Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Presentació Final
12 de desembre de 2013

EXERCICI D’INTERCOMPARACIÓ
MESURES “IN SITU” D’AÏLLAMENT :
- SOROLL AERI
- SOROL...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Objectiu
Garantir la competència
tècnica de les entitats
acredita...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Organització

El Servei per a la Prevenció de la
Contaminació Acú...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Abast

Mesura ‘in situ’ de l’aïllament
al soroll aeri entre local...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Emplaçament
Promoció nova d’habitatges, situats al carrer Mart nº...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Particularitats dels recintes
La sala emissora i la sala receptor...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Dimensions/forma de les sales

7
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Normes de referència
UNE EN-ISO 140-4: 1999
UNE EN-ISO 140-7: 199...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Índex a calcular
Aïllament al soroll aeri entre locals
Diferència...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Índex a calcular
Aïllament de forjats al soroll d’impactes
Nivell...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Repeticions

Calia fer 5 repeticions independents de cada assaig....
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Documentació a lliurar

La informació que s’haurà de fer arribar ...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Anàlisi Estadístic
Les dades de cada laboratori participant s’han...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

21 Entitats participants

Administracions
EPCA
Consultors
acústic...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Variables metodològiques
Aïllament al soroll aeri entre locals

1...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Variables metodològiques
Aïllament de forjats al soroll d’impacte...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Han influït aquestes variacions metodològiques ?
Comparativa del ...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Afecta en el TR60 el mètode utilitzat ? (aeri)

18
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Afecta en el TR60 el mètode utilitzat ? (impacte)

19
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Soroll residual (impacte)
45,00
40,00
35,00

Nivell (dB)

30,00
2...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Ús de difusors (aeri)

21
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Ús de difusors (impacte)

22
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Anàlisi Estadístic

Anàlisi preliminar de dades:
S’identifiquen e...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Anàlisi Estadístic

Anàlisi preliminar de dades: Soroll Aeri.
S’o...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Anàlisi Estadístic

25
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Anàlisi Estadístic

Anàlisi preliminar de dades: Soroll d’Impacte...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Anàlisi Estadístic

27
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Anàlisi Estadístic
Criteris/Metodologia d’Anàlisi:
La Norma ISO 5...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Anàlisi Estadístic

Criteris de validació i consistència:
Soroll ...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Anàlisi Estadístic
Criteris d’avaluació:

La Reproducibilitat “R”...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Anàlisi Estadístic
Criteris d’avaluació:
Soroll Aeri:
La reproduc...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Anàlisi Estadístic
Criteris d’avaluació:
Soroll d’Impacte:
La rep...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Anàlisi Estadístic

Conclusions de l’anàlisi general i estadístic...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Anàlisi Estadístic
Conclusions de l’anàlisi general i estadístic:...
Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic

Gràcies per la vostra atenció

Direcció General de Qualitat Ambie...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informe final de l'Exercici d’Aptitud i Intercomparació per al mesurament in situ de l’aïllament acústic al soroll aeri i al soroll d’impacte

436 views

Published on

Durant el maig - juny de 2013, el Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa (SPCAL) i l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores (OA) de la Direcció General de Qualitat Ambiental, en col·laboració amb l’Associació Catalana de Consultors Acústics (ACCA), va realitzar un exercici d’aptitud i intercomparació, l’abast del qual va ser el mesurament ‘in situ’ de l’aïllament al soroll aeri entre locals i de l’aïllament acústic de forjats al soroll d’impacte, amb l’objectiu de garantir la competència tècnica de les entitats acreditades i la comparabilitat de les actuacions.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informe final de l'Exercici d’Aptitud i Intercomparació per al mesurament in situ de l’aïllament acústic al soroll aeri i al soroll d’impacte

 1. 1. Presentació Final 12 de desembre de 2013 EXERCICI D’INTERCOMPARACIÓ MESURES “IN SITU” D’AÏLLAMENT : - SOROLL AERI - SOROLL D’IMPACTES 1
 2. 2. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Objectiu Garantir la competència tècnica de les entitats acreditades i la comparabilitat de les actuacions Segons la normativa a Catalunya, les entitats habilitades com a entitats col·laboradores en matèria ambiental han de realitzar exercicis d’intercomparació relacionats amb la seva activitat. 2
 3. 3. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Organització El Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa (SPCAL) i l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores (OA) de la DGQA, en col·laboració amb l’Associació Catalana de Consultors Acústics (ACCA). 3
 4. 4. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Abast Mesura ‘in situ’ de l’aïllament al soroll aeri entre locals. Mesura ‘in situ’ de l’aïllament acústic de forjats al soroll d’impacte. 4
 5. 5. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Emplaçament Promoció nova d’habitatges, situats al carrer Mart nº1-3 del Barri de la Mina, al Terme Municipal de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) 5
 6. 6. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Particularitats dels recintes La sala emissora i la sala receptora són d'idèntica geometria i dimensions, a es troben totalment desmoblades, dels habitatges: 1er-1a i 2on-1a 6
 7. 7. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Dimensions/forma de les sales 7
 8. 8. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Normes de referència UNE EN-ISO 140-4: 1999 UNE EN-ISO 140-7: 1999 UNE EN-ISO 717-1: 1997 UNE EN-ISO 717-2: 1997 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s'aprova el document Bàsic DB-HR Protección frente al ruido del código técnico de la edificación i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 8
 9. 9. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Índex a calcular Aïllament al soroll aeri entre locals Diferència de nivells estandarditzada DnT en 1/3 d’octava de 100 Hz a 5000 Hz. Valor global (DnT,w) amb els seus termes d’adaptació espectral C i Ctr, tal i com es descriu en la norma UNE-EN ISO 717-1 sobre el rang de freqüències de 100Hz a 5000Hz. Valor global del DnT,A com a nombre sencer, segons l’establert en el document del DB-HR del Codi Tècnic de l’Edificació. La sala emissora serà el menjador del 1er 1a i la receptora el menjador del 2on 1a. 9
 10. 10. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Índex a calcular Aïllament de forjats al soroll d’impactes Nivell de pressió de soroll d'impactes estandarditzat L'nT, en 1/3 d’octava de 100 Hz a 5000 Hz. Nivell global (L’nT,w) amb el seu terme d’adaptació espectral C1, tal i com es descriu en la norma UNE-EN ISO 717-2. (rang de freqüències de 100Hz a 3150Hz per l'L’nT,w , i de 100Hz a 2500Hz per C1). La sala emissora serà el menjador del 2on 1a i la receptora el menjador del 1er 1a. 10
 11. 11. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Repeticions Calia fer 5 repeticions independents de cada assaig. No es podien aprofitar mesuraments d'un assaig a un altre. No es podien agrupar mesuraments de diferents assaigs. Tot això havia de permetre tenir dades clarament repetibles per l’estudi i un mostreig significatiu 11
 12. 12. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Documentació a lliurar La informació que s’haurà de fer arribar al Departament és: Fulls EXCEL (codificats) XXX_aeri.XLX XXX_impactes.XLS Full de seguiment o full de ruta (de cada entitat) Registres primaris equips (amb un arxiu comprimit) 12
 13. 13. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Anàlisi Estadístic Les dades de cada laboratori participant s’han facilitat a l’Associació Catalana de Consultors Acústics, que n’ha fet l’anàlisi estadístic. Les dades s’han lliurat en fulls de càlcul estandarditzats i codificats. ACCA no : Ha tingut accés als registres primaris. Ha tingut accés als càlculs de post-processat, només resultats. S’han realitzat correccions ni comprovacions manuals. 13
 14. 14. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic 21 Entitats participants Administracions EPCA Consultors acústics Enginyeries 14
 15. 15. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Variables metodològiques Aïllament al soroll aeri entre locals 15
 16. 16. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Variables metodològiques Aïllament de forjats al soroll d’impactes 16
 17. 17. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Han influït aquestes variacions metodològiques ? Comparativa del valor L'nT,w entre laboratoris (impacte) Comparativa del valor DnT,A entre laboratoris (aeri) 78 59,0 77 58,0 76 57,0 75 L'nT,w (dB) 79 60,0 56,0 55,0 54,0 74 73 72 límit tolerància superior LAB_970 LAB_798 LAB_780 LAB_748 LAB_730 LAB_726 LAB_722 LAB_705 LAB_693 LAB_686 LaB-681 LAB-672 LAB-657 LAB_654 LAB_644 Laboratoris Laboratoris DnTA LAB_627 LAB_621 LAB_615 LAB_595 LAB_590 LAB_281 LAB_236 LAB_227 LAB_208 LAB_203 LAB_194 LAB_184 LAB_181 LAB_160 LAB_153 LAB_136 LAB_127 LAB_099 LAB_088 LAB_078 LAB_077 68 LAB_070 50,0 LAB_055 69 LAB_049 70 51,0 LAB_042 71 52,0 LAB_022 53,0 LAB_585 DnT,A (dB) 61,0 límit tolerància inferior LnT,w límit tolerància superior límit tolerància inferior Amb les dades globals es tenen desviacions poc importants (<2 dB), i per tant, assumibles amb la tolerància admissible per comparar amb valors límit (3 dB, segons DB-HR) 17
 18. 18. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Afecta en el TR60 el mètode utilitzat ? (aeri) 18
 19. 19. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Afecta en el TR60 el mètode utilitzat ? (impacte) 19
 20. 20. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Soroll residual (impacte) 45,00 40,00 35,00 Nivell (dB) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 100 1000 10000 Freqüència (Hz) 20
 21. 21. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Ús de difusors (aeri) 21
 22. 22. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Ús de difusors (impacte) 22
 23. 23. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Anàlisi Estadístic Anàlisi preliminar de dades: S’identifiquen els laboratoris que ometen mesurands als formularis de lliurament de dades: LAB203 a soroll aeri, LAB 748 i LAB621 a soroll d’impacte. S’identifiquen laboratoris amb errors de “forma” o transcripció: LAB022 a soroll aeri, LAB621 a soroll d’impacte. 23
 24. 24. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Anàlisi Estadístic Anàlisi preliminar de dades: Soroll Aeri. S’observen dispersions importants a baixes freqüències, especialment a la banda de 160Hz (modes propis de l’espai receptor? Freqüència natural del forjat?). En termes generals, no s’observen, però, grans variabilitats. 24
 25. 25. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Anàlisi Estadístic 25
 26. 26. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Anàlisi Estadístic Anàlisi preliminar de dades: Soroll d’Impacte. S’observen dispersions importants a baixes freqüències, especialment a la banda de 160Hz (modes propis de l’espai receptor? Freqüència natural del forjat?) Un laboratori (LAB590) en concret es desvia significativament dels demés. La dispersió és lleugerament més gran, però segueix un patró comú. 26
 27. 27. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Anàlisi Estadístic 27
 28. 28. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Anàlisi Estadístic Criteris/Metodologia d’Anàlisi: La Norma ISO 5725-2:1999 (equivalent a la Norma UNE 820092:1999) determina els mètodes per a l’anàlisi estadístic i la determinació dels valors de repetibilitat i reproducibilitat d’un mètode d’assaig normalitzat. Es realitzen els anàlisi de coherència i consistència de dades: Test de Cochran: variances, avaluació intra-laboratori. Test de Grubbs: mitjanes, avaluació inter-laboratori. Paràmetres d’avaluació: repetibilitat “r”, reproducibilitat “R”, Mandel-h, Mandel-k i Z-score. 28
 29. 29. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Anàlisi Estadístic Criteris de validació i consistència: Soroll Aeri: Afectats per Test de Cochran: LAB 077, LAB099, LAB136, LAB153, LAB184, LAB208, LAB281 i LAB236. Afectats per Test de Grubbs: LAB022, LAB153. Soroll d’impacte: Afectats per Test de Cochran: LAB615, LAB657. Afectats per Test de Grubbs: LAB621, LAB590. 29
 30. 30. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Anàlisi Estadístic Criteris d’avaluació: La Reproducibilitat “R” de l’exercici es compara amb els valors recomanats per als assaigs d’intercomparació definits a la Norma EN 20140-2:1993 Annex A, Taula A3 : bandes (in situ). Annex B: globals (laboratori). 30
 31. 31. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Anàlisi Estadístic Criteris d’avaluació: Soroll Aeri: La reproducibilitat “R” de l’exercici només supera als valors recomanats a les bandes de 160Hz i 315Hz, amb superacions de 0’6dB i 0’1dB respectivament. Atès que els valors de referència de “R” segons EN 201402:1993 son iguals per a condicions de laboratori que condicions in situ en assaigs al soroll aeri, es considera que no és una desviació preocupant. 31
 32. 32. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Anàlisi Estadístic Criteris d’avaluació: Soroll d’Impacte: La reproducibilitat “R” de l’exercici supera als valors recomanats entre les bandes de 125Hz i 315Hz, sent la desviació a la banda de 160Hz la més accentuada (3’2dB). Caldria estudiar la influència de l’espai receptor i les propietats del forjat per a discernir si aquesta dispersió és inherent a l’exercici en sí, o a condicions de contorn “no controlables”. 32
 33. 33. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Anàlisi Estadístic Conclusions de l’anàlisi general i estadístic: Soroll Aeri: La reproducibilitat “R” de l’exercici es manté dins d’uns paràmetres raonables. LAB022 i LAB203 presenten dades amb inconsistències o errades importants/greus o mancances en els resultats. 33
 34. 34. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Anàlisi Estadístic Conclusions de l’anàlisi general i estadístic: Soroll d’Impacte: La reproducibilitat “R” de l’exercici presenta algunes desviacions destacades, probablement lligades a condicions de contorn. LAB621, LAB748 i LAB590 presenten dades amb inconsistències o errades importants/greus o mancances en els resultats. LAB590 declara valors “qüestionables” o “incoherents”. 34
 35. 35. Exercici d’intercomparació: mesures d’aïllament acústic Gràcies per la vostra atenció Direcció General de Qualitat Ambiental Departament de Territori i Sostenibilitat Més informació a www.gencat.cat/mediamb 35

×