Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jornada ambientalitzacio de les flotes de vehicles - Autogas Repsol

777 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jornada ambientalitzacio de les flotes de vehicles - Autogas Repsol

 1. 1. AutoGas: L’alternativa Neta, Econòmicae ImmediataBenjamín Múñoz CaellesCap de lÀrea de BarcelonaDirecció Territorial de Catalunya i Balears de GLP España14 de Juny de 2011
 2. 2. L’Autogàs??• És el combustible alternatiu més utilitzat al món.• És el combustible alternatiu amb més Punts de Venta.• És el combustible alternatiu amb més gama de vehicles.• Comporta un estalvi econòmic important en combustible.• Disminueix la contaminació tant atmosfèrica com urbana.
 3. 3. ¿QUÈ ÉS L’AUTOGÀS?GLP. És una barreja de propà (C3H8), amb un mínim del 20%, i butà (C4H10),amb un màxim del 80%.Més del 65% de l‘Autogàs prové directament de pous de gas natural, i no de larefinació del petroli.L‘Autogàs “podria cobrir com a carburant alternatiu el 5% del mercat del 2020”(Comissió Europea, Alternative Fuels Contact Group, desembre 2003).Més de 15 milions de vehicles utilitzen Autogàs al món. Hi ha 7 milions devehicles i 33.000 estacions de servei a Europa amb Autogàs. •França: 75.000 matriculacions totals a GLP. (80 % Renault). •Alemania: Parc vehicles proper a les 500.000 unitats. •Itàlia: 10 % de las matriculacions (FIAT-ENI). •Polònia: Parc vehicles proper als 2 milions de vehiclesUtilitzable en motors d’explosió de turismes, furgonetes, autobusos, carretilleselevadores, karts, y embarcacions de pesca y lleure.
 4. 4. AVANTATGES MEDIAMBIENTALSCanvi climàtic: Emisions en en escape vehículo Euro 4 Emisiones escapament Vehicle Euro 4 300 30 Baixes emissions de CO2 en escapament, comparables a les dels vehicles dièsel i fins a un 15% menors que les de gasolina. 250 25 Emisiones NOx (mg / km) Emisiones PM (mg / km) Cap component de l‘Autogàs està classificat com a gas d efecte hivernacle. 200 20Contaminació urbana: 150 15 L‘Autogàs redueix les emissions de NOx fins a un 95% respecte al dièsel. 100 10 L‘Autogàs no emet partícules. 50 5 L‘Autogàs redueix els nivells de soroll en un 50% respecte al dièsel. 0 0 Amb l‘Autogàs ajudem a reduir GLPgeneració d troposfèric i amb això els Gasolina Gasóleo la GNC ozó E85 B30 costos sanitaris per tractament de les malalties de l Emisiones NOx Emisiones PM aparell respiratori que provoca. Emisiones de MEP no reguladas en la norma. Valores representados corresponden a medidas reales (programa PMP)
 5. 5. AVANTATGES ECONÒMICS PVP Autogàs = ±50% PVP gasoil +25-30% de consum que un dieselEstalvi 20-25% Diesel Estalvi 30-40% Gasolina Preu vehicle Autogàs = Preu Vehicle Diesel (No Sobrecost) Estalvi econòmic en manteniment
 6. 6. 1er Vector.-PUNTS DE SUMINISTRE.- Estacions de Servei PúbliquesS’integra l’Autogàs en l’Estació como un carburant més: Estacions operatives: 50 Pròximes Estacions (2011): 30 Granollers • Sortidor Multiproducte. Sabadell • Integrat amb medis de pagament y de fidelització: SOLRED, Travel Club, Iberia Plus. AP-7 (I-II) Nus Trinidad Villa Olímpica EE.S AutoGas operativas Licencias y construcción Cornellà Sant Boi Zona Franca Aeropuerto
 7. 7. 1er Vector.-PUNTS DE SUMINISTRE.- Punts de Suministre Autònom AUTOGÀS EN SKID PER A FLOTES Cessió en règim de lloguer, amb quotes decreixents fins a zero segons el consum. Diversitat de mides de dipòsits, segons les necessitats. Acords amb més de 200 clientes: instal·lació de ‘skid’ de suministre
 8. 8. 2on Vector.- Vehicles L’AUTOGAS té propietats similars a les gasolines (alt octà, pressió vapor alta) S’ha d’usar en motors d’encès provocat (motors gasolina) RETROFIT.- Transformacions de OEM.- Vehicles de cadena de motors gasolina existents muntatge/Fábrica
 9. 9. 3er Vector.- Usuaris.- Administracions Locals Ajuntamient de Barcelona (2010) Ajuntament de Madrid (2009)
 10. 10. 3er Vector.- Usuaris.- Flotes Comercials/Sectors 1800 vehicles 400 vehicles 200 vehicles
 11. 11. Junts inventarem el futur: ¡Moltes gracies per la seva atenció!

×