Successfully reported this slideshow.
CONTROL DE SOROLLS DE
CICLOMOTORS I MOTOCICLETES
Andreu Rosa
Guàrdia Urbana de Badalona
30 D'ABRIL DE 2014
Dia internacion...
22
Índex
1. Plantejament del problema: situació conjuntural.
2. Eines Legals d’aplicació (resum).
3. La Praxis.
4. La insp...
33
1. Plantejament del problema: situació conjuntural.
Quan el soroll és un problema.
Els requeriments dels veïns.
Uns poc...
44
3. La Praxis.
• Actuacions programades mensualment.
• Que afecten a la totalitat del terme municipal.
• Activitat reali...
4. La inspecció acústica.
Mètode del vehicle aturat establert a la Directiva 97/24 per a vehicles de motor de
dues/tres ro...
3. Procediment de mesura: posició del micròfon del sonòmetre a l’alçada del tub
d’escapament a una distància no inferior a...
5. Actuació Municipal. Instrucció de Servei i protocol d’actuació.
Es supera
el valor
límit fins a
5 dB(A)
No es
supera el...
5.1. Full informatiu que indica com aixecar la immobilització:
Sol·licitar
dia i hora a
l’estació ITV
(taller
autoritzat)
...
6. Conclusions:
 Possibilitat d’immobilitzar cautelarment el vehicle
retirant el Permís de Circulació. Ordenança
Municipa...
Moltes gràcies
Les tasques de la policia municipal vers el soroll. Badalona. Control de sorolls de ciclomotors i motocicletes
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Les tasques de la policia municipal vers el soroll. Badalona. Control de sorolls de ciclomotors i motocicletes

251 views

Published on

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les tasques de la policia municipal vers el soroll. Badalona. Control de sorolls de ciclomotors i motocicletes

 1. 1. CONTROL DE SOROLLS DE CICLOMOTORS I MOTOCICLETES Andreu Rosa Guàrdia Urbana de Badalona 30 D'ABRIL DE 2014 Dia internacional de sensibilització vers el soroll
 2. 2. 22 Índex 1. Plantejament del problema: situació conjuntural. 2. Eines Legals d’aplicació (resum). 3. La Praxis. 4. La inspecció acústica. 5. Actuació Municipal. Instrucció de Servei i Protocols. El full informatiu. 6. Conclusions.
 3. 3. 33 1. Plantejament del problema: situació conjuntural. Quan el soroll és un problema. Els requeriments dels veïns. Uns pocs que fan molt soroll. 2. Eines legals d’aplicació (resum).  Directiva 97/24/CE. Capítol 9. Determina per primera vegada els nivells sonors admissibles dels ciclomotors. Reial Decret 2028/1986 (transposició) i Ordres Ministerials que l’actualitzen periòdicament.  Reial Decret Legislatiu 339/1990, Llei de Seguretat Viària.  Reial Decret 2822/1988, Reglament General de Vehicles.  Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.  Llei 37/2003, del soroll.  Ordenança Municipal de Circulació. Possibilitat de Retirar el Vehicle i Permís de Circulació fins esmena de les deficiències.  Instrucció de Servei de la Guàrdia Urbana de Badalona. Procediment d’actuació.
 4. 4. 44 3. La Praxis. • Actuacions programades mensualment. • Que afecten a la totalitat del terme municipal. • Activitat realitzada de manera prioritària per la Unitat Motoritzada. • Programació i calendari. • Emplaçament dels controls i franja horària. Distinció entre dies laborables (vies principals) i caps de setmana (zona oci). El control “Express”. • Material: dos models de sonòmetre de què hom disposa per agilitzar la mecànica de les proves i evitar demores innecessàries dels conductors. Brüel & Kj r 2239A i SOLO 01dBᴂ • Doble inspecció: documental i tècnica. • Quan es detecti un resultat corresponent a infracció, juntament amb el butlletí de denúncia s’adjuntarà, sempre que sigui possible, el comprovant imprès de la mesura expedit pel sonòmetre SOLO.
 5. 5. 4. La inspecció acústica. Mètode del vehicle aturat establert a la Directiva 97/24 per a vehicles de motor de dues/tres rodes referents a: 1. Condicions del sonòmetre: homologació i verificació. Comprovació prèvia del bon funcionament del sonòmetre i del tacòmetre integrat al mateix. 2. Condicions en què es fa el mesurament:  El vehicle durant la prova ha d’estar en punt mort.  Cal evitar zones excessivament sorolloses i fer la prova sobre superfície plana asfaltada, de formigó o qualsevol altre revestiment dur. No són adequats els sòls de terra.  Àrea de mesurament àmplia: mínim 3 metres, sense obstacles ni persones al voltant que puguin distorsionar la mesura.  El soroll de fons ha de ser inferior al nivell mesurat a la prova (com a mínim 10 dB(A).  No es poden fer mesures en condicions meteorològiques inestables, com ara vent fort o pluja.
 6. 6. 3. Procediment de mesura: posició del micròfon del sonòmetre a l’alçada del tub d’escapament a una distància no inferior a 20 cm del terra, a 50 cm del tub i orientat en un angle de 45º amb la direcció del tub, utilitzant trípode. 4. Condicions de funcionament del motor: el nivell sonor es mesurarà observant el que s’indica a la fitxa d’homologació o en el seu defecte la taula de valors de referència, mentre que en no disposar de nivells de referència, es mesurarà durant un període en el qual el motor es mantindrà breument al règim màxim indicat de revolucions (4500 rpm). 5. Nombre de mesures i característiques: com a mínim s’han de fer 3 mesures seguides expressades en dB (A) i el resultat serà el valor més alt de totes tres, sempre que les diferències entre elles no superin els 2 dB (A). 6. Valors límit de referència:  +4 dB(A) al nivell d’emissió sonora que hi figuri a la fitxa d’homologació (tenint en compte les r.p.m.)  Consultant la taula de valors de referència (fabricants)  (Nomès per ciclomotors) valor límit de referència reglamentari fixat en 91 dB(A) (87 +4 a 4500 r.p.m.)
 7. 7. 5. Actuació Municipal. Instrucció de Servei i protocol d’actuació. Es supera el valor límit fins a 5 dB(A) No es supera el valor límit Es supera el valor límit més de 5 dB(A) Informació i Comunicació al conductor del resultat Denúncia municipal. Comunicació al conductor de la conveniència de reparació del vehicle Denúncia municipal. Mesura cautelar: immobilització i dipòsit Recollida del Permís o Llicència de Circulació Lliurament de còpies del butlletí i de l’acta d’immobilització Lliurament d’un Full Informatiu que indica el procediment per tal d’aixecar la immobilització
 8. 8. 5.1. Full informatiu que indica com aixecar la immobilització: Sol·licitar dia i hora a l’estació ITV (taller autoritzat) Sol·licitar dia i hora a l’estació ITV (taller autoritzat) No es fa cap gestió Passats 2 mesos des de la data d’immobilització, DESBALLESTAMENT (procediment residu sòlid urbà) Superada la inspecció ITV, presentació del document a Guàrdia Urbana per recuperar el Permís o Llicència de Circulació Retirada del vehicle pel seu titular únicament per reparar-lo (taxes) ARXIU
 9. 9. 6. Conclusions:  Possibilitat d’immobilitzar cautelarment el vehicle retirant el Permís de Circulació. Ordenança Municipal de Circulació.  Col·laboració amb ITV en la realització d’inspeccions.  Coexistència amb altres fets (implantació de la obligatorietat de matriculació i de passar ITV als ciclomotors).  Campanya didàctica a la vegada que sancionadora.  Facilitats al conductor per fer esmena de les anomalies detectades. Aixecament temporal de la immobilització.  Dades de la campanya.
 10. 10. Moltes gràcies

×