Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Canvi bosc introducció v2

1,691 views

Published on

Presentació de Jordi Vayreda, Jordi Martínez-Vilalta, Mireia Banqué del CREAF a la jornada de presentació de l'estudi CANVIBOSC: Vulnerabilitat de les espècies forestals al canvi climàtic, el 30 d'octubre de 2013, organitzada per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i el CREAF

 • Be the first to comment

Canvi bosc introducció v2

 1. 1. Foto: (cc) Cos d’Agents Rurals la Garrotxa Jordi Vayreda Jordi Martínez-Vilalta Mireia Banqué Jornada tècnica. Canvibosc Els boscos davant del canvi climàtic
 2. 2. El paper dels boscos a escala global • Proporcionen bens i serveis ecosistèmics. • Regulen el clima • Incideixen en el cicle d’energia, del carboni, de l’aigua i regulen la composició atmosfèrica • Ocupen ~30% de la superfície terrestre. • Emmagatzemen ~45% de C terrestre. • Capturen ~30% de les emissions antropogèniques de CO2
 3. 3. Els boscos mantenen la seva capacitat d’embornal de C 1.11 ± 0.82 Pg C any-1 (1990 -2007) 1.04 ± 0.79 Pg C any-1 (1990-1999) 1.20 ± 0.85 Pg C any-1 (2000-2007) Pan et al 2011, Science
 4. 4. El paper dels boscos de la Península com a embornals de C 2 1 0 Dehesa [-1.0, -0.5) 3 Plantation Carbon stock change 4 Natural 0.0 5 General Dehesa Plantation Natural General 0 0.1 Dehesa 1 0.2 Plantation 2 0.3 Natural 3 0.4 General Mortality rate (Mg C ha-1 yr-1) Growth rate (Mg C ha-1 yr-1) 4 C stock change (Mg C ha-1 yr-1) 0.5 5 [-0.5, 0.0) [0.0, 0.5) [0.5, 1.0) [1.0, 1.5) [1.5, 2.0) [2.0, 2.5) [2.5, 3.0] Vayreda et al. (Global Change Biol, 2012) Capacitat d’embornal: 1.4 t C /ha/any
 5. 5. Els boscos de Catalunya com a embornals de C ~1.10 tones de C/ha/any ~ 4.65 milions t CO2/any ~ 8.5% emissions de CO2 ~ x 11 superfície arbrada
 6. 6. Distribució geogràfica dels biomes al món
 7. 7. Els boscos i el clima
 8. 8. Projeccions regionalitzades de canvis en la temperatura i la precipitació per a 2016-2035 en relació a 1986-2005 Estiu: D Tª mitjana (ºC) p90 Tª màxima canvi precipitació (%) p95 prec. diària Hivern: D Tª mitjana (ºC) p90 Tª màxima canvi precipitació (%) p95 prec. diària IPCC (2013)
 9. 9. Canvi en la quantitat d’aigua al sòl (mm) (2081-2100) IPCC (2013)
 10. 10. El canvi climàtic accelera el creixement dels boscos Mc Mahon et al, (2010)
 11. 11. Efectes directes negatius: fenòmens climàtics extrems Onada de calor Augment de la Tª Sequera extrema Disminució de la P Reducció de la NPP
 12. 12. Efectes indirectes negatius: Plagues Plaga Foc - 0.36 t C ha-1 any-1 130 mil km2 ! Kurz et al. (Nature, 2008)
 13. 13. Mortalitat arreu com a conseqüència de sequeres extremes J.C. Linares N. Bréda R.J. Fensham Jeremy Smith http://pinyon.files.wordpress.com A.G. Allard T. Kitzberger Allen et al. (2010)
 14. 14. Efectes del CC recents en els boscos de la Península Aigua disponible x Escalfament Gestió x Escalfament 0 1.2 -50 Tem p 1.0 0.5 eratu 1.0 re tr end 0.5 0.0 (ºC) 1.0 -100 1.5 Temperature trend (ºC) 2.0 Balanç C (t/ha/any) C stock change (Mg C ha-1 yr-1) 50 ilit y( 100 % ) 1.4 va ila b 0 1.6 ra 1 A ate 2 1.8 W 3 Growth rate (Mg C ha-1 yr-1) -1 -1 C ha yr ) nge (Mg C stock cha B Unmanaged Managed 1.8 B 1.6 1.4 1.2 1.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Temperature trend (ºC) Escalfament (ºC) Vayreda et al. (2012)
 15. 15. Pinus halepensis Pinus nigra Pinus pinaster Pinus pinea Pinus sylvestris Pinus uncinata Conifers Fagus sylvatica Quercus faginea Quercus ilex Quercus pyrenaica Quercus suber Broadleaves Altitude (m) Canvis ràpids en la distribució de les espècies Distribució de les espècies (IFN2) 2500 2000 1500 1000 500 0 Vayreda et al. (en prep.)
 16. 16. 2000 1500 *** 1000 500 *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** * *** *** Mean annual temperature (ºC) 2500 12 10 8 Pinus halepensis Pinus nigra Pinus pinaster Pinus pinea Pinus sylvestris Pinus uncinata Conifers Fagus sylvatica Quercus faginea Quercus ilex Quercus pyrenaica Quercus suber Broadleaves 0 Pinus halepensis Pinus nigra Pinus pinaster Pinus pinea Pinus sylvestris Pinus uncinata Conifers Fagus sylvatica Quercus faginea Quercus ilex Quercus pyrenaica Quercus suber Broadleaves Altitude (m) Canvis ràpids en la distribució de les espècies Core Colonization Extinction 18 16 ** *** *** *** *** ** *** ** *** *** 14 *** *** ** * *** *** 6 4 Vayreda et al. (en prep.)
 17. 17. Seguiment del decaïment dels boscos de Catalunya DEBOSCAT
 18. 18. DEBOSCAT: Seguiment del declivi dels boscos de Catalunya 23.500 ha afectades el 2012 340 episodis 1,8% del bosc Afectació anterior a 2012 N Afectació 2012
 19. 19. DEBOSCAT: Afectació per espècies
 20. 20. Relació amb les anomalies de Tª i precipitació Afectació anterior a 2012 Afectació anterior a 2012 N Afectació 2012 Anomalia de la precipitació de l’estiu - SPI3 N Afectació 2012 Anomalia de la temperatura de l’estiu
 21. 21. Anomalia de la precipitació de l’estiu - SPI3 Anomalia de la temperatura de l’estiu Chaparro et al. (en prep.) Com responen les espècies forestals a les anomalies?
 22. 22. Conclusions
 23. 23. Conclusions • Els boscos han tingut i mantenen un paper determinant en la mitigació del CC. • Les sequeres són cada vegada més freqüents i intenses. • Els suposats efectes beneficiosos del CC es poden convertir en efectes negatius (vulnerabilitat) afegint incertesa en la resposta dels boscos al CC. • Les espècies responen al CC lentament amb canvis en la seva distribució geogràfica però de vegades de manera abrupte amb mortalitats massives.
 24. 24. Conclusions • Cada espècie, d’acord amb els seus atributs funcionals, respon de manera diferent donant al sistema capacitat per fer front al CC (resiliència). • A la Mediterrània les espècies de zones temperades són probablement les més vulnerables. • La gestió forestal adaptativa pot jugar un important paper per mitigar els efectes del CC.
 25. 25. Moltes gràcies

×