adapta a les seves necessitats ●Proposa renovació de flotes existents per flota sostenible ●Proporciona la infraestructura de Energia Consumida càrrega dels vehicles ●Ofereix finançament Serveis oferits ●Realitza la gestió global del servei: subministrament energètic, gestió d’incidències, serveis de Disponibilitat del Servei manteniment, etc. 5Solucions Integrals de MobilitatQuè aportem? En gas Experiència en la comercialització de solucions de mobilitat 17 ES en funcionament en 10 províncies Capilaritat comercial: xarxa comercial en tota Espanya La nostra base de clients L’experiència amb la nostra pròpia flota 80 Vehicles a gas en els nostres serveis tècnics En electricitat Estratègia per aconseguir ser un impulsor en el desenvolupament de la mobilitat elèctrica en Espanya, amb un posicionament de gestor energètic integral de solucions de mobilitat Participació activa en la Promoció, Desenvolupament del mercat i avanç Tecnològic del Vehicle Elèctric Desenvolupament de propostes comercials per a clients i flotes, integrant la infraestructura necessària i el subministre d’energia 6
  4. 4. 16/06/2011Solucions Integrals de MobilitatProyectes de Desenvolupament i Promoció GNF membre del projecte MOVELE Participació en diferents projectes R+D DOMOCELL CITY ELEC RIRVE Hibridació d’un autobús de gas natural Motor dual-fuel Acords i convenis de col·laboració amb diverses empreses i organismes Toyota RACC Castrosua Institut Cerdà CTAG Mesa da Electromovilidade de Galicia AEGFA 7Conclusions Vehicles elèctrics en segment de Motocicletes Elèctric turismes, motos i furgonetes Turismes Furgonetes GNC/GNL És el híbrid endollable el vehicle que es Camions < 12 T visualitza com lalternativa real pels turismes Camions > 12 T Autobusos Important paper del GNV i GNV-Híbrid per furgonetes, camions i autobusos GNF ha contribuït a la implantació del GNV en les nostres ciutats i hademostrat la importància de la figura de la Empresa de Serveis Energètics perassegurar que Solucions de Mobilitat Sostenible siguin econòmicamentrendibles pels usuaris, optimitzant infraestructures i gestionant el serveiPartint daquesta experiència, volem assumir el nou repte de la mobilitatelèctrica a on a més a més de actuar com ESE, tant per gestionar lesinfraestructures com per oferir nous productes de valor afegit: finançamentde bateries, assegurances, etc.., sha dexercir de Gestor de Recarrega pergestionar correctament la xarxa elèctrica i evitar puntes de demandainnecessàries que podrien posar en qüestió el nostre sistema elèctric 8
  5. 5. 16/06/2011Gràcies per la vostra atenció 9 Aquesta presentació és propietat de Gas Natural Fenosa. Tant el seu contingut temàtic com disseny gràfic és per us exclusiu del seu personal. © Copyright Gas Natural SDG, S.A. 10

×